Valná hromada 2014 se uskuteční v sobotu 22.3.2014 od 10h

11.03.14

Pozvánka na valnou hromadu
České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

 která se koná
v sobotu 22. března 2014 od 10.00 hodin
v prostorách farního úřadu
Českobratrské církve evangelické
Praha 2, Korunní 60
1. patro

Program:

Zahájení

Volba zapisovatele a návrhové komise

Schválení programu valné hromady

Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2013

Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2013

Zpráva revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2013

Změna stanov ČGHSP

Diskuse k předneseným zprávám

Udělení uznání za práci pro ČGHSP

Plán hospodaření, práce a rozvoje ČGHSP na rok 2014

Diskuse

Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

Závěr 

Prezence účastníků započne již od 9. hodiny.
Před valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek na rok 2014 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tématikou.

 Spojení:
Od stanice Metra A Náměstí Míru
do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16  Šumavská nebo Vinohradská vodárna


↑ na navigaci