Kurz pro pokročilé genealogy 2009

02.12.08

Kurz pro pokročilé genealogy začne 29. ledna 2009.

Program kurzu uveden níže, zde je ke stažení ve formátu .doc.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Cena kurzu je 1.900 Kč.

 

Správní výbor si vyhrazuje právo program v případě nutnosti pozměnit, zvláště pokud půjde o termíny nebo přednášející.

V Praze dne 4. prosince 2008 

 

Dne

Čas / min.

Námět

Přednáší

29. 1.

16,00

Prezentace

-

 

1.

 

 

16,50

Zahájení

Mgr. Ing. M. Slaboch

55

O průpravě k samostatné a obecně prospěšné rodopisné práci

Ing. Václav Hásek

10

Přestávka

-

55

Staré míry a váhy (historická metrologie)

Dr. J. Schejbal

5. 2.

55

Měnové systémy českých zemí  do konce 20. století

Dr. E. Šimek

2.

 

10

Přestávka

-

55

Využití archivních fondů osobní provenience

Mgr. J. Kahuda

12. 2.

55

Doba předbělohorská v Čechách a na Moravě

Dr. K. Woitschová

3.

 

10

Přestávka

-

55

Chronologie

Ing. V. Votápek

19. 2.

55

Hospodářské, sociální a náboženské poměry doby pobělohorské

Dr. E. Maur

4.

 

10

Přestávka

-

55

Heraldika

Dr. S. Hošťálek

5. 3.

55

Češi a Němci v dějinách Čech a Moravy

Dr. A. Míšková

5.

 

10

Přestávka

-

55

Konzultační a informační hodina

Ing. Václav Hásek

12. 3.

55

Protoindustriální období v českých zemích a zásahy osvícenského absolutismu do uspořádání feudálního státu

Ing. Václav Hásek

6.

 

10

Přestávka

-

55

Jak se naši předkové odívali

F. Jičínská

19. 3.

55

Židé na území Čech a Moravy

Mgr. Bl. Rozkošná

7.

 

10

Přestávka

-

55

Soubor pomocných věd historických

 

26. 3.

55

  Vznik kapitalistického hospodářského a sociálního systému a o průmyslové revoluci ve světě

Ing. Václav Hásek

8.

 

10

Přestávka

-

55

Vývoj vojenství v českých zemích z pohledu genealoga

Ing. A. Stara

2. 4.

55

Vývoj školství v českých zemích 

Mgr. Ing. M. Slaboch

9.

 

10

Přestávka

-

55

Genealogie a genetika

Dr. K. Koubek

9. 4.

55

Naše země jako součást vyšších státních útvarů a jejich členění na nižší územně správní celky

 

 

10.

 

 

10

Přestávka

-

35

Beseda s účastníky kurzu, zhodnocení a závěr kurzu

Ing. V. Hásek

20

Předání osvědčení o absolvování kurzu, rozloučení

Slaboch / Hásek

 

 


↑ na navigaci