Kniha Alois Kareš – vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš

13.11.22Alois Kareš – vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš

  • Autoři: Martin Kareš a Jiří Hostinský
  • Vydal: Spolek přátel historie Vamberka
  • 1. vydání
  • 222 stran (včetně 24 stran obrazových příloh)

Se jménem Aloise Kareše (1822–1885) byly spojeny osudy tisíců těch, kteří se rozhodli hledat štěstí v Americe. V roce 1870 se stal spoluzakladatelem proslulé české přepravní společnosti Kareš & Stocký, která sídlila až do roku 1925 v Brémách. Mezi jeho klienty a přáteli byly i osobnosti veřejného života. Karešovým záměrem bylo také založit v Americe českou kolonii, vzdálenou od rakouského absolutismu, a upevňovat mezi americkými Čechy národní kulturní život.  

Byl znám jako spolehlivý a vyhledávaný vystěhovalecký agent i jako štědrý podporovatel českých a moravských spolků, osob a institucí. 

Zájemce o občanský rodopis zaujme zejména jmenný seznam několika stovek vystěhovalců včetně informací o jejich původu a o tom, kdy připluli k americkým břehům.

  • Cena 275,- Kč (běžná cena 320,- Kč

↑ na navigaci