Vítejte na stránkách ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP), založená v roce 1969 a navazující na starší tradice Rodopisné společnosti československé, je zapsaným spolkem dle Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 (dříve občanské sdružení). V souladu se svými stanovami se zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Těžiště činnosti ČGHSP, čítající v této době již téměř tisíc členů, spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou. Dále se pak zabývá pravidelným pořádáním kurzů pro začínající a pokročilé genealogy, v přednáškové činnosti, v pomoci členům, pořádáním výstav a shromažďováním odborné i populárně naučné literatury v knihovně Společnosti přístupné všem členům.

Společnost se nezabývá tvorbou rodokmenů a vývodů z předků na zakázku, ani kontakty na komerční genealogy nezprostředkovává. Pokud takové kontakty hledáte, použijte prosím některý z internetových vyhledávačů nebo seznam profesionalních genealogů na Genea.cz.

Novinky

14.11.2017 22:57Zahájení výstavy Putování za předky ve Vamberku

Muzeum krajky Vamberk a Spolek přátel historie Vamberka Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Putování za předky. Vernisáž zahájí beseda s Helenou Voldánovou o matrikách, rodokmenech a jejich tvorbě. Venisáž s besedou proběhne 8. 12. 2017 v 17 hod. v budově Muzea krajky Vamberk. Jste srdečně zváni.

 [více]

12.11.2017 23:44Vánoční besídka Skupiny pro využití počítačů v genealogii

Každý rok se skupina pro využití počítačů v genealogii (SVPG) schází na vánoční besídce, která se tentokrát koná v úterý 12.12.2017 od 17 v kavárně u Božího mlýna Salmovská 15. Všichni jsou vítáni.

 [více]

11.11.2017 23:53Den otevřených dveří CGHS v knihovně a kanceláři Fantova 28, Praha 13

Po roční pauze pořádáme den otevřených dveří v sobotu 11.listopadu 2017 od 10 do 16 hodin v Fantova 1784/28 Praha 13. Pro členy ČGHSP a další zájemce o rodopis a heraldiku bude otevřena kancelář a členská knihovna. Nabízíme prodej odborných učebnic pro rodopisce, odborné konzultace a setkání se členy.

 [více]

07.11.2017 21:24Genealogické matiné 2017 v Brně

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, z. s. si Vás dovoluje pozvat na Matiné 2017 Vláda Marie Terezie z pohledu heraldiky, genealogie, sfragistiky a dalších pomocných věd historických které se bude konat dne 11. listopadu 2017 od 9h do 16,00h v budově Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně Božetěchova 2, Brno-Královo Pole.

 [více]

25.10.2017 17:04Program Středečníků na 2. pololetí 2017 - Aktualizováno

Program přednášek na 2. pololetí 2017 - Doplněné přednášky do prosince 2017

 [více]

21.10.2017 11:09Beseda o rodopisu v Roudnici u Chlumce nad Cidlinou 25.9.2017 od 17h

Obecní knihovna Roudnice pořádá besedu „Rodopis koníček na celý život“. Přednáší Helena Voldánová. Ve středu 25. října 2017 od 17 hodin na OÚ v Roudnici u Chlumce nad Cidlinou.

 [více]

03.10.2017 23:19Sobotní 1denní kurz 4.11.2017

Je vypsán termín 1d sobotního kurzu pro začínající rodopisce na 4.11.2017 v Praze 10 od 10-18h. Pokud máte zájem, neváhejte. Další kurz v sobotu bude až v novém roce.

 [více]

21.09.2017 23:01Výstava Putování za předky a úvodní přednáška v Jihlavě 26.9. od 17h

Výstava Putování za předky se přesouvá do Jihlavy do Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí v termínu od 27.9.-26.11.2017. Úvodní přednáška o rodopisu od Heleny Voldánové se uskuteční již 26.9. od 17h v Malovaném sále Muzea. Těšíme se na všechny Jihlaváky!

 [více]

20.09.2017 23:32Vyšlo další celobarevné číslo GHL 2/2017

Již by všichni členové měli dostat druhé letošní číslo GHL, opět v novém větším formátu a celobarevně. Tentokrát s monografií malíře z rodu Němejců, z kroniky rodu Nopů a třeba pravidelné rubriky Perličky z archivů či Osobnosti s erby.

 [více]

03.09.2017 20:38Prázdninová nadílka 8 nových osobních znaků

Zveřejňujeme 8 nových osobních znaků pánů Ilčíka, Holáška, Bazaly, Milského, Reifenauera, Čechala, Jůzy a Neumana.

 [více]

28.08.2017 00:00Výstavy 2018 v Oseku u Duchcova a ve Vyškově

V roce 2018 už jsou zajištěny genealogické výstavy v Oseku u Duchcova a v muzeu ve Vyškově. Vyzýváme genealogy a heraldiky, kteří mají k těmto místům vazby a k dispozici prezentovatelnou rodopisnou a heraldickou práci, kontaktujte nás. Rádi vystavíme regionální věci. Děkujeme.

 [více]

15.08.2017 23:20Setkání rodu Poulů v Radostíně nad Oslavou dne 19.8.2017

Každých 5 let v době výročí úmrtí naší babičky Marie Poulové roz. Švomové (+1957) a dědečka Josefa Poula (+1952) se setkávají potomci, jejich děti, vnoučata, pravnoučata a dále. Přímých potomků vč. manželek (-lů) je již více jak 243. Letos se setkání koná 19.srpna 2017 v Radostíně nad Oslavou.

 [více]

26.07.2017 23:13Rodový sraz Frauenterků v Třebešicích u Divišova

V polovině 19. století se v okrese Benešov, zhruba pět kilometrů od Divišova objevilo poněkud záhadné příjmení. Frauenterka. Konkrétně se ve vesničce Třebešice objevil Karel Frauenterka, jehož potomci se v sobotu 17. června sešli na prvním rodovém srazu v Třebešicích.

 [více]

23.07.2017 22:52Základní kurz pro rodopisce 2017 vypsán

Základní kurz pro rodopisce 2017 je k dispozici s přihláškou na stránce věnované kurzům. Kurz začíná ve čtvrtek 5.10.2017.

 [více]

17.07.2017 23:58Setkání potomků Jana Nepomuka Klusáčka

V Přibyslavi se dne 15. května 1747 narodil Jan Nepomuk Klusáček. Jeho otcem byl svobodný měšťan Pavel Klusáček a matkou Teresie Novotná, která pocházela z dnes již zaniklé vsi Dvorce. Dvě stě sedmdesát let poté, 10. června 2017, se sešli v Polné jeho potomci. Proč v Polné? Protože Jan Nepomuk opustil své rodné město a svůj rodný dům, aby se mohl v Polné oženit. Založil tak jednu z polenských větví Klusáčků, původem z Přibyslavi. Více v článku.

 [více]

09.07.2017 23:38V. setkání příslušníků rodu Němejců se uskuteční 2.9.2017 v Nepomuku v sále restaurace U zeleného stromu.

V. historické setkání příslušníků rodu Němejců se uskuteční poslední prázdninovou sobotu 2.9.2017 od 10 hodin v Nepomuku (okres Plzeň-Jih). Naše setkání se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty města (předešlá setkání se konala v letech 1999, 2002, 2007 a 2012) v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu na nepomuckém náměstí Augustina Němejce čp.69.

 [více]

30.06.2017 23:57Nový návrh stanov 2017

V sekci o CGHSP je nová část věnovaná dokumentům pro přípravu nových stanov, jak uložila úkol Valná hromada 2017. Najdete tam nový návrh připravený právníkem a daňovým poradcem, dále harmonogram a soubor připomínek. Na přípravě nových stanov se může podílet každý člen přes mediátora přípravy stanov pana Palečka.

 [více]

29.06.2017 23:58Harmonogram přípravy nových stanov společnosti

Na VH2017 dostal Správní výbor úkol připravit nové stanovy tak, aby byly kompromisem různých návrhů a byly přijatelné pro široké členstvo. Abychom nebyli ve SV osočeni z nedemokratického jednání, zveřejňujeme harmonogram a pravidla přípravy nových stanov. Zároveň oznamujeme, že mediátorem nových stanov bude člen pan Lukáš Paleček z Plzně. Důvodem je, aby návrhy výboru a dalších členů posoudil a projednal někdo nestranný. Věříme, že tento princip všichni přijmou a uvítají. V průběhu dubna je...

 [více]

26.06.2017 23:00Podporujeme projekt Jména mrtvým

V červnu byl oznámen projekt genetika D. Vaňka Jména mrtvým, který má za cíl identifikovat ostatky obětí fašistického a komunistického režimu zejména v masových hrobech v ČR. Např. se jedná o ostatky J.Gabčíka J.Kubiše, ale i popravených v 50. letech. Mezi podporovateli tohoto projektu je i naše genealogická a heraldická společnost. Více v přiloženém článku nebo na webu projektu www.jmenamrtvym.cz

 [více]

05.06.2017 11:16Rodový sraz Klusáčků 10.6.2017 v Polné

Dne 10. června 2017 se uskuteční v Polné 1. setkání potomků Jana Nepomuka Klusáčka,u příležitosti 270 let od jeho narození (15. května 1747) v Přibyslavi. Dne 10. února 1773 uzavřel sňatek se vdovou Johanou Budínskou, rozenou Šimánkovou a založil jednu z větví Klusáčků v Polné.

 [více]

↑ na navigaci