Obsah GHL 2/2024

Obsah Slovo na úvod (1)

Martin Slaboch, předseda

Články a studie Český sládek Antonín Fingerhut (1775–1832), otec Vojty Náprstka(2)

Martin Kareš Heraldika na příležitostných dopisnicích České pošty (14)

Miroslav Barnet Bílá místa u Hildprandtů (19)

Bohuslav Čapka Projekt Genetika a příjmení – příjmení Zelinka (26)

Ludmila Zelinkova Znaky na ambitu kaple svatého Kříže u Českého Krumlova (33)

Karel Vošta Vládní rada Josef Vaňásek (1877–1938), šéf pražského Scotland Yardu, a jeho rodové kořeny – 4. část (dokončení) (38)

Miloš Vaněček, Tomaš Herajt O znaku města Třebenice (43) Stanislav Kasik Zprávy ze společnosti Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z.s., konané v sobotu 23. března 2024 (54)

Anotace, recenze, zajímavosti Kníže Karel I. z Lichtenštejna 1569–1627. Finance – majetek – politika (62)

Lichtenštejnové – 400 let knížecího rodu v Čechách (63)

Baroko v Bavorsku a v Čechách (66)

Třetí znak na řádové medaili (69)

Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v depozitáři Knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem (70) Perličky z našich archivů 36 (71)

Osobnosti s erby – 60. část (72)

Obsah GHL 1/2024

Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

Články a studie
Vynálezce a konstruktér sokolského nářadí Antonín Kroupa (1847–1934) z Domažlic a jeho předkové (2)
Tereza Eliášová
Bedřich Smetana „Lumír“ českého národního obrození, rodopis – 2. část (10)
Pavel Václav Hnízdil, Tomáš Daněk, Petr Hnízdil
„...filium suum in regno constituens.“: Grimoald Starší, Childebert Adoptivus a otázka karolinského
rodového traumatu (17)
Martin Šenk
Vládní rada Josef VAŇÁSEK (1877–1938), šéf pražského Scotland Yardu, a jeho rodové kořeny – 3. část (22)
Miloš Vaněček, Tomáš Herajt
Česká drobnost v rodokmenu slavné filmové hvězdy – Audrey Hepburnové (1929–1993) (26)
Hana Skočková, Magda Maratová
Tvorba (maxi)rodokmenuna stránkách FamilySearch a jeho výhody (31)
Lubomír Nový
Státní znaky na území Československa od roku 1918 do doby dnešní (4. část) (36)
Roman Klimeš
O znaku města Miličína (44)
Stanislav Kasík

Zprávy ze společnosti
Pozvánka na Valnou hromadu České genealogické a heraldické společnosti v Praze (53)

Anotace, recenze, zajímavosti
Habsburská šlechta (57)
Dvory a rezidence v proměnách času (58)
Santini a svět jeho architektury (1723–2023) (59)
Druhá řádová medaile v barvě (61)
Jak správně zapisovat v rodokmenu názvy místa? (61)
Italové v Dolní Dobrouči (63)
Janouchovi z Krkonoš: Příběh rodu a jeho osady (66)
Rodopisný motiv na medaili k 65. výročí úmrtí Petra Bezruče (67)
Perličky z našich archivů 35 (71)
Osobnosti s erby – 59. část (72)

Přední strana obálky:
Vynálezce a konstruktér sokolského nářadí Antonín Kroupa (31. 1. 1857 Domažlice–5. 1. 1934 Praha)

Obsah GHL 4/2023

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Bedřich Smetana, „Lumír“ českého národního obrození, jeho život a rodopis – 1. část (2)
Pavel Václav Hnízdil, Tomáš Daněk, Petr Hnízdil
Vévodové, knížata, hrabata a baroni z Hohenbergu (10)
Petr Nohel
Poslední páni z Cimburka a jejich náhrobky v Hrobech a Radeníně (14)
Karel Vošta
Rod Fleischmann – 4. část (konec): Regina Graselová (23)
Martin Nejedlík, Blanka Stránsk
Harrachové Virtus adversa vincit (38)
Ondřej Capoušek, Tereza Tauchmanová
Vládní rada Josef Vaňásek (1877–1938), šéf pražského Scotland Yardu– 2. část (42)
Miloš Vaněček, Tomáš Herajt
O znaku městyse Ročova (50)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zemřela Filomena Jičínská (1945–2023) (58)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTIDvorská reprezentace a mecenát za vlády posledních Přemyslovců (59)
Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské (60)
Petr Brandl: Příběh bohéma (63)
Barevný erb na ražené medaili (67)
Setkání Malinovských a Malenovských (67)
Počátky rodu Malenovských na napajedelském panství – Jan / Joannes / Johann Malenowsky (67)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ ve Vlastivědném muzeu a galerii v Železnici (70)
Perličky z našich archivů 34 (71)
Osobnosti s erby – 58. část (72)

Přední strana obálky: Hudební skladatel Bedřich Smetana (2. března 1824 Litomyšl – 12. května 1884 Praha) v ilustrovaném čtrnáctideníku Český svět v roce 1916.

Obsah GHL 3/2023

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Vládní rada Josef Vaňásek (1877–1938), šéf pražského Scotland Yardu, a jeho rodové kořeny – 1. část (2)
Miloš Vaněček, Tomáš Herajt
Odkud pocházejí dnešní pardubičtí Zelingerové? (12)
Ludmila Zelinková
Otec a dcera Prochaskovi – průkopníci motorismu v Čechách a jejich rod (17)
Hana Skočková
Králové héródovské dynastie (22)
Michal Mašek
Rod Fleischmann – 3. část: Z Rakouska na Moravu (32)
Martin Nejedlík, Blanka Stránská
Znak obce Sokolče a Československý letecký král vzduchu František Novák (1902–1940) (41)
Miroslav Barnet
Státní znaky na území Československa od roku 1918 do doby dnešní (3. část) (44)
Roman Klimeš
Jak jsem pátrala po životě a předcích svého dědečka Jana Frydrycha (1900–1972) (52)
Marie Urbanovičová
O historickém znaku městyse Kovářská (57)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program středečníků na 2. pololetí 2023 (63)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Krása šlechtických rodokmenů (64)
Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda (65)
Sraz rodů Berecka a Berečka (66)
Návštěvy krajů předků – Dobrš (68)
Heraldické sympozium 2023 (69)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Muzeu terezínské pevnosti (70)
Perličky z našich archivů 33 (71)
Osobnosti s erby – 57. část (72)

Přední strana obálky: JUDr. Josef Vaňásek (1. listopadu 1877 Praha-Holešovice – 8. února 1938 Praha) byl český kriminalista, od roku 1930 vládní policejní rada v Praze. Stal se předlohou postavy rady Vacátka v seriálu Hříšní lidé města pražského a na něj navazujících čtyř celovečerních filmů. Několik let také zastupoval Československo v Interpolu.

Obsah GHL 2/2023

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Skutečně Jaroslav Hašek (1883–1923)? Aneb co přinesl nejnovější výzkum předků z otcovy i matčiny strany (2)
Hanka Tlamsová, Václav Černý
Osudy dobrého bohéma Jaroslava Haška (1883–1923) (12)
Pavel Václav Hnízdil, Tomáš Daněk, Petr Hnízdil
Rod Fleischmann – 2. část: Wildberg a Dolní Rakousy (21)
Martin Nejedlík, Blanka Stránská
Původ, život a dílo architekta Josefa Ignáce Cyraniho z Bolleshausu (1701–1758) – 2. část (30)
Michal R. Cyrany
Svatý Arnulf a genealogická fikce karolinského rodu (37)
Martin Šenk
Státní znaky na území Československa od roku 1918 do doby dnešní (2. díl) (42)
Roman Klimeš
O „falešném“ erbu pánů z Kostomlat (51)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z.s., konané 18. března 2023 (56)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Harrachové – český a rakouský rod (64)
Harrachové – vznešenost zavazuje (65)
Luxus na dluh (66)
Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z jihu Čech (67)
Cistercium v Sedlci (68)
Plukovník Ing. Josef Zelinka (1893–1948), neznámý fotograf pražské Zoo (69)
Rozluštěné tajemství Svaté holčičky na Malostranském hřbitově (70)
Perličky z našich archivů 32 (71)
Osobnosti s erby – 56. část (72)

Přední strana obálky: Jaroslav Hašek (30. dubna 1883 Praha-Nové Město – 3. ledna 1923 Lipnice nad Sázavou) byl český spisovatel, publicista a novinář. Autor druhé nejpřekládanější české knihy (58 jazyků), proslulých Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.

Obsah GHL 1/2023

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Původ, život a dílo architekta Josefa Ignáce Cyraniho z Bolleshausu (1701–1758) – 1. část (2)
Michal R. Cyrany
Hrabata z Kyburgu (11)
Petr Nohel
Rod Fleischmann – 1. část: Bavorsko a Horní Rakousy (13)
Martin Nejedlík, Blanka Stránská
Eisnerové – kolínská větev příbuzných Franze Kafky a jejich tragický osud (21)
Ivan Šorm
Státní znaky na území Československa od roku 1918 do doby dnešní (1. díl) (24)
Roman Klimeš
Ryklové u Králováků. Setkání sklářského mýtu s realitou (34)
Martin Benda
Marie Goskhová ze Sachsenthalu (1845–1925) (40)
Lukáš Provaz
O znaku městyse Mladkova (42)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Pozvánka na Valnou hromadu ČGHSP (50)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Měšťan a šelma (54)
Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba (55)
Rohanové – raději zemřít nežli se poddat (56)
Nové knihy pro genealogy z nakladatelství PhDr. Ivo Speráta (56)
Mlýn na potoce Stružka (57)
Co s přikryvadly na heraldické medaili? (58)
12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky v Ústí nad Labem (58)
Písař komorního soudu (61)
Rozhovor s intarzistou Janem Maříkem z Dolní Dobrouče (64)
13. ročník projektu Po stopách šlechtických rodům (65)
Perličky z našich archivů 31 (70)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ na zámku v Lomnici nad Popelkou (71)
Osobnosti s erby – 55. část (72)

Přední strana obálky: Pravděpodobný portrét Josefa Ignáce Cyraniho z Bolleshausu (1701-1758) od barokního malíře Františka Antonína Palka.

Obsah GHL 4/2022

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Podnikatel, konstruktér a vynálezce Ludvík Očenášek (1872–1949) a jeho rodový původ (2)
Tomáš Daněk, Pavel Hnízdil
Není Rückl jako Rückl (10)
Martin Benda
Heraldika na poštovních známkách Československa a České republiky za období let 1991–2022 (17)
Miroslav Barnet
Nezbedný rytíř Jan Václav Měnický z Červené Vsi (v Českém Brodě) a jeho rod (27)
Vladimír Jakub Mrvík
Rod Gutmansthal-Benvenuti z Tábora do Kraňska a Korutan (36)
Karel Vošta
Ondřej Tetínek, neznámý stavitel zámku v Ratibořicích (44)
Mojmír Krejčiřík
Titulatura a heraldika britského korunního prince Williama, knížete z Walesu (48)
Petr Nohel
O historických znacích obce Bojanova, města Haber a městyse Vilémova (52)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků a výletů (59)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Chotkové – ve službách státu (60)
Němčice: osmisetletá historie obce (61)
Náhrobek Jiříka Homuta z Harasova († 1616) (62)
Šlechtické slavnosti a zábavy (63)
Databáze porodních babiček (66)
Kalich a katedrála (66)
Heraldická výstava v „Galerii Na Mostě“ v Hradci Králové (69)
Perličky z našich archivů 30 (70)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Městské knihovně ve Voticích (71)
Osobnosti s erby – 54. část (72)

Přední strana obálky: Ludvík Očenášek (4. srpna 1872, Kříše – 10. srpna 1949, Dražeň). konstruktér, podnikatel a vynálezce, který významně přispěl především k rozvoji letecké a raketové techniky. Jako vlastenec a Sokol se aktivně účastnil jak I. československého odboje (proti Rakousku-Uhersku) tak i II. československého odboje (proti nacistickému Německu). 

Obsah GHL 3/2022

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Rod Norberta F. Čapka (1870–1942), zakladatele čs. unitářské náboženské společnosti (2)
Tomáš Herajt
Císaři jako rytíři Podvazkového řádu (20)
Petr Nohel
K otázce genealogie Děpoltice (24)
Tomáš Ekrt
Rod dašických Zelingerů – 2. část – dokončení (33)
Ludmila Zelinková
Indiáni v historii mého rodu (42)
Jiří Švarc
Jak Fidrmucové z Vrbice osídlovali Nebrasku (45)
Hana Skočková, Dana Ozogánová
Skladatel Antonín Dvořák (1841–1904) v palbě kritiky 2. část – dokončení (53)
Tomáš Daněk, Pavel Hnízdil
Několik poznámek k článku „Barunka Panklová – Božena Němcová“ a příspěvku „Nový střípek do mozaiky
obrazu Terezie Panklové, matky Boženy Němcové“ (56)
Mojmír Krejčiřík
Uherský Dračí řád a česká komunální heraldika aneb návrh znaku obce Skuhrova (60)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Exkurze na Vyšehradském hřbitově (68)
Den otevřených dveří u ČGHSP (68)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Židé na Chýnovsku (69)
Vítkovci a České království (70)
Perličky z našich archivů 29 (71)
Osobnosti s erby – 53. část (72)

Přední strana obálky: Norbert Fabián Čapek (3. června 1870 Radomyšl – 30. října 1942 Dachau), zakladatel čs. unitářské náboženské společnosti

Obsah GHL 2/2022

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Předkové a potomci Aloise Kareše (1822–1885), vystěhovaleckého agenta, vlastence a mecenáše (2)
Martin Kareš
Rod dašických Zelingerů – 1. část (11)
Ludmila Zelinková
JUDr. Boleslav rytíř Plaček (1846–1908) a jeho dcera doc. Marie Kotíková (1905–1975) (19)
Lukáš Provaz
Adolph Joachim Sabath (1866–1952), člen sněmovny reprezentatů USA, slavný český krajan (22)
Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk
Krinerové a Karolina Světlá (1830–1899) (29)
Hana Skočková
Cesta zpátky časem bývá někdy klikatá aneb malý příspěvek k nejstarším dějinám rodu Cyrany z Bolleshausu (36)
Michal R. Cyrany
Erb vladyků z Braškova a symboly obce Braškova (43)
Marian Krucký, Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z.s., konané 26. března 2022 (49)
Poštovní známky ČGHSP a držitelů osobních znaků vydány (56)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Eliška Přemyslovna (58)
Rodinná tajemství. Jak překonat trauma předků (59)
České stavovské povstání (59)
Jsem Baťa, dokážu to! (60)
Války lva severu (61)
Zastavení nad knihou Čech v americkém kongresu Adolf Joachim Sabath (1866–1952) (62)
Mládí Antona Reisnera (nar. 1750), rodáka z Nové Bystřice, rakouského polního podmaršálka (63)
Není Tibitanzl jako Tybitancl. Krátce nad původem jednoho jihočeského rodu (66)
Erby a katedrály (68)
Nový znak arcibiskupa Jana Graubnera (69)
Opatrní se opět sešli v Líšné na Zbirožsku, již popatnácté (70)
Perličky z našich archivů 28 (71)
Osobnosti s erby – 52. část (72)

Přední strana obálky: Alois Kareš (9. 6. 1822 Vamberk – 13. 7. 1885 Trieste), vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš.

Obsah GHL 1/2022

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Skladatel Antonín Dvořák (1841–1904) a jeho rodový původ – 1. část – rodopis, dětství a mládí (2)
Petr Hnízdil, Pavel Hnízdil
Rod skelmistrů Grossů – 2. část (10)
Jiří Klusáček
Raně novověké náhrobky v kostele svaté Markéty v Radeníně (17)
Karel Vošta
Paměti Otokara Rosama (1862–1943) – 4. část (konec) (25)
Zdeňka Kulhavá, Libor Stefan
Vladycký rod Dubečských z Dubče (29)
Marek Zelenka
Heraldika na poštovních známkách Československa za období let 1969–1990 – 2. část (38)
Miroslav Barnet
Znak městyse Zdislavy (47)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Pozvánka na Valnou hromadu České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z. s. (54)
Výlety s ČGHSP za poznáním (57)
Zpráva z pobočky ČGHSP v Ústí nad Labem (57)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Albert ze Šternberka (59)
Povstalci a odsouzenci (60)
Bitva u Jankova 1645 (61)
Kniha o Hradčanech (61)
Zapomenutý hrob von Schorlemerů v Kutné Hoře (62)
Malá plocha versus množství znaků (64)
Zajímavá česká stopa v Číně aneb český hudebník Josef Poduška (1877–1957) (65)
Vzácné rukopisy vystaveny v Klementinu (65)
David Vojtěch Hayn (zemř. 1692), hejtman polenského panství (66)
Orientální ústav Akademie věd České republiky (68)
Perličky z našich archivů 27 (70)
Osobnosti s erby – 51. část (72)

Přední strana obálky: Antonín Dvořák (8. září 1841, Nelahozeves – 1. května 1904, Praha-Nové Město), hudební skladatel, který byl spolu s Bedřichem Smetanou průkopníkem novodobé české hudby v linii vrcholného romantismu.

Obsah GHL 4/2021

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Český architekt Antonín Balšánek – k výročí 100 let od jeho smrti (2)
Vladimír Jakub Mrvík
Rod skelmistrů Grossů – 1. část (10)
Jiří Klusáček
Genealogie v historické demografii. Vývoj a výhody jednoho metodologického spojení (16)
Václav Černý
Paměti Otokara Rosama (1862–1943) – 3. část (22)
Zdeňka Kulhavá, Libor Stefan
Zajímavý nález Polyxeny (nar. 1911), nemanželské dcery Leopoldiny Františky hraběnky
Des Fours-Walderode (nar. 1873) (28)
Harald Skala, Jiří Holub
Skifařka Alena Postlová Kvasilová (1939–2005) a její rod (30)
Hana Skočková
Nejste také potomky sv. Ludmily? (48)
Petr Haupt
Heraldika na poštovních známkách Československa za období let 1969–1990 – 1. část (42)
Miroslav Barnet
Historický znak obce Útviny (46)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Výlety s ČGHSP za poznáním (53)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Šlechtické rody ve Vysokém Mýtě. Šlechtické rody hejtmanů kraje Chrudim 1434–1865 (54)
Dělostřelectvo v době třicetileté války (56)
NAŠI PŘEDCHŮDCI: František Peřina (1877–1958) (58)
Rudolf von Portheim (1826–1908) a jeho životní peripetie (60)
Pamětní deska heraldika Jiřího Loudy v Kutné Hoře (62)
Když příjmení Cyrany klame tělem, aneb jak jsem zbloudil v rodopise (63)
Pískovcový erb z vyšehořovické tvrze (65)
Poznámky k soudní pečeti v Jiřetíně pod Jedlovou a k jiřetínskému městskému znaku (66)
Perličky z našich archivů 26 (69)
Osobnosti s erby – 50. část (72)

Přední strana obálky: Antonín Balšánek (6. dubna 1865 Český Brod – 22. února 1921 Veleslavín) byl významný český architekt a profesor architektury.

Obsah GHL 3/2021

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Václav Petr (1835–1879), pražský typograf a redaktor (2)
Tomáš Daněk, Pavel Hnízdil
Daniel Adalbert Švehla Žďákovský. Příběh úředníka v 17. století – 3. část (konec) (11)
Karel Vošta
Paměti Otokara Rosama (1862–1943) – 2. část (17)
Zdeňka Kulhavá, Libor Stefan
Rod Petra Fastra (1801–1868) a příbuzenské vazby jeho potomků k významným osobnostem (26)
Hana Skočková
Dvůr Krakovice u Kaplice a jeho lid (36)
Alena Rottová
Místa posledního odpočinku rodiny Waldstein-Wartenberg a Fuchs na hřbitově v Nové Cerekvi, okr. Pelhřimov (42)
Gabriela Krejčová Zavadilová, Zuzana Trnková
Úskalí rodopisu – nemanželské děti a nemanželský otec (48)
Linda Mannová, Jiří Mann
Znak města Habartova (51)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Registrace osobních znaků u ČGHSP (55)
Setkání členů i příznivců společnosti v září (56)
Rozhovor s rodopiscem MUDr. Janem Antonínem Magerem z Prachatic u příležitosti jeho 80. narozenin (56)
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTICzerninové – nezahyneš ani ohněm, ani mečem (58)
Plukovník, rebel a zbožná vdova. Bleylebenové v Čechách 17. století (59)
Francouzská šlechta v českých zemích (61)
Rudolf II. Umění pro císaře (62)
NAŠI PŘEDCHŮDCI: Ladislav Pilát (1906–1977) (65)
Expozice veslaře Josefa Straky (1904–1976) v Mělníku (66)
12. setkání volného sdružení AKRON (67)
Rosina Starostová, roz. Gajdošová (1913–1993) z Halenkova, valašský sirotek (67)
Znak na budově fary v Dolánkách nad Ohří (69)
Perličky z našich archivů 25 (70)
Osobnosti s erby – 49. část (72)

Přední strana obálky: Václav Petr (nar. 29. června 1835 v Lobči u Mšena v č. p. 43) jako redaktor listu Dělník, fotografie z roku 1867

Obsah GHL 2/2021

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Ema Destinnová (1878–1930) a rod Kittl (2)
Hana Skočková
Daniel Adalbert Švehla Žďákovský. Příběh úředníka v 17. století – 2. část (8)
Karel Vošta
Katovský rod Zelingerů z Pardubic (13)
Ludmila Zelinková
Rodová galerie starohrabat Salm-Reifferscheidt-Hainspach ze zámku v Lipové (26)
Harald Skala, Martin Klinger
Paměti Otokara Rosama (1862–1943) – 1. část (31)
Zdeňka Kulhavá, Libor Stefan
Genetická odysea jednoho rodu Erbanů (38)
Vít Erban
Na český trůn nikdy neusedla žádná „cizácká“ dynastie (41)
Petr Nohel
O znaku města Soběslavi (44)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z.s., konané 27. března 2021 (50)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Lexikon světem jdoucích (A–K) (58)
Husitská revoluce (60)
Antonín Nikendey (1920–2011) (61)
Přidal říšskému orlu druhou hlavu císař Zikmund? (62)
NAŠI PŘEDCHŮDCI: Theodor Josef Hácha (1874–1957) (62)
Veronika Weidnerová (1791–1830) – nešťastná pokračovatelka rodu (64)
Narození trojčat v obci Družec na Kladensku v roce 1821 (65)
Ze Lhenic až do farních matrik svatého Oswalda (65)
Kalendáříky se znaky měst a obcí (66)
Comenius 1592–1670 (67)
Zemřel manžel britské královny princ Philip (1921–2021) (70)
Perličky z našich archivů 24 (71)
Osobnosti s erby – 48. část (72)

Přední strana obálky: Emilie Paulina Jindřiška Kittlová, známá pod pseudonymem Ema Destinnová, resp. Emmy Destinn (26. února 1878 Praha-Nové Město – 29. ledna 1930 České Budějovice), světoznámá česká operní pěvkyně.

Obsah GHL 1/2021

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Rodové kořeny mistra Jindřicha Jindřicha (1876–1967) (2)
Jan Antonín Mager
Černovický židovský rod Taub napříč staletími (13)
Jiří Turek s ohromným přispěním Achaba Jaroslava Haidlera
Daniel Adalbert Švehla Žďákovský příběh úředníka v 17. století – 1. část (17)
Karel Vošta
Staroměstské popravy 21. června 1621 (400 let od popravy vůdců stavovského povstání) (21)
Viliam Leysek
Záhadný původ českého krále Jiříka z Poděbrad – 2. část (28)
Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk
Břevno Rožmberků, znak a erb (38)
Stanislav Mikule
O historickém znaku města Střekova (41)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Pozvánka na valnou hromadu ČGHSP (51)
Poděkování za dary do spolkové knihovny (52)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Marie Terezie Savojská v genealogickém kontextu (55)
Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy je kompletní (56)
Potrestání stavů českých po prohrané bitvě bělohorské (59)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze (60)
Karlův most v souvislostech víry a ducha (61)
Nový střípek do mozaiky obrazu Terezie Panklové, matky Boženy Němcové (61)
Božena Němcová, stále záhadná (64)
Naši předchůdci: František Šírl (1912–2000) (65)
Heraldika na poštovních známkách Československa za období let 1945–1968 (65)
Perličky z našich archivů 23 (71)
Osobnosti s erby – 47. část (72)

Přední strana obálky: Jindřich Jindřich (5. března 1876 Klenčí pod Čerchovem– 23. října 1967 Domažlice) byl český hudební skladatel, klavírista, sbormistr, etnograf a sběratel lidových písní.

Obsah GHL 4/2020

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Záhadný původ českého krále Jiříka z Poděbrad – 1. část (2)
Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk
Nově objevená heraldická památka v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné (10)
Vladimír Červenka
Do třetice o katovském rodu Zelingerů (15)
Ondřej Fafejta – Vladimír Jakub Mrvík – Blanka Stránská
Zakladatel vídeňské záchranné služby Jaromír Mundy (1822–1894) (30)
Petr Steiner
Příběh prababičky Františky Šaňkové (nar. 1883) (37)
Lenka Haráková
Rytíř Kriegelstein ze Sternfeldu a Česká Lípa (44)
Petr Haupt
Prezidentské standarty na území Československa od roku 1918 (48)
Roman Klimeš
O historickém znaku města Týnce nad Labem (56)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Zpráva z valné hromady ČGHSP (64)
Doplnění k článku o rodu Pořezínských ze Steinlöwenu z minulého čísla GHL (68)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Naši předchůdci: Antonín Nikendey (1920–2011) (69)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Muzeu Litovel (71)
Osobnosti s erby – 46. část (72)

Přední strana obálky: Krypto-portrét Jiřího z Poděbrad, detail z oltářního obrazu v kostele svatého Jana Křtitele v Zátoni.

Obsah GHL 3/2020

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Akademický malíř Josef Klír (1860–1916) aneb cesta tam a zase zpět (2)
Lenka Nebeská
Ze syna učitele barokním kavalírem – Ignác Pořezínský/Pořičejnský ze Steinlöwenu (1685–1756) a jeho rod (13)
Vladimír Jakub Mrvík
Nadání Jana ze Solopysk a Kluků (19)
Jiří Klusáček
Sbor kalvárských choralistů a hudba v chrámu Povýšení svatého kříže na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka v období 1714–1787 (24)
František Mlateček
Databáze BillionGraves a její využití v genealogii (31)
Lubomír Nový
Inka Zemánková (1915–2000) a mlynářská dynastie Koníčků (35)
Hana Skočková
Záhada jednoho příjmení aneb od Haugwicze k Houžvičkovi (40)
Pavel Černý
O historickém znaku Lovosic a o praporu Litoměřic (44)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Program Středečníků na 3. čtvrtletí roku 2020 (54)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Rožmberkové – první po králi (55)
Útěky poddaných na Moravu i z Moravy v 17. století, soupisy dle víry (56)
Uprostřed Koruny české (56)
Naši předchůdci: Richard Fischer (1872–1954) (59)
Historie jednoho erbu aneb erb P. ThDr. Antonína Mandla (1917–1972) (61)
Úspěšná genealogická přednáška v muzeu ve Vrchlabí (62)
Sto let baronetského rodu Brooksbank a jeho vazby na britskou královskou rodinu (67)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem (71)
Osobnosti s erby – 45. část (72)

Přední strana obálky: Akademický malíř a vysokoškolský pedagog Josef Klír (2. 3. 1860 Kožlany – 30. 11. 1916 Brno).
Byl tradicionalista, patřil k českému malířskému realismu. Ve své době známý a oblíbený portrétista, dnes již pozapomenutý malíř, byl důvěrným přítelem hraběte Václava Kounice. (Foto archiv Muzea a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice)

Obsah GHL 2/2020

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Silniční a železniční technik, historik, archeolog a kreslíř vrcholné doby hradního romantismu Ing. Karel Brantl (1801–1871) a jeho rod (2)
René Inquort
Barunka Panklová – Božena Němcová – 2. část: Slečna Betty (18)
Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk
Legitimace nemanželských dětí podle svědectví Časopisu katolického duchovenstva – 3. část (26)
David Nebeský
Kriegelsteinové ze Sternfeldu (29)
Karel Vošta
Barbora Klírová (1875–1956) aneb s rodinou Antonína Dvořáka v Americe (35)
Lenka Nebeská
Hrady a zámky všude, kam se podíváš (41)
Bohuslav Čapka
Historický znak obce Jindřichovice (52)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Koncentrace příbuznosti předků bl. Karla I. – oprava (61)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Jakub Krčín z Jelčan – architekt jihočeských rybníků (63)
Šumavské ozvěny (64)
Kronika obce Kačice (1932–1939) (65)
Dvořan Ferdinanda I. (66)
Naši předchůdci: Berta Geislerová, provdaná Steinmannová (1855–1936) (66)
Heraldika na poštovních známkách Československa z období let 1918–1945 (67)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem (71)
Osobnosti s erby – 44. část (72)

Přední strana obálky: Rytina hradu Bezděz. Josef Richter podle Karla Brantla, z díla F. A. Hebera (1846)
Karel Brantl (14. září 1801, Žamberk – 25. května 1871, Vídeň), silniční a železniční technik, historik, archeolog a kreslíř vrcholné doby hradního romantismu. Publikoval různá pojednání, články a historické skici, které se převážně zabývají českými hrady, pravěkými a raně středověkými hradišti.
V roce 1831 vydal s vlastními ilustracemi knihu o historii hradu Bezdězu – Die Ruine Des Berges Bößig, k níž napsal doslov František Palacký.

Obsah GHL 1/2020

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Barunka Panklová – Božena Němcová – Část 1. – její původ a dětství (2)
Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk
Prof. Dr.h.c. Otto Herbert Hajek (1927–2005) a české kořeny jeho rodu (11)
Jan Antonín Mager
Legitimace nemanželských dětí podle svědectví Časopisu katolického duchovenstva – 2. část (25)
David Nebeský
Rod kutnohorských Zelingerů (33)
Ludmila Zelinková
Nepomyšl – o historickém znaku městyse (46)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

50 let ČGHSP a má cesta k heraldice a genealogii (60)
Program Středečníků na 2. čtvrtletí 2020 (62)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
C. a k. soukromé a rodinné statky za vlády císaře Františka Josefa I. (63)
Sborník prací Josefa Nožičky (63)
Vladislav Jindřich (64)
Dvě knihy o historii pasekářské obce pod Radhoštěm (65)
Spravedlnost bez bázně – Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách (66)
Historická mapa rakouských a uherských zemí (67)
Naši předchůdci: Vojtěch Jaromír Pelikán (1905–1997) (68)
Konference „Český původ brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka“ (70)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Městském kulturním středisku v Havířově (71)
Osobnosti s erby – 43. část (72)

Přední strana obálky: Božena Němcová (5. února 1820 Vídeň – 21. ledna 1862 Praha-Nové Město), česká spisovatelka a vlastenka. Oblíbenost mezi čtenáři získala zejména prózou Babička, s podtitulem Obrazy z venkovského života (1855), povídkou Divá Bára (1856), pohádkami Národní báchorky a pověsti (1845–1847)
a Slovanské pohádky a pověsti (1857–1858). Daguerrotypický portrét Boženy Němcové z přelomu let 1857–8, originál v držení Náprstkova muzea v Praze. Černý šál, v němž se literátka nechala zpodobnit, dostala darem od své dcery Dory v listopadu 1857. Tato fotografie inspirovala výtvarné umělce i filmaře k představě, jak slavnou spisovatelku ztvárnit. Podle Dr. Heleny Sobkové, Tajemství Barunky Panklové - Portrét Boženy Němcové, Paseka, Praha - Litomyšl, 2008.

Obsah GHL 4/2019

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Právník a profesor Karlovy univerzity Josef Stupecký (1848–1907) a jeho rod (2)
Michael Urban

Klášterští z Rosengartenu historie rodu spojeného s Táborem (13)
Karel Vošta

Legitimace nemanželských dětí podle svědectví časopisu katolického duchovenstva – 1. část (24)
David Nebeský

Objev heraldických památek rodu Schindlerů z Kunewaldu aneb jak se kdysi jednomu chlapci vyplatila studijní poctivost (26)
Stanislav Vaněk

O rodu Klán v Čechách (32)
Jiří Klán

První výrobce pražské šunky František Zvěřina (1831–1895) a jeho rod (35)
Hana Skočková, Dana Ozogánová

Erbovní strýci na ostří nože: Vladykové z Bezdědic a rytíři Bartákové na Třebovli (41)
Vladimír Jakub Mrvík

O znaku města Hluboká Nad Vltavou (48)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 1. čtvrtletí 2020 (55)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Česká stopa vévodkyně Savojské (57)
Na japonský císařský trůn nastoupil císař Naruhito – 126. následník nejstarší vládnoucí dynastie světa (58)
Naši předchůdci: Jaroslav Černý (1926–2007) (59)
Erb z renesanční Prahy (60)
O setkání Malinovských s Malenovskými (61)
Výstava nakresli zvíře ze znaku aneb heraldická zvířata očima dětí v ZOO Praha (62)
Muzeum – památník rodu Vítkovců (63)
Zemřel polský heraldik a vexilolog Alfred Znamierowski (1940–2019) (64)
Znak obce Háj u Duchcova (66)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy (71)
Osobnosti s erby – 42. část (72)

Přední strana obálky: PROF. Josef Stupecký (11. listopadu 1848 Praha – 24. srpna 1907 Chlum u Hartmanic), český právník, profesor občanského práva, rektor Univerzity Karlovy a děkan její právnické fakulty.

Obsah GHL 3/2019

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Od vesnického obuvníka po generála a poradce Tatrovky aneb rod Leopolda Svitáka (1856–1931) (2)
Jakub Sochor

Koncentrace příbuznosti předků bl. Karla I. (1887–1922) (6)
Petr Nohel

Využití urbáře panství Polná - Přibyslav z roku 1636 pro genealogické bádání, na příkladu obce Nížkov (10)
Jiří Klusáček

Úvaha o společném původu nositelů příjmení Herajt, Herait, Herejt a Hereit (24)
Tomáš Herajt

Dvě zastaveníčka u rodu Veselých. Vznik jména a osudy za světové války (28)
Karel Fous

Návštěva z Buenos Aires aneb Hledání pradědečka Kajetána Streubela (36)
Jan Ebert

Slečna ze stokoruny (40)
Jitka Kateřina Trčková

Genealogický program Ancestry, jeho použití, výhody i nevýhody (47)
Lubomír Nový

O historickém znaku městyse Česká Bělá (52)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 4. čtvrtletí 2019 (62)
Den otevřených dveří (62)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Třicetiletá válka 1618–1648 Pod taktovkou kardinála Richelieaua – II. díl. 1630–1648 (63)
Bitva o Prahu v roce 1648 (64)
Setkání Ann v Anníně (64)
Naši předchůdci: Jiří Alois Zykmund (1892–1977) (65)
Jak jsem se dostal k rodopisu (67)
Perličky z našich archivů 22. (68)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ ve Státním oblastním archivu na zámku v Zámrsku (69)
Osobnosti s erby – 41. část (70)

Přední strana obálky: Leopold Sviták (11. ŘÍJNA 1856 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM – 10. PROSINCE 1931 HUKVALDY), ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ VYNÁLEZCE, KTERÝ V LETECH 1897 AŽ 1898 SESTAVIL PRVNÍ RAKOUSKO-UHERSKÝ OSOBNÍ AUTOMOBIL NW PRÄSIDENT. AUTOMOBIL VYRÁBĚLA TOVÁRNA NESSELSDORFER WAGENBAU-FABRIKS-GESSELSCHAFT A. G. (NW) V KOPŘIVNICI.

Obsah GHL 2/2019

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Pedagog Otakar Kádner (1870–1936) a jeho rod (2)
Jiřina Kádnerová

Kdo byl Franz Anton Dobrzyniecki? (14)
Herald Skala

Významný šumavský rod Voldřichů (18)
Jan Voldřich, Ota Voldřich, Zdeněk Voldřich

Hlava rodu Waldstein-Wartenberg – Arnošt hr. Waldstein-Wartenberg (1925–2019), odešla na věčnost... a vývod do VII. generace předků (26)
Petr Haupt

Rozrod mé prapra... babičky Anny Elisabeth Preissler z Polevska (31)
Jana Vesecká

O znaku městyse Libštátu (34)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z. s., ze dne 16. 3. 2019 (43)
Zpráva o Dni otevřených dveří v pobočce v Ústí nad Labem dne 23. 2. 2019 (50)
Významné životní jubileum Ing. Václava Háska (51)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898–1954 (56)
Kinští – Bůh, čest, vlast (57)
Naši předchůdci: Viktor Genttner (1910–1989) (58)
Vděčná vzpomínka na nezištnou pomoc začínajícímu rodopisci (60)
Zpráva o jubilejním XX. setkání rodu Kemrů aneb list Janu Körnerovi (61)
Opatrní z celého světa se sešli po 14. v Líšné na Zbirožsku (62)
Záměna novorozenců v Zemské porodnici (63)
Výstava „Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc“. (66)
50 let od úmrtí nejstarší občanky Československa, paní Marie Bernátkové roz. Macurové (1857–1969) (67)
Oliberiusové a Oliveriusové vzpomněli svých společných předků (69)
Osobnosti s erby – 40. část (72)

Přední strana obálky: PROF. PHDR. OTAKAR KÁDNER, (11. KVĚTNA 1870 ÚHONICE – 6. KVĚTNA 1936 PODĚBRADY), ČESKÝ TEORETIK PEDAGOGIKY, HISTORIK, VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGOG A ČLEN ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. PŮSOBIL JAKO PROFESOR NA GYMNÁZIU V ROUDNICI, POZDĚJI UČIL V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU, PARDUBICÍCH, KOLÍNĚ A VE DVOŘE KRÁLOVÉ.

Obsah GHL 1/2019

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Potomci národního buditele Josefa Vratislava šlechtice z Monse (1733–1793) (2)
Martin Kareš

Dr. Edvard Beneš, budovatel státué – 2. část (dokončení) (11)
Tomáš Daněk a Pavel Hnízdil

Rod Blannů. Židovští učenci a podnikatelé z Vysočiny (21)
Karel Vošta

Windsorové – 2. část (dokončení) (31)
Viliam Leysek

Bio Ponec a původ jeho zakladatele (42)
Hana Skočková a Magda Maratová

Rod Vognarů ze Žehušic – 2. část (dokončení) (46)
Jiří Klusáček

O znaku města Jirkova (51)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Pozvánka na Valnou hromadu České genealogické a heraldické společnosti v Praze (66)
Program středečníků na 2. čtvrtletí roku 2019 (67)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Smiřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu (70)
Historický lexikon obcí České republiky 1869–2015 na internetu (71)
Osobnosti s erby – 39. část (72)

Přední strana obálky: FERDINAND JOSEF ŠLECHTIC Z MONSE (2. 2. 1807 ŽDÁNICE-ZÁMEK – 17. 5. 1879 VÍDEŇ), VNUK NÁRODNÍHO BUDITELE JOSEFA VRATISLAVA ŠLECHTICE Z MONSE, LICHTENŠTEJNSKÝ PANSKÝ ÚŘEDNÍK, JUSTICIÁŘ, PŘEDSTAVENÝ OKRESNÍHO ÚŘADU A SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU V HROTOVICÍCH, ČLEN HISTORICKO-STATISTICKÉ SEKCE „MORAVSKOSLEZSKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZVELEBENÍ ORBY, PŘÍRODOVĚDY A VLASTIVĚDY“

Obsah GHL 4/2018

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Dr. Edvard Beneš, budovatel státu (2)
Tomáš Daněk, Pavel Hnízdil

Pionkotští z Běloblat (16)
Karel Vošta

Windsorové – 1. část (20)
Viliam Leysek

Rod Vognarů ze Žehušic (37)
Jiří Klusáček

Chyba v úsudku (42)
Jan Ebert

O znaku Českého Dubu (46)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program středečníků v 1. čtvrtletí roku 2019 (58)
Zpráva z pobočky ČGHSP v Ústí nad Labem (59)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Jan Lucemburský (60)
Genealogická medaile Zdeňka Stříže (1931–2005) (61)
Kniha Rod Rychetských a rodová setkání (61)
Naši předchůdci: Josef Milde (1900–1968) (65)
4. setkání Voldřichů na Šumavě (66)
Jubilejní V. setkání potomků Ignáce Malinovského (Malenowského) v Trenčíně (66)
Neprávem zapomínaný Lucemburk (66)
Odcházení starých rodů (67)
Vánoční perličky ze Zemské porodnice a nalezince v Apolinářské ulici v Praze (68)
Perličky z našich archivů 20. (69)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ ve Školicím a kulturním centru InGarden v Praze 10 (71)
Osobnosti s erby – 38. část (72)

Přední strana obálky: Dr. Edvard Beneš (28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí), československý politik a státník, druhý československý prezident v letech 1935–1948, resp. v letech 1935–1938 a 1945–1948. Po boku Tomáše Garrigua Masaryka byl Beneš jedním z vůdců prvního československého odboje a zakladatelů první Československé republiky.

Obsah GHL 3/2018

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Historik August Sedláček (1843–1926) a jeho rod (2)
Jitka Kateřina Trčková

Záhady kolem původu, zrodu a dětství Karla Sabiny (1818–1877) – 2. část (9)  Pavel Hnízdil, Tomáš Daněk

Jan Vladimír Hloušek, hrabě z Jílovice a ze Šternberka (1921–1996) (17) 
Jan Ebert

Svobodníci na Táborsku a Mladovožicku (23) 
Tereza Dvořáková

Walterové z Pfeilsbergu (26) 
Karel Vošta

Objevená heraldická památka v Horní tvrzi v Kestřanech u Písku (30)
Stanislav Vaněk

Jan Kemr z Krbic a na Březně (34) 
† Václav Kemr (1949–1998)

O historickém znaku města Veselí nad Lužnicí (38) 
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Program Středečníků na 2. pololetí 2018 (47)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Rod Rychetských (48)
Schwarzenbergové – Nic než rovné (49)
Dokonalý diplomat: Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé (51) 
Naši předchůdci: Václav Fürst (1909–1983) (53) 
Meč posledního Přemyslovce vystaven v Hlučíně (54) 
Třetí celosvětový sraz Ludmil a první republikový sraz Bořivojů na Tetíně 22. září 2018 (57)
Heraldická výzdoba kostela Narození Panny Marie v Pálči (58) 
Spojení genealogie s numismatikou v rodu Peikerů (61) 
Pozdrav zo Slovenska aneb konferencia Symboly a rodiny v čase (63) 
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Muzeu Vyškovska (70) 
Osobnosti s erby – 37. část (72)

Přední strana obálky: August Sedláček (28. srpna 1843 Mladá Vožice – 15. ledna 1926 Písek) – historik, genealog, heraldik a sfragistik. Od mládí ho přitahovala historická topografie a kastelologie. Proslavil se zejména patnáctidílným monumentálním dílem Hrady, zámky a tvrze království Českého.

Obsah GHL 2/2018

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Záhady kolem původu, zrodu a dětství Karla Sabiny (1813–1877) – 1. část (2)
Pavel Hnízdil, Tomáš Daněk

Neblahý konec Arnošta Svobodného pána z Říčan († 1721) (11)
Marek Starý

Znak města Chýnova (16)
Karel Vošta

Farnost Petrovice u Sušice v letech 1704–1904 (21)
Jakub Vítovec

Vzájemná příbuznost vévody Williama a vévodkyně Catherine z Cambridge (27)
Petr Nohel

Pátrání po předcích s příjmením Klapálek (30)
Andrea Klapálková

O znaku města Hranice u Aše (39)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z. s., ze dne 17. 3. 2018 (46)
Emilia Adamczyková a Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (50)
V jihočeském Táboře byla založena pobočka ČGHSP (53)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Katastr osobních a rodinných archivů k dějinám habsburské monarchie (54)
Zdeněk Brtnický z Valdštejna (55)
Šlechta v proměnách (55)
Neprávem zapomínaný Lucemburk (56)
Naši předchůdci: Roman sv. p. Procházka (1900–1990) (57)
Zpráva o činnosti Klubu genealogie a heraldiky při Městském kulturním středisku v Havířově (59)
Rozhovor s heraldikem Milanem Myslivečkem (59)
Erb Krakovských z Kolovrat v kostele Narození Panny Marie v Oleškách (62)
Historie rodových srazů Kemrů z Velkých Krbic a na Březně (65)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ ve Společenském centru v Oseku (70)
Osobnosti s erby – 36. část (72)

Přední strana obálky: Karel Sabina (29. prosince 1813, Praha-Staré Město – 9. listopadu 1877, Praha-Nové Město) – novinář, spisovatel, básník, dramatik, filozof, literární a divadelní kritik, libretista, publicista a politik.

Obsah GHL 1/2018

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Dientzenhoferové – souhvězdí barokních stavitelů (2)
Hana Skočková, Magda Maratová

K nálezu malovaného česko-lucemburského erbu ve staroměstském domě u Bruncvíka (8)
Ladislav Bartoš

Pohřební kaple Kolovratů-Krakovských v Hrobech u Tábora (14)
Karel Vošta

František „Frantík“ Starý (1924–2000) – nejmladší čs. voják bojující u Tobruku – jeho rodina (20)
Petr Haupt

Oprava narozenin hradu Krašova (32)
Bohuslav Čapka

Krátké představení genealogické společnosti FamilySearch (40)
Inna A. Koňušin

O historickém znaku města Jiříkova (43)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Pozvánka na valnou hromadu (50)
Program Středečníků na 2. čtvrtletí 2018 (51)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých (55)
Habsburkové 1526–1740 (55)
Sborník prací historika a archiváře Václava Černého (56)
Chejšť – Houšť! (57)
Romantické pasti rodopisu (58)
O rodu Pavlásků na Vltavotýnsku (60)
Souboj se zapomněním (61)
Naši předchůdci: Karel Vyšín (1898–1981) (63)
4. ročník Genealogické konference – 14. 10. 2017 Knihovna města Hradce Králové (67)
Za heraldikem Pavlem Palátem (1941–2018) (68)
Zemřel poslední rumunský král Michal I. (1921–2017) (69)
Osobnosti s erby – 35. část (72)

Přední strana obálky: architekt a stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer (1. září 1689 Praha – 12. prosince 1751 Praha), nejslavnější z rodiny stavitelů. Podobiznu kreslil český ilustrátor a malíř Jan Vilímek (1860–1938). České album 1. díl. Sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého.

Obsah GHL 4/2017

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Klatovský rodák Karel Slavoj Amerling (1807–1884) a jeho rod (2)
Martin Kříž

Lichtenštejnové a jejich knížecí tituly v 17.–18. století – 2. část (dokončení) (6)
Jiří Brňovják

Y-DNA a její využití při genealogickém pátrání (14)
Jiří Klusáček

O židovských porodních bábách v českých zemích (20)
Karel Vošta

Aplikace podoby Insignie dračího řádu v heraldice (25)
Karel Skoumal

Svatební smlouva Marie Anny Polyxeny svobodné paní ze Schönfeldu provdané
Des Fours De Mont Et Athienville (30)
Harald Skala

Stašské královácké rody jako badatelský problém. Literatura, prameny a překážky (33)
Václav Černý – Hanka Tlamsová

Nejstarší vyobrazení pražského Podskalí (41)
Tomáš Daněk a Pavel Hnízdil

Databáze obětí holocaustu a projekt Terezínské album (44)
Aneta Plzáková

O znaku městyse Panenského Týnce (46)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Návštěva Archivu České národní banky v Praze (56)
Program Středečníků na 1. čtvrtletí 2018 (57)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Archiv Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915) (58)
Přehled osobních fondů zemědělců a lesníků (59)
Staré selské rody a Slavnost věrnosti půdě v Líšné na Zbirožsku v roce 1938 (61)
Erb arcivévodů rakouských a velkovévodů toskánských v Ploskovicích (64)
Setkání potomků Jana Nepomuka Klusáčka v Polné (67)
Porodní babička Ježíškem (69)
Osobnosti s erby – 34. část (72)

Přední strana obálky: MUDr. Karel Slavoj Amerling (18. září 1807 Klatovy – 2. listopadu 1884 Praha-Hradčany), český pedagog, filozof a lékař

Obsah GHL 3/2017

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Knihomol Bohumír Jan Dlabač (1758–1820) a jeho původ (2)
Břetislav Ditrych

Lichteštejnové a jejich knížecí tituly v 17.–18. století (1. část) (13)
Jiří Brňovják

Píseň – kauza skoro detektivní (22)
Jitka Kateřina Trčková

Generál Lev Prchala (1892–1963) tajemství původu jeho manželky konečně odhaleno (27)
Roman Klimeš

V pražském Podskalí (29)
Tomáš Daněk

Malovice, aneb od Švamberků po LÖwensteiny (34)
Bohuslav Čapka

O znaku města Velkého Šenova (52)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Česká genealogická a heraldická společnost se stala členem Rady vědeckých společností České republiky (50)

Program Středečníků (51)

Přehled genealogických a heraldických spolků v České republice a okolí (52)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Výstava První křik, první pláč… od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí (53)
Proměny valdštejnské reprezentace (54)
O starodávnu, oharech a Žitavě aneb Jehličkovi: 425 let (54)
Naši předchůdci – Jan Kühndel (1889–1970) (57)
Původ brazilského prezidenta českého původu Kubitscheka stále nejasný (59)
Spolek genealogů na Mnichovohradišťsku (59)
Kříž na kopci Pohoří nad Pocinovicemi (61)
Ohlédnutí za V. historickým setkáním rodu Němejců (62)
Perličky z našich archivů 16. (70)
Osobnosti s erby – 33. část (72)

Přední strana obálky: kněz, knihovní, historik, básník a překladatel P. Bohumír Jan Dlabač O. Praem. (1758-1820), stínový portrét od premonstráta a výtvarníka Lohelia Schimmela.

Obsah GHL 2/2017

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Akademický malíř Augustin Němejc (1861–1938) a jeho rod (2)
Rostislav Václav Němejc

Na šífje se máme dobře: příběh Antonie Anny Bednářové (14. 6. 1872 – září 1897) (17)
Eva Veselá

Tajemství nejstaršího křižíkovského domu (22)
Jitka Filipcová

Genealogické bádání v archivu České národní banky (30)
Lenka Vrchotová

Křestní jméno Cyrilla a Cyrill v obci Provodov u Zlína r. 1869 aneb Cyrillboom v Provodově (36)
Miroslava Zemanová

Z kroniky rodu Nopů (38)
Anna Christianová

Pláč matky Čechie – 3. část (závěr) (42)
Zdeněk Chramosta a Pavel Hnízdil

O znaku města Mikulášovic (52)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z. s., ze dne 18. 3. 2017 (58)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Lobkowiczové – Popel jsem a Popel budu (67)
František Josef I. (68)
Genealogicko-heraldická konferencia Pamiatky a predkovia v Bratislave 2016 (68)
Znak J. M. Mons. Mgr. Josefa Sochy, preláta Jeho Svatosti a generálního vikáře v královéhradecké diecézi (70)
Historik a přírodovědec Jiří J. Hudeček (70)
Perličky z našich archivů 15. (71)
Osobnosti s erby – 32. část (72)

Přední strana obálky: malíř Augustin Němejc (15.3.1861 Nepomuk - 16.8.1938 Plzeň)

Obsah GHL 1/2017

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Učitel a spisovatel Josef Věnceslav Vlasák (1802–1871) a jeho rod (2)
Otakar Vlasák

Alianční znak z expozice hradu Kámen (okr. Pelhřimov) (14)
Vladimír Červenka

Číslo 6 žije…, aneb rody na dědičném dvoře č. p. 9 v Soběnicích (18)
Petr Haupt

Spravedlnost hraběte z Morzinu (23)
Ivan Šorm

Pláč matky Čechie – 2. část (27)
Zdeněk Chramosta a Pavel Hnízdil

Hlubošské panství v průběhu staletí (36)
Emanuel Bechinie

Lidé sloužící na panských dvorech na Horažďovicku (41)
Miroslav Němec

O znaku městyse Slavětína (45)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Životní jubilea členů v roce 2017 (58)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Jakoubek z Vřesovic (61)
Jan z Moravy – zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci (62)
Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska (62)
Český lev z italské ruky (65)
Doplněk k článku Schafferové ze Schaffendorfu. Dvě generace úřednické rodiny (66)
Rodopisná cesta do Haliče ke hrobu Václava Trpálka z Nedvězí (1886–1915) v říjnu 2016 (66)
Poněkud oPozděná zpráva o loňském setkání rodin Pozděnů (68)
Ustanovení Římskokatolické farnosti pro neslyšící v Praze-Stodůlkách  (69)
Perličky z našich archivů 14. (70)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Obecní knihovně v Čestlicích (71)
Osobnosti s erby – 31. část (72)

Přední strana obálky: Josef Věnceslav Vlasák (1802-1871), portrét z učitelského kalendáře na rok 1883. 

Obsah GHL 4/2016

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Marie Janků-Sandtnerová (1885–1946), autorka slavné kuchařky, a její předkové (2)
Lenka Nebeská
Schafferové ze Schaffendorfu. Dvě generace úřednické rodiny (17)
Karel Vošta
Malovice, aneb od Švamberků po Löwensteiny (28)
Bohuslav Čapka
Barokní skladatel Jan Ignác František Vojta (47)
Jiří Turek
Novověcí pytláci na jihu Čech (52)
Tereza Vilhelmová
Pláč matky Čechie (64)
Zdeněk Chramosta a Pavel Hnízdil
O Porkertových ze Skuhrova nad Bělou (72)
Zdena Hartmanová
Nositelé predikátu „Z Bochova“ (77)
Petr Haupt
O znaku Lestkova (104)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 1. pololetí 2017 (103)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Jindřich starší z Minsterberka (119)
Karel Josef Biener z Bienenberka – Otec české archeologie (120)
Naši předchůdci: Rudolf Melichar (1907–2006) (121)
Kontramarka – heraldická miniatura (123)
3. ročník Genealogické konference – 19. 11. 2016 Moravský zemský archiv v Brně (124)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí (126)
Perličky z našich archivů 13. (127)
Osobnosti s erby – 30. část (128)

Přední strana obálky: Marie Janků-Sandtnerová (1885-1946), odborná učitelka vaření a domácího hospodářství a spisovatelka.

Obsah GHL 3/2016

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
K rodu skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884) aneb výstava o jeho potomcích v Národním muzeu v Praze (2)
Jana Plecitá
Rabín Leopold Frank z Radenína (1751–1842) a jeho rod (7)
Karel Vošta
Dispenze od překážek manželství v kanonickém právu (17)
David Nebeský
Cesta rodu Mlatečků z Čech na Moravu a jejich život v Jaroměřicíchna Malé Hané (23)
František Mlateček
Rodový původ Františka Jana Vaváka (54)
Martin Hůrka
K otázce přesidlování Čechů do Haliče (57)
Antonín Kondrys
Z historie Vitenčovského mlýna na Rychnovsku (64)
Jitka Hofmanová
Střípky o porodních babičkách (71)
Lenka Nebeská
Řádové a faleristické kříže versus heraldika (79)
Stanislav Kasík
O znaku městyse Plaňany (96)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 2. pololetí 2016 (103)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Bachova kartotéka (106)
Paměti archiváře a historika Adolfa Ludvíka Krejčíka (1877–1958) (107)
Jaroslav Janda: Moje vzpomínky na světovou válku 1914–1918 (110)
Digitalizované kroniky železničních stanic (111)
Genetika v mém rodopise (114)
Nejstarší erby z Chebu (117)
Kdo to byli Johánkové (119)
Zemřel Karel Vavřínek (1929–2016), tvůrce šlechtických almanachů (121)
Kdy a kde zemřel husitský hejtman Jan Hvězda z Vícemilic? (122)
Perličky z našich archivů 12 (127)
Osobnosti s erby – 29. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: HUDEBNÍ SKLADATEL BEDŘICH SMETANA (2. BŘEZNA 1824 LITOMYŠL - 12. KVĚTNA 1884 PRAHA).

Obsah GHL 2/2016

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Kolébka císaře a krále Karla IV. (2)
Pavel Hnízdil
Lucemburkové – O původu jedné dynastie a jejího jména (16)
Viliam Leysek
Jan Lucemburský, Bohuslav z Boru, Smil z Krasíkova (31)
Bohuslav Čapka
Boleslavští z Riterštejna (39)
Marek Starý
Překážky manželství v církevním právu před rokem 1918 (58)
David Nebeský
Rozhovští z Krucemburku a jejich působení v Plzeňském kraji (65)
Václav Chmelíř – Petr Rožmberský
Kronika rodu Ströminger (3. část – dokončení) (76)
Karel Gillich
O historickém znaku města Krásna (79)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 19. března 2016 (97)
Výstava „Putování za předky“ v roce 2016 (107)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Grunty, chalupy a lidé v Borovanech (108)
Eggenberkové – z bankéřské lavice na knížecí stolec (109)
Kolowratové – Věrně a stále (110)
Ladislav Pohrobek (1440–1457) (111)
„Stopy v krvi“ – genealogický thriller (113)
Tajemná harpyje (114)
Znak plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba (115)
Jak hledat předky na Podkarpatské Rusi (116)
Norsko-německá odysea (119)
Pátrání po původu dědečka brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka (124)
Výstava Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany (125)
Kurzy Jak se píše rodová kronika (126)
Perličky z našich archivů 11. (127)
Osobnosti s erby – 28. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: KAREL IV. NA STAROMĚSTSKÉ VĚŽI KARLOVA MOSTU V PRAZE.

Obsah GHL 1/2016

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Libochovický rodák Jan Evangelista (Josef) Purkyně (1787–1869) a jeho rod (2)
Viliam Anton Leysek
Svobodnický rod Kletečků v Obráticích u Mladé Vožice (16)
Karel Vošta
Kronika rodu Ströminger (2. část) (22)
Karel Gillich
Naše teta Mařenka a její slavný synovec Jiří Šlitr (1924–1969) (31)
Zdena Hartmanová
Navštívení Panny Marie, zvané Švamberské aneb votivní obraz Bohuslava I. ze Švamberka (41)
Bohuslav Čapka
Slavná událost v městě Chebu ANNO DOMINI 1634 aneb malá historická záhada s otevřeným koncem (49)
Jitka Hofmanová
Převýšení draka křížem – podoba a distribuce insignie Dračího řádu (57)
Karel Skoumal
O znaku města Horního Slavkova (65)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Rozhovor s Libuší Melicharovou, dcerou rodopisce
Rudolfa Melichara z Černovic (1907–2006) (83)
Zprávy z pobočky ČGHSP v Ústí nad Labem (89)
Program Středečníků 1. pololetí 2016 (duben – květen) (89)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
K dějinám Židů v českých zemích (91)
Velké dějiny zemí Koruny české – Stát (93)
Václav II. (94)
Legionáři s lipovou ratolestí III. – křest knihy (96)
Kurz praktické genealogie v Českých Budějovicích (97)
Nadační fond kostela sv. Jiří v Lubné u Rakovníka (98)
Výstava o miestskej elite v Trenčíně (99)
Muzeum vystěhovalectví do Brazílie (100)
Projekt adopce významných hrobů na pražských hřbitovech (113)
Ing. Václav Budil (1890–1979) (115)
Znaková aliance Salhausen – Glich v Ploskovicích (120)
Perličky z našich archivů 10. (126)
Osobnosti s erby – 27. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: JAN EVANGELISTA PURKYNĚ (18. PROSINCE 1787 LIBOCHOVICE – 28. ČERVENCE 1869 PRAHA NOVÉ MĚSTO) – ANATOM, BÁSNÍK, BIOLOG, FILOZOF, FYZIOLOG A JEDEN ZE SPOLUZAKLADATELŮ CYTOLOGIE.

Obsah GHL 4/2015

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Příbuzenství herce Ladislava Peška (1906–1986) s národními buditeli Václavem a Karlem Thámem – konec legendy? (2)
Ivan Šorm
Tři generace porodních babiček ze Sopotnice (12)
Lenka Nebeská
Byl vynálezce František Křižík (1847–1941) z mlynářského rodu?  (22)
Jitka Filipcová
Kronika rodu Ströminger (30)
Karel Gillich
Tři genealogie severočeského sklářského rodu Blažků (35)
Vladimír Dufek
Prohlášení za mrtvého v Československu v letech 1918–1948 (40)
Tomáš Herajt
Sestavení (rekonstrukce) seznamu občanů obce Celné (Zöllnei), kteří zahynuli během I. světové války (55)
Jaroslav Čada
Černovice do třetice: praděd Vojty Dyka (67)
Jiří Turek
Přejímaní příjmení podle gruntu na několika příkladech z Horažďovicka  (74)
Jiří Turek
O znaku města Vraný (79)
Stanislav Kasík 

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 1. pololetí 2016 (94)
Kurzy ČGHSP pro rodopisce (95)
Tajemství rodu – rozhovor (95) 

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Trenčínská městská elita a její genealogické vazby v 17. století (100)
Generální rejstřík k lánové vizitaci (101)
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2025 (103)
Sraz rodu Martinců (103)
Setkání rodu Šarounů (104)
900 let rodu Czerninů v Čechách (105)
Zajímavost z pocinovické matriky (106)
O sestřencích a tetěňatech (107)
Perličky z našich archivů 9. (126)
Osobnosti s erby – 26. část (128) 

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: HEREC LADISLAV PEŠEK (4. ŘÍJNA 1906, BRNO – 13. ČERVENCE 1986, PLZEŇ), VLASTNÍM JMÉNEM LADISLAV PECH, VÝZNAMNÝ ČESKÝ HEREC, DLOUHOLETÝ ČLEN ČINOHRY NÁRODNÍHO DIVADLA A DIVADELNÍ PEDAGOG

Obsah GHL 3/2015

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

František Adolf Šubert (1849–1915), první ředitel Národního divadla v Praze a jeho rod (2)
Lenka Nebeská
Katovský rod Zelingerů (17)
Vladimír Jakub Mrvík
Náhrobek rytmistra Balthesera v Mladé Vožici (50)
Karel Vošta
Z historie Maref a marefských rodů (54)
Anna Christianová
Pierroni da Galiano. Příběh italského rodu v Čechách sedmnáctého století (61)
Michal Vitanovský
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 9. část (67)
Stanislav Kasík
O znaku města Železná Ruda (77)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 1. pololetí 2015 (83)
Výstava Putování za předky v Městské galerii ve Vysokém Mýtě (85)
Zprávy ze spolkové knihovny (86)
Genealogie a heraldika ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (88)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Šlechtický archiv a edice erbovních listin (105)
Příběhy o hrdé pokoře (107)
Doplňky a opravy k článku Jakub Arbes (1840–1914) – první český spisovatel z povolání a jeho rod (108)
Zlatá jáma u Pocinovic v matrikách (110) 
Návštěva rodu Součků z USA, příbuzných viceadmirála a letce-rekordmana Apollo Součka (1897–1955), v Ovčárech (110)
II. setkání rodu Šrumů v Brozanech nad Ohří (112)
Ohlédnutí za III. rodinným srazem Volfů z Prorub a Libníkovic (112)
Dědictví Karla Velikého (113)
TOP genealogické stránky 2015 na světě (115)
12 důvodů pro hledání kořenů (116)
Perličky z našich archivů 8. (127)
Osobnosti s erby – 25. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: FRANTIŠEK ADOLF ŠUBERT (27. BŘEZNA 1849 DOBRUŠKA – 8. ZÁŘÍ 1915 PRAHA). F. A. ŠUBRT BYL PRVNÍM ŘEDITELEM NÁRODNÍHO DIVADLA PO JEHO OTEVŘENÍ V LETECH 1883–1900.

Obsah GHL 2/2015

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Mistr Jan Hus a počátky reformace (2)
Pavel Hnízdil, Jan Hnízdil
Předci herecké rodiny Trojanů a skladatele Viktora Kalabise z Černovic (17)
Jiří Turek
Srnovci z Varvažova (25)
Eva Veselá
Policejní hodina v historických zemích v období první republiky (1918–1938) (29)
Tomáš Herajt
Šlechtický rod pánů z Kyaw a jejich panství v Čechách (36)
Harald Skala
Malebný kraj aneb malíř Ferdinand Engelmüller (1867–1924)  (41)
Aliaksandra Kazyrevich
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 8. část (56)
Stanislav Kasík
O historickém znaku města Čelákovic (65)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze ze dne 21. března 2015 (92)
K rodu písmáka F. J. Vaváka z Milčic (105)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Edice pamětní knihy Malče (107)
Šlechta ve službách Masarykovy republiky (108)
O Marii Kašprové z Mirovic (110)
Zpráva z Celostátní studentské vědecké konference Historie (111)
Rodinné paměti rodu Jodasova z Dolní Sytové, politický okres semilský, kraj jičínský (112)
Rytíři, měšťané a poddaní (118)
PhDr. Ing. Jaroslava Honcová, CSc., oslavila 85. narozeniny (119)
Rod Opatrných již po 12. společně v Líšné na Zbirožsku (120)
Zpráva o rodovém srazu Vedralů (121)
Krajanský spolek Žatec (Heimatkreis Saaz) (123)
Velká Morava a počátky křesťanství (123)
Perličky z našich archivů 7. (127)
Osobnosti s erby – 24. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: MISTR JAN HUS PŘED POPRAVOU. ZOBRAZEN JAKO MARTYR NA KŘÍDLE UTRAKVISTICKÉHO OLTÁŘE Z KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA V ROUDNÍKÁCH U TEPLIC. OLEJOMALBA, NEZNÁMÝ ČESKÝ MISTR, OKOLO ROKU 1480. OLTÁŘ JE V MAJETKU HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE. INV. ČÍSLO OP 4336. FOTO ZDENĚK PRCHLÍK ML.

Obsah GHL 1/2015

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Jakub Arbes (1840–1914) – první český spisovatel a jeho rod (2)
Karel Gillich
Vysokomýtský rod Josefy. Od Bernarda k Františce Josefě (26)
Václav Černý
Kaple sv. Apollonie v Měcholupech (okr. Klatovy) (46)
Vladimír Červenka
Světoznámý lékař Thomas Starzl s rodinnými kořeny v Čechách (61)
Antonín Kondrys
Irský manžel (64)
Michal Vitanovský
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 7. část (70)
Stanislav Kasík
O historickém znaku města Hrádku nad Nisou (75)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Vyhodnocení Středečníků za rok 2014 (96)
Psát rodové kroniky nás baví a jde nám to, protože už víme jak na to! (100)
Digitalizace v oblastních a zemských archivech aneb co můžeme očekávat online přístupné v letech 2015/2016 (103)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Historie Zásmuk (110)
Páni z Krumlova (114)
Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura (115)
Boleslav II. (116)
Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech (118)
Divadelní archiv Národního divadla v Praze (118)
„Poznej své předky“ v časopise Časostroj (119)
Rod Hlouchů z Blatenska (119)
Studenti pražských univerzit 1882–1945 (121)
Jak jsem začala zpracovávat svůj rodokmen (121)
Digitalizace v Rakousku (123)
Angličanovo hledání českého biologického otce (123)
Perličky z našich archivů 6. (127)
Osobnosti s erby – 23. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: SPISOVATEL A NOVINÁŘ JAKUB ARBES (12. ČERVNA 1840 SMÍCHOV – 8. DUBNA 1914 PRAHA-SMÍCHOV)

Obsah GHL 4/2014

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Rod armádního generála Vojtěcha Luži (1891–1944) z Uherského Brodu (2)
Pavel Hnízdil
Markvart z Doubravy: zamyšlení o původu Markvarticů (24)
Jiří Sajbt
Urbář panství Polná – Přibyslav z roku 1636 (29)
Jiří Klusáček
Smutný konec nadané větve našeho starobylého rodu Vilímků (41)
Ivan Vilímek
Franz Grillparzer (1791–1872), finanční úředník a ředitel archivu ve Vídni (5. část) (55)
† Gottfried Mraz (1935–2010)
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 6. část (66)
Stanislav Kasík
O znaku obce Hořic na Šumavě  (75)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Pozvánka na valnou hromadu (88)
Rozhovor se členem ČGHSP Stanislavem Adamcem z Orlice u Letohrad (90)
Program Středečníků na 1. pololetí 2015 (94)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Průvodce po matrikách v archivu lublaňského arcibiskupství (97)
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku (97)
Jan Beck (1588–1648) (99)
Skřípající recenze (101)
Kalendář vypravuje (113)
2. Genealogická konference k rodinné historii – 4. 10. 2014 Moravský zemský archiv Brno (114)
Setkání badatelů z bývalého tachlovického panství (116)
97letý život otazníků a zvratů diplomata Vladimíra Radimského (1880–1977) (117)
Kolik pohlaví, kolik rodičů? (121)
První setkání potomků Ignáce Malinovského (1868–1936) (123)
Naši předchůdci: P. Václav Kubíček (1866–1951) (124)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou v Měčíně u Klatov (126)
Perličky z našich archivů 5. (127)
Osobnosti s erby – 22. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: ARMÁDNÍ GENERÁL (IN MEMORIAM) VOJTĚCH LUŽA (26. BŘEZNA 1891 V UHERSKÉM BRODU – 2. ŘÍJNA 1944 V HŘÍŠTI U PŘIBYSLAVI)

Obsah GHL 3/2014

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Ringhoffer – významný podnikatelský rod a jeho historie (2)
Daniel Rudolf Lang
Leopoldina Františka hraběnka des Fours Walderode (nar. 1873) umělecké jméno Dusaline – „Černá ovce rodu“ (28)
Harald Skala, Jiří Holub
Bedřich Hrozný, jeho rod, život a dílo – 2. část (36)
Pavel Hnízdil
Příspěvky k dějinám Kamenice nad Lipou (O Anně z Mochova) (51)
Jiří Hás
Franz Grillparzer (1791–1872), finanční úředník a ředitel archivu ve Vídni (4. část) (54)
† Gottfried Mraz (1935–2010)
Jak to bylo s otcem generála Františku Moravce (1895–1966) aneb důvěřuj, ale prověřuj (68)
Tomáš Herajt
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 5. část (72)
Stanislav Kasík
O historickém znaku města Kostelce nad Labem (80)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Program Středečníků na 2. pololetí 2014 (97)
Rozhovor s Ing. Karlem Vavřínkem (nar. 1929) – tvůrcem šlechtických almanachů (98)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Florián Griespek z Griespachu na Kaceřově. Ve službách Koruny české (103)
Jak bývávalo v Dolní Lukavici (105)
V rodném listu: Václav Červený (1951–2009) (106)
Velká válka – naše válka? (106)
Československá legie v Rusku 1914–1920, 1. díl (109)
Monte Zebio, bojiště 1. světové války (genealogie v terénu) (109)
„Válka našich dědů“ (113)
Pamatujme vždycky na to, že jsme popel jen – a bláto (114)
1. rodový sraz Šrumů v Brozanech nad Ohří (116)
Genealone – program pro editaci a publikaci genealogických dat na internetu (122)
Ohlas na perličky z našich archivů (127)
Osobnosti s erby – 21. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: FRANTIŠEK SVOBODNÝ PÁN RINGHOFFER (* 28. 4. 1817 PRAHA, † 23. 3. 1873 SMÍCHOV) – PODNIKATEL, VELKOSTATKÁŘ, STAROSTA SMÍCHOVA, POSLANEC.

Obsah GHL 2/2014

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Rod hudebníků Kubelíků (2)
Hana Skočková
Príbuzenské sobáše a stupne v genealógii (13)
Peter Brindza
Historie cukrovaru v Bečvárech – dokončení (32)
Michael Urban
O Anežce Sezimové z Ústí, neteři Anny z Mochova (37)
Jiří Hás
Franz Grillparzer (1791–1872), finanční úředník a ředitel archivu ve Vídni 3. část (40)
† Gottfried Mraz (1935–2010)
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 4. část (56)
Stanislav Kasík
O znaku města Tanvaldu (60)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti (68)
Řád pro Merito Melitensi pro člena ČGHSP doktora Miroslawa Kovarika (80)
Genealogie v Belgii (83)
Zpráva o kurzech ČGHSP (90)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Heraldika v souvislostech (92)
Heraldická ročenka 2014 (107)
Alšoviny badatele Jiřího Aleše (108)
Poklady z vosku – výstava pečetí v Uherském Ostrohu (109)
Akademický atlas českých dějin (110)
Jelčany Krčínů z Jelčan (111)
Macharovy křižovatky (112)
Případ Barbory Lukšanové z roku 1744 (115)
Jak jsem se stala badatelkou (116)
Za dr. Pavlem R. Pokorným (1947–2014) (118)
Nová verze webu SOA Praha k prohlížení matrik (120)
Legacy Family Tree 8.0: genealogický program v češtině,
s kompletně přeloženou nápovědou (121)
Perličky z našich archivů 4. (127)
Osobnosti s erby – 20. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: HOUSLISTA A HUDEBNÍ SKLADATEL JAN KUBELÍK (5. ČERVENCE 1880, MICHLE – 5. PROSINCE 1940, VRÁŽ U PÍSKU) SE SVÝM SYNEM RAFAELEM KUBELÍKEM (29. ČERVNA 1914, BÝCHORY, OKRES KOLÍN – 11. SRPNA 1996, KASTANIENBAUM V KANTONU LUCERN, ŠVÝCARSKO).

Obsah GHL 1/2014

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Bedřich Hrozný, jeho rod, život a dílo – 1. část (2)
Pavel Hnízdil
Makovští z Potštejna a Vysokého Mýta (19)
Vladimír Makovský
Dvojí tvář rytíře Jana z Dubé na Vízmburku (30)
Jiří Hás
Franz Grillparzer (1791–1872) finanční úředník a ředitel archivu ve Vídni (33)
† Gottfried Mraz (1935–2010)
Historie cukrovaru Bečváry (zal. 1870) a jeho zaměstnanců (44)
Michael Urban
Osedlí libišanské rychty pardubického panství dle urbáře z roku 1563 (57)
David Richter
Experti… aneb poznámky k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 3. část (65)
Stanislav Kasík
Historický znak města Teplic (68)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Návštěva členky z Kanady (96)
Jak se píše rodová kronika – rozhovor s lektorkou Zuzanou Frantovou Pomykalovou (97)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Reprezentace české středověké šlechty (100)
Heraldika v souvislostech (101)
František Ladislav Rieger (národo)hospodář (103)
Postavy našeho motorismu (104)
Prof. Vladimír Šmilauer a 30 let od jeho úmrtí (105)
Kde stojí jejich kříž? (105)
Potomci Čechů v Americe – informace z genealogické konference v Chicagu (107)
Setkání šlechty u příležitosti bohoslužby za římského císaře Karla I. Velikého (109)
Kniha o toskánských Habsburcích (110)
Mistr Třeboňského oltáře (111)
Jan Šembera Černohorský z Boskovic  (113)
Velké dějiny zemí Koruny české: díl XI.b (1792–1860) (115)
Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy (117)
K rodu písmáka Františka Jana Vaváka (1741–1816) (119)
Zpráva o návštěvě u pana heraldika Jiřího Loudy a o jeho inauguraci (122)
Osobnosti s erby – 19. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: PORTRÉT REKTORA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, PROFESORA PHDR. BEDŘICHA HROZNÉHO ( 6. KVĚTNA 1879 LYSÁ NAD LABEM – 12. PROSINCE 1952 PRAHA). OLEJOMALBA Z ROKU 1939, ULOŽENA V MUZEU BEDŘICHA HROZNÉHO V LYSÉ NAD LABEM, FOTO ONDŘEJ RAŠÍN.

Obsah GHL 4/2013

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE

Rodokmen Františka Vaváka (1741–1816), rychtáře milčického (2)
† Václav Elznic
Franz Grillparzer (1791–1872). Finanční úředník a ředitel archivu ve Vídni (19)
† Gottfried Mraz
Johanna hraběnka Des Fours Walderode (31)
Harald Skala
Dědův a můj příběh. Využití genealogie v poznávání rodových předků  (33)
Eva Leitnerová
„Původ máme ve Džbánu“ aneb Sachlové ze Solopysk  (40)
Jana Štorkánová, Radovan Tomíšek
Genealogie rodu Libických a moje vzpomínky z dětství – 3. část (zakončení)  (54)
Jaroslava Honcová
Rustikální fase a její zvláštnosti při využití v rodopisu (67)
Pavel Hnízdil
Loutkoherci a šlejfíři ze západních Čech (70)
Tomáš Herajt
Experti… aneb poznámky k činnosti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 2. část (80)
Stanislav Kasík
Historický znak obce Vilémova u Chomutova (88)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Založení pobočky ČGHSP v Ústí nad Labem (103)
Skončil základní kurz pro rodopisce (104)
Program Středečníků na 1. pololetí 2014 (105)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Velké dějiny zemí Koruny české – Díl XI. a: 1792–1860 (110)
Bílá hora (111)
Betty Nedbalová a Voděrádky (113)
Kniha o slavných poštovních stavbách (114)
Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne
v rokoch 1649–1773 (116)
Erby české, moravské a slezské šlechty (118)
Rožmberkové na medailích (120)
Putování za předky v Sedmihradsku (121)
Vyhledávání on-line v matrikách Univerzity Karlovy (123)
Střípky z archivů (124)
1. sraz Střeštíků (125)
Osobnosti s erby – 18. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: FRANTIŠEK JAN VAVÁK (26. ŘÍJNA 1741 – 15. LISTOPADU 1816) – PÍSMÁK, VLASTENECKÝ KRONIKÁŘ A RYCHTÁŘ V MILČICÍCH

Obsah GHL 3/2013

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Rodokmen předků rodu Hrušínských v Černovicích (2)
Jiří Turek
Bečuánka Bella v Praze a ve Vídni (15)
Martin Šámal
Portréty dvou kleriků v galerii Des Fours na zámku v Hrubém Rohozci (24)
Harald Skala
Svatba na císařském dvoře (30)
Michal Vitanovský
Ján Fridrich Hiezold Trenčiansky mestský kapitán, jeho rod a kariéra
v druhej polovici 17. storočia (37)
Peter Brindza
Rod Lindauerů v Plzni (45)
Miroslav Němec
Filip Balek-Brodský, zapomenutá hvězda českého filmového nebe (50)
Helena Voldánová
Genealogie rodu Libických a moje vzpomínky z dětství – 2. část (55)
Jaroslava Honcová
Vzpomínka na českého generála Ferdinanda Antonína Bubnu (1768–1825) v cizině (67)
Josef Kšír
Experti… aneb poznámky k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilogii
poslanecké sněmovny v letech 2012–2013 – 1. část (75)
Stanislav Kasík
O znaku města Roztok (83)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Kurs „Jak se píše rodová kronika“ (95)
Změny v zákoně o matrikách, jméno a příjmení č. 312/2013 Sb. (96)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Matyáš Gallas (1588–1647) (102)
Vzpomínky Anny Marie Waldsteinové-Wartenbergové (104)
Lexikon nedotknutelných (105)
Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek (105)
O Vitorazsku (106)
Funkcionári Malohontského dištriktu (I) 1688–1702 (107)
Setkání rodu Brabců v Hrbově (110)
Fischerové od Labe (1814–2014) (111)
Informace o činnosti Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova v Praze (113)
1. genealogická konference v Uherském Hradišti (120)
Osobnosti s erby – 17. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: HEREC RUDOLF HRUŠÍNSKÝ (1920–1994)

Obsah GHL 2/2013

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Z historie rodu Antonína Švehly (1873–1933) (2)
Marie Zdeňková
Cestovatel Dr. Emil Holub a jeho rodové kořeny, rodopisná zpráva
a stručný životopis (2. část – dokončení) (15)
Pavel Hnízdil
Ignác Ladislav svobodný pán Bechinie z Lažan (1691–1752) a jeho potomstvo (34)
Emanuel Bechinie – Lažan
Z historie starousedlého selského rodu Jiřinců na Kasejovicku (44)
Václav Jiřinec
Genealogie rodu Libických a moje vzpomínky z dětství (1. část) (47)
Jaroslava Honcová
Esej o rodokmenu Ludvíka XVI. a též o rodokmenech Franských vládců (55)
StanislavMalinovský
O historickém znaku městyse Zlonice (70)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti
v Praze ze dne 16. března 2013 (79)
Výstavy Putování za předky (89)
Výstava ve Lnářích 2013 (90)
Aktuality z Vojenského historického archivu pro badatele z řad
soukromých genealogů (91)
Specifikum genealogického bádaní v Rusku a Bělorusku (96)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2019 (103)
Václav Vavřinec Reiner (103)
Velké dějiny zemí Koruny české – díl XII. b (105)
Pětkrát ze Šumavy od jednoho autora (107)
Lancknechti haličské armády (109)
Setkání rodopisců Královského hvozdu - rychty stachovské(111)
Setkání rodu Volfů z Libníkovic, Lhoty pod Hořičkami a Újezdce (113)
Marie Červinková-Riegrová, „první česká historička“, pokračuje (114)
Erby ctihodné šlechty slavného Království českého (115)
Edice a analýza dvou barokních erbovníků (117)
Třicetiletá válka (119)
Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka (120)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Regionálním muzeu
K. A. Polánka v Křížově vile v Žatci (126)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Městské knihovně v Berouně (127)
Osobnosti s erby – 16. část (128)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: AGRÁRNÍ POLITIK ANTONÍN ŠVEHLA (15. DUBNA 1873 – 12. PROSINCE 1933)

Obsah GHL 1/2013

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Motocyklový král František Janeček (1878–1941) a jeho rod (2)
Pavel Janeček
Haanové z Löwenbergu (16)
Stanislav Vaněk
Příběh jihlavského rodu Risenfelderů (2. část) (32)
Jiří Klusáček
Soupis obyvatel vsi Bukovina u Čisté z roku 1628 v materiálech
frýdlantské dvorské komory (50)
Marek Starý
Cvočkař – řemeslo našich předků, řemeslo z „kraje bídy“ (64)
Pavel Hnízdil
Přehled žáků prvé třídy obecné školy v Údrnicích ve školním roce 1900–1901 (72)
Daniel Rudolf Lang
O historickém znaku města Krupky (80)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 2. čtvrtletí 2013 (94)
Zprávy ze spolkové knihovny (95)
Televizní pořad České televize „Tajemství rodu“ (97)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTIAlmanach českých šlechtických a rytířských rodů 2018 (104)
Kniha o poštovním odívání (104)
Jan Smiřický ze Smiřic (105)
Rudolf II. a mistři grafického umění (107)
Jan Nepomucký – Česká legenda (108)
Příbuzenské systémy na České zemědělské univerzitě v Praze (110)
Sraz rodu Gregorů ze Lhenic (110)
Příběh prababičky Apolonie Uřičářové (1919–2001) (115)
Setkání rodu Palatů (117)
Paměti selského rodu Součků (118)
Kniha pokut začínající s rokem 1813 pro první klas královského města Velvar (119)
Setkání rodopisců rychty stachovské se blíží… (121)
Za Vladimírem Pouzarem (1951–2013) (122)
Zemřel režisér a přítel rodopisců Václav Filip (1943–2013) (123)
Sestavte si rodokmen (125)
Magnátske rody v našich dejinách 1526–1948 (125)
Osobnosti s erby – 15. část (128)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: ING. DR. TECHN. H. C. FRANTIŠEK JANEČEK (23. LEDNA 1878 KLÁŠTER NAD DĚDINOU
– 4. ČERVNA 1941 PRAHA) VYNÁLEZCE A ZAKLADATEL MOTOCYKLOVÉ FIRMY JAWA

Obsah GHL 4/2012

Obsah
Slovo na úvod (1)
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE

Cestovatel Dr. Emil Holub a jeho rodové kořeny ve Šťáhlavech (1. část) (2)
Pavel Hnízdil
Příběh jihlavského rodu Risenfelderů (19)
Jiří Klusáček
Trenčiansky Tridsiatnici z rodu Sirčičovcov v 17. storočí (1. část) (53)
Peter Brindza
Požární řády měst Českého Brodu (1835) a Třebechovic pod Orbem (1826)
ve světle soudobých protipožárních patentů (67)
Vladimír Jakub Mrvík
O historickém znaku obce Rožmitálu na Šumavě (77)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 1. čtvrtletí 2013 (90)
Plán výstav ČGHSP pro rok 2013 (91)
Výstava „ERBY A RODOKMENY 2012“ (91)
Genealogické postřehy z Francie (93)
Výstava  (98)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Pečate a znaky stolíc na Slovensku – recenze knihy (99)
Gottfried Daniel Wunschwitz a jeho sbírka – recenze knihy (100)
Na co si ještě vzpomenu – recenze knihy (101)
Válka 1866: Běda poraženým – recenze knihy (103)
Příspěvek ke stadické tradici (105)
Digitalizace matrik židovských náboženských obcí (108)
Digitalizace matrik ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (108)
Úmrtím spisovatele Josefa Škvoreckého vymřel rod Škvorecký (109)
I. Evropská heraldicko-vexilologická konference (111)
Rozhovor s polským heraldikem a vexilologem Alfredem Znamierowskim (112)
Ohlédnutí za IV. historickým setkáním rodu Němejců (115)
Setkání rodopisců z Královského hvozdu, rychty Stachovské bude v květnu 2013 (117)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ (119)
Osobnosti s erby – 14. část (120)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: CESTOVATEL MUDR. EMIL HOLUB (7. ŘÍJNA 1847 HOLICE – 21. ÚNORA 1902 VÍDEŇ)

Obsah GHL 3/2012

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE

† Oldřich Říha (1911–1974)
Hledání předků Tomáše Bati (11)
Zdeněk Pokluda
Od českého lva k císařské orlici. Gonzagové a jejich vztahy s pražským císařským dvorem v době Lucemburků (20)
Maurizio Gonzaga
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně – 6. část (konec) (33)
Jan Štěpánek
Zvon Svatý Jan Křtitel ve farním kostele v Městě Touškově (51)
Jan Walter
Svědkové z kamene (památky na rod Des Fours) (59)
Harald Skala
Svatba a smrt (sňatková aliance Morzinů a Vitanovských z roku 1666) (64)
Michal Vitanovský
O znaku města Bílina (71)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Program Středečníků na 2. pololetí 2012 (103)
Rozhovor s bývalým předsedou ČGHSP (MUDr. Boleslav Lutonský) (105)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Heraldická ročenka 2012 (107)
Heraldická ročenka 2011 (107)
Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách (108)
Lucemburkové – životopisná encyklopedie (109)
Setkání rodu Dubových (111)
Setkání potomků Aloise Klána z Hostomic (114)
Zprávy ze Slovenské genealogicko-heraldické společnosti. O priateľoch.
List zo Slovenska. (116)
Europa Jagellonica – recenze výstavy (117)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Městském muzeu a galerii v Nepomuku (119)
Osobnosti s erby – 13. část (120)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: TOMÁŠ BAŤA ST. (3.4.1876 – 12.7.1932), PODNIKATEL A ZAKLADATEL OBUVNICKÉ FIRMY BAŤA

Obsah GHL 2/2012

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE

Otylie Sklenářová-Malá: slavná herečka a její rodina (2)
Karel Sklenář
Větrný mlýn v Štrampouchu aneb nizozemský markýz Trazegnies v 19. století
statkářem na Čáslavsku (10)
Vladimír Benda a Anton F. Malinovský
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně – 5. část (19)
Jan Štěpánek
Rod Castiglione (25)
Zuzana Miškovská
Svadobné a úmrtné oznámenia v korešpondencií slobodného kráľovského
mesta Trenčína v 17. storočí (32)
Peter Brindza
Zvon Nejsvětější Spasitel ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Městě Touškově (46)
Jan Walter
Ukrajinští emigranti v Čechách a jejich potomci (54)
Jiří Klán
O původu příjmení Vocásek (64)
Jaroslav Vrbenský
Důstojník Alexander rytíř von Helly – téměř zapomenutý hrdina (75)
Jaroslav Čada
O znaku obce Červené Janovice (84)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI

Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze (89)
Zprávy ze spolkové knihovny (102)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Pobytové přihlášky (104)
Výstava Pernštejnové a jejich doba (105)
Páni z Pernštejna – vzestup a pád rodu erbu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy (106)
Heraldik bez erbu (108)
Královský dvůr Václava II. (109)
Velké dějiny zemí Koruny české – díl XII. a: 1860–1890 (111)
„HIC SUNT LEONES“ – 100 let od úmrtí cestovatele MUDr. Emila Holuba (113)
Unikátní projekt „Krev legionáře“ byl zahájen (114)
Novinky z českých archivů... (116)
Dlouholetí lidé (117)
Balada kantorská z roku 1751 (118)
Osobnosti s erby – 12. část (120)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: HEREČKA OTYLIE SKLENÁŘOVÁ-MALÁ NA PORTRÉTNÍ FOTOGRAFII Z ROKU 1903

Obsah GHL 1/2012

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Předkové malíře Jan Zrzavého a historie rodu Zrzavých (2)
Zdenka Danková
Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J.M.C. Točnickém (13)
Pavel Hnízdil
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně – 4. část (34)
Jan Štěpánek
Původ Harrachů: Kaplicko či Cáhlovsko (42)
Josef Kšír
Osudy Jakuba Wolfa Duba († 1793), židovského rychtáře v Uhlířských Janovicích
aneb pokus o žertovnou obranu předka (48)
Karel Dub
O historickém znaku města Stod (72)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 1. pololetí 2012 (83)
Představení kandidátů do správního výboru České genealogické a heraldické
společnosti v Praze (84)
Skončil třicátý osmý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře (88)
Zprávy ze spolkové knihovny (92)
Nejzajímavější přírůstky knihovny ČGHSP v letech 2010–2011 (93)
Poznámky ke znaku České genealogické a heraldické společnosti v Praze (99)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Zemřel bývalý prezident Václav Havel (103)
Jubilejní setkání zájemců o sepulkrální památky (103)
Páni z Rožmberka 1250 – 1520 (104)
Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice (recenze výstavy) (105)
České menšiny v Evropě a ve světě (107)
Dějiny Čechův amerických (107)
Novinky o digitalizaci v archivech (107)
Kořeny 3. Putování po starých rodech (108)
Předmět Příbuzenské systémy na ČZU v Praze (109)
Moje rodina z Boskovicka (110)
Moji předci (113)
Pátrání po předcích (116)
Osobnosti s erby – 11. část (120)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: Jan Zrzavý

Obsah GHL 4/2011

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J.M.C. točnickém (2)
Pavel Hnízdil
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně – 3. část (15)
Jan Štěpánek
Mořic hrabě Pálffy z Erdődu, genealogicko-heraldicko-faleristický profil (24)
Daniel Hupko
Prácheňský apoštol-jezuita P. Albrecht Chanovský (1581–1643) a lidé v jeho stínu (45)
Michal Vitanovský
Stručné pojednání o životě a smrti posledního majorátního pána – mého
dědečka p. říšského hraběte Ervína Schlika (1852–1906) a o některých
členech rodu – 2. část (51)
Ervín Tůma
Erby namalované v jídelně zámku Hrubý Rohozec (64)
Harald Skala
Pozoruhodnosti erbu Polzů z Polcenštejna a Polnických z Polné (69)
Anton František Malinovský
O historickém znaku města Trmice (75)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Představujeme čestné členy ČGHSP VIII. – Jan Mareš (82)
Vydařený den otevřených dveří – 92 návštěvníků! (84)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

13. konference krajanských genealogů v USA (85)
Ašsko v 19. století ve vzpomínkách Gottloba Traugotta Albertiho (88)
Rožmberkové – rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (89)
Karel Škréta (1610–1674) – studie a dokumenty (91)
Zločinnost a bezpráví (93)
Ve víru třicetileté války (94)
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2015 (96)
In memoriam PhDr. Zdeňka Špirita (1959–2002) (97)
Viktor Dyk. Osmdesát let od smrti. Sborník textů (101)
20 let Slovenské genealogicko-heraldické společnosti (101)
Rozhovor s knihařem Václavem Uhrem (102)
Konference Genealógia a heraldika. Stav a perspektívy (106)
Pivo – slad – chmel od A do Z. České, moravské a slovenské osobnosti (111)
Držitelé, provozovatelé a vedoucí pivovarů českých zemí 1869–1989 (112)
Poznámka k článku Jana Kravčíka Bez bázně a znaku (112)
Putování za předky – ohlédnutí za výstavou ve Rtyni (114)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ (119)
Osobnosti s erby – 10. část (120)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: BÁSNÍK A PŘEKLADATEL JOSEF VÁCLAV SLÁDEK (1845–1912)

Obsah GHL 3/2011

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Spisovatel a učitel Josef Šír (1859–1920) a jeho rod z Podkrkonoší (2)
Kristián Richtera
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně – 2. část (16)
Jan Štěpánek
Obraz vývoje stavů v 16. století podle titulářů (26)
Igor Činovec
Farkasové z Beše (40)
Frederik Federmayer
Málo známá heraldická památka v kostele Zasnoubení Panny Marie ve Mláce (48)
Stanislav Vaněk
Český generál ubránil Vídeň v létě 1683 (52)
Jaroslav Formánek
Stručné pojednání o životě a smrti posledního majorátního pána – mého
dědečka p,. říšského hraběte Ervína Schlika (1852–1906) a o některých
členech rodu – 1. část (60)
Ervín Tůma
Soupis poddaných podle přiznání víry na panství J.M.C. zbirožském, točnickém
a králodvorském z let 1624 a 1625 (68)
Pavel Hnízdil
Rod Němečků v Sadské (76)
Josef Štěpán
Svastika na rodových erbech Rakouska-Uherska (83)
Anton František Malinovský
O historickém znaku městyse Chudenice (87)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 2. pololetí 2011 (94)
Představujeme čestné členy ČGHSP VII. – Bc. Ing. Jan Oulík (96)
Zprávy ze spolkové knihovny (101)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Lesk a bída barokní aristokracie (102)
Výstava Skrytá tvář baroka – grafika 17. století v českých zemích (103)
Dodatek ke studii „Hrobky rodu Des Fours a Des Fours-Walderode v Čechách
a na Moravě“ GHL č. 1/2011 roč. XXXI. str. 22 – 32 (104)
Změny ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích (106)
Zemřel Otto Habsbursko-Lotrinský (1912–2011) (107)
Rozhovor s malířkou rodokmenů na dřevo Radkou Matějkovou (108)
Genealogická výstava ve Valašské Polance na Vsetínsku (117)
Dva sborníky prací prof. Ivana Hlaváčka (118)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ (119)
Osobnosti s erby – 9. část (120)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: UČITEL A SPISOVATEL JOSEF ŠÍR (7. 1. 1859–8. 5. 1920)

Obsah GHL 2/2011

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
K původu Štěpána kardinála Trochty, XVII. biskupa litoměřického (2)
Peter Brindza
Sbírka pečetidel rodu Lažanských v Manětíně – 1. část (13)
Jan Štěpánek
Hrabišici – 7 + 1 verze jejich rodokmenu (18)
Petr Hrabina
Erb na zámku Nový Dvůr (36)
Vladivoj Tomek
Profesor Jakub Hron (1840–1921) z Metánova a jeho předci (39)
Milan Morava
O znaku města Úvaly (44)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady ČGHSP v Praze ze dne 26. března 2011 (55)
Zprávy ze spolkové knihovny (69)
První kurz využití PC a internetu v genealogii (69)
ČGHSP na Facebooku (70)
Představujeme naše archivy – Vojenský historický archiv v Praze (71)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI

Jedna genealogická a několik heraldických poznámek k publikaci
Zdeňka Berana Poslední páni s Michalovic (81)
Uherská šlechta v nových časech (88)
Zrození mýtu – dva životy husitské epochy (89)
Velké dějiny zemí Koruny české: Díl IX. 1683–1740 (91)
Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století
a stránka www.knihopis.org (93)
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2014 (94)
Učitel a spisovatel Josef Šír a rod Šírův z Podkrkonoší
Literárně-rodopisný sborník (95)
Rodné číslo na území České republiky (97)
Rodokmen Honajzrů a DNA (100)
Putování za předky aneb trápení se Štěpánem (103)
150 Opatrných se sešlo již po 10. v Líšné na Zbirožsku (105)
Setkání na jubilejní výstavě při příležitosti výročí 675 let Sendražic (107)
Výstava Rožmberkové – rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (109)
Výstava Králové a knížata zemí Koruny české (111)
Novinky digitalizace matrik v České republice (111)
Výstava „Putování za předky“ ve Rtyni a nejčastější příjmení na Rtyňsku (112)
Světový rekord pro Českou republiku (117)
Vyhledávač počtu jmen a příjmení podle okresů ČR na internetu (119)
Osobnosti s erby – 8. část (120)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: XVII. BISKUP LITOMĚŘICKÝ ŠTĚPÁN KARDINÁL TROCHTA (26. 3. 1905–6. 4. 1974)

Obsah GHL 1/2011

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Politik Josef Dürich (1847–1927) a jeho rod (2)
Jiří Dürich
Znaková aliance Bünau – Bredaw na zámku v Libouchci (10)
Stanislav Kasík, Stanislav Hošťálek, Vít Mudruňka
Hrobky rodu Des Fours a Des Fours-Walderode v Čechách a na Moravě (22)
Harald Skala
Metodika historické monografie vesnice v českých zemích do roku 1945 (33)
† Emanuel Janoušek, Jaroslava Honcová (Střesková)
K historii pražské rodiny Bullů von Bullenau v 18. století (52)
Ludmila Sochorová
Nuselský zámek – historie jeho vzniku, zániku a okolí (62)
† František Smíšek
Heraldické památky v obci Koleč (67)
Petr Jirásek, Stanislav Kasík
O znaku města Skalná (73)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Představujeme čestné členy ČGHSP V. (85)
Představujeme naše archivy – Státní oblastní archiv v Plzni (86)
Zprávy ze spolkové knihovny (98)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Karel Škréta (1610–1674) – umělec, doba a dílo (104)
Kniha pro děti „Moje rodina + plakát s rodokmenem a samolepky“ (105)
Eliška – všední příběh nevšední ženy (106)
Slavné & mocné dynastie v časopisu Květy (107)
Pátrací akce po rodném příjmení (108)
Výuka genealogie a genetiky (110)
5. sraz rodu Tibitanzl (112)
Rozhovor s režisérem Václavem Filipem a Libuší Štědrou (113)
Heraldika na výstavě Karla Škréty (118)
Osobnosti s erby – 7. část (120)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: POLITIK JOSEF DÜRICH (1847–1927)

Obsah GHL 4/2010

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Jan Erazim Vocel, zakladatel české archeologie a dějin umění (2)
Karel Sklenář
Blanka Waleská a severočeský rod Wedlichů (11)
Jiří Vichta
Výročí vpravdě kulaté – 500 let rodu Lyerů (1510–2010) (26)
Daniel Rudolf Lang
V čem spatřuji význam občanské genealogie (39)
Pavel Smolík
Nástup Lucemburků na český trůn jako důsledek francouzské
politické expanze – 3. část dokončení (44)
Pavel Hnízdil, Jan Hnízdil
Esej o genografickém verifikování genealogií – 2. část dokončení (54)
Stano Malinovský
O znaku městyse Kněževes (69)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Představujeme čestné členy ČGHSP IV. (81)
Představujeme naše archivy – Moravský zemský archiv v Brně (82)
Výstava Putování za předky v Chlumci nad Cidlinou (82)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Krajířové z Krajku (89)
Dominium pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů (90)
Bibliografie Jiřího Zálohy (92)
Genealogická poznámka k publikaci Milana Šandery
Páni z Dobrušky a z Opočna (93)
Státní oblastní archiv Trutnov – Den otevřených dveří 16. září 2010 (95)
Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů (95)
Mlynář František Mužík (1811–1874) z Knovíze – uvězněný
revolucionář z roku 1848 (96)
Sjezd rodu Martinců (98)
2. sjezd rodu Slabochů (98)
Seminář o digitalizaci matrik (99)
Změna v zákoně o matrikách (102)
Osobnosti s erby – 6. část (104)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: ZAKLADATEL ČESKÉ ARCHEOLOGIE JAN ERAZIM VOCEL (1802–1871). JEDINÝ ZNÁMÝ FOTOGRAFICKÝ PORTRÉT J. E. VOCELA POCHÁZÍ Z ALBA KRÁLOVSKÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NAUK Z ROKU 1865.

Obsah GHL 3/2010

Obsah
Slovo na úvod 1
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Malíř Karel Škréta a jeho rod (2)
Stanislav Vaněk
Zákupská větev Berků z Dubé (12)
Martin Aschenbrenner
To byl český učitel – Josef Libický (1859–1920) (24)
Jaroslava Honcová
Zajímavý zápis z roku 1815 v matrice Plané u Plzně (33)
Tomáš Herajt
Esej o genografickém verifikování genealogií – 1. část (37)
Stano Malinovský
Na pomoc badatelům … sbírka urbářů (46)
Helena Voldánová
Heraldická památka na zámku Březina (58)
Vladivoj Tomek
Nástup Lucemburků na český trůn jako důsledek francouzské politické expanze (63)
Pavel Hnízdil, Jan Hnízdil
O znaku města Uhlířské Janovice (71)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program Středečníků na 2. pololetí 2010 (79)
Představujeme čestné členy ČGHSP III. (80)
Představujeme naše archivy – Archiv hl. m. Prahy (82)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory
do současnosti, díl II. (92)
Pilnáček Josef: Rody starého Slezska (92)
Letos vyjdou další Almanachy české šlechty (93)
Sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna (93)
Metternichovské parvum Wolframa Siemanna (94)
Genealogie prvního světce severoamerického kontinentu (95)
Zemský archivář František Dvorský (97)
Digitalizované matriky na stránkách Archivu hlavního města Prahy (98)
Výstava „Rod de Geerů očima malířů. Portréty mecenášů J. A. Komenského“ (99)
Krkonošská šlechta v sezónních novinách „Veselý výlet“ (101)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Orlickém muzeu na zámku v Chocni (103)
Osobnosti s erby – 5. část (104)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: DIONYSIO MISERONI – DÍLNA, KOLEM ROKU 1650, FLORENTSKÁ MOZAIKA VYTVOŘENÁ TECHNIKOU PIETRA DURA S ERBEM ŠKRÉTŮ ŠOTNOVSKÝCH ZE ZÁVOŘIC, MAJITEL: NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE, 10 X 8 CM.

Obsah GHL 2/2010

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Skladatel František Benda a jeho významní potomci  (2)
Vladimír Benda
Malé rodopisné nahlédnutí na předky spisovatele a nakladatele
Václava Matěje Krameria (1753–1808) (10)
Helena Voldánová
Hrabě D´Artagnan a Cyrano de Bergerac (s rodokmeny) (14)
Petr Hrabina
Nástup Lucemburků na český trůn jako důsledek francouzské politické expanze (21)
Pavel Hnízdil, Jan Hnízdil
Příbuzenské poměry českých královen – 3. část (28)
Václav Uher
Rodina Borových z Libře jako příklad sňatkové a dědické strategie (39)
Veronika Kucrová
Výkaz dítek ve škole ve Zlatníkách z roku 1896 (43)
Karel Fous
O historickém znaku města Blovice (48)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady ČGHSP (61)
Zprávy ze spolkové knihovny (72)
Návštěva Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích (73)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Švábenicové (75)
Pilnáček Josef: Neznámé rody a znaky staré Moravy (76)
Výzkum rodové linie aneb rodopis v Japonsku (76)
Sborník prací PhDr. Jany Pšeničkové (77)
Podzim středověku (79)
Soupis krajských hejtmanů v předbělohorských Čechách (80)
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou na fotografiích Josefa Dvořáka (82)
Viktor Dyk a T. G. Masaryk (83)
Nová fakta ke Kronice rodu Andělů z Ronovce (84)
Cesta bez návratu (89)
Velké dějiny zemí Koruny české – Cestovatelství (90)
Občanská heraldika Výstava rodinných a občanských erbů v Ostravě (92)
Rozhovor s heraldikem Antonem Františkem Malinovským
u příležitosti jeho šedesátin (94)
Rodopisná revue on-line (97)
Genealogie rtyňsko-svatoňovické kotliny o.s. (97)
Členové a příznivci kolínského rodu Formánků sněmovali (98)
Genealogické sympozium v Nebrasce (99)
Změna pravidel bádání v ZA Opava a Olomouc (102)
Osobnosti s erby - 4. část (104)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY:HUDEBNÍ SKLADATEL A HOUSLOVÝ VIRTUOZ FRANTIŠEK BENDA (1709–1786)

Obsah GHL 1/2010

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Vojtěch Kryšpín, konstruktér lokomotiv (2)
Helena Voldánová
Žena v centru genealogického zkoumání (7)
Josef Štěpán
Svobodný dům v Rakovníku, majitelé a jejich heraldika (14)
Anton František Malinovský
„Krátký jeho svět“ aneb nedlouhý život Karla Bruntálského z Vrbna (25)
Eva Stupková
Biblické rodokmeny (29)
Petr Hrabina
Příbuzenské poměry českých královen – 2. část (32)
Václav Uher
Můj děda byl četník... (42)
Tomáš Herajt
Esej o početí a pokřtění Franské Evropy – 3. část (50)
Stano Malinovský
O znaku obce Milín  (65)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Pozvánka na valnou hromadu (71)
Představujeme čestné členy ČGHSP I. (72)
Skončil třicátý šestý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře (81)
Zprávy ze spolkové knihovny (85)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2011 (86)
850 let rodu Valdštejnů (86)
Edice Zápisků „první české historičky“ (88)
Karel VI. a Alžběta Kristina, česká korunovace 1723 (89)
Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král (90)
Krátký příběh legionáře Štiftera ze Lhenic (92)
Tabáková továrna v Lanškrouně (92)
Matriky na internetu (93)
Historická šlechta, život po meči a po přeslici (94)
Nové internetové stránky o šlechtě v českých zemích a podunajské monarchii (94)
Vražedný mrak aneb výbuch sopky Laki na Islandu v roce 1783 (95)
Rozhovor s nestorem moravské genealogie Vladimírem Rolincem (96)
3. sraz rodu Hromadů z Valašska (100)
Křenovické příběhy (102)
Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla lesem (102)
Osobnosti s erby - 3. část (104)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: KONSTRUKTÉR PARNÍCH LOKOMOTIV VOJTĚCH KRYŠPÍN (1876–1959)

Obsah GHL 4/2009

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Ztracený obrozenec Josef Franta Šumavský  (2)
David Franta
O rodu Lešanovských z Pacova (11)
Karel Lešanovský
Příbuzenské poměry českých královen – 1. část  (21)
Václav Uher
Václav Helebrant a rod pánů z Říčan  (32)
Zbyněk Hauser
Vystěhovalectví Čechů do Chorvatska  (40)
Viktor Horina
Sen o svobodě  (45)
Pavel Hnízdil
Esej o početí a pokřtění franské Evropy – 2. část  (52)
Stano Malinovský
O znaku a praporu města Aš (63)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program středečníčků na 1. pololetí 2010 (74)
Postup projektu „Genealogie na pomoc sociálním dějinám“  (75)
Zpráva z Úterníků za 3. čtvrtletí 2009  (77)
40 let České genealogické a heraldické společnosti v Praze (77)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Rod Havlasů ze Strunkovic, knižní novinka z jihu Čech  (79)
Jihočeské dominium  (79)
Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů  (81)
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2010  (82)
Občanské znaky od Josefa Pilnáčka  (82)
Heraldické exlibrisy a supralibrosy 16. – 19. storočia so vzťahmi
k historickému územiu Slovenska  (83)
Bystřická heraldická ohlédnutí  (84)
Sborník o pragmatických písemnostech  (84)
Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II.  (85)
Dějiny černokosteleckých domů – Historická topografie města Kostelec n. Č. l.  (86)
Matiné 2009 v Brně  (86)
Jak je ta Evropa malá  (88)
Cesta ke královským kořenům v Irsku, od ztraceného potomka v Čechách usídleného  (89)
Statistiky jmen a příjmení na stránkách ministerstva vnitra  (91)
Genealogický nález k rodu Trnků na hřbitově v Žirovnici  (93)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ v Městském muzeu
v Žamberku v Kateřinském špitále  (95)
Osobnosti s erby - 2. část  (96)


PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: OBROZENEC A SPISOVATEL JOSEF FRANTA ŠUMAVSKÝ (1796–1857)

Obsah GHL 3/2009

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Spisovatel Josef Hais Týnecký a rod Haisů z Klatovska (2)
Milan Baier
Esej o početí a pokřtění franské Evropy (9)
Stano Malinovský
Češi v Chorvatsku  (21)
Vjenceslav Herout
Genealogie a mýty  (25)
Petr Hrabina
Erb rodu Trazegnies jako heraldická rarita (36)
Anton František Malinovský
Historie pošty v Dolní Cerekvi (43)
František Rod
Před 375 lety vznikl rod Formánků v Kolíně (51)
Jaroslav Formánek
Küffer de Asmanvilla (57)
Pavel R. Pokorný
Česká vexilologická společnost – 37 let organizované vexilologie u nás (60)
Jaroslav Markytán
O znaku obce Vroutek  (65)
Stanislav Kasík

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program středečníčků na 2. pololetí 2009 (73)
Zpráva z činnosti Úterníků za 2. čtvrtletí 2009 (74)
Výstava „Putování za předky“ v Deštné v Orlických horách (76)
Představujeme naše archivy – Zemský archiv v Opavě (77)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Iluminované rukopisy Královské kanonie premostrátů na Strahově (84)
Výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci a výrobci hudebních nástrojů
v Litoměřicích 16.–19. století (84)
Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1 (85)
Letmo z léta 2009, o časopisech (86)
Zpráva o objevu erbů v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici (88)
O internetové heraldické knihovně (88)
Internetové stránky MyHeritage.cz (92)
Projekt genetika a příjmení již shromažďuje data jmenovců (94)
Osobnosti s erby – 1. část (95)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: SPISOVATEL JOSEF HAIS TÝNECKÝ (1885 – 1964)

Obsah GHL 2/2009

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Bratři Václav a Jan Bělských a jejich rod z Bratkovic u Velvar (2)
Helena Voldánová
Zdroje a úskalí hugenotské genealogie (7)
Vladimír Benda
Obrat v dataci Rožmberského antependia (18)
Pavel R. Pokorný
Erbovní aliance z kostela narození Panny Marie v obci Páleč (20)
Anton František Malinovský
O znaku města Postoloprty (22)
Stanislav Kasík
Osudný rok 1939 (38)
Pavel Hnízdil
Po stopách předků (53)
Peter Hawlina

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady České genealogické a heraldické společnosti
v Praze ze dne 28. března 2009 (61)
Zprávy ze spolkové knihovny (73)
Čeští genealogové na pomoc sociálním dějinám (75)
Oslava 40. výročí ČGHSP (77)
Žamberské muzeum (78)
Putování za předky – výstava v Žamberku (81)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody – Znaky rodů českých (82)
Rakovničtí erbovníci – torzo z pozůstalosti (82)
Základy heraldiky (83)
Potomci slavných vzpomínají (83)
Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů (83)
Kronika rodu Andělů z Ronovce (84)
Z Blatenska 1914–1918 (85)
Ze Šumavy 2009 – Klostermannové na Šumavě (86)
Kouzlo rodopisného hledání (86)
Může grafologie pomoci genealogickému bádání? (89)
I listiny mají své osudy (92)
Pramínek 2009 (95)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ na úřadě
Městské části Praha 13 (96)

PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: PRAŽSKÝ PURKMISTR JUDR. VÁCLAV BĚLSKÝ (1818–1878)

Obsah GHL 1/2009

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Život, dílo a rodina Václava Matěje Krameria (2)
Martin Kříž
Nové poznatky k rodině Smila z Lichtenburka (10)
Tomáš Somer
Purkmistři, finanční správa a zemědělská výroba města Říčan
z let 1667–1787 (18)
†Jaroslav Honc
Heraldické motivy v pohřebních kázáních raného novověku (30)
David Novotný
Příspěvek ke sledování poddanských poměrů na počátku 19. století (44)
Dagmar Culková
O znaku obce Chlumín (63)
Stanislav Kasík


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Pozvánka na valnou hromadu ČGHSP (74)
Představujeme kandidáty do správního výboru ČGHSP (75)
Skončil třicátý pátý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře (78)
Nově přijatí členové v roce 2008 (79)
Řady naší Společnosti navždy opustili v roce 2008 (80)
Životní jubilea v roce 2008 (80)
Poděkování patří právě Vám ... (81)
Záchrana pamětní farní knihy zatopené obce Červené nad Vltavou (82)
Zprávy ze spolkové knihovny (84)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009 (86)
Revue Cour d´honneur č. 4 věnována hrabatům ze Sternbergu (87)
Sborník prací PhDr. Emanuela Janouška (88)
Dvě místopisné příručky (90)
Album starých pohlednic – Českobudějovicko (90)
Českobudějovické fotoateliéry 1853–1929 a staré fotografie (91)
Lhenický zámek Panský dům čp. 156 (92)
Genealogické matiné 2008 (94)
Rod Antonína Sovy (95)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“
v Gymnasiu Jižní Město na Praze 4 (96)
PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: VÁCLAVA MATĚJE KRAMERIA (1753–1808) NA KLATOVSKÉ RADNICI

Obsah GHL 4/2008

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda


ČLÁNKY A STUDIE
Původ a osobnost Joachima Barranda (2)
Vladimír Benda
Osm generací rodu Klusáčků (11)
Jiří Klusáček
Roman Vaclavovič Malinovskij a jeho tajemný původ (44)
Anton František Malinovský
O historickém znaku města Abertamy (50)
Stanislav Kasík
Zrady zvon, krize československo-německých vztahů v roce 1938 (62)
Pavel Hnízdil
Genealogie a genetika (12. část)  (67)
Kristián Koubek


ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program středečníků na 1. pololetí 2009 (71)
Kam tsunami nemůže (72)
Pomohou genealogové českým sociálním dějinám? (75)
Základní údaje o hledaných údajích a modalitách transferu dat (77)
Zprávy ze spolkové knihovny – nový knihovník (79)
Zemřel rodopisec Josef Bada (1918–2008)  (79)
Projekt genetika a příjmení pokračuje (81)
Představujeme naše archivy – SOA v Praze (82)


ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Kořeny 2. Putování po starých rodech aneb co jste na jihočeské
frekvenci 106,4 FM neslyšeli (87)
Plán Prahy a Vyšehradu na základě mapování stabilního katastru 1856 (87)
Šlechtická sídla na těšínském Slezku (88)
Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku (88)
Kamenné svědectví minulosti. Heraldické památky Novojičínska (89)
Malé heraldické ohlédnutí za výstavou „Putování za předky“ (90)
Národní a archivní kulturní památky (91)
II. celorepublikový slet rodu Voldřichů (91)
1. sjezd rodu Slabochů  (92)
Výročí Richarda Hrdličky (1868–1967) (94)
Střípky z archivů (95)
Almanach českých šlechtických rodů 2009 (95)
Nejstarší slovenské matriky na internetu (96)
PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: FRANCOUZSKÝ GEOLOG A PALEONTOLOG JOACHIM BARRANDE (1799–1883)

Obsah GHL 3/2008

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Mecenáš Josef Hlávka a jeho rod  (2)
Blanka Čádová
Ságy rodu Smolíků  (9)
Pavel Smolík
Čeští rytíři Fraňkové z Liběchova a jejich Stráž nad Nežárkou  (14)
† Jaroslav Honc
Cesty Slovinského kupeckého tovaryše (úryvky z dopisů) v letech 1827–1829 (26)
Jan Krlín
Rod Štěpánů ze Sadské a jeho kořeny ve středočeském kraji  (33)
Josef Štěpán
Lví silou  (42)
Pavel Hnízdil
Genealogie a genetika (11. část) (49)
Kristián Koubek

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Program středečníků na 2. pololetí 2008 (61)
Představujeme naše archivy (62)
Badatelna a badatelé (66)
Nové stránky – nový podnět: genealogie.cz  (67)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Virtuální hřbitovy Čech, Moravy a Slezka (70)
Z časopisů roku 2008  (71)
České katastry od 11. do 21. století  (73)
Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezku od Bílé hory do současnosti – I. díl (A–M)  (74)
Heraldické noviny (75)
Monumentální dějiny pojišťovnictví (76)
František Křižík potřetí  (77)
Česká archivní společnost – profesní sdružení českých archivářů v České republice (82)
Přípravy na svatbu v 16. století  (86)
Jak jsem tvořila genealogickou práci  (89)
Výstava Kamenné svědectví minulosti – Heraldické památky Novojičínska (91)
Rod Žertů (93)
Spolek pro vojenská pietní místa (93)

Obsah GHL 2/2008

Obsah
Slovo na úvod  (1)
Martin Slaboch, předseda

ČLÁNKY A STUDIE
Předkové národních buditelů – Karla a Václava Thámových  (2)
Ivan Šorm
Buchovcové z Buchova  (8)
David Novotný
„Rodokmen“ či spíše „Vývod“ lajtnantna Duba  (25)
Karel Dub
Revoluční rok 1848 a znovuzrození české národní politiky  (44)
Pavel Hnízdil
Genealogie a genetika – 10. díl (62)
Kristián Koubek

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
Zpráva z valné hromady ČGHSP  (71)
Návštěva předsedy Slovinské rodopisné společnosti  (79)

ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI
Pátrání po předcích v USA  (83)
Zmizelé matriční záznamy  (87)
Nad ediční teorií s Ivanem Šťovíčkem  (89)
Genetika podavá pomocnou ruku genealogů – vzniká nový vědecký projekt  (90)
Heraldická mapa sídel na území Ostravy  (93)
Steidlové z Tulechova  (93)
O badateli Vladislavu Brožovi (1918–2001)  (94)
1. setkání potomků Václava Špyryta  (95)
Znáte stránky www.rodokmen.sk a rodostrom.cz?  (96)

Obsah GHL 1/2008

Slovo na úvod
Martin Slaboch, předseda     (1)
      
ČLÁNKY A STUDIE     
F. X. Němeček, první Mozartův životopisec, a jeho rod
Josef Štěpán     (2)
Vladykové z Hlavačova
Anton František Malinovský     (8)
Salbuchy
Dagmar Culková     (25)
Genealogie a genetika - 9.část
Kristián Koubek     (38)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce – 10. díl
Václav Hásek     (62)
Příbuzenský systém v Kyrgystánu
Petr Kokaisl     (67)
      
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Pozvánka na valnou hromadu     (75)
Státní oblastní archiv v Zámrsku     (75)
Skončil třicátý čtvrtý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře     (78)
Nově přijatí členové     (79)
Stav členské základny 2007     (80)
Program středečníků na 1. pololetí roku 2008     (81)
Výstava ČGHSP     (82)
      
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI     
Černovickými dějinami s Rudolfem Melicharem     (83)
Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc     (84)
Listy z památníků ve Wunschwitzově sbírce     (85)
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008     (85)
Nakladatelské Kladno     (86)
Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska     (87)
Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii     (88)
Prozatimní heraldická knihovna     (89)
Vražda faráře v obci Planá v roce 1852     (90)
Genealogica 2007/2008 (III. ročník) aneb soutěž Hledáme předky     (93)
I. genealogické a heraldické matiné v Brně     (94)
Moravský zemský archiv v Brně má novou budovu     (95)
Výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba     (95)
SOA v Třeboni zpřístupnil na internetu první digitalizované matriky     (96)

Obsah GHL 4/2007

Slovo na úvod
Martin Slaboch, předseda     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE     
Malíř Josef Lada a jeho rod z Hrusic
Martin Slaboch     (2)
Ludwig Vinzenz Holzmaister – Moravskotřebovský mecenáš
Jiří Ošanec     (8)
Program Legacy Family Tree 6.0
Radek Tlapák     (19)
Dějiny elektrotechniky v českých zemích
aneb šťastná sedmička v elektrotechnice
Jan Mikeš     (32)
Štátné archívy na Slovensku a genealogické bádanie
Peter Keresteš     (45)
Genealogie a genetika - 8.část
Kristián Koubek     (52)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce – 9. díl
Václav Hásek     (78)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Založení multimediální knihovny České genealogické
a heraldické společnosti v Praze     (85)
Státní oblastní archiv v Litoměřicích     (86)
K životnímu výročí PhDr. Karla Černého     (89)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI     
Edice urbáře košáteckého panství     (91)
Staré Budějovice     (92)
Hrst postřehů amatérského rodopisce aneb pátrání
po dějinách rodu Kapuciánů     (94)
Státní oblastní archiv v Praze zpřístupňuje digitalizované matriky     (95)

Obsah GHL 3/2007

Slovo na úvod
Martin Slaboch, předseda     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Dějiny rodu Fričů a jeho významné osobnosti
Martin Slaboch     (2)
Páni českých Králováků a Královského Hvozdu
† Jaroslav Honc     (19)
Genealogie a genetika - 7.část
Kristián Koubek     (39)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce – 8. díl
Václav Hásek     (50)
Málo známé možnosti genealogického bádání ve Vídni
Günter Ofner     (56)
Hoši od Zborova
Pavel Hnízdil     (60)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Pozvánky     (79)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI      
Vídenští Češi 1945–2005     (80)
Sborník k dějinám pošt a poštovní správy 1722–1918     (84)
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů     (85)
Malé příběhy velké odvahy     (86)
Setkání potomků vynálezce Františka Křižíka     (86)
Recenze katalogu k výstavě Po stopách šlechtického rodu Notthafftů
v Čechách a Bavorsku     (87)
REKOS – REgistr KOmunálních Symbolů ČR     (92)
Výstava ku věčné památce.
Malované renesanční epitafy v českých zemích     (94)
Z genealogie Dambořic     (95)

Obsah GHL 2/2007

Slovo na úvod
Martin Slaboch, předseda     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE     
Odkaz vynálezce Františka Křižíka a jeho rod
Alena Vrbová     (2)
Genealogie a genetika - 6.část
Kristián Koubek     (36)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce - 7.díl
Jan Mareš, Karel Fous     (58)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Zpráva z valné hromady ČGHSP ze dne 24. března 2007     (62)
K nedožitým 100. narozeninám Rudolfa Melichara (1907 – 2006)     (74)
Skončil třináctý kurz pro pokročilé genealogy     (86)
Zprávy skupiny počítačových genealogů     (87)
Program středečníků na 2. pololetí 2007     (89)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI     
Bibliografie heraldika Jiřího Loudy     (91)
Kořeny. Putování po starých rodech aneb co jste na jihočeské frekvenci 106,4 FM neslyšeli     (91)
Jezuité na Svaté hoře     (92)
Spuštění nových stránek Genea.cz     (93)
Českokrumlovské domy na internetu     (94)
Jak dál v komunální heraldice? Černými stránkami     (95)

Obsah GHL 1/2007

Slovo na úvod
Tomáš Krůta a Martin Slaboch, místopředsedové     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Vojta Náprstek a jeho rod
Vladimír Náprstek     (2)
První dochovaná erbovní listina české provenience
Rostislav Nový     (14)
Historie a genealogie obce Želeč u Žatce
Květoslav Kořán     (28)
Jak záměna podobizen dvou Vincentů Morstadtů pomohla vypátrat jejich společné předky v Německu
Jaroslav Formánek     (41)
Genealogie a genetika - 5.část
Kristián Koubek     (45)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce - 6.díl
Alois Karel Stara     (60)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Pozvánka na valnou hromadu ČGHSP     (65)
Vyhodnocení dotazníku     (67)
Skončil třicátý třetí kurz pro začínající rodopisce a kronikáře     (70)
Úterníky – genealogové a využití počítačů     (72)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI      
Almanach českých šlechtických rodů     (75)
Architekt Antonín Raymond     (75)
80. výročí Domu zemědělské osvěty     (76)
K předhistorii zemského archivu v Čechách     (78)
Na Žďár     (79)
Rybáři v malém lexikonu     (81)
Osobnosti Uhlířskojanovicka     (81)
Ostravské ozvěny     (82)
Čekanky v knihovně     (82)
Kritické poznámky k článku Městské znaky na Mělnicku I.     (83)
O verbování v Praze v roce 1704 do služeb cara Petra Velikého     (89)
Střípky z českých archivů     (92)
Zkušenosti a zajímavosti z mého genealogického bádání     (93)
Genealogický materiál v osobním fondu Jaroslava Vandase     (94)

Obsah GHL 4/2006

Slovo na úvod
Tomáš Krůta a Martin Slaboch     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
K předkům Antonína Dvořáka
Jiří Vichta     (6)
Stručný průvodce historií kmene Hrabina
Petr Hrabina     (12)
MUDr. Leopold Gottlieb (1852–1916) a jeho rod
Marie Löwitová     (47)
Genealogie a genetika - 4.část
Kristián Koubek     (52)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce – 5. díl
Václav Hásek     (70)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Členské příspěvky na rok 2007     (75)
Vyhodnocení dotazníku     (75)
Zprávy ze spolkové knihovny     (75)
Jubilea členů v roce 2007     (76)
Program Středečníčků na 1. pololetí 2007     (77)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI      
Seminář o genealogickém výzkumu na Slovensku     (79)
Paměti Micu Coudenhove-Kalergi     (80)
Kniha o dějinách Archivu hlavního města Prahy     (81)
Vyprávění o rodu Fričů     (83)
Hukvaldská heraldická galerie, o.s.     (84)
Konskripce (1850–1914) – pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství     (86)
Staré mapy v prostředí internetu     (87)
Začátek testování webu genea.cz – genea žije!     (90)
Za co bojovali rychtáři a purkmistři obcí Veřovice, Mořkov
a Hodslavice     (91)
Dziewunt z Gryfenbergu (Dževunt z Gryfenberka)     (95)
Sborník z 1. ročníku konference Symbol a symbolika v právu,
která se konala na PrF MU v Brně dne 23.9.2005    

Obsah GHL 3/2006

Slovo na úvod
Martin Slaboch     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE     
Josef Kajetán Tyl a jeho rod
Tomáš Tyl     (2)
Poznámky k odborné relevantnosti heraldického kompendia „Městské znaky v českých zemích“ z roku 1985
Stanislav Kasík     (6)
Jsou Smíškové opravdu smíškové?
František Smíšek     (37)
Genealogie a genetika - 3.část
Kristián Koubek     (41)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce – 4. díl
Václav Hásek     (54)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Zemřel pan Rudolf Melichar     (68)
Poslední fotografie pana Rudolfa Melichara     (71)
K jubileu pana Josefa Bady     (71)
Vzpomínka na PhDr. Miroslava Truce     (73)
Starší publikace z naší knihovny     (75)
Čestní členové České genealogické a heraldické společnosti v Praze     (77)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI     
Sborník prací Josefa Křivky     (79)
Nové rejstříky, tentokrát z Vimperska     (81)
Výroční soud     (81)
Jarošové pocházející z Čech u Přerova mají svou první rodovou kroniku     (84)
Jihočeské Lhenicko ve Zlaté stezce     (86)
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách     (87)
Strasti badatele     (88)
Jezuité opět v Klementinu     (90)
Lucemburkové ve světle dokumentů     (91)
Velký erbovník – svazek 2     (91)
Milostpán Trautenberk aneb Trauttenbergové z Trauttenbergu     (92)
Setkání potomků Přemyslovců     (93)

Dotazník pro členy ČGHSP

Obsah GHL 2/2006

Slovo na úvod
Tomáš Krůta     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE     
Profil rodu Karla Jaromíra Erbena
Jan Hlavatý
Předkové a potomci Františka Ladislava Čelakovského
Jan Olejník     (2)
Genealogie a genetika - II.část
Kristián Koubek     (14)
Jak postupovat při překladu delších nebo složitějších latinských matričních zápisů
Václav Hásek     (30)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     

Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické
společnosti v Praze
    (39)
Příspěvky přednesené 25. listopadu 2005 na vzpomínkové slavnosti
k nedožitým osmdesátým narozeninám PhDr. Jaroslava Honce     (52)
Spolupráce Jaroslava Honce s katedrou československých dějin
Filozofické fakulty UK     (52)
Jaroslav Honc a česká historická demografie     (55)
Jaroslav Honc a regionální dějiny     (67)
Jaroslav Honc archivář     (69)
PhDr. Jaroslav Honc, genealog     (69)
PhDr. Jaroslav Honc a česká numismatika raného novověku     (72)
Několik poznámek z jiného okruhu spolupracovníků Jaroslava Honce     (76)
Písemná pozůstalost Jaroslava Honce     (78)
Vzpomínka na mého přítele Jaroslava Honce     (83)
Jaroslav Honc, student a archivář     (85)
Kurz pro začínající rodopisce a kronikáře 2006     (88)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI     
Vojenské matriky     (91)
Nad zápisky Jaromíra Čelakovského     (92)
Rohovští z Tasova. Nejstarší žijící selský rod v českých zemích     (93)
Pod Blaníkem 1/2006     (94)
Oliberiusové a Oliveriusové mají knihu o své minulosti i současnosti     (95)

Obsah GHL 1/2006

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
      
ČLÁNKY A STUDIE     
Předkové a potomci Františka Ladislava Čelakovského
Jan Olejník     (2)
Mathyseové z Hostinné
Marek Starý     (18)
Ami Magniet – Příběh hugenota v čase napoleonských válek
Vladimír Benda     (38)
Genealogie a genetika - 1.část
Kristián Koubek     (45)
Poučení nejenom pro začínající rodopisce
Václav Hásek     (53)
      
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Pozvánka na valnou hromadu ČGHSP     (55)
Zajímavosti z členské základny     (57)
Poděkování patří právě Vám     (58)
Obnovení „Středečníčků“     (58)
Rodové kroniky v knihovně ČGHSP     (60)
      
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI     
Výsledky bádání a osvětové praxe     (65)
Časopis Rodopisná revue     (67)
Za všechno může Martin Trnka     (68)
Hledáme kroniku rodu Šavrdů     (70)
Velký erbovník. Encyklopedie rodů a erbů v zemích České koruny     (72)
Jihočeský rod Stini     (72)
Poklad v Hudlicích     (73)
Příběh Knihy o Kosti     (74)
Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost     (75)
Knihy na dvoře Rožmberků     (76)
Heraldická ročenka 2005     (77)
Hledá se...     (80)

Obsah GHL 3-4/2005

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Osudy našich předků v rakousko-uherské armádě – nedílná
součást našich rodopisných prací
Pavel Hnízdil     (2)
       
Z říčanských smolných knih
Jaroslava Honcová     (19)
       
Počítačový program pro cestavování rodokmenů Family Search™
Personal Ancestral File
Petr Kokaisl     (33)
       
Poučení nejenom pro začínající rodopisce
Václav Hásek     (43)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Vzpomínka k nedožitým 80. narozeninám PhDr. Jaroslava Honce     (46)
Vzpomínkové setkání k nedožitým osmdesátým narozeninám
PhDr. Jaroslava Honce     (48)
Valná hromada České genealogické a heraldické
společnosti v Praze     (53)
Informace k úhradě členských příspěvků na rok 2006     (53)
Výstava „Putování za předky“     (54)
Jubilea členů v roce 2006     (55)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI      
Držitelé hradu Vysoký Chlumec     (57)
Čtyři genealogická zastavení v Národním archivu     (60)
Nové příběhy rodu Dyků     (62)
Nový pomocník rodopisců při hledání legionářů a vojáků padlých
ve 2. světové válce     (63)
Výstava „Erby 2005 – heraldičtí kreslíři Čech, Moravy a Slezska“     (65)
Vzácné publikace z Vysočiny     (66)
Zatoulaný výuční list Martina Harta     (68)
Staré rody z bývalého Valašskoklobuckého okresu     (70)
Rodopisec Jindřich V. Bezděka (1897–1983)     (79)
Porovnání verzí genealogického programu Brother’s Keeper 5 a 6.2     (81)
Rod Hrabina v nejstarších uchovaných dokumentech     (84)

Obsah GHL 2/2005

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Předci, rodina a prvních 100 potomků českého krále českého krále Karla IV. v letech 1241–1777
Jaroslav Honc     (3)
       
Ferdinand Kindermann – osvícenský pedagog
Jan Podhola     (41)
       
Můj pradědeček Štěpán Los, kostelník a starosvat v Řeporyjích, ve vzpomínkách Jindřicha Šimona Baara
Antonín Los     (49)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Návrh na Ex libris knihovny ČGHSP     (61)
Kurz pro začínající rodopisce a kronikáře 2005     (62)
Skončil dvanáctý kurz pro pokročilé genealogy     (64)
Projekt „GENEA 2003“ v roce 2005     (65)
       
ANOTACE, RECENZE, ZAJÍMAVOSTI      
Kladenský sportovní archiv     (67)
Archiv ŠKODA     (68)
Muzeum ŠKODA     (70)
IV. setkání rodu Tibitanzlů     (71)
Výstava k 200. výročí narození Adalberta Stiftera     (72)
11. konference archivářů ČR a genealogie     (74)
350 let litoměřické diecéze     (91)
Knižní novinka z jižních Čech     (92)
Výstava Soubor nejstarších listin Kláštera premonstrátů v Teplé     (93)
       
INZERCE        (96)

Obsah GHL 1/2005

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Prameny života a díla Josefa Svatopluka Machara
Jaroslav Formánek     (2)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické společnosti v Praze     (28)
Ukončili členství nebo zemřeli v roce 2004     (42)
Nově přijatí členové v roce 2004      (43)
Poděkování patří právě Vám     (44)
       
RECENZE, ANOTACE, ZAJÍMAVOSTI      
Hudební skladatelé - rodáci Dolní Cerekve
František Rod     (45)
Moje zkušenosti se zpracováním rodokmenu na počítači
Blanka Čádová     (48)
Anotace a recenze genealogické a heraldické literatury
Stanislav Kasík, Jan Podhola     (49)
       
INZERCE        (60)

Obsah GHL 3-4/2004

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
      
ČLÁNKY A STUDIE     
35. výročí založení ČGHSP /3.část/
Jan Podhola     (2)
Šlechtici sídlící v českých zemích
jako nižší diplomatičtí úředníci zahraničních misí
Karel Chobot     (10)
Kněžny a knížata slezská
a jejich královští a panští partneři v českých zemích 1175-1679
Jaroslav Honc     (32)
      
RECENZE, ANOTACE, ZAJÍMAVOSTI     
Příručka praktické genealogie     (85)
Velikonoce v české lidové kultuře     (86)
Vánoce v české kultuře     (86)
Narození a smrt v české lidové kultuře     (86)
Mezi středočeskými a zahraničními archivy     (87)
K poctě selských genealogů amatérů     (90)
Kolik osob má v České republice stejné příjmení jako já?     (95)
      
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Informace k úhradě členských příspěvků     (98)
Den otevřených dveří v roce 2005     (99)
Jubilea členů v roce 2005     (99)
Pozvánka na Valnou hromadu     (100)

Obsah GHL 2/2004

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
35. výročí založení ČGHSP /2.část/
Jan Podhola     (2)
Šlechtici sídlící v českých zemích
jako vedoucí diplomatických misí habsburské monarchie
Karel Chobot     (8)
Ceny poddanských usedlostí a polí
ve Vinařicích u Mladé Boleslavi 1654-1810
Jaroslav Honc     (29)
Poddanský řád doksanského panství
Helena Voldánová     (38)
       
RECENZE, ANOTACE, ZAJÍMAVOSTI      
Náhrobky jako genealogický pramen?     (52)
Soupis československých legionářů v publikacích     (53)
Rodina Primavesi a umelci Hanak, Hoffmann, Klimt
- 100 rokov Viedenských ateliérov     (55)
Heraldické a nápisové památky Chomutovska     (56)
Genea 2003 - postup prací     (59)
Den otevřených dveří     (60)

Obsah GHL 1/2004

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
35. výročí založení ČGHSP /1.část/
Jan Podhola     (2)
Šlechta z českých zemí v diplomacii Rakouského císařství /1.část/
Karel Chobot     (12)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Zpráva z Valné hromady     (39)
Internetová prezentace archivů ČR     (50)
Ukončili členství nebo zemřeli v roce 2003     (63)
Nově přijatí členové v roce 2003     (64)
       
PŘÍLOHA      
Průvodce fondem spolkové knihovny,
dodatek 3., k 31.12.2003     

Obsah GHL 4/2003

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Rod mohučského granátníka a ranhojiče Jakuba Morstadta
Jaroslav Formánek     (2)
Janáčkové
Zbyněk Hauser     (17)
       
RECENZE, ANOTACE, ZAJÍMAVOSTI      
Heraldické památky hradu Mírova     (24)
Zvony na věži farního kostela Povýšení Svatého kříže ve Veselí nad Lužnicí     (26)
"Tuto matriku bedlivě šetřte"     (29)
Heraldické a nápisové památky Chomutovska     (31)
Heraldika a genealogie 2002     (37)
Metternichové a jejich rodinný archiv     (39)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Projekt GENEA 2003 - příprava veřejného zdroje informací pro podporu bádání     (41)
Předběžný průzkum zájmu o PC kurzy a elektronické dokumenty na CD     (43)
Aktiv vedoucích poboček     (44)
Nabídka publikací     (45)
Informace k úhradě členských příspěvků     (45)
Poděkování právě Vám     (46)
Jubilea členů v roce 2004     (47)
Termíny Středečníčků     (47)
Den otevřených dveří     (48)
Pozvánka na Valnou hromadu     (48)

Obsah GHL 2-3/2003

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE     
Erb pánů z Říčan na jejich pečetích
Marie Opatrná     (2)
       
RECENZE, ANOTACE, ZAJÍMAVOSTI     
Rodinné paměti Alžběty Lidmily z Lisova     (74)
Zlá kněžna Káča     (77)
Nový erb rodiny von Mornstein-Zierotín     (78)
Česká Kamenice     (83)
Pivovarnictví na Kladensku     (83)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI     
Na pomoc badatelům     (84)
Termíny Středečníčků     (84)
Den otevřených dveří     (84)

Obsah GHL 1/2003

Slovo na úvod
Jan Podhola     (1)
       
ČLÁNKY A STUDIE      
Nedochované funerální památky ve Šternberku
Marek Starý     (2)
       
RECENZE, ANOTACE, ZAJÍMAVOSTI      
Lobkowiczové - Dějiny a genealogie rodu     (30)
K náhrobníku Reginy ze Šternsdorfu     (33)
       
ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI      
Zpráva z Valné hromady     (35)
Nová telefonní čísla archivů po přečíslování a e-mailová spojení     (49)
Zajímavosti z archivů     (49)
Nově přijatí členové v roce 2002     (50)
Ukončili členství nebo zemřeli v roce 2002     (50)
Připravuje se další kurz pro začínající rodopisce     (51)
Skončil jedenáctý kurz pro pokročilé genealogy     (51)
Změna provozní doby kanceláře     (52)
Den otevřených dveří     (52)
Errata     (52)
       
BAREVNÁ PŘÍLOHA      
Znaková galerie - Registrace osobních znaků č.5-8 (2.část)

Nahoru

↑ na navigaci