Přidány odkazy na 2 televizní reportáže a jeden dobrý novinový článek

04.05.12

Do části Media, video o genealogii byly přidány 3 nové odkazy na 2 televizní reportáže a jeden novinový článek o genealogii.

Děkujeme médiím za podporu rodopisného bádání!

 


↑ na navigaci