Vítejte na stránkách ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP), založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti ČGHSP, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou. Dále se pak zabývá pravidelným pořádáním kurzů pro začínající a pokročilé genealogy, v přednáškové činnosti, v pomoci členům, pořádáním výstav a shromažďováním odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti přístupné všem členům.

Společnost se nezabývá tvorbou rodokmenů a vývodů z předků na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud takové kontakty hledáte, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů nebo seznam profesionalních genealogů na Genea.cz.

Novinky

18.04.2017 23:18Harmonogram přípravy nových stanov společnosti

Na VH2017 dostal Správní výbor úkol připravit nové stanovy tak, aby byly kompromisem různých návrhů a byly přijatelné pro široké členstvo. Abychom nebyli ve SV osočeni z nedemokratického jednání, zveřejňujeme harmonogram a pravidla přípravy nových stanov. Zároveň oznamujeme, že mediátorem nových stanov bude člen pan Lukáš Paleček z Plzně. Důvodem je, aby návrhy výboru a dalších členů posoudil a projednal někdo nestranný. Věříme, že tento princip všichni přijmou a uvítají. V průběhu dubna je...

 [více]

11.04.2017 00:24Zpráva z Valné hromady 2017

Valná hromada se uskutečnila 18.3.2017 v Praze. Ve zprávě najdete informace o výsledcích hospodaření, o činnostech, o aktivitách společnosti a o činnosti správního výboru v roce 2016. A záznam průběhu samotného konání VH. V průběhu dubna začne proces přípravy nových stanov.

 [více]

07.04.2017 23:49Přednáška 19.4.2017 od 17h v Ústí nad Labem - Rakouští vojáci v období napoleonských koaličních válek

Jak bojovali naši předkové v první polovině 19. století proti Napoleonovi? Jdou potvrdit či vymýtit romantické rodinné legendy o předkovi - francouzském vojákovi - který raněný zůstal v Čechách a zakořenil tu? To a mnohem více bude předmětem vojensko-rodopisné přednášky.

 [více]

01.04.2017 23:31Výzva členům, kteří ještě neuhradili členský příspěvek na rok 2017

Žádáme členy, kteří ještě neuhradili členský příspěvek 400,- Kč, aby tak učinili na účet FIO BANKY 2400473965, kód banky 2010, variabilní číslo – Vaše členské číslo nebo do poznámky vaše jméno a příjmení. Děkujeme!

 [více]

29.03.2017 22:38Přednáška o rodopisu 5.4.2017 v 18h v Pardubicích v přízemí staré reálky na Komenského náměstí

Ve středu 5.4.2017 v budově staré reálky na Komenského náměstí v sále Jana Kašpara proběhne přednáška Heleny Voldánové o rodopisu od 18h. Vstup zdarma.

 [více]

26.03.2017 23:13Beseda o rodopisu v Nelahozevsi dne 28.3.2017 ve volnočasovém centru Zagarolská 313

28.3.2017 v Nelahozevsi v knihovně proběhne beseda o rodopisu od Heleny Voldánové na téma Rodopis - koníček na celý život. Všichni jsou zváni.

 [více]

23.03.2017 00:52Rozšiřující kurz pro rodopisce 2017 začne již 23.3.2017

Jednou v roce pořádáme rozšiřující kurz pro rodopisce, kde přednášejí nejvýznamnější odborníci svých oborů - např. vojenský historik E.Stehlík, genetik D.Vaněk, profesorka M.Bláhová, L.Matušíková a mnozí další. Poutavé nahlédnutí do zajímavých oborů nejen pro rodopisce.

 [více]

20.03.2017 23:25Přednáška ve Zbiroze Hoši od Zborova dne 22.3.2017 od 17h

Komentovaná prohlídka Městského muzea a Muzea Josefa Václava Sládka ve Zbiroze. Sraz 22. března 2017 v 15.15 hodin na Masarykově náměstí ve Zbiroze před budovou muzea. Od 17.00 hodiny bude následovat přednáška Pavla Hnízdila ke stému výročí bitvy u Zborova.

 [více]

19.03.2017 00:13Valná hromada se uskuteční 18.3.2017 v 10h

VH 2017 se uskuteční dne 18.3.2017 od 10h opět v sále evangelického sboru v Korunní ulici č. 60, Praha 2. Uvnitř najdete připravovaný program.

 [více]

13.03.2017 23:00Beseda o rodopisu v obci Nepolisy u Chlumce nad Cidlinou 21.3.2017 od 17h

Beseda se uskuteční zasedací místnosti Obecního domu od 17h. Téma přednášky je Rodopis- koníček na celý život od genealožky Heleny Voldánové. Pořádá obec Nepolisy, obecní knihovna a ČGHSP.

 [více]

↑ na navigaci