Vítejte na stránkách ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP), založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti ČGHSP, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou. Dále se pak zabývá pravidelným pořádáním kurzů pro začínající a pokročilé genealogy, v přednáškové činnosti, v pomoci členům, pořádáním výstav a shromažďováním odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti přístupné všem členům.

Společnost se nezabývá tvorbou rodokmenů a vývodů z předků na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud takové kontakty hledáte, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů nebo seznam profesionalních genealogů na Genea.cz.

Novinky

23.05.2017 23:09Přednáška Genetická genealogie v Ústí nad Labem v úterý 23. 5. 2017, 17:00, ulice W, Churchilla 3, sál – 3. patro

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se současnými možnosti využití genetické genealogie v kriminalistice, dále při zkoumání archaických kosterních pozůstatků nebo při bádání po minulosti rodu či celých národů. Posluchači se dále dozvědí, jakým způsobem můžeme pomocí genetiky zodpovědět otázky například "Kde jsou moje genetické kořeny?", Kde ve světě žijí příslušníci mého rodu?", Byl T.G.Masaryk potomkem Habsburků?", „Jsem vzdáleným potomkem Čingischána či Stalina?" nebo „Lze...

 [více]

21.05.2017 20:52Časopis GHL 1/2017 poprvé v barvě a formátu A4

Již v týdnu dostali členové nový časopis GHL, který je poprvé v historii celobarevný a ve velkém časopiseckém formátu. A samozřejmě nabitý obsahem - o učiteli a spisovateli J.V.Vlasákovi a další genealogické, heraldické a historické články.

 [více]

12.05.2017 23:24Jednodenní kurz již 13. května 2017

Připravujeme 1denní kurz pro začínající rodopisce na 13.5.2017 od 10-18h v Praze 10.

 [více]

04.05.2017 00:26Nový návrh stanov 2017

V sekci o CGHSP je nová část věnovaná dokumentům pro přípravu nových stanov, jak uložila úkol Valná hromada 2017. Najdete tam nový návrh připravený právníkem a daňovým poradcem, dále harmonogram a soubor připomínek. Na přípravě nových stanov se může podílet každý člen přes mediátora přípravy stanov pana Palečka.

 [více]

18.04.2017 23:18Harmonogram přípravy nových stanov společnosti

Na VH2017 dostal Správní výbor úkol připravit nové stanovy tak, aby byly kompromisem různých návrhů a byly přijatelné pro široké členstvo. Abychom nebyli ve SV osočeni z nedemokratického jednání, zveřejňujeme harmonogram a pravidla přípravy nových stanov. Zároveň oznamujeme, že mediátorem nových stanov bude člen pan Lukáš Paleček z Plzně. Důvodem je, aby návrhy výboru a dalších členů posoudil a projednal někdo nestranný. Věříme, že tento princip všichni přijmou a uvítají. V průběhu dubna je...

 [více]

11.04.2017 00:24Zpráva z Valné hromady 2017

Valná hromada se uskutečnila 18.3.2017 v Praze. Ve zprávě najdete informace o výsledcích hospodaření, o činnostech, o aktivitách společnosti a o činnosti správního výboru v roce 2016. A záznam průběhu samotného konání VH. V průběhu dubna začne proces přípravy nových stanov.

 [více]

07.04.2017 23:49Přednáška 19.4.2017 od 17h v Ústí nad Labem - Rakouští vojáci v období napoleonských koaličních válek

Jak bojovali naši předkové v první polovině 19. století proti Napoleonovi? Jdou potvrdit či vymýtit romantické rodinné legendy o předkovi - francouzském vojákovi - který raněný zůstal v Čechách a zakořenil tu? To a mnohem více bude předmětem vojensko-rodopisné přednášky.

 [více]

01.04.2017 23:31Výzva členům, kteří ještě neuhradili členský příspěvek na rok 2017

Žádáme členy, kteří ještě neuhradili členský příspěvek 400,- Kč, aby tak učinili na účet FIO BANKY 2400473965, kód banky 2010, variabilní číslo – Vaše členské číslo nebo do poznámky vaše jméno a příjmení. Děkujeme!

 [více]

29.03.2017 22:38Přednáška o rodopisu 5.4.2017 v 18h v Pardubicích v přízemí staré reálky na Komenského náměstí

Ve středu 5.4.2017 v budově staré reálky na Komenského náměstí v sále Jana Kašpara proběhne přednáška Heleny Voldánové o rodopisu od 18h. Vstup zdarma.

 [více]

26.03.2017 23:13Beseda o rodopisu v Nelahozevsi dne 28.3.2017 ve volnočasovém centru Zagarolská 313

28.3.2017 v Nelahozevsi v knihovně proběhne beseda o rodopisu od Heleny Voldánové na téma Rodopis - koníček na celý život. Všichni jsou zváni.

 [více]

↑ na navigaci