Kurzu pro začínající rodopisce 2008

23.06.08

Program Kurzu pro začínající rodopisce 2008,

který se koná od 25. září 2008 do 27.listopadu 2008 v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad č.7 v Praze 3 vždy od 17,00 do 19,00 hod. Prezence účastníků proběhne ve čtvrtek 25. září 2008 od 16,00 do 16,50 hod; zahájení výuky téhož dne v 16,50 hod.
Cena za kurz: 1.900,- Kč (platba v hotovosti při prezenci). Cena zahrnuje učební pomůcky.

Přihláška do kurzu.


Toto je první pracovní verze programu kurzu pro začínající rodopisce 2008. V případě nutnosti budou termíny přednášek změněny tak, aby vyhovovaly přednášejícím. Náměty přednášek a ostatní náplň kurzu se měnit nebude. 

 

Den

Minut

Námět

Přednáší

25. 9.

60

Prezence

 

 

  5

Zahájení kurzu

T. Krůta/M. Slaboch

.

55

Úvod do studia rodopisu

Ing. V. Hásek

1.

  5

Přestávka

 

 

55

Úvod do čtení starých textů

Ing. V. Hásek

2. 10

55

Státní archivy, zákon o archivnictví, badatelská etika

Mgr. J. Kahuda

2.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

  9. 10.

55

Matriky

Dr. J. Podhola

3.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

16. 10.

55

Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání

Mgr. R. Kolek

4.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

23. 10.

55

Katastry

Ing. A. K. Stara

5.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

30. 10.

55

Zdroje informací o předcích v církevních a s náboženským vývojem souvisejících pramenech

Ing. V. Hásek

6.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

  6. 11

55

Právní záležitosti našich předků

Dr. M. Starý

7.

5

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

13. 11.

25

Informace o předcích v archivech velkostatků

Mgr. J. Kahuda

 

30

Grafické vyjádření rodových posloupností

Dr. J. Podhola

8.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

20. 11.

55

Využití počítače v rodopisné práci

Tomáš Krůta

9.

10

Přestávka

 

 

55

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

27. 11.

55

Rodinná a rodová kronika

  Ing. V. Hásek

10.

5

Přestávka

 

 

30

Čtení starých textů

Ing. V. Hásek

 

30

Beseda s účastníky, zhodnocení a závěr kurzu

Tomáš Krůta

  4. 12.

120

16,00 – 18,00 Exkurze do SObA v Praze na Chodovci

 

11. 12.

120

16,00 – 18,00 Exkurze do 1. odd. Národního archivu Praha 6

 

Správní výbor Společnosti si vyhrazuje právo tento program v případě nutnosti pozměnit, zvláště pokud jde o přednášející a termíny přednášek. Exkurze nejsou součástí kurzu, ale volným přídavkem uskutečňovaným laskavostí obou archivů.
V Praze dne 28. dubna 2008 


↑ na navigaci