Hodnocení čtrnáctého kurzu pro pokročilé genealogy

05.05.09

14.kurz pro pokročilé genealogy probíhal v době od 25. ledna do 16. dubna 2009 opět v Základní škole v Praze 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Přihlásilo se do něj 23 rodopisců a všichni na konci kurzu obdrželi osvědčení o absolutoriu. Mezi posluchači převládali rodopisci již s určitými zkušenostmi. Účast na přednáškách byla poměrně vysoká, neboť osmnáct z nich mělo docházku stoprocentní. Většina účastníků byla z Prahy, osm dojíždělo z různých míst republiky.


Cíl výuky byl stejný jako v minulých letech: Naučit rodopisce samostatně odhalovat zdroje informací o předcích a zdokonalit jejich rozhled v historii, pomocných vědách historických i reáliích života předků.
Celkové uspořádání kurzu se jen v malé míře odlišovalo od kurzů minulých. Program sestávající z odborných přednášek a jedné konzultační a informační hodiny byl co do náplně splněn. Účelem konzultační a informační hodiny bylo zodpovědět dotazy posluchačů, informovat je o poslání ČGHSP a při tom je získat jak pro členství, tak i pro některou z forem spolupráce.
Již podruhé byla do programu zařazena přednáška Dr. Kristiana Koubka, DrSc „Genealogie a genetika“. Správní výbor Společnosti tím sleduje snahu přiblížit rodopiscům genetiku jako důležitou oblast pro využití výstupů jejich bádání. Pokračovalo se ve střídání dvou námětů z reálií života našich předků. Zatím co v roce 2007 byla do programu zařazena přednáška „Jak naši předkové bydleli“, v tomto roce paní Jičínská předvedla, „Jak se naši předkové odívali“.
Lektorský sbor byl dále zkvalitněn, což se projevilo i ve zlepšující se úrovni přednášek, takže druhý stupeň našeho vzdělávacího procesu se ještě více přiblížil úrovni vysokoškolské. Při závěrečném hodnocení byli absolventy nejvýše oceněni prof. Dr. Eduard Maur, Mgr. Blanka Rozkošná a Mgr. Ing. Martin Slaboch. K vytvoření potřebné studijní pohody přispěla také skutečnost, že účastníci jako první měli k dispozici studijní pomůcku, Sborník učebních textů.
Správní výbor děkuje všem, kdo se o průběh kurzu zasloužili, a to jak členům Společnosti, tak i externím spolupracovníkům. Přes nesporná pozitiva byl letošní kurz pro pokročilé genealogy hodnocen pouze jako dobrý. To pro organizační závadu v samém jeho závěru. Správní výbor ČGHSP se za to absolventům ještě jednou omlouvá.


Příští kurz pro pokročilé se bude konat začátkem roku 2011.
Za správní výbor připravil Václav Hásek 5. května 2009.


↑ na navigaci