Vyhodnocení počítačového kurzu

07.06.11

V sobotu dne 4.6.2011  jsme uspořádali poprvé kurz pro využití výpočetní techniky a internetu, možná vůbec poprvé v ČR. Kurz byl jednodenní od 10-18h a konal se v počítačové učebně v klubu Remedium v Praze 3, kde bylo zázemí se 14 počítači.

 V první řadě bychom chtěli poděkovat všem 13 účastníkům tohoto pilotního běhu, že byli ochotni věnovat nejen svůj čas, ale i peníze svému vzdělávání. Kurzu se účastnili 4 lektoři – Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Zdeněk Hrobník a Jiřina Vachovcová. Program byl koncipován tak, aby pojmul cvičení pro 2 genealogické programy (Family Tree Builder od myheritage.cz a Brother s Keeper), hledání v matrikách na internetu, zásady pro práci s genealogickými programy a některá další témata.

Během dne jsme nasbírali několik zásadních a cenných zkušeností. I když byli pronajímatelé počítačové učebny velice milí a vstřícní, v neklimatizované místnosti bylo po chvíli velké teplo a prostory pro celodenní kurzy nejsou vhodné. Rozdíly mezi účastníky byly někdy zásadní – nejen co se týče použití genealogických programů (kromě zmíněných dvou i programu Ancestry), ale i dle různých úrovní zkušeností s počítačem a internetem. Bohužel se také projevilo, že není šance sdělit všechny plánované informace během stanovené doby. Alespoň si účastníci odnesli CD nejen s přednáškami, ale i se cvičeními a výukou genealogických programů.

Zájem o kurz byl slušný, ale další počítačové kurzy budeme příště dělat jiným způsobem. Omezíme počet účastníků na 7, místo přesuneme do kanceláře společnosti a program zacílíme na konkrétní skladbu dle účastníků kurzu.

Za SV Tomáš Krůta


↑ na navigaci