Valná hromada ČGHS odložena

12.03.20

VH odložena kvuli koronaviru, bude nejdříve koncem května!!!

Pozvánka na Valnou hromadu České genealogické a heraldické společnosti v Praze,  která se koná

v sobotu (bude stanoveno po mimořádné situaci) 2020 od 10.00 hodin

již tradičně v prostorách sboru Českobratrské církve evangelické

Praha 2, Korunní 60, sál v 1. patře

 

Program:

• Zahájení

• Volba zapisovatele a návrhové komise

• Schválení programu valné hromady

• Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2019

• Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2019

• Zpráva kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2019

• Diskuse k předneseným zprávám

• Udělení uznání za práci pro ČGHSP

• Plán práce, hospodaření a rozvoje ČGHSP na rok 2020

• Diskuse

• Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

• Závěr                                  

Prezence účastníků započne již od 9.00 hodin

Před začátkem valné hromady bude možno uhradit členský příspěvek na rok 2020 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tematikou.


↑ na navigaci