Další 4 nové znaky registrovány - vlastníky jsou pan Marek Poncza, Petr Maršík a dámy Riana Viera Stránská a Adéla Stránská

02.07.20

Znaky s pořadovými čísly 368-371 jsou k dispozici v sekci osobní znaky.


↑ na navigaci