V hraničních oblastech je rozhodující sídlo farního úřadu. Pokud hranice farnosti přesahuje do jiného okresu, jsou matriky obce zařazeny v okresu sídla farnosti. Matriky z barevně zvýrazněných okresů naleznete na http://www.actapublica.eu (pozn. Digitalizace probíhá průběžně, některé matriky proto ještě nejsou zveřejněné, více v textu níže).PrahaLitoměřiceSOA v PrazePlzeňOpavaZámrskBrnoTřeboň
V hraničních oblastech je rozhodující sídlo farního úřadu. Pokud hranice farnosti přesahuje do jiného okresu, jsou matriky obce zařazeny v okresu sídla farnosti. Matriky z barevně zvýrazněných okresů naleznete na www.actapublica.eu (pozn. Digitalizace probíhá průběžně, některé matriky proto ještě nejsou zveřejněné, více v textu níže).
V hraničních oblastech je rozhodující sídlo farního úřadu. Pokud hranice farnosti přesahuje do jiného okresu, jsou matriky obce zařazeny v okresu sídla farnosti. Matrikyz regionu Jižní Morava naleznete na http://www.actapublica.eu (pozn. Digitalizace probíhá průběžně, některé matriky proto ještě nejsou zveřejněné, více v textu níže).PrahaLitoměřiceSOA v PrazePlzeňOpavaZámrskBrnoTřeboň
V hraničních oblastech je rozhodující sídlo farního úřadu. Pokud hranice farnosti přesahuje do jiného okresu, jsou matriky obce zařazeny v okresu sídla farnosti. Matriky z regionu Jižní Morava naleznete na www.actapublica.eu (pozn. Digitalizace probíhá průběžně, některé matriky proto ještě nejsou zveřejněné, více v textu níže).

Digitalizace v archivech

Tato stránka obsahuje informace o postupu a výsledku digitalizace archivních materiálů v archivech. Pokud máte další informace o postupu nebo výsledcích digitalizace nejen v České republice, neváhejte nás kontaktovat, informace rádi doplníme.

A abychom byli úplně přesní, digitalizací je míněno zpřístupnění archiválií v digitální podobě přes internet. Neznamená to přepsání údajů z archiválií do databázové podoby pro běžné hledání - to je stále hudba budoucnosti (představa "kde si mám zadat svoje příjmení, aby mi to našlo celý rodokmen" je mylná).

Česká republika

Ještě v roce 2005 bylo nepředstavitelné, že během takové – z pohledu archivní historie – velice krátké doby, dojde ke zpřístupnění velké části matrik na internetu. Za tuto usilovnou práci patří všem pracovníkům podílející se na digitalizaci velké poděkování. I když de fakto existují 3 různé hlavní systémy pro prohlížení a prezentaci matrik na různých adresách. Jak archiváři přiznávají, pomohly jim digitalizace matrik snížit o cca 60-70% návštěvnost badatelny. Jak rychle badatel zapomene na půlroční objednací lhůty do badatelen, které jsou minulostí! Ale především digitalizace ochrání archiválie pro budoucí generace. Digitalizace českých a moravských matrik je jedinečné dílo, které zajistí archivářům čestné místo mezi státními archivy v celé Evropě.

Digitalizace matrik začala v ČR cca v roce 2007, ale reálné výsledky přinesla až během roku 2008 - jako první v SOA v Třeboni. Dokončení digitalizace matrik pro celou ČR je plánováno v roce 2011. Po digitalizaci matrik je plánována digitalizace dalších archivních pramenů jako jsou obecní a školní kroniky nebo gruntovní knihy.

Dlouhodobé projekty digitalizace většinou iniciovala americká genealogická společnost (Family Search, což je organizace zřízená církví The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, známé také jako Mormoni), která nabídla archivům techniku, pracovníky i zpracování dat. Navázané projekty zpřístupnění matrik byly prováděny samostatně po oblastních archivech a v různém rozsahu podle možností a záměru jednotlivých archivů. Matriky jsou také paralelně uloženy na stránkách beta.familysearch.org (prozatímní beta verze), kde můžete nalézt i další země.

Výše je uvedena mapa ČR s vyznačenými archivy a příslušnými okresy s odkazy na jednotlivé stránky matrik na internetu. Mapa je publikována s laskavým svolením MZA v Brně.

Stav k 1.1.2012
Helena Voldánová
Za poslední rok se opět značně zvětšil počet zdigitalizovaného materiálu z našich archivů.
Na internetové stránky Archivu hl.m.Prahy bylo přidáno dalších 72 matričních knih a 7 366 archů pražských domovních příslušníků. Ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a v Zemském archivu v Opavě byla připravena nová podoba hlavní stránky s přehledným přístupem k matrikám. Ve Státním oblastním archivu v Třeboni po ukončení digitalizace sbírky matrik byly nově zveřejněny Soupisy poddaných ze 17 velkostatků. Velkou změnou prošla i aplikace na stránkách www.actapublica.eu pro SOA Praha, SOA Plzeň a MZA Brno /vstup bez přihlášení, zjednodušení orientace a práce s aplikací/. V Státním oblastním archivu v Zámrsku byly  přidány další matriky z okresu Ústí nad Orlicí a okolí a přehled plánu digitalizace. Na stránkách Národního archivu najdete například seznam archivních pomůcek. Na závěr roku  byl dokončen mnoholetý projekt digitalizace sbírky Konskripce – pobytové přihlášky PPŘ 1850-1914. Sbírka židovských matrik byla již naskenována a nyní se bude připravovat do aplikace k zveřejnění na internetových stránkách. Oblíbené indikační skicy stabilního katastru byly přidány na stránky archivnimapy.cuzk.cz. V nabídce si vyberete -  mapy stabilního katastru a po výběru určitého katastrálního území si můžete otevřít skicu stabilního katastru z Národního archivu nebo císařské otisky z Katastrálního úřadu a také dnešní katastrální mapu. V SOA Plzeň a SOA Litoměřice byla naskenována sbírka  - sčítání lidu z jednotlivých okresních archivů a časového období. K dispozici je zatím na počítači v badatelně archivu a část ze severočeského kraje také na stránkách www.familysearch.org.

Archiv hl.m.Prahy - www.ahmp.cz

V archivu zpracovávají 2500 kusů matrik. Do konce října je zpracováno 250 matrik, do konce roku 2010 bude cca 600 matrik k dispozici. V archivu budují archivní katalog, který obsahuje nejenom samotné matriky, ale i další digitalizované archiválie právě ukončeného projektu Ad Fontes. Prohlížení na internetu je pomocí programu Zoomify, je k dispozici samostatný inventář matrik v PDF, přístupné všechny indexy a částečně matriky z různých farních úřadů. K dispozici jsou kvalitní barevné skeny z originálních matrik. V badatelně jsou nové PC s přístupem na internet.

 

SOA Litoměřice - www.soalitomerice.cz

V archivu evidují 12 tisíc svazků matrik. Matriky budou zpřístupněny na internetu jako celek v roce 2011, nyní je z ¾ hotovo. Matriky se zpřístupňují do roku 1910. Prohlížení je v programu Zoomify. K dispozici je samostatný podrobný inventář k matrikám, česko-německý a německo-český rejstřík obcí. Najdete zde archivní vademecum – vyhledávač fondů.

SOA Zámrsk - www.vychodoceskearchivy.cz

V archivu na naskenování čeká 11 tisíc svazků matrik. Zdigitalizované matriky jsou zpřístupňovány od září 2010, postupují dle kmenové farností v regionu a nyní je k dispozici cca 1/4.  První jsou zařazeny dle abecedního pořadí farností. Je prováděna kompletní revize matrik a doplnění inventáře a je doplněno na 30 kusů zapomenutých matrik. Opět je inventář k matrikám k dispozici v PDF.

Jsou k dispozici kvalitní skeny z originálních matrik, je uveden podrobný popis matrik s odkazem na kmenovou faru a matriční úřad. V seznamu matrik je odkaz ke stažení celé matriky najednou – jde o komprimované obrázky v JPG komprimované v ZIPu.  Listy matrik si pak prohlížíte na vlastním počítači pomocí programů pro zobrazení obrázků, např. XnView (zdarma pro domácí použití). V badatelně jsou nová PC k prohlížení těchto matrik a samostatné PC s přístupem na internet.

1.5.2011 V dubnu 2011 byly upraveny webové stránky. Přístup ke stahování matrik byl upraven přímo do inventárního seznamu matrik http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/inventar.pdf
V odkazu digitalizované matriky najdete seznam již zdigitalizovaných farností  http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/digimatriky.pdf
V odkazu plán digitalizace matrik najdete termíny plánované digitalizace http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/plandigitalizace.pdf
Pokud budete postupovat z hlavní strany webové stránky www.vychodoceskearchivy.cz, vyberete nadpis Státní oblastní archiv v Zámrsku, vlajku ČR, Sbírka matrik, inventární seznam, pod popisem matriky řádek s koncovkou zip.

Větší část roku 2013 byla digitalizace přerušena, ale od podzimu 2013 opět pokračuje.

ZA Opava s pobočkou v Olomouci - www.archives.cz

V archivu je již naskenováno 8 tisíc svazků matrik. Prohlížení je v programu Zoomify, funguje vyhledávač matrik dle lokalit, je uveden podrobný popis matriky s přímým odkazem na index k matrice. V roce 2011 bude dokončeno přidání všech matrik do systému, nyní od letošního srpna je přidán seznam již hotových matrik v PDF pro lepší orientaci. Matriky jsou zpřístupněny do roku 1910. Po matrikách pak v roce 2011 začne digitalizace urbářů a pozemkových knih.

Naskenovány jsou již i živé matriky uložené na matričních úřadech k roku 1949, i když přístupnost záznamů bude pouze do roku 1910 dle zákonné lhůty. V badatelně jsou nové PC k prohlížení těchto matrik. Najdete zde i archivní vademecum – vyhledávač fondů.

 

SOA Třeboň - www.ceskearchivy.cz nebo přímo digi.ceskearchivy.cz

Již naskenováno všech 10 tisíc svazků matrik. Webový portál si archiv vyvíjí vlastními silami a mezi ostatními archivy je tento portál jedinečný svými možnostmi a záběrem. Samotné prohlížení je programem Zoomify. Jsou zpřístupněny matriky všech církví a úřadů, dvoujazyčný zeměpisný rejstřík s přímým odkazem, německý a latinský slovník, podrobný popis matrik s odkazem na kmenovou faru a matriční úřad, nově navíc fotografie a zajímavosti k farnímu úřadu, v hledání je k dispozici našeptávač nebo diskuzní fórum. Program umožňuje uložení obrázku, má funkce poznámek, záložky. Novinkou je přepis indexů matrik do databáze s hledáním podle jména.

Archiv dále digitalizuje obecní a školní kroniky a bude pokračovat s dalšími archiváliemi.

Po ukončení digitalizace sbírky matrik byly nově zveřejněny Soupisy poddaných z velkostatků. Jsou skenovány dále další archiválie jako obecní či školní kroniky. 

SOA Praha - www.soapraha.cz

V archivu evidují cca 10 tisíc svazků matrik. Z mikrofilmů bylo skenováno 3500 matrik. Nyní je na internetu přes 920 matrik a cílem je do dvou let vše zpřístupnit. Poté budou opět digitalizovány matriky, které byly pořízeny přes mikrofilmy a to kvůli kvalitě. Vstup do aplikace je přes portál Acta Publica (podobně jako MZA Brno a SOA v Plzni), kde je nutná registrace. Přínosem je jednoduchý přestup do dalšího archivu a prohlížení v programu Adobe Flash. Matriky se skenují v různém pořadí, jsou skenovány z filmů i z originálů. Nově bylo rozhodnuto o skenování jen z originálů pro špatnou kvalitu filmů. V badatelně jsou k dispozici nové PC k prohlížení těchto matrik. Vyhledávač funguje dle lokalit nebo dle původce (farní úřad), program má funkce poznámka-záložka-nástěnka. Při kliknutí na signaturu u vybrané matriky  se zobrazí popis farnosti a matriky, při kliknutí na modré číslo u obce se zobrazí seznam lokalit s původním názvem nebo česko-německým názvem. Přidán je seznam již hotových matrik v PDF. Na stránce matriky při prohlížení je umístěn vodoznak.

1.1.2012 Velkou změnou prošla aplikace na stránkách www.actapublica.eu pro SOA Praha, SOA Plzeň a MZA Brno (např. vstup bez nutnosti přihlášení, zjednodušení orientace a práce s aplikací). Zdá se, že jsou digitalizovány všechny lepší mikrofilmy, místo horších mikrofilmů se budou digitalizovat přímo originály. Bohužel od začátku SOA Praha nedigitalizovala samostatné indexy, které by výrazně urychlily a usnadnily vyhledávání v naskenovaných dokumentech. Ačkoliv psali, že nyní budou digitalizovat vybraný vzorek originálů, snad se do toho výběru i indexy dostanou.

SOA Plzeň - www.soaplzen.cz nebo www.portafontium.cz

Na naskenování čeká v archivu 11 500 svazků matrik. Archiv využíval nejprve systém Acta Publica, ale v roce 2014 se přemístil na nový portá Porta Fontium. Matriky se skenují z originálů a farnosti jsou přidávány dle abecedy. V badatelně jsou nová PC k prohlížení těchto matrik.  K dispozici je i vyhledávač archivních fondů a pomůcek.

 

MZA Brno - www.mza.cz nebo www.actapublica.eu

V archivu je evidováno 10 tisíc svazků matrik. Archiv organizuje projekt digitalizace společně s rakouským diecézním archivem St. Pöltenu, SOA Plzeň a SOA Praha. Je spolufinancován EU.

Vstup je přes Acta Publica, opět nutná registrace. Matriky se skenují v různém pořadí, jsou skenovány i z filmů i z originálů. Je také přidán seznam již hotových matrik v PDF. Na stránce je také umístěn vodoznak. Funkce jsou shodné s výše uvedenými jako v Plzni a Praze.Je pozitivní, že budou přibývat i rakouské matriky, byť jen části týkající se diecézního archivu St.Pölten. Ale digitalizace v Rakousku je zatím na začátku a možná se dočkáme dalších příjemných překvapení přeshraniční spolupráce.

 

Národní archiv - www.nacr.cz

Z pohledu Národního archivu již dlouho pokračuje projekt konskripcí (policejní přihlášky k trvalému pobytu 1850-1914) s jmenným vyhledávačem. Nově je přidán popis archivních fondů a sbírek přes portál Badatelna.cz. Ve fondu NA jsou z matrik především ty židovské. Digitalizace této sbírky židovských matrik se připravuje. V budoucnu se budou digitalizovat např. i Soupisy poddaných podle víry z r.1651. Dále je zdigitalizována sbírka indikačních skic, které jsou k zapůjčení na CD v Národním archivu v I. oddělení.

1.1.2012 Na stránkách Národního archivu najdete například seznam archivních pomůcek. Na závěr roku  byl dokončen mnoholetý projekt digitalizace sbírky Konskripce – pobytové přihlášky PPŘ 1850-1914. Sbírka židovských matrik byla již naskenována a nyní se bude připravovat do aplikace k zveřejnění na internetových stránkách.

16.9.2012 Digitalizace matrik židovských náboženských obcí

Hledané matriky najdete nejrychleji na adrese www.badatelna .cz, kde vpravo v zeleném políčku uvidíte nejhledanější fondy – Matriky židovských náboženských obcí a zde zvolíte šedivě zabarvený obdélník s názvem otevřít fond. Druhá cesta vede přes www.nacr.cz, záložka Fondy a pomůcky, záložka Digitalizované fondy a sbírky. Zde uvidíte nadpis Matriky židovských náboženských obcí z let 1784-1949 a pod ním aktivní odkaz Archivní pomůcky a digitalizované archiválie, který vás pošle na již zmiňovanou adresu www. badatelna.cz. Před námi je nová nabídka záložek a mezi nimi vybereme záložku Inventář. Nyní si zvolíme rozbalovací nadpis Úřední knihy přes znaménko plus.  Dále vybíráme hledanou obec nebo město dle abecedního pořadí nebo použijeme okénko filtr a vyhledat. Po otevření hledané obce uvidíme přehled jednotlivých matrik, které si otevřeme přes obrázek pod nadpisem. Po té již prohlížíme pomocí šipek a zvětšování v programu Zoomify. Pro posun na další stránku  můžeme také napsat číslo stránky do políčka, jejíž posun nespouštíme entrem, ale vpravo umístěným zeleným políčkem. Pro úspěšné pátrání je však nejdůležitější  se seznámit s vývojem matričního zápisu a historií vedení těchto matrik. Zápisy jsou psané v němčině a v češtině.

Archiv města Ostravy - earchiv.ostrava.cz nebo amo.ostrava.cz

Archiv města Ostravy - zdigitalizovaná sbírka map, fotografí, operátů sčítání lidu a inventáře.

Archiv Univerzity Karlovy v Praze

Ve zpřístupněných fondech nalezneme projekt s názvem „Studenti pražských univerzit 1882-1939“. Zde jsou digitalizovány matriky doktorů české a německé univerzity z let 1882-1939. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem pro vyhledání osoby. V zápise je uvedeno jméno a příjmení, datum a místo narození, náboženství, jméno, příjmení a povolání rodičů, název předchozí školy, obor studia, datum zkoušek a promoce. Postupně budou zveřejněny starší matriky, katalogy posluchačů, protokoly zkoušek. Z hlavní stránky Ústavu dějin UK a archivu UK si vyberete digitalizované fondy a dále jednotlivé projekty.

www.udauk.cuni.cz

V části „Digitální univerzitní repozitář“ si můžete vybrat například historické dokumenty archivu UK jako rukopisy, listiny a nejstarší matriky (1572-1615), nebo sbírku knihovny významných osobností, mapovou sbírku Přírodovědecké fakulty a další. Z hlavní nabídky si vyberete sbírku, vyberete si její část a červeným obrázkem fulltext si otevřete obrázek.

http://digitool.is.cuni.cz

Monasterium

 Digitalizovaná sbírka listin UK je rovněž zařazena do evropského projektu Monasterium, kam se připojili archivy České republiky jako Národní archiv, Moravský zemský archiv, Státní oblastní archiv v Plzni a Třeboni a klášter ve Vyšším Brodě. Jde o mezinárodní projekt ze 124 archivů, z kterých je zveřejněno 399 420 listin.

Pro naše badatelé jsou asi nejzajímavější listiny, ve kterých nacházíme první zmínky o obci.

monasterium.net

Portafontium

 Společný projekt Státního oblastního archivu v Plzni a Generálního ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově si klade za cíl digitalizaci archiválií a její společné prezentaci. V českých archivech je uloženo mnoho archivních fondů, jež se vztahují k sudetoněmeckým dějinám a dějinám bavorského příhraničí. Na druhé straně Bavorský archiv převzal do úschovy fondy z našeho území jako například obecní archivy, obecní a školní kroniky, šlechtické archivy, sbírky fotografií a další. Na těchto stránkách najdete matriky, kroniky, listiny a fotografie. V záložce vyhledání upřesníte Váš cíl a prohlédnete si třeba sčítání lidu nebo knihy lázeňských hostů.

www.portafontium.cz

Rakousko

Za zmínku stojí projekt ICARUS, který sdružuje a podporuje mezinárodní projekty spolupráce archivů. Na stránkách icar-us.eu v části Projects najdete seznam projektů. Pro české genealogy je využitelný projekt Matricula (matricula-online.eu), kde můžete nalézt rakouské matriky diecéze St.Pölten (podobně jako v MZA, ale v jiném prohlížecím programu) nebo třeba bavorské matriky z SRN. Další projekt Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com ) shromažďuje rukopisy Evropy včetně rukopisů Národního archivu ČR.

15.2. přidány matriky Horního Rakouska

Slovenská republika

Probíhá digitalizace matrik opět Mormony s publikací na familysearch stránkách. Digitalizace je z větší části hotova. Není mi známo, zda to jsou pouze webové digitalizace starých mikrofiší, které Mormoni vlastní již delší dobu, nebo o nové skeny. Jde pravděpodobně o skeny mikrofiší.

K dispozici je taktéž zjevně z mikrofiší přeskenovaný soupis obyvatel z roku 1869.

Zdroje naleznete na stránkách FamilySearch.org

↑ na navigaci