Platba členského příspěvku 2014

22.12.13

S GHL 4 již brzy dostanou všichni členové složenky. Časopis bude na přelomu roku expedován. Připomínáme pro jistotu i informace k placení a jednu změnu odsouhlasenou Valnou hromadou - navýšení příspěvku ze 300 na 400 Kč.

Informace pro platbu členského příspěvku na rok 2014 :

-minimální částka stanovena na 400,- Kč, můžete více, pokud nás chcete podpořit a je to ve Vašich možnostech

-termín úhrady: 1. ledna -31. března 2014

-číslo účtu : 2400473965/2010 

-variabilní symbol: vaše členské číslo nebo uveďte do informace pro příjemce svoje příjmení a jméno

Poštovní poukázka pro platbu členského příspěvku bude přiložena v časopise Genealogické a heraldické listy č. 4 /2013, který Vám bude zaslán na začátku měsíce ledna 2014. Pozor změnili jsme číslo účtu z důvodu úspor (nyní Fio banka) a výši stanovené částky!
Upřednostňujeme platby přes internetové bankovnictví.
Děkujeme všem, kteří přispívají více než je stanovená minimální částka a tím velmi podporují činnost naší zájmové společnosti.


↑ na navigaci