Vítejte na stránkách ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP), založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti ČGHSP, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou. Dále se pak zabývá pravidelným pořádáním kurzů pro začínající a pokročilé genealogy, v přednáškové činnosti, v pomoci členům, pořádáním výstav a shromažďováním odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti přístupné všem členům.

Společnost se nezabývá tvorbou rodokmenů a vývodů z předků na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud takové kontakty hledáte, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů nebo seznam profesionalních genealogů na Genea.cz.

Novinky

21.09.2017 23:01Výstava Putování za předky a úvodní přednáška v Jihlavě 26.9. od 17h

Výstava Putování za předky se přesouvá do Jihlavy do Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí v termínu od 27.9.-26.11.2017. Úvodní přednáška o rodopisu od Heleny Voldánové se uskuteční již 26.9. od 17h v Malovaném sále Muzea. Těšíme se na všechny Jihlaváky!

 [více]

20.09.2017 23:32Vyšlo další celobarevné číslo GHL 2/2017

Již by všichni členové měli dostat druhé letošní číslo GHL, opět v novém větším formátu a celobarevně. Tentokrát s monografií malíře z rodu Němejců, z kroniky rodu Nopů a třeba pravidelné rubriky Perličky z archivů či Osobnosti s erby.

 [více]

03.09.2017 20:38Prázdninová nadílka 8 nových osobních znaků

Zveřejňujeme 8 nových osobních znaků pánů Ilčíka, Holáška, Bazaly, Milského, Reifenauera, Čechala, Jůzy a Neumana.

 [více]

01.09.2017 23:41Program Středečníků na 2. pololetí 2017

Program přednášek na 2. pololetí 2017 -

 [více]

28.08.2017 00:00Výstavy 2018 v Oseku u Duchcova a ve Vyškově

V roce 2018 už jsou zajištěny genealogické výstavy v Oseku u Duchcova a v muzeu ve Vyškově. Vyzýváme genealogy a heraldiky, kteří mají k těmto místům vazby a k dispozici prezentovatelnou rodopisnou a heraldickou práci, kontaktujte nás. Rádi vystavíme regionální věci. Děkujeme.

 [více]

15.08.2017 23:20Setkání rodu Poulů v Radostíně nad Oslavou dne 19.8.2017

Každých 5 let v době výročí úmrtí naší babičky Marie Poulové roz. Švomové (+1957) a dědečka Josefa Poula (+1952) se setkávají potomci, jejich děti, vnoučata, pravnoučata a dále. Přímých potomků vč. manželek (-lů) je již více jak 243. Letos se setkání koná 19.srpna 2017 v Radostíně nad Oslavou.

 [více]

26.07.2017 23:13Rodový sraz Frauenterků v Třebešicích u Divišova

V polovině 19. století se v okrese Benešov, zhruba pět kilometrů od Divišova objevilo poněkud záhadné příjmení. Frauenterka. Konkrétně se ve vesničce Třebešice objevil Karel Frauenterka, jehož potomci se v sobotu 17. června sešli na prvním rodovém srazu v Třebešicích.

 [více]

23.07.2017 22:52Základní kurz pro rodopisce 2017 vypsán

Základní kurz pro rodopisce 2017 je k dispozici s přihláškou na stránce věnované kurzům. Kurz začíná ve čtvrtek 5.10.2017.

 [více]

17.07.2017 23:58Setkání potomků Jana Nepomuka Klusáčka

V Přibyslavi se dne 15. května 1747 narodil Jan Nepomuk Klusáček. Jeho otcem byl svobodný měšťan Pavel Klusáček a matkou Teresie Novotná, která pocházela z dnes již zaniklé vsi Dvorce. Dvě stě sedmdesát let poté, 10. června 2017, se sešli v Polné jeho potomci. Proč v Polné? Protože Jan Nepomuk opustil své rodné město a svůj rodný dům, aby se mohl v Polné oženit. Založil tak jednu z polenských větví Klusáčků, původem z Přibyslavi. Více v článku.

 [více]

09.07.2017 23:38V. setkání příslušníků rodu Němejců se uskuteční 2.9.2017 v Nepomuku v sále restaurace U zeleného stromu.

V. historické setkání příslušníků rodu Němejců se uskuteční poslední prázdninovou sobotu 2.9.2017 od 10 hodin v Nepomuku (okres Plzeň-Jih). Naše setkání se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty města (předešlá setkání se konala v letech 1999, 2002, 2007 a 2012) v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu na nepomuckém náměstí Augustina Němejce čp.69.

 [více]

30.06.2017 23:57Nový návrh stanov 2017

V sekci o CGHSP je nová část věnovaná dokumentům pro přípravu nových stanov, jak uložila úkol Valná hromada 2017. Najdete tam nový návrh připravený právníkem a daňovým poradcem, dále harmonogram a soubor připomínek. Na přípravě nových stanov se může podílet každý člen přes mediátora přípravy stanov pana Palečka.

 [více]

29.06.2017 23:58Harmonogram přípravy nových stanov společnosti

Na VH2017 dostal Správní výbor úkol připravit nové stanovy tak, aby byly kompromisem různých návrhů a byly přijatelné pro široké členstvo. Abychom nebyli ve SV osočeni z nedemokratického jednání, zveřejňujeme harmonogram a pravidla přípravy nových stanov. Zároveň oznamujeme, že mediátorem nových stanov bude člen pan Lukáš Paleček z Plzně. Důvodem je, aby návrhy výboru a dalších členů posoudil a projednal někdo nestranný. Věříme, že tento princip všichni přijmou a uvítají. V průběhu dubna je...

 [více]

26.06.2017 23:00Podporujeme projekt Jména mrtvým

V červnu byl oznámen projekt genetika D. Vaňka Jména mrtvým, který má za cíl identifikovat ostatky obětí fašistického a komunistického režimu zejména v masových hrobech v ČR. Např. se jedná o ostatky J.Gabčíka J.Kubiše, ale i popravených v 50. letech. Mezi podporovateli tohoto projektu je i naše genealogická a heraldická společnost. Více v přiloženém článku nebo na webu projektu www.jmenamrtvym.cz

 [více]

05.06.2017 11:16Rodový sraz Klusáčků 10.6.2017 v Polné

Dne 10. června 2017 se uskuteční v Polné 1. setkání potomků Jana Nepomuka Klusáčka,u příležitosti 270 let od jeho narození (15. května 1747) v Přibyslavi. Dne 10. února 1773 uzavřel sňatek se vdovou Johanou Budínskou, rozenou Šimánkovou a založil jednu z větví Klusáčků v Polné.

 [více]

01.06.2017 22:35Přednáška o čsl. legionářích Hoši od Zborova v Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem, v úterý 13. června 2017 od 18,00 hodin

Hoši od Zborova - přednáška člena Pavla Hnízdila v Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem se koná v úterý 13. června 2017 od 18,00 hodin. Spojení vlakem z Prahy - Masarykova nádraží v 16.21 - v Lysé nad Labem je v 17.00 hod. Zpět - z Lysé v 19.55 hod. - v Praze na Masarykově nádraží je ve 20.33 hod. Všichni zájemci o přednášku jsou vítáni.

 [více]

28.05.2017 11:23Registrovali jsme 7 nových osobních znaků

Tentokrát se jedná o znaky pana Sokola, Wayraucha, Holáška, klanu Herejků (Slavo Patryk, Miroslav, Přemysl) a pana Hejmy.

 [více]

28.05.2017 10:54Pozvánka do archivu: V sobotu 10. června 2017 Státní oblastní archiv v Zámrsku, pracoviště Zámrsk již po čtvrté pořádá v rámci Mezinárodního dne archivů Den otevřených dveří.

V sobotu 10. června 2017 Státní oblastní archiv v Zámrsku, pracoviště Zámrsk již po čtvrté pořádá v rámci Mezinárodního dne archivů Den otevřených dveří. Návštěvníci mohou zhlédnout výstavu Od kolébky do hrobu s podtitulem Z rodinných archivů východočeské šlechty a v rámci komentovaných prohlídek nahlédnout do míst veřejnosti běžně nepřístupných. Archiv bude otevřen od 9:00 do 16:00 hodin. Vstup zdarma.

 [více]

28.05.2017 10:43Sraz rodu Kasalických 17.6.2017 ve 12h

Již 2. Sraz KASALICKÝCH rodem i příjmením se bude konat v Penzionu u kaštanu, na adrese Dobronice u Bechyně 83. Začátek v sobotu 17.6.2012 od 12 ti hodin.

 [více]

23.05.2017 23:09Přednáška Genetická genealogie v Ústí nad Labem v úterý 23. 5. 2017, 17:00, ulice W, Churchilla 3, sál – 3. patro

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se současnými možnosti využití genetické genealogie v kriminalistice, dále při zkoumání archaických kosterních pozůstatků nebo při bádání po minulosti rodu či celých národů. Posluchači se dále dozvědí, jakým způsobem můžeme pomocí genetiky zodpovědět otázky například "Kde jsou moje genetické kořeny?", Kde ve světě žijí příslušníci mého rodu?", Byl T.G.Masaryk potomkem Habsburků?", „Jsem vzdáleným potomkem Čingischána či Stalina?" nebo „Lze...

 [více]

21.05.2017 20:52Časopis GHL 1/2017 poprvé v barvě a formátu A4

Již v týdnu dostali členové nový časopis GHL, který je poprvé v historii celobarevný a ve velkém časopiseckém formátu. A samozřejmě nabitý obsahem - o učiteli a spisovateli J.V.Vlasákovi a další genealogické, heraldické a historické články.

 [více]

↑ na navigaci