Platba členského příspěvku na rok 2018

09.01.18

Děkujeme všem, kdo uhradí členský příspěvek včas do 31.3.2018, částka: 400,- Kč, číslo účtu: 2400473965/2010, variabilní symbol: vaše členské číslo. Děkujeme za podporu! 


↑ na navigaci