Setkání potomků rodu Dvořáků z Nechanicka

10.07.14

Setkání potomků rodu Dvořáků z Nechanicka

Završením 1. etapy tvorby rodokmenu Dvořákových z Nechanicka bylo uspořádání rodového srazu. Ten se uskutečnil 24.5.2014 v hostinci v Lodíně. Setkali se různé generace potomků Jana Dvořáka nar. r.1846. Od tohoto data rodová linie nebyla přerušena a nejmladší Dvořák se narodil r. 2013.
Přítomní byli seznámeni s vývojem našeho rodokmenu ve kterém je již 757 jmen, s historií rodu, o kterém je první písemná zmínka z roku 1654 a nakonec s výčtem předků, kteří se narodili mezi roky 1877 až 1896 a jejichž potomci se srazu zúčastnili.
Na setkání bylo přihlášeno 145 příslušníků rodu a téměř všichni přijeli. Někdy byli přítomni jenom jednotlivci, někdy celé rodiny. Všechny potěšila účast jediných žijících vnoučat již zmiňovaného Jana Dvořáka a to paní Boženy Horákové s bratrem dvojčetem Antonínem Dvořákem. Byli nejstaršími účastníky. 
Povídání a poznávání se bylo zajímavé, neboť mnozí se neviděli spoustu let a mnozí ještě nikdy v životě. Nechybělo ani tradiční fotografování a ti, kteří vydrželi až do pozdních hodin, si společně i zazpívali.
Tímto setkáním vše nekončí, dál budeme pokračovat v bádání a hledat předky, znovu se Dvořáci sejdou.
Zdenka Mauerová, roz.Dvořáková

zdena.mauerova@seznam.cz 


↑ na navigaci