Časopis GHL – Genealogické a heraldické listy

Časopis Společnosti je jednou z nejdůležitějších spolkových činností. Za poslední léta vychází pravidelně 4x ročně. Editor Martin Slaboch, ediční rada a celý Správní výbor se snaží, aby obsah byl pestrý a přinášel vysokou přidanou hodnotu genealogům a heraldikům. 


Zde můžete najít obsahy jednotlivých čísel a zároveň i archivních naskenovaných  čísel, které jsou již vyprodány! Již vydané čísla časopisu je možné si zakoupit - aktuální probíhající ročník 100 Kč/ks, ročník předchozího roku za 60 Kč/ks, další 3 starší ročníky za 50 Kč/ks a starší ročníky po 10 Kč/ks. Objednávejte zde.

Nechcete se podělit se svými rodopisnými objevy se čtenáři Genealogických a heraldických listů?
Nabízíme Vám možnost otištění Vašich genealogických  a heraldických prací v časopise České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Za redakční radu Martin Slaboch.
V případě zájmu se ozvěte telefonicky nebo e-mailem. Děkuji!
martin.slaboch(zavinac)centrum.cz Telefon 775 030 656

Obsahy genealogických časopisů

Obsahy genealogických časopisů ve formátu PDF a XLS pro prohledávání.

Informace redakční rady

Ohlasy na články v Genealogických a heraldických listech

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

redakční rada časopisu naší společnosti se na svém posledním zasedání usnesla, že od příštího čísla bude v "Genealogických a heraldických listech" vždy počítáno s prostorem pro ohlasy na jednotlivé články. Taková praxe je v renomovaných časopisech zcela běžnou, a jak se již v minulosti několikrát ukázalo, institut kritického ohlasu, a také jedné odezvy ze strany autora, bude prospěšný nejen pro autora příspěvku, ale stejně tak pomůže i práci redakční rady. Ta tak bude mít totiž zpětnou vazbu o kvalitě plnění své nelehké úlohy, kdy je dosud začasté jen na ní, aby uvedla na pravou míru případné nepřesnosti v zařazovaném článku. Redakční rada je přesvědčena, že tato novinka renomé časopisu nesníží, ba právě naopak. Samozřejmě, stejný prostor může být dán i pochvalnému vyjádření na otištěný článek.

Pro správné fungování zaváděné změny je ovšem zcela nezbytné, aby byla dána jasná pravidla pro její uplatňování. Tedy, prostor pro reakci na ten který článek bude jednoznačně vymezen rozsahem maximálně dvou normostran (3 600 znaků). Kratší samozřejmě být může. Stejný prostor bude pak mít k dispozici i autor článku na svou případnou odpověď. Tím bude diskuse uzavřena. Ohlas i odpověď na něj bude prosta osobních útoků a bude otištěna pouze za splnění přísné podmínky věcnosti a korektnosti. Dodržení bude v obou případech posuzovat redakční rada. Doba, po kterou bude místo na reak ci na článek rezervováno, bude činit 25 dnů ode dne rozeslání příslušného čísla "Genealogických a heraldických listů".

Delší ohlasy na články budou uveřejňovány na oficiálních stránkách ČGHSP www.genealogie.cz.

Redakční rada věří, že uvedená změna bude nejen ku prospěchu věci samé, tedy povede k žádoucímu propojení čtenářů a autorů, ale dojde i příznivého ocenění ze strany té celé části rodopisné a heraldické obce, která je v naší společnosti začleněna.


redakční rada GHL

↑ na navigaci