Pozvánka na Valnou hromadu 2012

23.03.12

Pozvánka na valnou hromadu
České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

 která se koná
v sobotu 24. března 2012 od 10.00 hodin
v prostorách farního úřadu
Českobratrské církve evangelické
Praha 2, Korunní 60
1. patro

Program:

Zahájení

Volba zapisovatele, návrhové a volební komise

Schválení programu valné hromady

Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2011

Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2011

Zpráva revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2011

Diskuse k předneseným zprávám

Volba revizní komise

Volby správního výboru a předsedy

Udělení uznání za práci pro ČGHSP

Plán práce a rozvoje ČGHSP na rok 2012

Diskuse

Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

Závěr 

Prezence účastníků započne již od 9. hodiny.
Před valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek na rok 2012 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tématikou.

 Spojení:
Od stanice
Metra A Náměstí Míru
do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16  Šumavská nebo Vinohradská vodárna


↑ na navigaci