Pozvánka na VH v sobotu 13.3.2010

13.03.10

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu ČGHSP, která se koná

 

v sobotu 13. března 2010 od 10.00 hodin
v prostorách farního úřadu
Českobratrské církve evangelické
Praha 2, Korunní 60
1. patro

Program:

 

Zahájení

Volba zapisovatele a návrhové komise

Schválení programu valné hromady

Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2009

Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2009

Zpráva Revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2009

Diskuse k předneseným zprávám

Udělení uznání za práci pro ČGHSP

Plán práce a rozvoj ČGHSP na rok 2010

Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

Závěr

 

Prezence účastníků začne již od 9. hodiny.

Před VH je možno uhradit členský příspěvek na rok 2010 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tématikou.

Spojení:
Od stanice metra trasy A Náměstí Míru
do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16  Šumavská nebo Vinohradská vodárna

 


↑ na navigaci