Zpráva ze setkání rodu Palatů

21.01.13

Setkání rodu Palatů

Po šestnácti letech se v sobotu  20. října 2012 v sále hostince U medvěda na náměstí ve Stárkově sešli potomci  rodu Palatů.

Pro setkání jsme zvolili místo blízké, odkud pochází prastarý český selský rod Palatů, který se usadil na Policku. Jeho osudy jsou těsně propojeny s městečkem Police nad Metují a panstvím zdejšího benediktinského kláštera. Odkud předkové Palatové připutovali, dodnes nevíme. Jisté je pouze to, že v  sedmnáctém století hospodařili na svých gruntech ve Žďáře nad Metují. První stopu nalézáme hned na počátku sedmnáctého století. Náš nejstarší známý předek je Pavel Palata. Žil ve vsi Žďár nad Metují kolem roku 1618. Další předkové našeho rodu se pak v 18. a 19.století ztrácejí ve starých nepřehledných matrikách ve víru četných jmen Palatů z blízkého okolí Police n.Metují. Všechny zasáhla nešťastná doba třicetileté války, selského povstání v r.1680 i ničivé slezské války. Posledního sedláka toho jména zastihla násilná kolektivizace v sousedním Maršově nad Metují v č.p. 15.

O tom, že potomci rodu znají své kořeny a jsou pyšní na své selské předky, svědčí počet účastníků setkání – 98. S takovým zájmem jsme nepočítali. Na štěstí sál hospody U medvěda si s velkým množstvím lidí poradil. Jen program se bezezbytku naplnit nepodařilo. Hlavně fotografování celé veliké skupiny na stárkovském náměstí si účastníci museli odpustit. Naproti tomu promítnutí řady obrázků z pátrání po předcích se ukázalo pro mnohé jako překvapení. Nejcennější pro všechny bylo popovídání účastníků, kteří se řadu let neviděli. Díky všeobecné dobré náladě, ke které přispěl i ochotný personál hospody U medvěda, si účastníci při přípitku slíbili udržet si vzájemný kontakt a setkat se opět v hojném počtu a pokud možno ve zdraví za dva roky.

Vlastimil Palata, palatav@seznam.cz


↑ na navigaci