Organizační řád

04.04.19

V souladu s usnesením Valné hromady 2018 přijal Správní výbor nový Organizační řád, který je zveřejněn v části O ČGHSP. Obsahuje detailní rozdělení rolí a pracovních činností Správního výboru a další náležitosti.


↑ na navigaci