Členství v ČGHSP

Jak se stát členem České genealogické a heraldické společnosti?

Srdečně vítáme všechny zájemce o občanskou i šlechtickou genealogii, kronikářství, regionální vlastivědu, šlechtickou, církevní, městskou a  obecní heraldiku i o další pomocné vědy historické.  Dle stanov není členství v naší zájmové společnosti nijak omezeno, ale je závislé na platbě členského příspěvku.

V rámci členství získáte:

  •  čtyřikrát ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
  •  využívání naší členské knihovny
  •  odborné konzultace
  •  navázání kontaktů mezi dalšími členy stejného zájmu
  •  využívání členských schůzek s odbornými přednáškami – Středečníky
  •  využívání členských schůzek zaměřené na PC programy- Úterníky
  •  výhodné nákupy námi vydaných publikací a starších čísel časopisu
  •  nabídku výuky v kurzech pro začínající a pokročilé rodopisce
  • a další plody spolkové činnosti

Zašlete vyplněnou a podepsanou členskou přihlášku spolu s kopií zaplacené složenky nebo bankovního příkazu (slouží k identifikaci platby) na naši adresu Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, Fantova 1784, 155 00 Praha 13 nebo elektronicky na genealogie(zavinac)centrum.cz. Po odsouhlasení na zasedání Správního výboru ČGHSP Vám bude zaslána členská legitimace.

Roční členský příspěvek byl stanoven od 1.1.2024 Valnou hromadou na minimálně 500,-Kč na rok (vyšší příspěvěk je dobrovolný a vítaný).

Pokud se budete hlásit až v druhé polovině roku či na jeho konci, budou Vám zaslána všechna čísla časopisu zpětně. Pokud se budete chtít stát členem až od nového roku zapište svůj požadavek  na členskou přihlášku.

Bankovní spojení ČGHSP :
Fio:     2400473965/2010

Členové min. 500 Kč, výše je dobrovolná, uvítáme příspěvek dle Vašich možností
Organizace 500 Kč
Zahraniční členové - Evropa Ekvivalent 800 Kč v cizí měně, např. přibližně 35 EUR
Zahraniční členové - ostatní Ekvivalent 800 Kč v cizí měně, např. přibližně 35 USD

Členské přihlášky ke stažení

ClenskaPrihlaskaCGHSP.doc

Členská přihláška - osoby

52 K

clenska_prihlaska-organizace.doc

Členská přihláška - organizace

47 K

Změna adresy

Při změně poštovní adresy, oznamte prosím co nejdříve novou adresu,
abychom Vám včas a správně zaslali Váš členský časopis.

Ukončení členství

Členství lze ukončit podle stanov ČGHSP kdykoliv a bez udání důvodů.
Ohlašte nám tuto skutečnost písemně na naši adresu nebo mailovou
poštou. Totéž platí pro ohlášení úmrtí našeho člena.

Čestní členové

Valná hromada ČGHS může udělit čestné členství ve Společnosti. Od roku 1969 bylo uděleno čestné členství těmto osobám:

1972 † Leontina Mašínová (1882-1975) 
1975 Otakar Veselý 
1975 JUDr. Jan Zahradník 
1975 † Jaromír Prusík
1977 † PhDr. Jiří Čarek, CSc. (1908-1985)

1991 JUDr. Pavel Liška
1991 † PhDr. Jaroslav Honc (1925-1999)
1992 † Václav Čermák
1992 † Rudolf Melichar (1907-2006)
1992 † Karel Sklenář (1906-1992) /in memoriam/
1992 † František Šírl (1912-2000)
1993 † Josef Bada (1918-2008)
1993 † Ing. Dr. Václav Elznic (1906-1996)
1995 † MUDr. Jaroslav Černý (1926-2007)
1995 † prof. Ing. arch. Václav Kasalický, DrSc. (1921-1994) /in memoriam/
1995 MUDr. Boleslav Lutonský
2000 † Ing. PhDr. Jaroslava Honcová, CSc. (1930-2015)
2000 † JUDr. Vladimír Brož
2000 † Ladislav Procházka
2001 † Jan Mareš (1921-2013)
2002 † Milada Čejpová (1922-2017)
2005 Ing. Václav Hásek
2005 Blanka Čádová
2005 PhDr. Jan Podhola
2007 Miloslav Trnka
2009 Ing. Jan Oulík
2014 Ing. Milan Špirakus
2014 Karel Dub
2015 Filomena Jičínská
2015 Pavel Hnízdil 

↑ na navigaci