Přednášky Heraldické společnosti v Praze

03.09.12

Seznam přednášek Heraldické společnosti v Praze na II.pololetí 2012

Vážení přátelé, přijměte pozvání na
členské schůzky spojené s přednáškami.
Konají se v níže uvedených termínech vždy v 17.30 hod.
v konferenčním sále

Archivu hlavního města Prahy na Chodovci
Archivní 6
149 00 Praha 4

Sraz účastníků je v 17,30 hod. ve vstupní hale.

25.09.2012

 

S.Hošťálek

Jiří z Poděbrad

30.10.2012

 

J.Tovačovský 

Symbolika Řádu zlatého rouna

27.11.2012

 

P.Tybitancl  

Heraldické drobnosti z pražské Lorety

18.12.2012

 

M.Fiala 

Erbovní listiny OA v Praze


↑ na navigaci