Vánoční dárek pro genealogy - reprint publikace V. Kotyšky

01.12.19V publikacích máme novou knihu - reprint legendárního díla V. Kotyšky z roku 1895 - Úplný místopisný slovník Království českého. Autor vytvořil topografický soupis Království českého na základě statistických dat z konce 19. století (vydáno roku 1895). Jsou zde obsaženy všechna sídla či objekty tehdejší doby včetně malých samot (v české i německém jazyce). Stručně, avšak obsáhle, byly popsány jednotlivé obce – rozloha, náboženské vyznání, národnost a zařazení do bývalého panství. Také popsal objekty obsažené v samotném sídle – železniční stanice, škola, telegraf a přidružená sídla k obci. Součástí jsou také informace k panství – jméno patrona či majitele, objekty a dvory.

Kniha je vhodnou pomůckou pro rodopisce, kteří bádají po informacích o neznámých obcích nebo příslušnosti obcí k jednotlivým panstvím. 

Knihu můžete objednat na našem mailu genealogie@centrum.cz

  • Jednotná cena 1.480,- Kč

↑ na navigaci