Skončil 35. kurz pro začínající rodopisce

02.12.08

Skončil třicátý pátý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře

 

Od 25. září do 27. listopadu 2008 probíhal v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 8 v Praze 3 v pořadí již třicátý pátý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře. V porovnání s předcházejícími lety, kdy byl patrný pokles zájmu o studium rodopisu, se do letošního kurzu přihlásil poměrně vysoký počet zájemců.

Aby byly zajištěny optimální podmínky pro výuku čtení starých textů, bylo nutno otevřít dvě třídy. Dvoutřídní provoz však kladl zvýšené nároky na organizační zajištění. Přesto se charakter kurzu neodlišoval od předcházejících let a učební plán byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. K organizačním závadám nedošlo. Počet účastníků se ustálil na dvakrát devatenácti osobách se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Účast na vyučování byla poměrně vysoká a u poloviny účastníků dokonce stoprocentní!

V tomto kurzu byl poprvé využit digitální projektor zakoupený Správním výborem Společnosti, čímž došlo i k určitému zkvalitnění výuky. Promítat tabulky, grafy nebo snímky je nyní možno i v ostatních přednáškách obou kurzů, při středečníčcích a jiných příležitostech, zatímco dosud se tato technika uplatňovala pouze v předmětu „Využití počítače v rodopisné práci“.  

V rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla i letos uspořádána výstavka kronik vypůjčených z knihovny Společnosti a těch, které na ukázku přinesli a několika slovy doprovodili hosté, paní Blanka Čádová a pan Ing. Bohumír Kurz. Toto zpestření výuky se setkalo se živým zájmem posluchačů kurzu.

Až na drobné připomínky k chodu kurzu v podmínkách hostitelské školy projevili absolventi v závěrečném hodnocení spokojenost s úrovní výuky a za nejlepší lektory označili Dr. Starého a Mgr. Kahudu.

Absolventy kurzu čekají ještě dvě exkurze, které se už tradičně pořádají jako logický přídavek kurzu pro začínající rodopisce, a to do Státního oblastního archivu Praha a do prvního oddělení Národního archivu. Tím si teoretické poznatky získané v kurzu doplní o základy praktické badatelské činnosti v archivech.

Správní výbor České genealogické a heraldické společnosti v Praze přeje absolventům tohoto kurzu úspěšné vykročení do rodopisné praxe a těší se na shledanou v kurzu pro pokročilé genealogy 2009.

 

V Praze dne 2. prosince 2008                                                                                 Ing. Václav Hásek

 


↑ na navigaci