Opisy matrik Klenčí v archivu!

05.02.13

Dobrá zpráva ze SOA Plzeň!

Opisy matrik farního úřadu Klenčí pod Čerchovem byly odevzdány k digitalizaci do Státního oblastního archivu a brzy je najdete na www.actapublica.eu Tyto knihy si zahrály významnou úlohu v pátrání po Tajemství rodu s Karlem Šípem. Jsou jediným matričním dokladem o občanech města Klenčí, jelikož originální matriky shořely při požáru po náletu na město v roce 1945.

Děkuji za záchranu panu faráři z Klenčí a paní Kopečkové z archivu.

Helena Voldánová


↑ na navigaci