Publikace ČGHSP

Na této stránce najdete přehled publikací vydaných Společností. Ty, které jsou stále na skladě si můžete objednat v objednacím formuláři níže. Objednávky vyřídíme ihned, jak jen to bude možné. K ceně publikace je dopočítáno balné a poštovné (cca 100 až 130,-Kč) pro dobírkové zásilky! Platba převodem na účet je možná pouze pro organizace na fakturu nebo předem. Zásilky do zahraničí, tedy i na Slovensko, zasíláme po předchozí mailové dohodě a pouze při platbě předem z důvodu vysokých přepravních nákladů.

Publikace si můžete osobně zakoupit v době otevření naší kanceláře vždy v pondělí 16-18 hodin (mimo státních svátků a školních prázdnin).

V případě dotazů se obraťte na Správní výbor.

Seznam vydaných, ale vyprodaných titulů Společnosti.

Latinsko-český slovník pro genealogy

Latinsko-český slovník pro genealogy
 • Autor: Jan Mareš
 • vydala Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
 •  1. vydání, Praha 2013
 • 158 stran

Nezbytná pomůcka pro každého genealoga od zkušeného autora Jana Mareše, dlouholetého člena ČGHSP. V latinsko-českém slovníku pro genealogy jsou výrazy a zkratky, které v běžných slovnících nenajdete. Slovník obsahuje základy latinské gramatiky, číslovky, přehledné pomůcky, jako dny v týdnu, měsíce a římské číslice. Zajímavostí jsou značky používané v matrikách a dalších archivních dokumentech.

 •  cena 290 Kč (členové ČGHSP 250 Kč)

Učebnice pro začínající rodopisce

Učebnice pro začínající rodopisce
 • Aktualizovaná kniha původního Sborníku
 • Kolektiv autorů - 2014
 • obsahuje v patnácti kapitolách základní informace o genealogickém bádání
 • sv.2 Schola genealogica ea heraldica nova
 • Obsah:
  Úvod do studia genealogie a její dějiny
  Soustava státních archivů, zákon o archivnictví, badatelská etika
  O matrikách na našem území
  Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání
  Informace o předcích v archivech velkostatků
  O českých katastrech
  Zemské desky
  Právní záležitosti našich předků
  O církevních záležitostech
  Zdroje informací o předcích v církevních a s náboženským vývojem souvisejících pramenech
  O svobodnících
  O původu, povaze a vývoji českých osobních jmen
  Využití počítačů a internetu v rodopisné práci
  Grafické znázornění výstupů rodopisné práce
  Jak psát rodinnou a rodovou kroniku

 • cena 290,-Kč (členové ČGHSP 250,-Kč)

Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisce

Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisce
 • Kolektiv autorů - 2007
 • 301 strana
 • sv.3 Schola genealogica ea heraldica nova
 • Obsah:
  Naše země jako součást vyšších státních útvarů a jejich členění
  na nižší územně správní celky
  Doba předbělohorská v Čechách a na Moravě
  Hospodářské, sociální a náboženské proměny pro bitvě na Bílé hoře
  Protoindustriální období v českých zemích a zásahy osvíceneckého
  absolutismu do feudálního státu
  Vznik kapitalistického hospodářského a sociálního systému a průmyslová
  revoluce ve světle rodopisného bádání
  Heraldika
  Staré míry a váhy (historická metrologie)
  Chronologie nástroj rodopisného bádání
  Měnové systémy českých zemí do konce 20.století
  Soubor pomocných věd historických
  Vývoj bydlení
  Jak se naši předkové odívali
  Využití archivních souborů neúřední provenience pro genealogickou
  práci
  Vývoj vojenství v českých zemích z pohledu genealoga
  Češi a Němci v dějinách Čech a Moravy
  Židé na území Čech a Moravy
  Dějiny školství v českých zemích
  Několik slov závěrem
 • cena 330,-Kč (členové ČGHSP 290,-Kč)

Učebnice čtení starých textů

Učebnice čtení starých textů
 • Kolektiv autorů - 2014
 • K výuce v kurzech ČGHSP i pro samouky
 • 148 stran A4, přepracované 2. vydání
 • Sv.1 Schola genealogica ea heraldica nova
 • Obsah:
  Seznámení s učební pomůckou
  O historickém vývoji písma
  O vývoji latinského písma
  Slovanská písma
  O číslicích
  Jak písaři šetřili časem, inkoustem a papírem
  Co vyřešily spřežky a diakritika
  Vzory písem a číslic
  Soubor cvičných textů s transliterací
  Bible kralická
 • Cena 290,-Kč (členové ČGHSP 250,-Kč)

Mlýn v Hrbově a jeho obyvatelé

Mlýn v Hrbově a jeho obyvatelé
 • Jiří Klusáček, vlastní vydání
 • Cena 80,- Kč

Příběh hrbovského mlýna a jeho obyvatel. Genealogická a historická studie.

Časopis Genealogické a heraldické listy - aktuální ročník 100Kč/ks, poslední ukončený ročník za 60 Kč/ks, předchozí 3 ročníky za 50 Kč/celý ročník (4ks) a starší ročníky po 10 Kč/ks.

Objednejte si

↑ na navigaci