Valná hromada 2021 online dne 27.3.2021 od 10h - odkaz na připojení uvnitř zprávy

26.03.21

Odkaz na připojení k videokonferenci na 27.3. od 9,45:

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Klikněte sem a připojte se ke schůzce

 

Pozvánka na Valnou hromadu České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Vzhledem k epidemické situaci v naší republice musíme letošní valnou hromadu svolat distančně. Nechceme opakovat zpoždění VH 2020, kdy jsme se museli setkat omezeně v parku v dešti na krátkou schůzku.

Valná hromada se uskuteční jako online videokonference přes MS Teams. Odkaz a instrukce pro připojení najdete týden před konáním na stránkách www.genealogie.cz a na profilu ČGHSP na Facebooku www.facebook.com/CZgenealogie

Výhodou je, že není třeba nic instalovat ani mít založený účet, stačí vám jen moderní prohlížeč na vašem počítači/notebooku. Online přenosy děláme takto v kurzech i Středečnících a zvládne to každý. Členům, kteří si myslí, že by to nezvládli, jistě pomohou jejich děti nebo vnoučata.

Videokonference bude v sobotu 27. března 2021 od 10.00 hodin

Program:

• Zahájení

• Volba zapisovatele, návrhové a volební komise

• Schválení programu valné hromady

• Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2020

• Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2020

• Zpráva kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2020

• Diskuse k předneseným zprávám

• Volba správního výboru

• Volba kontrolní komise

• Plán práce, hospodaření a rozvoje ČGHSP na rok 2021

• Moderovaná diskuse

• Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

• ZávěrKandidáti do správního výboru ČGHSP na období 2021–2024

Současný správní výbor se rozhodl ve stejném složení kandidovat znovu. Kandidátka současného výboru: Ing. Mgr. Martin Slaboch, PhD. předseda, Bc. Tomáš Krůta, místopředseda, členové výboru Marcela Černá, Mgr. Jana Faltová, Martina Smutná, Helena Voldánová, Roman Bláha, Pavel Hnízdil, Ing. Zdeněk Chramosta.

Konkurenční nebo doplňující kandidáti vřele vítáni! Pokud pošlete svoje oznámení, profil, zájem o funkci ve správním výboru, zveřejníme jej na www stránkách genealogie.cz.

Správní výbor je volen valnou hromadou. Sestává z předsedy, místopředsedy a dalších, nejméně 3 členů. Kandidující skupiny členů ohlašují svoji kandidaturu členovi správního výboru, který řídí příslušnou valnou hromadu. Funkční období členů správního výboru je tříleté.

Upozornění: protože jde o volební valnou hromadu, musí se sejít alespoň 30 členů. Aby bylo možné ověřit jejich přítomnost pro volby, je nutné při přihlášení alespoň na chvíli zapnout kameru nebo sdělit členské číslo. Konference MS Teams umožňuje hlasování/přihlášení se o slovo – vše pro vedení VH si vysvětlíme na úvod VH, podobně jako to děláme v kurzech.


↑ na navigaci