Rod Opatrných již po 12. společně v Líšné na Zbirožsku

17.05.15

Rod Opatrných již po 12. společně v Líšné na Zbirožsku

Dne 2. května 2015 se již po 12. sešel rod Opatrných v Líšné na Zbirožsku. Tedy po 12. od roku 1999, kdy byla obnovena tradice rodových setkání, která sahá až do 30. let minulého století. Setkaní začalo v 10.00 v kostele sv. Václava, jehož stavbě výrazně pomohlo založení tzv. Opatrnovské nadace Václavem Opatrným v roce 1847. Motlitbu za živé i zemřelé z rodu celebroval Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Pak se pokračovalo společně ke statku čp. 20, na jehož průčelí visí pamětní deska „Za věrnost půdě“ udělená rodu Opatrných v roce 1937 a vytvořená dle návrhu akademického sochaře Karla Opatrného. Rod Opatrných ji získal společně s rodem Mudrů z Líšné jako první v zemi, přímo z rukou tehdejšího předsedy vlády Rudolfa Berana.

Do této malebné vísky na kraji Křivoklátských lesů vedou každé 2 roky společné kroky členů rodu z celého světa, neboť zde se usadil v roce 1652 zakladatel rodu, Matěj Opatrný, zvaný tesař. Letošního setkání se zúčastnilo přes 170 osob spojených rodovou přízní ze všech krajů České republiky, Německa, Švédska a Ukrajiny.

Setkaní pokračovalo poté slavnostním zahájením, společným obědem, vernisáží dokumentů o historii rodu Opatrných a prezentací rodokmenu v Sokolovně v Kařeze. Nejmladší účastník, malý, ani ne roční Vítek se mohl seznámit i s paní Liduškou, která pamatuje setkaní ve 30. letech min. století – i když je dělilo krásných skoro 98 let.

Rodokmen rodu Opatrných je ucelený soubor 15 generací doložených až do roku 1590 a obsahuje téměř 2000 osob z Evropy a USA, které mají společný původ na Zbirožsku. Na rodokmenu začal pracovat již ve 30 letech minulého století zakladatel rodové společnosti Opatrných Dr. Alois Opatrný, tehdy jako jeden z prvních genealogů v Československu. Rod Opatrných má nejen svůj rodokmen, ale i svoji vlastní vlajku a archiv, ve kterém se uchovávají dokumenty, informace a fotografie členů rodu z historie do současnosti. O to vše se dnes pečlivě stará paní Jana Ungrová-rozená Opatrná.

Setkání proběhlo v příjemné, přátelské atmosféře, okořeněné vystoupením folklorního souboru Jiskřička. Nálada a počet účastníků jsou pak jasným důkazem, že i v dnešní době má smysl udržovat rodové tradice a tato setkání organizovat. Ať již někdo přijel z blízka, nebo dorazil z dalekého Švédska, či Ukrajiny společně se těší na další setkání v roce 2017.

Jan Opatrný, Cerhovice


↑ na navigaci