Akce MGHS na 2.pololetí 2012

24.08.12

I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, o. s., se konají v zasedací místnosti
zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno - Královo Pole
vždy 3. úterý v měsíci (mimo měsíc říjen). Vchod z Husitské ulice č.
1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut
před zahájením schůze.Plánované přednášky:
18. 09. 2012 RNDr. Alois Kleveta, Vyškov
Genealogie mlynářského rodu Klevetů na Vyškovsku - 2. pokračování
09. 10. 2012 PhDr. Zdeněk Kazlepka, Ph.D., MG Brno
Rod Collaltů di San Salvatore v Brtnici a nové poznatky k jejich
genealogii
20. 11. 2012 Mgr. Adam Polášek, FF Ostravské univerzity
Pozemková reforma a moravské šlechtické velkostatky
18. 12. 2012 Mgr. Marek Vařeka, Ph.D., Masarykovo muzeum Hodonín,
Centrum pro hosp. a sociální dějiny FF Ostravské univerzity
Jan Adam I. z Liechtenštejna – 300. výročí úmrtí zakladatele dominia

II. Vycházky
13. 10. 2012 (so) Zámeček Geduld, zámek Schaffgotschů a bývalé místo
rodinné hrobky.
Sraz ve 14 hod. před bývalým zámkem Schaffgotschů na rozcestí ke
Kociánce v Brně – Králově Poli.
Vede Vilém Walter, odborný výklad RNDr. Rostislav Nebola a Ludmila
Ulrichová
III. Exkurze:  
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností
v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční
ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
08. 09. 2012 (so) Nahlédnutí do krajských metropolí – Olomouc
Brno – Olomouc, prohlídka města s odb. výkladem – Klášter Hradisko –
Brno.
Odjezd v 7,00h, návrat v 19,30h. Vede Dr. Z. Novobilská. Cena 250 Kč15. 09. 2012 (so) Sídla Schwarzenbergů v jižních Čechách
Brno – Tábor – Zvíkov, prohlídka – Čimelice, prohlídka – Orlík,
prohlídka – Brno.
Odjezd 6,15h, návrat v 21,00h. Vede Dr. Z. Novobilská. Cena 700Kč


IV. Genealogické párty:
Setkání se konají každou třetí středu v měsíci (19. 9., 17. 10., 21.
11., 19. 12.) v salonku Restaurace U Malchrů - Brno, Židenice –
Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj
č. 13. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se
přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma,
sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z
bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce.
Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům –
Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz,
kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky.
Nejbližší témata: 1) První kroky při pátrání po svých předcích 2)
Jak hledat v matrikách 3) Mimomatriční doklady 4) Digitalizované
matriky Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová


V. Genealogické kurzy
Kurz genealogie pro začátečníky a čtení starého písma začne koncem
září 2012. Přihlášky a podrobné informace dostanete od Ing. Karla
Dvořáka, telefon 549 241 697 nebo mobil 604 121 300 nebo E-mail
kurzy@mghs.cz. Kapacita kurzu omezena jen na 5 osob v případě
většího zájmu lidí bude otevřen kurz ještě v jiném termínu. Snížením
počtu osob se podstatně zvětší schopnost naučit se dobře číst staré
písmo.  
Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou
www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší
společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám
sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli
bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu
vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou
zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: tajemnik_zavináč_mghs.cz.
2) Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s
knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: knihovna_zavináč_mghs.cz, mobil:
733 176 149
3) Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém
Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11. E­mail:
tajemnik_zavináč_mghs.cz

4) Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o
naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné
ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

5) Zájemci o kurzy genealogie a čtení starého písma můžete se
předběžně hlásit i s návrhy na obsah kurzu pro pokročilé genealogy.


Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně
zveme.


Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. v.r
Člen Academie Internationale d´Heraldique
předseda MGHS o. s. Vilém Walter, v.r.

tajemník MGHS o. s.


↑ na navigaci