Výzva genealogům od dokumentaristů

16.03.10

Filmařská dvojice P. Frýdlová a N. Djapić (m.j. autoři dokumentu
Africké kořeny – české tančení (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20956226711-africke-koreny-ceske-tanceni)
připravují další film, který by téma původu, odkazu předků,
genetického vybavení a zděděného talentu do jisté míry prohloubil.


Nedávno publikovaný závěr genetiků, který proběhl médii pod
titulky „80% Čechů nejsou Češi“, jen potvrdil skutečnost, vyplývající
ze samotné polohy našeho území i dějinných zvratů, že velká
část českých rodin má někde v minulosti nějakého předka, který
přišel odjinud (nebo tudy prošel), patřil k jinému etniku, jiné
kultuře, mluvil jiným jazykem a vypadal „úplně jinak“.
Hodinový kulturní dokument s pracovním titulem Můj pradědeček Čingischán
chce nastavit zrcadlo heslům typu „Čechy Čechům“, „pryč s
cizinci“ apod., s nimiž operují různá nacionalistická hnutí.

Hledáme takové lidi, v jejichž rodině se objevil někdo „odjinud“
a oni se domnívají, že po nich nějaké vlastnosti, talent, vzezření
atd. zdědili.
Kontaktujte s náměty prosím přímo autory: pavla.frydlova@centrum.cz

Děkujeme, že podporujete zajímavé projekty.


↑ na navigaci