Rodový sraz Němejců

04.05.12ve Veselé, 4. dubna 2012

Vážená paní Němejcová, vážený pane Němejci,

 

dovolte, abych Vás po pěti letech opět oslovil. Rád bych Vás a Vaše blízké touto cestou pozval na v pořadí již IV. historického setkání rodu Němejců, které se uskuteční poslední srpnovou sobotu 25.8.2012 od 10:00 hodin v Nepomuku (okres Plzeň-Jih). Setkání se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty města pana Václava Kováře přesně po pěti letech od III. setkání (25.8.2007, předešlá setkání se konala v letech 1999 a 2002) v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu na nepomuckém náměstí Augustina Němejce. Navíc letos uplyne 470 let od první zmínky o našem historicky bezpečně prvně doloženém předku Janu Němejcovi (1542). Součástí setkání bude kromě přednášky shrnující nové poznatky z historie rodu souhrn výsledků genetických analýz DNA, které jednotlivé větve rodu postoupily v roce 2010. Vystoupí i host setkání, Mgr. Ing. Martin Slaboch, předseda České heraldické a genealogické společnosti v Praze. Hlavním bodem našeho setkání pak bude návštěva nově otevřeného rodného domu našeho nejslavnějšího příbuzného Augustina Němejce, který prošel náročnou rekonstrukcí a jehož shlédnutí stojí rozhodně za to! Nebude chybět tradiční společné fotografování a mše za žijící a zemřelé příslušníky rodu Němejců v kostele sv. Jana Nepomuckého (v loňském roce bohužel odešel dlouholetý spoluorganizátor našich setkání pan Ludvík Němejc). Po mši nás pan děkan seznámí s historií kostela spjatého mj. s děkanem P. Chrisostomem Němejcem (1723-1779).

Součástí setkání bude rovněž prezentace v pořadí již 4. rozšířeného vydání Almanachu rodu Němejců (135 stran, formát A4, kroužková vazba), který zahrnuje kompletní zaktualizované údaje týkající se rodu Němejců od 1. poloviny 16. století po rok 2012. Almanach bude k dostání až na srazu, nicméně vzhledem k organizačním možnostem, prosím, v návratce upřesněte o kolik kusů Almanachu rodu Němejců máte zájem. Almanach stačí uhradit až přímo na místě. Také bych uvítal upřesnění některých údajů, které jste mi Vy, či Vaši příbuzní, již dříve poskytli (data a místa narození, úmrtí a sňatku, údaje o povolání apod. Vás a Vašich blízkých, případně předků), či doplnění zcela nových skutečností Vámi zjištěných. Konkrétní dotazy jsou v příloze. V provozu jsou internetové stránky věnované genealogii rodu Němejců na adrese:

 http://nemejc.wz.cz, kde se dozvíte základní informace z historie rodu (včetně odkazu na poslech rozhlasových dílů Kořenů A. Sassmanna věnovaným rodu Němejců na vlnách ČRo Č. Budějovice) – v jarních měsících se pokusím o jejich aktualizaci… V uplynulém období jsem opět zveřejnil několik článků věnovaných rodu Němejců, které budou společně s vybranými kopiemi starých dokumentů a map během setkání k nahlédnutí. Rod Němejců má své zastoupení mj. na výstavě ČGHS „Putování za předky“, která byla ke zhlédnutí do 28.04.2012 v Městské galerii Nepomuku.

Předpokládám, že setkání se (ostatně jako v předchozích letech) zúčastní 80 - 100 nejen nositelů našeho příjmení, ale také dalších příbuzných a  sympatizantů našeho rodu z celé ČR a snad i ze zahraničí. Podrobný program, přihlášku, informace o účastnickém poplatku a možnostech jeho platby a další bližší informace obdržíte z e-mailové adresy: nemejc@email.cz

Na setkání lze také zakoupit knihu Dr. J. Skolky: Augustin Němejc, malíř Plzně a Plzeňska a novou publikaci Ing. J. Tetzelliho věnovanou malíři Augustinu Němejci (2010).

Z organizačních a technických důvodů prosím o předání informací také Vašim blízkým či vzdáleným členům rodiny a sympatizantům rodu Němejců, kteří tento dopis neobdrželi. Nikomu nezůstanou dveře uzavřeny - všichni lidé s dobrou vůlí jsou na setkání srdečně zváni!

 

Přeji Vám veselé prožití svátků Velikonočních a těším se na shledanou s Vámi 25. srpna 2012!

 

 

                                                     Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D.

                                                     Veselá 135, 756 51  Zašová

                                                     mobil: 723 920 770, telefon (po 19 h.): 571 63 47 63

                                                     e-mail: nemejc(zavinac)email.cz, nemejc.wz.cz

 

P.S.: Stále platí výzva - pokud vlastníte staré fotografie svých předků (rodiče, prarodiče, prapra…, tety rozené Němejcové apod.), byl bych Vám velice zavázán, pokud budete souhlasit s poskytnutím jejich fotokopií, případně je zašlete v elektronické podobě. Týká se to i Vašich fotografií a Vašich příbuzných. Fotografie s popisem osoby (ideálně s životními daty) budou součástí vzniklého rodového fotoarchivu.


↑ na navigaci