Pozvánka na Valnou hromadu ČGHSP 2016

19.03.16

Pozvánka na valnou hromadu

České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

která se koná

v sobotu 19. března 2016 od 10.00 hodin

již tradičně v prostorách sboru Českobratrské církve evangelické

Praha 2, Korunní 60, sál v 1. patře

Program:

• Zahájení

• Volba zapisovatele a návrhové komise

• Schválení programu valné hromady

• Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2015

• Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2015

• Zpráva kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2015

• Diskuse k předneseným zprávám

• Udělení uznání za práci pro ČGHSP

• Plán práce, hospodaření a rozvoje ČGHSP na rok 2016

• Diskuse

• Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

• Závěr

Prezence účastníků započne již od 9. hodiny.

Před valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek na rok 2016 a zakoupit publikace

s genealogickou a heraldickou tematikou.

Spojení:

Od stanice Metra A Náměstí Míru

do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16  Vinohradská vodárna nebo Šumavská.
↑ na navigaci