Zpráva o srazu rodu Kasalických

26.11.12Sraz rodu Kasalických ve Chvatěrubech

 

První oficiální sraz rodu Kasalických proběhl dne 16. června 2012. A jak to vzniklo?

Práci na rodokmenu jsem začal o Vánocích  roku 2009. Rodokmen začal nabušením  asi dvaceti výchozích příbuzných do počítačového programu… Práce pokračovala, až ke konci roku 2010 vznikla myšlenka na nějaký sraz. Výsledkem byl „nultý“ ročník, kterého se zúčastnilo necelých 40 Kasalických z naší větve. Naší větví jsou myšleni dohledaní  potomci  Pavla Kasalického, mistra krejčího Petra Pawla Kasalického narozeného 1748. Tzv. nultý ročník proběhl jako víkendová akce na našem mlýně ve vsi Chudenín v červnu 2011. Byli jsme potěšeni účastí a současně jsme s otcem nasbírali zkušenosti pro další práci. Hned vzápětí jsem se začal zabývat myšlenkou srazu všech jmenovců. Dle stránek www.kdejsme.cz jsem zjistil počet evidovaných jmenovců a jmenovkyň (140) a začal je systematicky vyhledávat pomocí  dostupných zdrojů a oslovovat je se žádostí o informace.

V doporučení pro začínající genealogy se uvádí, že tento postup je špatný (oslovovat nalezené jmenovce). Nicméně postupně se podařilo začít dávat dohromady historii jednotlivých osob a ta se začala koncentrovat do oblasti okolo obce Máslovice. Nakonec se zdařilo dohledat  85 % jmenovců a jmenovkyň z celkem 140 osob, asi polovinu z nich potom propojit do hlavního rodokmenu. I zatím nepropojené větve začínají většinou v obci Máslovice a okolí.   

Pro sraz bylo zvoleno strategické místo v oblasti historického původu, dopravně přístupné z lokalit s největším výskytem žijících jmenovců (Praha a Kralupy nad Vltavou) v obci Chvatěruby. Pozvánky jsme rozeslali na přelomu roku 2011/12.

První jmenovci a dobrovolníci se sjeli již v pátek, aby připravili vše potřebné. V sobotu pak proběhl hlavní program. Ten začal registrací, seznámením, prohlídkou vystavených rodokmenů a archiválií.

Po uvítání a „úvodním slovu“ jsme navštívili místní kostel, obecní úřad a hřbitov. Průvodce nám dělali pan starosta a místostarostka obce. Na obecním úřadě jsme měli možnost si i prohlédnout staré školní kroniky, kde se to Kasalickými hemží.

Po návratu proběhla přednáška, kde jsme seznámili přítomné s nalezenými doklady, zajímavostmi a záhadami. Přednášejícími byla moje maličkost, otec Petr a profesionální genealog, pan Březina, se kterým spolupracuji. Během diskuse se zapojila většina přítomných.

Následovalo společné focení a jako finále bylo pečené prasátko. Tím byl zakončen průběžný raut. Bohužel řada hostů pak odjela a přišla tak o následný večer, který probíhal až dlouho po půlnoci. Během večera proběhla ukázka dovedností některých Kasalických (výhradně). Jednalo se o břišní tanečnice, bojové umění KUNG-FU, španělské tance sevillanas  a na závěr přišel i kouzelník. Myslím, že kdo zůstal, nelitoval. Poslední účastníci se pak rozjeli domů až v neděli odpoledne.

Celkem se srazu zúčastnilo 68 Kasalických a jejich příbuzných. Nejmladšímu bylo 8 měsíců, nejstaršímu pak 89 let. Zaslouží si moje zvláštní poděkování. Poděkování patří také všem za účast i za údaje do rodokmenu, panu hostinskému za výborné služby, panu starostovi a paní místostarostce obce Chvatěruby a panu Březinovi za pomoc při pátrání.

Závěrem bych poprosil všechny kteří  najdou zmínku o Kasalických o přeposlání nálezu.

A ještě doporučení pro pořádání srazů:

- zkusit si to nanečisto s nějakou akcí

- dělat doma to lze, ale je  náročné  starat se nonstop o hodně lidí 

- najít vhodné místo s operativním personálem dle odhadu počtu osob, mělo by se vázat  k historii rodu a být dopravně dostupné. Ideálně bez pevného nájmu pouze za útratu

- my jsme zvolili formu paušální platby. V ceně byl bufet, pivo, víno, limo a pečené prasátko.

P.S.  Příští sraz je plánován za dva roky na červen 2014

Ing. Igor Kasalický


↑ na navigaci