Rodový sraz potomků Aloise Klána z Hostomic proběhl 12.5.2012

21.05.12Setkání potomků Aloise Klána z Hostomic

Historicky první setkání potomků Aloise Klána a Antonie Klánové rozené Lebedové proběhlo v Hostomicích (okres Beroun) dne 12. 5. 2012.

Alois Klán se narodil 11. 5. 1881 (rodinný sraz tedy proběhl v předvečer jeho 131. narozenin) v obci Zduchovice čp. 49, což je nevelká obec nedaleko Kamíku nad Vltavou, v té době patřící do majetku břevnovského kláštera. Důvody, proč se narodil na tomto místě, nejsou známy, jeho rodiče Jan a Terezie Klánovi v té době žili i s rodinou v obci Běštín nedaleko Hostomic. Osobně se domnívám, že byli na tomto místě za prací v jednom ze statků. Alois se narodil jako páté ze šesti dětí (měl čtyři sestry a bratra). Sestra Marie zemřela jako roční, ostatní sourozenci se dožili dospělosti.

Alois Klán se oženil 30. 5. 1904 v Hostomicích s Antonií Lebedovou narozenou 13. 4. 1880 v Hostomicích v rodině brašnářského a řemenářského mistra Jana Lebedy jako nejstarší ze šesti dětí Janova druhého manželství s Rozálií Reinerovou z Pičína. Alois Klán zemřel 16. 5. 1941 v Hostomicích, kde je i pochován na místním hřbitově a stejně tak i jeho manželka, která zemřela 21. 7. 1953.

Aloisi a Antonii Klánových se narodilo celkem deset dětí (Barbora, Alois, Terezie, Marie, Růžena, Josef, Václav, František, Anna, a Františka, ovšem pouze polovina, tedy pět (Terezie, Marie, Růžena František a Františka) se dožilo dospělosti a založilo své rodiny. Nejstarší Terezie, která na zde prezentované fotografii chybí, protože v té době byla již, s největší pravděpodobností, ve službě ve Vídni se provdala za Josefa Holuba z Prahy, manželství bylo bohužel bezdětné. Fotografie je z období kolem roku 1920. V pozadí Antonie a Alois Klánových. Před nimi zleva František, Růžena a Marie, a vepředu nejmladší Františka.

Marie Klánová se narodila 23. 9. 1904 v Běštíně. Jako svobodné se jí narodila dcera Marie Aloisie Klánová, dnes nejstarší žijící potomek Aloise a Antonie Klánových. Za nedlouho se dožívá 87 let. Marie Klánová se 16. 2. 1930 provdala za Josefa Přibyla narozeného v Neumětelích. Zemřela 9. 6. 1984 a je pochována v Hostomicích.

V pořadí třetí dcera Růžena Klánová narozená 11. 2. 1906 v Hostomicích se provdala za Eduarda Holovského, žili v Praze. Narodili se jim tři děti Ladislav, Zdeňka a Dagmar. Růžena zemřela v květnu 1972, pravděpodobně v Praze.

Jediný syn (jenž se, jak už jsem se zmínil, dožil dospělosti) František se narodil 12. 7. 1910 v Hostomicích, po absolvování vojenské služby se 25. 1. 1936 oženil s Františkou Pražákovou ze Lštěně. František byl vyučen svrškařem, to znamená, že šil svrchní části bot a jako důchodce potom šil pro rukavičkářské závody Dobříš pracovní a motocyklové rukavice (měl v podkroví svého domku zařízenu dílnu, kde to úžasně vonělo kůží určenou k šití, ještě dnes mám tu vůni v paměti). Františkovi a Františce se narodili se tři děti Jaroslava, Jiří a František. František Klán zemřel 22. 10. 1980 a je pochován v Hostomicích.

Nejmladší dcera Františka se narodila 12. 12. 1914 v Hostomicích. Provdána byla celkem dvakrát. Nejprve se provdala 18. 2: 1933 za zubního laboranta Karla Mezka z Neumětel. Narodili se jim dva synové Karel a Ladislav. Karel Mezek bohužel v roce 1938 umírá. Později žije Františka dlouhá léta s Františkem Dlouhým z Hostomic, za kterého se 26. 8. 1961 provdala. Kdy Františka zemřela se mi bohužel, zatím, nepodařilo zjistit.

Alois Klán pracoval a žil celý život jako cvokař (vyráběl cvočky a hřebíky), měl vlastní dílnu – kovárnu v domě v Hostomicích Hátce čp. 320, kde se svojí rodinou žil (dnes již dům v Hátce rodině nepatří). Jeho děti více méně všechny postupně odcházeli do Prahy za vlastním životem nebo za prací. Některé se posléze vrátili zpět do Hostomic jako dcera Marie nebo syn František a prožili v Hostomicích celý život, a jsou nakonec v Hostomicích i pochováni, stejně jako jejich rodiče.

Potomci Aloise a Antonie Klánových dnes žijí především ve Středních Čechách a Praze, část rodu sídlí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Na rodinný sraz se dostavili téměř ze všech těchto koutů. Je sice fakt, že někteří se srazu nemohli z různých důvodů zúčastnit, ale domnívám se, že tento fakt nikterak nezkazil náladu přítomných. Sešlo se téměř padesát účastníků, což je v každém případě víc jak polovina žijících potomků. Byl přítomen nejstarší žijící potomek paní Marie Sybolová z Hostomic. Nejstarší žijící nositel příjmení Klán, pan Jiří Klán ze Zdic. Taktéž nejmladší nositelé příjmení Klán, Lukáš a Daniel z Hostomic. Bohužel nejmladší potomek rodu Šimon Novák se zúčastnit nemohl, protože mu v době pořádání akce nebyl ještě ani měsíc.  K danému dni mají Alois a Antonie Klánových z Hostomic 9 vnoučat, 23 pravnoučat, 41 prapravnoučat a 17 praprapravnoučat.

I když nepatříme k rodu šlechtickému nebo k rodu nějakým způsobem významnému a zasloužilému, alespoň prozatím jsem na nic takového v linii Klánů při svém pátrání nenarazil, domnívám se, že můžeme s klidným svědomím říct, že Klánové vždy byli a předpokládám, že i nadále budou, platnými členy této společnosti ať už se zapíší do dějin tlustým písmem nebo ne. Samozřejmě objevují se významní Klánové v českých dějinách například Václav Klán – zakladatel Klánovic, případně Jan Klán jeden z významných českých letců RAF za druhé světové války, kde je rodinná vazba pravděpodobná neboť jeho předci pocházeli z jinecka.

 

Jiří Klán, Zdice


Soubory:
Rodokmen.JPG438 K

↑ na navigaci