Aktualizované Stanovy po VH 2014

26.03.14

V souvislosti s NOZ platným od 1.1.2014 jsme na Valné hromadě odsouhlasili drobné úpravy stanov, aby odpovídaly požadavkům této právní normy. Již nejsme občanské sdružení, ale zapsaný spolek. 

Dále byl rozšířen předmět naší činnosti, aby reflektoval naše skutečné aktivity. 

Byl upraven blason - popis našeho znaku. Upraveno znění o správním výboru, kdy má Společnost pouze jednoho místopředsedu.

Valná hromada schválila tyto změny dne 22.3.2014


↑ na navigaci