Publikace ČGHSP

Na této stránce najdete přehled publikací vydaných Společností. Ty, které jsou stále na skladě si můžete objednat mailem na genealogie(zavinac)centrum.cz. Objednávky vyřídíme ihned, jak jen to bude možné. 

Způsoby dodání

Zaslání poštovní zásilkou:
a) Prosím napište nám mail na genealogie(zavinac)centrum.cz se jmény požadovaných publikací a jejich počtem 
b) Potvrzení objednávky: bude Vám zaslán potvrzující mail s částkou k úhradě a přiděleným variabilním symbolem
c) Způsob platby: pouze předem a bankovním převodem na účet 2400473965/2010
Variabilní symbol pro platbu Vám bude  přidělen v mailu s potvrzením objednávky !
d) Celková částka: tvoří částku za publikace a poštovné a balné (cca 70-130,- Kč dle váhy a ceny poštovného) -celková částka Vám bude sdělena mailem s potvrzením objednávky
e) Dodání publikací: poštovní zásilka Česká pošta, dodací lhůta: cca 14 dní

Zaslání organizacím a firmám na fakturu. Na základě mailové objednávky a zaslání fakturačních údajů Vám bude vystavena faktura a zaslána poštovní zásilka.

Osobní odběr
Vybrané publikace si můžete osobně zakoupit v hotovosti (nelze platit kartou) v kanceláři společnosti každé 3. pondělí v měsíci (mimo státních svátků a školních prázdnin) od 15 do 19 hodin. Přehled termínů otevření kanceláře najdete zde.

Zahraničí
Zásilky do zahraničí, tedy i na Slovensko, zasíláme po předchozí mailové dohodě a pouze při platbě předem z důvodu vysokých přepravních nákladů.

V případě dotazů se obraťte na Správní výbor.

Seznam vydaných, ale vyprodaných titulů Společnosti.

Latinsko-český slovník pro genealogy

Latinsko-český slovník pro genealogy
 • Autor: Jan Mareš
 • vydala Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
 •  1. vydání, Praha 2013
 • 158 stran

Nezbytná pomůcka pro každého genealoga od zkušeného autora Jana Mareše, dlouholetého člena ČGHSP. V latinsko-českém slovníku pro genealogy jsou výrazy a zkratky, které v běžných slovnících nenajdete. Slovník obsahuje základy latinské gramatiky, číslovky, přehledné pomůcky, jako dny v týdnu, měsíce a římské číslice. Zajímavostí jsou značky používané v matrikách a dalších archivních dokumentech.

 •  cena 290 Kč (členové ČGHSP 250 Kč)

Učebnice pro začínající rodopisce

Učebnice pro začínající rodopisce
 • Aktualizovaná kniha původního Sborníku
 • Kolektiv autorů - 2014
 • obsahuje v patnácti kapitolách základní informace o genealogickém bádání
 • sv.2 Schola genealogica ea heraldica nova
 • Obsah:
  Úvod do studia genealogie a její dějiny
  Soustava státních archivů, zákon o archivnictví, badatelská etika
  O matrikách na našem území
  Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání
  Informace o předcích v archivech velkostatků
  O českých katastrech
  Zemské desky
  Právní záležitosti našich předků
  O církevních záležitostech
  Zdroje informací o předcích v církevních a s náboženským vývojem souvisejících pramenech
  O svobodnících
  O původu, povaze a vývoji českých osobních jmen
  Využití počítačů a internetu v rodopisné práci
  Grafické znázornění výstupů rodopisné práce
  Jak psát rodinnou a rodovou kroniku

 • cena 290,-Kč (členové ČGHSP 250,-Kč)

Učebnice čtení starých textů

Učebnice čtení starých textů
 • Kolektiv autorů - 2014
 • K výuce v kurzech ČGHSP i pro samouky
 • 148 stran A4, přepracované 2. vydání
 • Sv.1 Schola genealogica ea heraldica nova
 • Obsah:
  Seznámení s učební pomůckou
  O historickém vývoji písma
  O vývoji latinského písma
  Slovanská písma
  O číslicích
  Jak písaři šetřili časem, inkoustem a papírem
  Co vyřešily spřežky a diakritika
  Vzory písem a číslic
  Soubor cvičných textů s transliterací
  Bible kralická
 • Cena 290,-Kč (členové ČGHSP 250,-Kč)

Genetická genealogie

Genetická genealogie
 • Autor: Daniel Vaněk a kolektiv
 • Vydala: Forenzní DNA servis, s.r.o.
 • 2. vydání 2016
 • 207 stran

První v ČR, významně přepracované a doplněné druhé vydání knihy o genetické genealogii. V knize je popsáno, jakým způsobem je možné určovat příbuzenský vztah, sledovat rodové linie a hledat genetické kořeny. Je zde i kapitola o historii genetické genealogie, vysvětlění teorie, vysvětlení haplotypů, Y-DNA, mtDNA a další souvislosti. Kniha je určena nejen pro osoby, jež u geneticko-genealogickém zkoumání teprve uvažují, ale i pro čtenáře, kteří již výsledky analýzy mají a chtějí získat dodatečné informace. 

 • Cena 250,- Kč (členové 200,- Kč)

Popis Království českého

 • Autor: František Palacký
 • Vydala: Nakladatelství Ivo Sperát
 • 2. vydání 2019 (reprint)
 • 310 stran

Publikace je reprint prvního vydání z roku 1848. Popis Království českého – čili, podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství, statků, měst, městeček a vesnic, někdejších hradů, tvrzí, klášterů a far, též samot a zpustlých osad mnohých v zemi české, s udáním jejich obyvatelstva dle popisu z r. 1848 vykonaného v jazyku českém i německém.

Kniha je vhodnou pomůckou pro rodopisce, kteří se potřebují zorientovat v příslušnosti obcí k jednotlivým panstvím. 

 • Jednotná cena 290,- Kč

 

 

Úplný místopisný slovník Království českého

 • Autor: Václav Kotyška
 • Vydala: Nakladatelství Ivo Sperát
 • 2. vydání 2019 (reprint), formát B5, vazba V2 (lepená) 
 • 1714 stran (dva svazky)
 • Jeden komplet váží 3,5 kg 

Autor vytvořil topografický soupis Království českého na základě statistických dat z konce 19. století (vydáno roku 1895). Jsou zde obsaženy všechna sídla či objekty tehdejší doby včetně malých samot (v české i německém jazyce). Stručně, avšak obsáhle, byly popsány jednotlivé obce – rozloha, náboženské vyznání, národnost a zařazení do bývalého panství. Také popsal objekty obsažené v samotném sídle – železniční stanice, škola, telegraf a přidružená sídla k obci. Součástí jsou také informace k panství – jméno patrona či majitele, objekty a dvory.

Kniha je vhodnou pomůckou pro rodopisce, kteří bádají po informacích o neznámých obcích nebo příslušnosti obcí k jednotlivým panstvím. 

 • Jednotná cena 1.480,- Kč

 

 

Místní jména na Moravě a ve Slezsku

 • Autor:Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf 
 • Vydala: Nakladatelství Ivo Sperát
 • 2. doplněné vydání, formát B5, vazba V2, tři svazky: A–L; M–S; Š–Ž + dodatky, doplňky, přehledy 
 • 1554 stran (tři svazky)
 • Jeden komplet váží 2,9 kg 

Zásadní dílo moravské toponomastiky podává celkový obraz rozsahu, výkladu a typů sídlištních jmen Moravy a Slezska, a to v historickém a vývojovém rámci. Je ceněno i v zahraničí. Publikace zachycuje názvy všech obydlených míst na Moravě a ve Slezsku – měst, městeček, vsí, osad, významnějších samot, hradů, tvrzí a zaniklých sídlišť. U každého jména jsou uvedeny historické doklady názvu místa od nejstarších záznamů až po dnešní znění, následuje jazykový výklad vzniku a vývoje jména. Evidovány jsou také nářeční podoby jmen. Do hesel jsou ve výběru stručně včleněny nejdůležitější události a fakta z místních dějin. Nynější vydání je spoluautorem Rudolfem Šrámkem minimalizujícím způsobem doplněno o nové doplňky a dodatky, které zpřesňují, doplňují či zavádějí nová hesla.

 

 • Jednotná cena za celý komplet 1.480,- Kč

 

 

Naše příjmení (Dotisk, 5. vydání)

Naše příjmení
  • Autor: Dobrava Moldanová - Nakladatelství Pankrác

  Slovník Naše příjmení obsahuje výklad přibližně 30 000 českých příjmení, která se nejčastěji vyskytují v České republice. Jeho základem je první vydání této knihy z roku 1984, které vzniklo ze spolupráce Dobravy Moldanové s jejím otcem, Josefem Benešem, autorem průkopnických monografií Česká příjmení a Německá příjmení u Čechů. V tomto znění knihy byl položen důraz na výklad příjmení málo srozumitelných, zvláštních a často vzácných.

  V tomto vydání autorka využila pro onomastiku dříve nedostupný registr obyvatelstva a rozšířila heslář zhruba na dvojnásobek, tak, aby zachytila i většinu více frekventovaných příjmení (hranice byla 100 mužských nositelů). Nabízí tak poměrně reprezentativní přehled o tom, jaká rodová jména obyvatelé České republiky užívají a jaký je jejich jazykový výklad.

  • Cena 250,- Kč

  Časopis Genealogické a heraldické listy - aktuální ročník 100Kč/ks, poslední ukončený ročník za 60 Kč/ks, předchozí 3 ročníky za 50 Kč/celý ročník (4ks) a starší ročníky po 10 Kč/ks.

  ↑ na navigaci