Rodový sraz Střeštíků

26.01.14

1. sraz Střeštíků

V roce 1912 a 1914 se v Násedlovicích na jižní Moravě narodili manželům Anně, roz. Spurné a Josefu Střeštíkovi dva synové – Dominik a Jaroslav. Bohužel tatínka jim odvedla nemilosrdná 1. světová válka a už se nikdy nevrátil – v září 1918 podlehl zranění v Itálii a je pohřben tamtéž v Sulmoně, maminka zemřela v roce 1924. Protože tatínek byl italský legionář, chlapci odešli do Prahy, kde se o ně postarala Česká obec legionářská. Starší Dominik se vyučil knihařem a mladší Jaroslav klempířem. Dominik se u legionářů poznal se svou budoucí manželkou Marií, roz. Oberreitterovou, v r. 1934 se vzali a za rok se jim narodil syn Ladislav. R. 1938 Jaroslav, r. 1943 Josef Milan a r. 1949 nejmladší Luboš. Jaroslav, bratr Dominika, se v Podolí, kde u něho bydlel, seznámil se svou ženou Vlastou, roz. Krejčíkovou, dcerou místního zelináře. Ti se vzali r. 1939 a narodili se jim:  Jaroslav r. 1940, Jiří r. 1943, Josef r. 1946, Anna r. 1950 a r. 1952 Vlasta. V dospělosti se oba bratři stýkali sporadicky, ale na cesty do rodných Násedlovic si čas vždy udělali. Čtyřem synům Dominika přibyla řada dětí, podobně jako Jaroslavovi.

Roku 2013 se vnučkám Martině Šmejkalové, roz. Střeštíkové od druhorozeného Dominikova syna Jaroslava a Aleně Mihulové, roz. Střeštíkové od Jaroslavova syna Jaroslava, zazdálo, že se příbuzní vídají pouze o pohřbech a uspořádali 2. 11. 2013 první sraz rodilých Střeštíků v pěkném prostředí salonku veslařského klubu Blesk (mimochodem nejstaršího veslařského oddílu v Čechách).

Sešlo se 25 potomků obou bratrů, přičemž nejmladší Lucince byly 4 roky a nejstaršímu Střeštíku Ladislavovi 78. Přijela i děvčata z Moravy, neboť oba bratři měli ještě nevlastního bratra Tomáše, jemuž se jako pohrobek narodila v r. 1949 dcera Zdenička. Ale který měl z předešlého manželství už dva syny Jaroše a Olina, přičemž obě Jarošovy dcery Jarmila (1941) a Růžena (1943) přijely také. Povídání a poznávání se nebralo konce, neboť leckdo se neviděl přes 30 let a přímí bratranci a sestřenice z druhého kolena se ani v životě neviděli. Udělali jsme i společné fotografie a slíbili si, že se budeme scházet častěji  v užších kruzích.

Martina Šmejkalová, Praha


↑ na navigaci