Osobní registrované znaky

Seznam osobních registrovaných znaků u ČGHS. Pro podrobnější náhled klikněte na obrázek, pro popis nechte kurzor na obrázku znaku. 

Zde jsou uvedeny podmínky a způsob registrace.

Karel Kouřil: Štít polcen. Pravé pole černo-stříbrně kosmo děleno oblakovým řezem. Levé pole zlaté, v něm modrý dvouocasý lev, v pravé tlapě držící srp, přirozených barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými jsou tři pštrosí pera - červené, stříbrné a modré, před nimi stojí meč.
Karel Kouřil 01
Tomáš Tyl: Štít šikmo dělen černo-modře, v horním poli dva přivrácení vztyčení zlatí hadi se stříbrnými jazyky, mezi nimi stříbrná růže. V dolním poli šikmo položený stříbrný, červeně převázaný liktorský svazek (fasces), ostřím zlaté sekery vzhůru. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo černo-zlatými dvě orlí křídla, pravé dělené modro-stříbrně, levé zlato-černě, mezi nimi zlatý meč, hrotem dolů, na jeho čepeli černý kulatý terč, po stranách okřídlený, s vyznačeným okem Boží prozřetelnosti.
Tomáš Tyl 03
Karel Kralovec: V modrém štítě zlatá zavřená koruna provázená třemi (2,1) stříbrným věžemi se špičatými střechami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými rostoucí postava modře oděného rychtáře, se stříbrným opasek, v rozevřeném, stříbrně lemovaném modrém plášti, na hlavě s modrým baretem, v pravici držícího zlatou rychtářskou hůl, v levici stříbrnou knihu.
Karel Kralovec 04
Dalibor Cerman: Červený štít s modrou vydutou špicí provázenou dvěma přivrácenými vhůru směřujícími zlatými střelami s přirozenými hroty a stříbrným opeřením. Ve špici na zeleném trojvrší keř vinné révy (s dvěma listy a dvěma hrozny) přirozených barev, obtočený kolem zlatého kolíku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, pravé dělené modro-stříbrně, levé stříbrno-červeně.
Dalibor Cerman 05
Jan Vyhlídka: Štít polcen červeno-černě. V pravém poli zlatá věž, s třemi stínkami cimbuří, zavřenou bránou a jedním černým oknem. V levém poli stříbrná hlava berana se zlatými rohy na kolčí přílbě s červeno-stříbrnou točenicí a přikryvadly, dvě červená orlí křídla se stříbrnými letkami.
Jan Vyhlídka 06
Josef Bohuněk: Štít polcen černo-červeně modrým vydutým hrotem. V něm nad zeleným lesem tři stříbrné hory, nad střední, nejvyšší z nich, zlatá hvězda. V pravém a levém poli zelená dubová větévka s jedním zlatým žaludem a dvěma listy. Na štítě kolčí přilba s točenicí a přikryvadly černo-červenými v klenotu mezi dvěma černými orlími křídly s červenými letkami zlatá hořící koule.
Josef Bohuněk 08
Petr Felix Chudoba: V modrém štítě stříbrná pokrčená noha, se zlatou špičatou botou (tvaru zobákové škorně). Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly stříbrno-modrými zlatá mušle.
Petr Felix Chudoba 09
Miloslava Rohlová: Štít, v hlavě se třemi černými dolními polovinami kotouče vedle sebe, dělen sníženou zelenou krokví zlato-stříbrně. V dolním poli modrá ryba. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými ryba ze štítu.
Miloslava Rohlová 10
Jiří Rohla: Štít polcen červeno-černě. V pravém poli dvě šikmá stříbrná břevna, v levém poli zlatý kalich. Na hrncové přilbě s přikryvadly černo-zlatými a červeno-stříbrnými a točenicí červeno-stříbrnou, kalich ze štítu.
Jiří Rohla 11
Karel Vlach: Štít kosmo dělen červeno-stříbrně. V horním poli zlaté písmeno Q (majuskulní provedené pozdně gotickou frakturou). V dolním poli modrý kůň ve skoku, se zlatou uzdou a zlatou zbrojí. Na štítě turnajská přilba s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými. V klenotu mezi dvěma orlími křídly, stříbrným a červeným, rostoucí kůň ze štítu. Heslo na stuze spiritus regit artus (černé písmo na zlaté stuze).
Karel Vlach 12
Pavel Kraus: Štít modrý se zlatým úzkým břevnem, provázeným nahoře stříbrnou kovadlinou, nad ní doprava položené stříbrné kladivo se zlatým topůrkem, dole zlatým ohněm. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými, přirozená ruka, ohnutá v lokti, v modrém rukávu, držící modrou knihu se stříbrnou ořízkou.
Pavel Kraus 14
Eduard Riedl: Ve stříbrném štítě černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.Na hrudi zlaté majuskulní R, v pravém pařátu drží vztyčený modrý rýč se zlatou násadou, v levém zlatý pšeničný klas. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrný rostoucí dvouocasý lev s červenou zbrojí, v pravé tlapě držící zlatou dubovou snítku (4 listy, 3 žaludy).
Eduard Riedl 15
Pavel Futera: V modrém štítě stříbrno-červeně polcený rak, držící v klepetech zlatou podkovu. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými a červeno-stříbrnými vyrážející rak ze štítu.
Pavel Futera 16
Blanka Špačková: Štít kosmo dělený stříbrno-modře červenou routovou korunou. V horním poli tři (2, 1) lilie. V dolním poli stříbrný lev. Na kolčí přilbě s modrostříbrnými přikryvadly rostoucí postava ženy v modrém stříbrně podšitém oděvu, se zvonovými, na koncích ohrnutými rukávy. Žena má světlé dlouhé vlasy, jen částečně kryté modrou kápí, oděv má hluboký výstřih odhalující celá ňadra, je přepásána zlatým pásem, vprostřed vybíhajícím ve zlatý kříž. V každé ruce drží zlatou kotvu, špicí opřenou o své boky.
Blanka Špačková 17
Luboš Maličký: V červeném štítě kusá stříbrná mříž (tři hroty, střední nejdelší, spojené příčkou) s dvěma zlatými řetězy, na konci přeseknutými, uchycenými v horních rozích. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě dělená orlí křídla, pravé červeno-stříbrně, levé stříbrno-červeně.
Luboš Maličký 18
Bohumil Řehák: V modrém štítě, se zlatou hlavou se třemi černými kotvami vedle sebe, zlatý kohout (s červenou zbrojí a zlatým jazykem), držící v pravém spáru tři zlaté pšeničné klasy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatý stojící kohout s červenou zbrojí a zlatým jazykem.
Bohumil Řehák 19
Zdeněk Chramosta: Štít polcen černo-zlatě. V pravém poli tři zlatá břevna, v levém poli červený mořský lev. Na kolčí přilbě s točenicí a krydly černo-zlatými orlí křídlo opakující obraz pravého pole.
Zdeněk Chramosta 20
Martina Husáková: V modrém štítě kosmo položená stříbrná konvalinka (tři květy, jeden list). V levém horním rohu štítu zlatý kosmý dorůstající měsíc, v patě štítu zlatá hvězda. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými pět pštrosích per, střídavě modrých a stříbrných.
Martina Husáková 21
Pavel Havlíček: Ve stříbrno-modře polceném štítě rozkřídlený sokol střídavých barev se zlatou rolničkou na pravém spáru a červenou kuklou na hlavě, provázený 4 (1,2,1) lipovými lístky, modrými ve stříbrném poli, zlatými v modrém poli. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vzlétající stříbrný sokol se zlatou rolničkou na pravém spáru a červenou kuklou na hlavě.
Pavel Havlíček 22
Ladislav Laštovka: V modrém poli vlaštovka sedící na vinné snítce s jedním listem a jedním hroznem, vše stříbrné. Ve stříbrné hlavě štítu tři červená šikmá břevna. Na hrncové přilbě s točenicí a přikryvadly modro stříbrnými černá hořící koule.
Ladislav Laštovka 23
Vít Pivoňka: Ve stříbrném poli s černou šikmou patou červená pivoňka se zeleným stonkem, opakující se v klenotu mezi orlími křídly, v tinkturách pole, na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo a červeno-stříbrnými.
Vít Pivoňka 24
Josef Trnka: Ve zlatém poli černý rýč s násadou přirozené barvy, provázený po obou stranách modrou lilií a v horní části modrým kruhem (trnkou). Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatá orlí křídla, pravé nese modrý kruh (trnku), levé modrou lilii.
Josef Trnka 25
Petr Beran: V routovaném štítě, každá routa zlato-černě dělena, červený kříž. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými orlí křídla, pravé šikmo, levé kosmo černo-zlatě dělená, mezi nimi stříbrný beran ve skoku s červenou zbrojí.
Petr Beran 26
Igor Keder: V modrém poli na pahrbku strom, provázený po stranách dvěma zavinutými střelami, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými orlí křídla, modré a stříbrné.
Igor Keder 27
Jindřich Jelonek: Červený štít se stříbrným hrotem, provázeným dvěma zlatými parožími. V hrotu ležící jelen přirozené barvy se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými hlava jelena ze štítu.
Jindřich Jelonek 28
Iva Klásková: Štít polcen modro-stříbrně. V pravém poli zlatý ječný klas s dvěma odkloněnými listy. V levém poli černé břevno provázené dvěmi červenými srdci. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými hnědý fénix.
Iva Klásková 29
Josef Vojtěch Osička: V modrém štítě stříbrné kosmé břevno, s třemi kosmými květy bodláku, přirozených barev, provázené dvěma zlatými liliemi. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými, rostoucí zlatý lev, v pravé tlapě držící zlatou lilii. Heslo: VIVERE MILITARE EST (modrým písmem na stříbrné pásce).
Josef Vojtěch Osička 30
Petr Steklý: Červeno-černě polcený štít, v něm zlatý postavený meč, provázený vpravo dole srdcem, vlevo dole kotvicovým křížem, obé stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo- a červeno-stříbrnými meč ze štítu. Heslo: ORDO LUSTITIA HONOR VERITAS (černým písmem na stříbrné pásce).
Petr Steklý 31
Emil Veis: Štít sníženě dělen. V horním zeleném poli přirozená přivrácená hlava berana, provázená dole po obou stranách stříbrnou lilií. V dolním černém poli tři zlaté klíny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zelenozlatými hlava berana ze štítu mezi černými křídly. Heslo: (černě na zlaté, zeleně podšité pásce: PRACOVITOST, VÍRA, NADĚJE).
Emil Veis 32
Martin Šplíchal: V černém štítě zlatá kašna s polygonální nádrží se středním sloupem, vrcholícím koulí a párem chrličů se stříbrnými kaskádami vody. V patě štítu stříbrná lilie. V klenotu kolčí přilby s přikryvadly černo-zlatými černá vlčí hlava s červeným jazykem.
Martin Šplíchal 33
Jiří Kutil: Stříbrno-modře šikmo dělený štít. V dolním poli stříbrný šikmo položený pluh. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými zlatý
Jiří Kutil 34
Jiřina Laštovková-Průchová:V červeném štítě ze zlatého trojvrší vyrůstá pět zlatých obilných klasů, od prostředního odkloněných. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými zlaté slunce a před ním pět červených obilných klasů, od prostředního odkloněných.
Jiřina Laštovková-Průchová 35
Vojtěch Václav Pour: Ve zlato-červeně polceném štítě s červeno-zlatým lemem vpravo červený kalvarijský kříž a vlevo tři zlaté obilné klasy dole spojené, krajní odkloněné s listem. Na štítě kolčí přilba s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými. V klenotu kosmo vztyčený červený meč se zlatým jílcem šikmo překřížený vztyčeným zlatým kopím. Heslo: VIVERE MILITARE EST (černým písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
Vojtěch Václav Pour 36
Jindřich Pastrňák: V modrém štítě stříbrný pastinákový trojlist. Na štítě kolčí přilba s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými. V klenotu rostoucí postava stříbrně oděného pastýře s černým kloboukem, držícího v levici pastýřskou hůl přirozené barvy.
Jindřich Pastrňák 37
Petr Matuška: V modrém štítě zlatá větrná růžice se stříbrným vedlejšími světovými stranami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vyrůstající stříbrný drak se zlatou zbrojí chrlící červený oheň.
Petr Matuška 38
Vlastimil Čepán: V černo-červeně kosmo děleném štítě nahoře vyniká polovina zlatých kleští na zlatých zkřížených kladivech, dole kosmo stříbrná zavinutá střela. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, vpravo černé a vlevo stříbrno-červeně šachované, mezi nimi zlatá šestnácticípá hvězda.
Vlastimil Čepán 39
Ivan Borský: V černo-stříbrně polceném štítě borová šiška střídavých barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými obrácená stříbrná podkova. Heslo: Simplicitas et aequilibrium (černým písmem na stříbrné pásce).
Ivan Borský 40
Tomáš Tichý: V červeném štítě s modrou hlavou s přirozeným mečem (špicí vpravo) zlatý antonínský kříž provázený vpravo stříbrnou zeměkouli glóbem s černými kontinenty a vlevo stříbrnou otevřenou knihou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými rostoucí stříbrný dvouocasý lev držící v tlapách zeměkouli ze štítu.
Tomáš Tichý 41
Ing. Jaroslav Hejhal: Ve zlatém štítě se zeleným cimbuřový lemem modrý jetelový čtyřlístek s modrou příčlí na stonku, pod ním černá obrácená podkova, v ní červená obrácená podkova. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými černá hlava psa – knírače.
Jaroslav Hejhal 42
Matěj Jirouš: V kosmo stříbrno-červeně děleném štítě dvě vlčí hlavy střídavých barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými červená vlčí hlava.
Matěj Jirouš 43
František Bližňák: V červeno-modře polceném štítě kosmo sekera-bradatice šikmo překřížená truhlářskou sekerkou, oboje stříbrné se zlatými topůrky, provázené nahoře a dole stříbrnou lilií. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými volské rohy, vpravo modrý a vlevo červený. Heslo: IN FIDE VIS (stříbrným písmem na červené pásce, stříbrně podšité).
František Bližňák 45
Pavel Kříž:V modrém štítě se zeleným trnovým lemem zlatý kotvicový kříž. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo zeleno-zlatými, postavené zlaté kovářské kleště svírající modré srdce. Heslo: amó et credó (černým písmem na zlaté pásce, vpravo modře a vlevo zeleně podšité).
Pavel Kříž 46
Jaroslav Střela:Ve stříbrném štítě s červeným kůlem kosmo zlatá střela s modrým hrotem a pery. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými tři pštrosí pera, krajní stříbrné, prostřední červené, přeložené kosmo střelou ze štítu.
Jaroslav Střela 47
Roman Mandík:Ve stříbrno-modře zvýšeně děleném štítě nahoře dvě modrá mlýnská kola, dole stříbrné vozové kolo. Na štítě kolčí přilba s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými. V klenotu modrá křídla a mezi nimi stříbrné vozové kolo.
Roman Mandík 48
Michal Hamšík:Ve stříbrném štítě pod modrou hlavou se třemi zlatými osmicípími hvězdami červený kráčející vlk s modrou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno stříbrnými postaveno stříbrné pravé obrněné rameno, v lokti ohnuté, s červenou prošívanicí a s rukou přirozené barvy držící vodorovně stříbrný meč se zlatým jílcem. Heslo: FATA VIAM INVENIENT (černým písmem na stříbrné pásce).
Michal Hamšík 49
Leopold František Němec:V modrém štítě dvě zlaté zkřížené vlčí udice. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými šikmo vztyčená stříbrná střela zakončená křížem. Heslo: GUTTA CAVAT LAPIDEM (černým písmem na stříbrné pásce).
Leopold František Němec 50
Roman Kosuk: Modrý štít polcen stříbrným vlnitým kůlem. V pravé polovině tři (2+1) stříbrné kosy špicemi dolů. V levé polovině na zeleném vrchu buk přirozené barvy. Na štítě kolčí přilba s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými. V klenotu kosmostříbrná sekera - širočina s topůrkem přirozené barvy šikmo překřížená stříbrnou kosou špicí vzhůru.
Roman Kosuk 51
Karel Novák: Štít kosmo dělen. V horním červeném poli stříbrná vlčí hlava se zlatým jazykem. Dolní pole kosmo zlato-černě routované. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo černo-zlatými dvě orlí křídla,vpravo červené a vlevo černé.
Karel Novák 52
Petr Svoboda: Štít červený se stříbrným lemem a stříbrnou hlavou štítu. V červeném poli stříbrný dvouocasý čelně hledící lev se stříbrnou zbrojí a červeným jazykem, držící v pravé přední tlapě stříbrný meč. V hlavě štítu tři červené koruny. Na štítě kolčí přilba s černo-červenou točenicí a přikrývadly spolu s klenotem ze dvou černých orlích křídel. Letky křídel stříbrné s černým lemem, krovky křídel u letek červené se stříbrným lemem.
Petr Svoboda 53
Karel Pivoňka: Zelený štít, z jedné třetiny hlavy zleva i zprava do jedné poloviny štítu jsou položeny čtyři řady stříbrno-černých šindelů o počtech, pět, čtyři, tři, dva,přičemž černé šindele jsou poloviční než stříbrné. V patě štítu stříbrné srdce,z něhož vyrůstá červená pivoňka se stříbrným stonkem, okvětnímu lístky a čtyřmi listy. Stonek a stopky listů jsou překryty zlatým preclíkem. Na kolčí přilbě s točenicí, přikryvadly a feflíky zeleno-stříbrnými červená pivoňka se stříbrnými okvětními lístky a dvěma stříbrnými listy.
Karel Pivoňka 54
Miroslav Šilar: Ve štítě zlatá vydutá krokev, pod ní v červeném poli zlatý kalich, v pravém modrém poli šikmo postavená stříbrná lžíce a v levém modrém poli stříbrná ptačí klec s kruhovým závěsem. Na štítě kolčí přilba s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými. V klenotu zlatý obilný snop přeložený červenou korunou s perlami a zlatými a stříbrnými kameny.
Miroslav Šilar 55
Marián Krajíček: Ve stříbrném štítě černý latinský kříž uvnitř červeného paroží. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, přední křídlo sedmkrát polceno stříbrno-červeně, zadní stříbrné.
Marián Krajíček 56
Radomír Peiker: V modrém štítě zelené trojvrší, ze kterého vyrůstá zlatá dubová větévka s třemi listy a dvěma žaludy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými šest pštrosích per střídavě modrých a zlatých.
Radomír Peiker 57
Roman Melzer: Dělený štít, horní pole modro-zlatě polceno s kotvami opačných barev, dole v černém poli čtyři zlatá břevna. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstající zlatý gryf s červenou zbrojí a jazykem.
Roman Melzer 58
Lucie Groene: Ve zlatém štítě polovina černého kozla. V modrém pravém horním šikmém rohu nízkého oblakovitého řezu vyrůstající čtvrtina zlatého květu slunečnices černým semeníkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými tři pštrosí pera, zlaté mezi černými.
Lucie Groene 59
Richard W.K.Bradáč: Ve stříbrném štítě pod zelenou hlavou se stříbrnou otkou s dřevěnou násadou přirozené barvy černá kančí hlava se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo černo-stříbrnými šikmo dřevěný pluh přirozené barvy bez kol se stříbrnou radlicí dolů.
Richard Bradáč 60
Tomáš K.F. Bednář: Štít polcen stříbrno-modře. V pravém poli dřevěný sud přirozené barvy s černými obručemi při horním a dolním okraji a s otvorem uprostřed, na něm sedí doleva obrácený černý havran s obojkem a v zobáku držící prsten, oboje zlaté. V levém poli zlatý kůň ve skoku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo modro-stříbrnými rostoucí kůň ze štítu. Heslo: FORTIS QUAM PETRUS (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Tomáš K.F. Bednář 61
Jiří Štrajt: Polcený štít, v pravém modrém poli zlatý úťatý smrk. Levá polovina červeno-stříbrně dělena, nahoře rozevřená kniha přeložená rozevřeným odpichovacím kružidlem, oboje zlaté, dole zkřížená dolů obrácená černá hornická kladívka. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými tři pštrosí pera, modré, stříbrné a červené. Heslo: IN NATURA VERITAS (černým písmem na zlaté pásce, stříbrně podšité).
Jiří Štrajt 62
Milan Kubička: V červeno-zlatě polceném štítě vlevo modré břevno. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými buvolí rohy, vpravo zlatý s modrým břevnem,vlevo červený.
Milan Kubička 63
Pavel Vaněrek:Ve stříbrno-červeně šikmo děleném štítě nahoře červený vinný hrozen se dvěma listy, dole šikmo stříbrný hradební žebřík. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými tři pštrosí pera, stříbrné mezi červenými. Heslo: LENTE SED CERTE (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Pavel Vaněrek 65
Jaroslav Veselý:V zeleno-červeně děleném štítě stříbrný kvádrovaný most s jedním obloukem a s cimbuřím, provázený nahoře vztyčeným zlatým lipovým dvoj listem s plodenstvím, dole čelně zlatou sovou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-zlatými a vlevo zeleno-zlatými pět zelených palmových listů, přeložených zlatým tlapatým křížem. Heslo: PER ASPERA AD ASTRA (černým písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
Jaroslav Veselý 66
Arpád Velvéthy:V červeno-stříbrně jedenáctkrát šikmo děleném štítě z pravého okraje vyniká půl zlatého slunce s paprsky střídavě přímými a vlnitými a v levé dolní polovině štítu skalnaté návrší, z něhož vyrůstá zlatý vinný keř se sedmi listy a třemi hrozny, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými dvě orlí křídla, pravé dělené červeno-stříbrně a levé stříbrnočerveně.
Arpád Velvéthy 67
Jiří Šosvald: Ve stříbrném štítě červený lev s černou zbrojí držící zlatou svatojakubskou mušli. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými stříbrná otevřená kniha. Heslo: FAMILIA EST UNA VIRGA (černým písmem na stříbrnépásce, červeně podšité).
Jiří Šosvald 68
Ladislav Tvrzský: Ve stříbrno-modře polceném štítě postavený zlatý meč provázený dvěma na pahorcích stojícími hranolovými tvrzemi se 4 (2,2) černými okny a s valbovými střechami, v hlavě štítu pak 6 (4,2) zvony, vše střídavých barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými dvě orlí křídla, pravé modré se stříbrným šikmým břevnem se třemi modrými zvony a levé stříbrné s modrým kosmým břevnem se třemi stříbrnými zvony.
Ladislav Tvrzský 69
Jakub Toman: Ve stříbrno-černě šikmo děleném štítě dva havrani střídavých barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými černá havraní křídla, mezi nimi stříbrný meč s černým jílcem a záštitou skotského typu – claymore.
Jakub Toman 70
Ladislav Adam: V modrém štítě červený stříbrně lemovaný ondřejský kříž provázený nahoře a v bocích po jedné zlaté mušli a dole zlatá postava Adama s červeným jablkem v levé ruce. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými tři pštrosí pera, červené mezi modrými.
Ladislav Adam 71
Zdeněk Nováček: V červeném štítě stříbrný portál s prázdnou bránou a s balkonem s balustrádou na dvou sloupech. V bráně stříbrná otevřená kniha. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými stříbrné pravé obrněné rameno držící zlatou houžev, podložené třemi červenými pštrosími pery.
Zdeněk Nováček 72
Bohumil Stibal: V modrém štítě nad zlatou palisádovou hradbou pár odvrácených zlatých bot(ščibalů). Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstá stříbrná věž se dvěma černými okny a červenou valbovou střechou se dvěma zlatými makovicemi. Heslo: NULLA DIES SINE LINEA (černým písmem na zlatépásce, modře podšité).
Bohumil Stibal 73
Radovan Lakosil V červeném štítě tři stříbrné dubové listy spojené stonky, uprostřed štítu na stoncích zlaté jablko (koule). Na kbelcové přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, pravé dělené stříbrno-červeně a levé červeno-stříbrně, mezi nimi zlatý dubový list.
Radovan Lakosil 74
Milan Jelen: Ve zlato-černě polceném štítě dva odvrácení jeleni ve skoku střídavých barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými dva přivrácené parohy, vpravo černý a vlevo zlatý.
Milan Jelen 75
Petr Šotola: Černým zúženým kůlem polcený štít, pravé pole zlaté, levé modro-zlatě dělené, nahoře se zlatým pstruhem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými složená orlí křídla, přední modré, zadní zlaté.
Petr Šotola 76
Peter Ličko:V modrém štítě dva svěšené zelené hrozny se zlatými stonky, každý se třemi zelenými listy, spojenými v hlavě štítu zlatým žernovem s vodorovným otvorem. Mezi hrozny stříbrný vinařský nůž - kosíř se zlatou rukojetí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými složená orlí křídla, přední zlaté s devíti zelenými bobulemi, zadní modré.
Peter Ličko 77
Rudolf Janda:V modrém štítě stříbrná kvádrovaná věž s červenou valbovou střechou, s prázdnou gotickou bránou, nad ní s červeným kalichem a dvěma černými klíčovými střílnami po jeho stranách, provázená dvěma zlatými hrozny se dvěma listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo červeno-zlatými dvě orlí křídla, pravé modré a levé červené, mezi nimi zlatý kalich.
Rudolf Janda 78
Michal Augustin: V modro-červeně polceném štítě ozubené kolo převýšené dvěma zkříženými puškami, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červenostříbrnými a vlevo modro-stříbrnými vyrůstá zlatý lipový dvojlist s plodenstvím. Heslo: QUID SUMUS NISI VOLUNTATES (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Michal Augustin 79
Daniel Švec: V modrém štítě postavený zlatý meč s černou rukojetí přeložený stříbrnou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními ístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dvě modrá orlí křídla, mezi nimi meč s růží ze štítu.
Daniel Švec 80
Michael Janovský: Ve zlatém štítě modrá orlice s červenou zbrojí držící v pravém pařátu modrou podkovu a v levém zelenou chmelovou větévku s jednou šišticí a dvěma listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě modrá orlí křídla.
Michael Janovský 81
Josef Řehák:V modrém štítě pod zlatou hlavou se třemi červenými liliemi vykračující zlatý kohout s červenou zbrojí držící v pařátu zlatou lilii. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatý kohout s červenou zbrojí.
Josef Řehák 82
Günter Braune:Ve zlato-modře polceném štítě vpravo vztyčený medvěd přirozené barvy s červeným jazykem, vlevo pod dvěma zlatými zvýšenými šikmými břevny kosmo stříbrná halapartna na zlaté násadě šikmo přeložená stříbrným postaveným mečem se zlatým jílcem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dvě zlatá orlí křídla, mezi nimi černý vztyčený meč.
Günter Braune 83
Ruben Marada:Červený štít se stříbrným kůlem, v něm zelený zvlněný had. Vpravo dva odkloněné obilné klasy s listem převýšené stříbrnou zavřenou knihou. Vlevo stříbrný vinařský nůž - kosíř se zlatou rukojetí převýšený zlatým hroznem s jedním listem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými vyskakující zlatý dvouocasý lev s červeným jazykem. Heslo: SCIENTIA EST POTENTIA (zlatým písmem na červené pásce, zlatě podšité).
Ruben Marada 84
Václav Růžička:V modrém štítě nad černým skalnatým trojvrším šikmo vztyčený stříbrný meč se zlatým jílcem provázený nahoře stříbrnou růží se zlatým semeníkem a dole kosmo vztyčeným stříbrným kladivem na zlatém topůrku šikmo přeloženém stříbrným dlátem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vyskakující zlatý korunovaný lev s červenou zbrojí držící v pravé tlapě šikmo vztyčený stříbrný meč se zlatým jílcem a v levé tlapě před hrudí modrý kruhový štít se stříbrnou růží se zlatým semeníkem.
Václav Růžička 85
Jan Ilgner:V červeném štítě třikrát prohnutý korunovaný had se zlatým jazykem. Na štítě přilba s červeno-stříbrnými přikrývadly a točenicí; klenotem stříbrná loď se zlatým stožárem, na jehož vrcholu stříbrno-červeně dělená vlaječka-plamenec a pod ní červená napnutá plachta s figurou hada ze štítu. Heslo: USQUE SEQUAR TE.
Jan Ilgner 86
Lidka Ilgnerová:V modrém štítě stříbrná kopretina se zlatým semeníkem. Na štítě přilba s modro-stříbrnými přikrývadly a točenicí; klenotem zkřížený nůž a vidlička, obojí stříbrné se zlatou rukojetí, podložené paví kytou o sedmi perech. Heslo: SNÍ S NÍ…
Lidka Ilgnerová 87
Matyáš Ludvík:Dělený štít, nahoře modro-červeně, vpravo šikmo dláto ostřím dolů kosmo přeložené kladivem, oboje stříbrné. Vlevo stříbrná otevřená kniha a v ní modré kružidlo. V dolním stříbrném poli modrý motýl. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými stříbrný kalich.
Matyáš Ludvík 88
Dalibor Šidlo:V zeleném štítě hlava psa – labrador retrievera převýšená šikmo mečem, kosmo přeloženým šídlem, oboje hroty dolů a vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými vyskakující zlatý lev s červenou zbrojí.
Dalibor Šídlo 89
Ronald Willaschek:Popis znaku: Ve zlato-červeně kosmo děleném štítě nahoře černý tlapatý kříž, dole stříbrná zavinutá střela. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými černý tlapatý kříž.
Ronald Willaschek 90
Michal Vlach:Ve zlato-modře polceném štítě mlýnské vodní kolo přirozené barvy. Na hrncové přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dva praporce - plameny, přední modrý, zlatě podšitý na pětkrát modro-zlatě šikmo dělené žerdi a zadní zlatý, modře pošitý na šestkrát zlato-modře šikmo dělené žerdi, mezi nimi mlýnské kolo přirozené barvy. Heslo: ESSERE IL LUSTRO DELLA FAMIGLIA (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Michal Vlach 91
Jana Fridrichová:Popis znaku: Ve stříbrno-černě šikmo děleném štítě nahoře černé miskové váhy, dole stříbrná trojramenná výplň ozubeného kola s prázdným kruhovým otvorem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými tři pštrosí pera, stříbrné, červené a černé.
Jana Fridrichová 93
Michal Valo: Ve zlatém štítě s červeným lemem posázeným šesti zlatými lipovými listy, čelně červená hlava medvěda. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenozlatými dvě orlí křídla, pravé zlaté a levé červené. Heslo: JDI ROVNĚ (černým písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
Michal Valo 94
Marcel Hakala: V modrém štítě tři zlaté svázané vrbové pruty s listy, dole kosmo přeložené stříbrnou sekerou se zlatým topůrkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Heslo: VIRIBUS UNITIS (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Marcel Hakala 95
Karel Novák: Zlatý štít s modrým kůlem uprostřed, v patě kůlu položená stříbrná mušle Hřebenatka, překrytá zlato-stříbrným psacím brkem. Ve zlatých výsečích dva zelené vykořeněné lipové výhonky. Na kolčí přilbě s točenicí, přikryvadly a feflíky modro-zlatými vystupuje kozoroh v přirozených barvách.
Karel Novák 96
Jan Procházka: V modrém štítě nad sníženým šikmým stříbrným břevnem kosmo letící stříbrný albatros se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými stříbrná lyra. Heslo: ZTRATIT ČEST JE HORŠÍ SMRTI (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Jan Procházka 97
Petr Eichler: V černém štítě do stran vynikají tři (2,1) zlatí netopýři. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými dvě netopýří křídla, pravé zlaté, levé černé, mezi nimi červený maltézský kříž. Heslo: DEO VOLENTE, NOBIS VIVENTIDUS (černým písmem na zlaté pásce).
Petr Eichler 98
Aleš Staniczek: V červeném štítě stříbrné červeně mřížované šikmé břevno. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, pravé červené a levé stříbrné.
Aleš Staniczek 99
Miloš Míček: V hlavě modrého štítu tři bílé květy. Ve štítě zlatý k patě štítu stočený sumec probodnutý stříbrným kopím. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrozlatými vystupuje jelení hlava s krkem přirozené barvy a se zlatým křížkem mezi zlatými parohy.
Miloš Míček 100
Petr Veis: V zeleném štítě s černou patou rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem a zbrojí, držící v tlapách postavený zlatý klíč zuby ven, provázený nahoře po obou stranách stříbrnou lilií. V patě štítu čtyři zlaté klíny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými otevřená černá orlí křídla, mezi nimi stříbrný lev s červeným jazykem a zbrojí, držící v tlapách zlatý postavený klíč zuby ven.
Petr Veis 101
Ivan Hradský: Ve zlato-zeleně děleném štítě nahoře vozové kolo o osmi ramenech, provázené nahoře dvěma přivrácenými sekerami – širočinami, vše černé. Dole kosmo položené vidle šikmo přeložené kosou, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dvě zkřížené černé sekery – širočiny.
Ivan Hradský 102
Adéla Jenšovská: V červeném štítě stříbrný lev se zlatou zbrojí držící Aesculapovu hůl, ovinutou hadem, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými vztyčený stříbrný meč se zlatým jílcem, na jehož hrotu posazeny zlaté miskové váhy. Heslo: FIDES ET FORTIS (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Adéla Jenšovská 103
Pavel Trnka:V modro-zlatě děleném štítě nahoře šikmo poutnická hůl provázená po stranách dvěma mincemi, vše zlaté. Dole svěšená zelená trnková větev se třemi modrými plody a dvěma zelenými listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými čelně zlatá včela.
Pavel Trnka 104
Karel Plucar: Popis znaku: Zelený štít se zvlněnou modrou patou, v níž zlatý kapr. Z vlnité paty vyrůstá stříbrný vzepjatý kůň, který drží mezi předními nohami tři zlaté obilné klasy. Na kbelíkové přilbě s točenicí, feflíky a přikryvadly zeleno-zlatými podkova překrývající tři obilné klasy, vše zlaté. Heslo: Soudnost, skromnost, pokora = přátelství (černým písmem na stříbrné pásce).
Karel Plucar 106
Karel Klátil: V černém štítě snížený zlatý vydutý hrot s červeným včelím úlem, provázený vpravo šikmo vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem a vlevo třemi hvězdami kosmo nad sebou, stříbrnou mezi zlatými. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými tři pštrosí pera, černé mezi zlatými. Heslo: SPERO MELIORA (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
Karel Klátil 107
Martin Zeman: Ve zlato-modře polceném štítě vpravo vyniká červená orlice se zlatou zbrojí. V levém poli se třemi kosmými břevny nahoře vlevo hvězda, dole vyniká polovina hvězdy, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrozlatými vyrůstá stříbrno-zlatě dělený gryf se zlatou zbrojí. Heslo: V dávno osvědčené věrnosti (černým písmem na zlaté pásce).
Martin Zeman 108
Tomáš Trávníček: V modrém štítě stříbrné kosmé břevno s dřevěnou Aesculapovou holí přirozené barvy, ovinutou černým hadem, provázené nahoře parožím a dole latinským křížem, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrozlatými zlaté paroží.
Tomáš Trávníček 109
Ladislav Kortiš: V pravém horním rohu zlatého štítu v modrém oblaku vyniká zlaté slunce. Vlevo na zeleném pahorku vykořeněný smrk přirozené barvy. Uprostřed doleva otočená modrá sekerka s topůrkem přirozené barvy.
Ladislav Kortiš 110
Martin Jeníček: Černo-zlatě polcený štít se vztyčeným mečem opačných barev. V pravé polovině zlaté palečné kolo, v levé polovině černá zkřížená hornická kladívka, kosmo špičák a šikmo mlátek. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černozlatými orlí křídla. Vpravo černé a vlevo zlaté, uprostřed meč ze štítu.
Martin Jeníček 111
Luděk Sládek: V modrém štítě vidrovka se dvěma zkříženými limpami, po každé straně zlatá šestihrotá hvězda, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými rostoucí zlatý vlk s ocasem a s červenou zbrojí a jazykem.
Luděk Sládek 112
Martin Slavík: V zeleném štítě posázeném stříbrnými růžemi se zlatými semeníky na větvi sedící slavík, oboje zlaté. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými slavík sedící na větvi, oboje zlaté, v zeleném vavřínovém věnci kvetoucím pěti (1,2,2) stříbrnými růžemi se zlatými semeníky.
Martin Slavík 113
Rostislav Václav Němejc: Ve stříbrno-červeně děleném štítě nahoře zelený kopec, dole stříbrný maltézský kříž. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými rozevřená stříbrno-červeně dělená orlí křídla. Heslo: Et honoris et dilectionis (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Rostislav V.Němejc 114
Tomáš Vondrák: V červeném štítě zlatý ondřejský kříž provázený čtyřmi zlatými podkovami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými sedící jestřáb přirozené barvy čelně hledící.
Tomáš Vondrák 115
Jaromír Dolanský: Ve stříbrném štítě černá vlčí hlava, se zlatou zbrojí, červeným jazykem a se zlatou korunou se třemi viditelnými liliovitými výběžky navlečenou na šíji. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými černá vlčí hlava s korunou ze štítu. Heslo: "VIVERE SUIS DESIDERIS, PRO SUO HONORE MORI." (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Jaromír Dolanský 116
Jindřich Bumba: Černo-zlatě cimbuřovitě polcený štít. V pravé polovině ke středu štítu přivrácený stříbrný pstruh, na kterém červená šesticípá hvězda. V levé polovině pět modrých šesticípých hvězd rozestaveno do oblouku přiváceného ke středu štítu. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-stříbrnými a vlevo modro-zlatými orlí křídla. Vpravo černé a vlevo zlaté s pěti modrými hvězdami ze štítu, rozestavenými do oblouku.
Jindřich Bumba 117
Jan Piskoř: V červeném štítě kosmo stříbrný piskoř. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými zlatý uroboros – vlevo otočený drak s hlavou hledící doprava a s ocasem zakončeným hadí hlavou hledící doprava.
Jan Piskoř 118
Petr Němý: V černo-modře děleném štítě lidská lebka bez dolní čelisti a pod ní zkřížený kosmý vztyčený klíč obrácený vpravo, šikmo podložený kyjem, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí modro stříbrnou a přikryvadly vpravo modrostříbrnými a vlevo černo-stříbrnými stříbrné pravé obrněné rameno loktem dosedajícím na přilbu s květem bodláku na stonku se čtyřmi listy přirozené barvy. Heslo: MUTUM NOMINE TANTUM (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Petr Němý 119
Olaf Kühmel: V červeném štítě dva pravé stříbrné stupně, z nichž vyrůstá stříbrná věž s gotickým oknem, dvěma gotickými dvojokny a arkýřem nad sebou a s cimbuřím o čtyřech stínkách s věžičkou zakončenou latinským křížem, oboje černé. Ve stupni ledňáček v točenici, vše červené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými červená koule se zabodnutými čtyřmi stříbrnými noži s červenými rukojetěmi.
Olaf Kühmel 120
Roman Horčička: Modro-zlatě dělený štít. V horní polovině vpravo kormidelní kolo, vlevo námořní kotva, oboje zlaté. V dolní polovině ledňáček přirozené barvy, držící v zobáku červenou rybu. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatý vyrůstající lev, držící v tlapách červenou rybu.
Roman Horčička 121
Milan Kohoutek: V modrém štítě zlatá korunovaná mořská panna, držící v rukou dva kruhy, vzájemně propojené, horní stříbrný a dolní červený. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červený štír.
Milan Kohoutek 122
Josef Vostřák: V modro-zlatě šikmo děleném štítě zlatý jetelový čtyřlístek se stonkem, dole šikmo tři smrky přirozené barvy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrozlatými černý ostříž se stříbrným břichem a pařáty. Heslo: ČAS PLYNE (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Josef Vostřák 123
Stanislav Kott: Stanislav Kott: Ve stříbrno-černě polceném štítě se zlatým vrchem s černou leteckou čtyřlistou vrtulí, vpravo černá hlava kocoura s červeným jazykem a vlevo stříbrná hlava švýcarského ovčáka se zlatou zbrojí a červeným jazykem, k sobě přivrácené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými otevřená černá orlí křídla, mezi nimi zlatý včelí úl. Heslo: PER ASPERA AD ASTRA (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Stanislav Kott 124
Jiří Kapr: Ve zlato-černě polceném štítě pod stříbrným pilovitým břevnem kapr opačných barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými postaveno pravé obrněné rameno přirozené barvy, stříbrně lemované, v lokti ohnuté, držící vodorovně šíp přirozených barev s černým opeřením. Heslo: NENÍ KAPR JAKO KAPR (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
Jiří Kapr 125
Jaromír Lán: V modrém štítě pod zlatou vlnitou hlavou s modrým candátem zlatý obilný snop. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými modrý achát provlečený zlatou korunou.
Jaromír Lán 126
Jan Blaha: Ve zlatém štítě s vlnitou modrou patou modrá otevřená kniha, v níž tři zlaté obilné klasy dole spojené, krajní odkloněné s listem. V patě štítu zlatá loďka. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstá vykořeněný dub přirozené barvy se zlatým žaludem se stopkou.
Blaha Jan 127
Ladislav Šálek: V modro-zlatě děleném štítě nahoře vyniká polovina ozubeného prázdného kola, v němž vynikají čtyři obilné klasy dole spojené, krajní odkloněné s listem, vše zlaté. Dole pravoúhlé trojúhelníkové pravítko špicí dolů, v němž kapr, vše modré. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatá modře uzděná koňská hlava s krkem.
Ladislav Šálek 128
Marek Loskot: V černém štítě s vlnitou patou pětkrát stříbrno-modře vlnitě dělenou tři (2,1) stříbrné labutě se zlatou zbrojí, pravá a spodní doleva otočené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými dvě černá orlí křídla. Heslo: ORIGO OBSTRINGIT (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Marek Loskot 129
Zbyněk Brůža: Červeno-hermelínově polcený štít, v levém poli v červené hlavě hermelínové břevno. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenými, hermelínem podšitými dvě složená orlí křídla, přední opakující levé pole štítu, zadní červené. Heslo: Nějak bude (stříbrným písmem na červené pásce, hermelínem podšité).
Zbyněk Brůža 130
Martin Pazourek: Ve stříbrno-červeném štítě vpravo nad třemi modrými vlnitými břevny červená růže se stříbrným semeníkem a zelenými kališními lístky. Vlevo šikmo stříbrná hasičská sekera. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými vyrůstá čelně stříbrný obrněný rytíř s mečem kosmo v levé ruce a s přilbou.
Martin Pazourek 131
Aleš Prnka: Ve zlatém štítě pod stříbrnou hlavou se šesti červenými kůly dva zkřížené meče, převýšené lososem, vše červené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými dvě zlatá orlí křídla s letkami střídavě stříbrnými a červenými. Heslo: HOMINEM TE ESSE MEMENTO (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Aleš Prnka 132
Martin Krch: V červeném štítě zkrácené dvakrát lomené břevno převýšené tlapatým křížem, oboje stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými dvě složená stříbrná orlí křídla a mezi nimi červený tlapatý kříž. Heslo: Dei Gratia (červeným písmem na stříbrné pásce).
Martin Krch 133
Jiří Klimeš: Polcený štít. V pravém modrém poli stříbrná okrouhlá kvádrovaná studna s vytaženým okovem. Levá polovina stříbrno-zeleně dělena. Nahoře vykořeněná lípa přirozené barvy, dole zlatá mísa, na níž kosmo položena zlatá oblouková pila se stříbrným listem, přeložená šikmo zlatým tkalcovským člunkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými hlava psa - malého modrého gaskoňského honiče, přirozené barvy.
Jiří Klimeš 134
Miloslav Švábenský: Dělený štít, nahoře červeno-stříbrně polcen, vpravo doleva obrácená holubice se zlatou zbrojí, vlevo červená koňská hlava s krkem. V dolním modrém poli šikmo zlatý pluh bez kol radlicí dolů. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo červeno-stříbrnými dvě modrá orlí křídla s položenými dvěma zlatými lipovými listy, vpravo kosmo a vlevo šikmo, mezi křídly červený lipový list.
Miloslav Švábenský 135
Stanislav Nováček: V modrém štítě nad zlatou patou s červeným květem leknínu stříbrný rozkřídlený racek se třemi černými horními letkami, s červenou zbrojí, zobák rozevřený. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými rozevřená křídla racka se třemi černými horními letkami, mezi nimi červený květ leknínu z paty štítu.
Stanislav Nováček 136
Josef Winkler: Černo-červeně dělený štít zlatou krokví se dvěma dubovými listy, vpravo červený, vlevo černý. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červenozlatými a vlevo černě-zlatými červenými černá, zlatě lemovaná čepice se zlatým kroužkem na vrcholu a s pěti červenými pštrosími péry. Heslo: Immer Richtiger Winkel (černým písmem, s počátečními červenými písmeny na zlaté, vpravo černě a vlevo červeně podšité).
Josef Winkler 137
Karel Singer: Ve stříbrném štítě pod modrou hlavou se dvěma přivrácenými stříbrnými slavíky se zlatou zbrojí modrá krokev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými kyta z dvanácti pavích per (7+5). Heslo: S ROZVAHOU (stříbrným písmem na modré pásce stříbrem podšité).
Karel Singer 138
Martin Janda: Ve stříbrném štítě se zvýšenou červenou hlavou a sníženou modrou patou zelený drak s červenou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými modro-zlatými dvě orlí křídla červeno-modře dělená.
Martin Janda 139
Milan Wölfl: V modrém štítě stříbrné šikmé břevno s modrým brkem, provázené nahoře stříbrnou vlčí hlavou se zlatým jazykem a zlatou zbrojí a dole na kovadlinou zkřížená kladívka, vše zlaté. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vyrůstající od pařátů modrá orlice s perisoniem s křížkem a zbrojí, vše zlaté.
Milan Wölfl 140
Jaroslav Hruška: V zeleném štítě zlatý vydutý hrot, v něm a po stranách tři (2,1) hrušky na stopce s jedním listem opačných tinktur. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými zlatá sova s červenou zbrojí. Heslo: Ani Hruška Nepadá Daleko (zlatým písmem s počátečními stříbrnými literami na zelené pásce zlatem.
Jaroslav Hruška 141
Aneta Pilná: V černém štítě stříbrná lilie uprostřed zlatého šálu ve tvaru točenice s volnými konci v rozích štítu. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými zlatý páv s rozloženým ocasem a červenou zbrojí. Heslo: VŽDY PILNÁ (černým písmem na zlaté pásce černě podšité).
Aneta Pilná 142
Jan Novák: Modrý štít, pod hlavou štítu stříbrná zeď o dvou řadách kvádrů s cimbuřím o třech stínkách. V dolní polovině zlaté loukoťové kolo okřídlené stříbrnými perutěmi. Na zdi položeny dvě černé olovnice s červenými šňůrami, které překrývají křídla a na nichž jsou zavěšena zlatá závaží. Na kolčí přilbě se zlatým bijou ve tvaru řeckého kříže a s točenicí, feflíky a přikryvadly modrostříbrnými dvě stříbrná orlí křídla, mezi nimi zlaté rychtářské právo.
Jan Novák 143
Karel Drašner: V červeno-stříbrně děleném štítě hlava kohouta opačných barev se zlatou zbrojí. V klenotu kolčí přilby s přikryvadly červeno-stříbrnými rostoucí běs (vousatý a vlasatý) přirozené barvy s červenými šaty se stříbrným límcem a červeným kloboukem s dvanácti kohoutími pery na vrcholu, střídavě červených a stříbrných. Heslo: VOX POPULI-VOX DEI (stříbrným písmem na červené pásce, stříbrem podšité).
Karel Drašner 144
Jindřich Tomášek: V modro-stříbrně polceném štítě vpravo dva stříbrné kůly, vlevo tři modré obilné klasy dole spojené, krajní odkloněné s listem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dvě modrá orlí křídla.
Jindřich Tomášek 145
Josef Jakub Jaroslav Tomiška: Stříbrno-červeně polcený štít, vpravo černý latinský kříž do krajů, vlevo šikmo meč přeložený kosmo kopím, oboje zlaté a vztyčené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými stříbrná korunovaná hlava lva s krkem se zlatou zbrojí a jazykem. Heslo: MEMENTO MORI (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Josef Jakub Jaroslav Tomiška 146
Vendula Černá: V modrém štítě pod stříbrnou, oblakovým řezem oddělenou hlavou tři smrky přirozené barvy ze zlatého trojvrší, provázené dvěma zlatými blesky vycházejícími z oblaků, v něm tiskařský lis přirozené barvy. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými rozevřená stříbrná kniha, podložená třemi pštrosími pery, zlatým mezi modrými.
Vendula Černá 147
Václav Černý: V hermelínově-červeně děleném štítě nahoře vyrůstající černý lev s červenou zbrojí, v tlapách držící tři zlaté chmelové šištice (1,2), dole dva stříbrné kůly. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými dvě červená orlí křídla, levé se stříbrným šikmým břevnem, pravé se stříbrným kosmým břevnem, mezi nimi tři zlaté chmelové šišticemi (2,1).
Václav Černý 148
Ivan Krča: V červeném štítě vykořeněný pařez se třemi do oblouku zabodnutými kožešnickými noži, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dva stříbrné zkřížené vztyčené meče, podložené postavenou červenou otepí sena.
Ivan Krča 149
Jaroslav Kaplan: V modrém štítě v prázdném gotickém lomeném oblouku šikmo poutnická hůl zakončená třemi listy, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrné ozubené kolo.
Jaroslav Kaplan 150
Vladan Hrabík: V černém kvádrovaném štítě stříbrná růže se zlatým semeníkem a zelenými kalištními lístky obtočená dvěma zlatými dole překříženými liliemi bez nožek na stopkách. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými dvě černá orlí křídla s položenými dvěma zlatými dubovými listy.
Vladan Hrabík 151
Helena Brehovszká: V červeném štítě stříbrná sova se zlatou zbrojí držící v pařátu zlatou snítku chmele s jednou šiškou, jedním listem a úponem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými kniha vázaná v kůži přirozené barvy se zlatým kováním, v níž je vložen stříbrný seříznutý husí krk namočený v černém inkoustu.
Helena Brehovszká 152
Lukáš Pokorný: V červeném štítě vychází ze stříbrného pětivrší s červenou deseticípou hvězdou zlaté slunce. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými pět pštrosích per, stříbrné, červené, zlaté, červené a stříbrné.
Lukáš Pokorný 153
Anna Urbanová: V černém štítě stříbrné břevno se třemi červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky, provázené nahoře a dole dvěma stříbrnými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.
Anna Urbanová 154
Radovan Koníček: Ve zlato-černě šikmo děleném štítě nahoře černá koňská hlava s krkem, dole otevřená zlatá kniha. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými tři pštrosí pera, černé mezi zlatými. Heslo: VERITAS ET HONOR (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
Radovan Koníček 155
František Sýkora: V červeném štítě stříbrná vzlétající sýkora se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými stříbrná vzlétající sýkora se zlatou zbrojí.
František Sýkora 156
Jan Bohuslav Gebauer: V červeno-zeleně polceném štítě stříbrný stočený chřestýš s červeným jazykem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými zlatá hlava psa – boxera s krkem.
Jan Bohuslav Gebauer 157
Anna Chovítová: Modro-zeleně stříbrnou sníženou krokví dělený štít, provázenou nahoře stříbrnými růžemi se zlatými semeníky a zlatými kališními lístky a dole se zlatým kohoutem. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno stříbrnými tři pštrosí pera, modré, stříbrné a zelené. Heslo: OMNIA PRO LIBERTAS (černým písmem na zlaté pásce, stříbrně podšité).
Anna Chovítová 158
Bohumil Kudrhalt: Popis znaku: V černém štítě do kruhu stočení dva dotýkající se stříbrní kapři. V klenotu kolčí přilby s přikryvadly černo-stříbrnými stříbrná loďka, ze které vyrůstá šest černých pštrosích per. Heslo: NESCIO (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Bohumil Kudrhalt 159
Zdeněk Štuler: Ve stříbrném štítě s modrým lemem do oblouku vztyčený modrý kapr. V klenotu kolčí přilby s přikryvadly modro- tříbrnými dva přivrácení prohnutí modří kapři hlavami dolů, držící předními ploutvemi stříbrné srdce. Heslo: V SRDCI I NA JAZYKU (modrým písmem na stříbrné pásce, modře podšité)
Zdeněk Štuler 160
Pavel Tříška: V zeleném štítě kůl-kmen přirozené barvy. V něm šikmo postavený zaťatý stříbrný meč se zlatým jílcem, oddělující třísku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými dvě orlí křídla, přední stříbrné, zadní zelené.
Pavel Tříška 161
Hynek Bechiňský: V červeném štítě kosmé stříbrné břevno a v něm čtyři včely přirozených tinktur, nahoře provázené zlatou šestihrotou hvězdou s dorůstajícím půlměsícem, oboje zlaté a dole zkříženými zlatými tiskařskými paličkami, tampony dolů, ve spodní části černými. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými červený rak.
Hynek Bechiňský 162
Denisa Váňová: V patě červeného štítu zlaté Hórovo oko převýšené zlatým andělem držícím v pravé ruce stříbrnou kouli a v levé stříbrný nilský kříž smyčkou nahoru. Na štítu kolčí přilba s červeno-zlatou točenicí a přikrývadly. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými zlatá sova s červenou zbrojí.
Denisa Váňová 163
Lubomír Kachyňa: Modro-zlatě vlevo polcený štít, vpravo zlatá větévka se stříbrnou tobolkou a zlatým odkloněným listem, vlevo tři modré houslové klíče nad sebou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými rozevřená zlatá kniha s černými deskami s kosmo vztyčeným mečem, provázeným nahoře vlevo hvězdou, oboje modré. Heslo: UNITE SPECULO FRACTOVICIMUS (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Lubomír Kachyňa 164
Zdeněk Jelínek: Modro-stříbrně polcený štít, vpravo zlatý lev ve skoku se stříbrnou zbrojí a jazykem, vlevo jelen ve skoku přirozené barvy s červenou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě zlatá orlí křídla.
Zdeněk Jelínek 165
Petr Formánek: V červeném štítě zlaté vozové kolo provázené nahoře vpravo dvěma vztyčenými zkříženými stříbrnými meči se zlatými jílci a vlevo dvěma zkříženými zlatými přeslicemi se stříbrnými panenkami lnu a na vláknu visícími zlatými vřeteny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými kosmozelená větévka skořicovníku se zlatými plody, šikmo podložená zlatou skořicí-kůrou. Heslo: VICIMUS (černým písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
Petr Formánek 166
Petr Macháček: Ve stříbrném, modrými hvězdami posypaném štítě červená orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým sluncem na hrudi se šestnácti paprsky, střídavě přímými a vlnitými. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými tři pštrosí pera.
Petr Macháček 167
Karel Paseka: Zeleno-červeně zúženým šikmým břevnem dělený štít, nahoře dvě zlaté přeslic, dole stříbrná osmicípá hvězda. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-zlatými a vlevo zeleno-zlatými dvě zkřížené zlaté sekery, přeložené stříbrnou osmicípou hvězdou. Heslo: FATA VIAM INVENIENT (černým písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
Karel Paseka 168
Jaroslav Smutný: V modrém štítě Aesculapova hůl provázená dole dvěma vztyčenými prohnutými přivrácenými kapry, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými rozevřená zlatá kniha s černými deskami a černým terčem uprostřed.
Jaroslav Smutný 169
Jan Koubek: Štít polcený, vpravo v modrém poli stříbrná osmicípá hvězda mezi dvěma zlatými zúženými břevny. Vlevo ve stříbrném poli na zeleném pahrbku červený lev s modrou zbrojí, převýšený zeleným listem kaštanu jírovce. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, pravé stříbrné se vztyčeným zeleným listem kaštanu jírovce, levé modré poseté osmi stříbrnými viditelnými osmicípými hvězdami.
Jan Koubek 170
Roman Hvězda: V modrém štítě na stříbrném heroldském kříži zlatá osmicípá hvězda. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými mezi dvěma modrými křídly se střídavě modrými a stříbrnými letkami, zlatá osmicípá hvězda.
Roman Hvězda 171
Aleš Jirák: V zeleném štítě se stříbrným lemem stříbrná zavinutá střela. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými tři pštrosí pera, zelené mezi stříbrnými.
Aleš Jirák 172
Jana Maryšková: Dělený štít, nahoře červeno-stříbrně polcený, vpravo otevřená stříbrná kniha s černými deskami, vlevo modrá Aeskulapova hůl, dole v modrém poli prázdné ozubené kolo. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými zlatá lyra, podložená třemi pštrosími pery, červeným, stříbrným a modrým. Heslo: OMNIA VINCIT AMOR (černým písmem na stříbrné pásce, vpravo modře a vlevo červeně podšité).
Jana Maryšková 173
Karel Hora: V červeném štítě stříbrný hrot s černou hraběcí korunou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dva červené býčí rohy se stříbrným sníženým hrotem.
Karel Hora 174
Martin Gajdoš: V modrém štítě nad zlatým trojvrším doleva otočené dudy přirozených tinktur. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými čelně hledící hlava kozla přirozených tinktur.
Martin Gajdoš 175
Zdeněk Hruška: Modro-zlatě dělený štít. Nahoře pokosem zlatá hruška s jedním listem, dole pokosem červená kotva ovinutá červeným lanem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě orlí křídla, přední zlato-modře a zadní červenozlatě dělené.
Zdeněk Hruška 176
Dalibor Václav Haša: Modro-zlatě dělený štít, nahoře zlaté slunce s tváří, dole čelně hledící červená lví hlava s otevřenou černou tlamou a stříbrnými zuby. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatý páv s korunkou a červenou zbrojí.
Dalibor Václav Haša 177
Jiří Střelka: Ve zlatém štítě vyrůstající modrá silueta štítu barokního selského stavení, v něm vykořeněná zlatá lípa. V horních rozích dva červené šípy, pravý šikmo, levý kosmo. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstající zlaté slunce.
Jiří Střelka 178
Michal Severa: V modrém štítu zlaté břevno. Nad ním zlatá skautská lilie po stranách provázena zlatými růžemi, růže vpravo s modrým, růže vlevo s červeným semeníkem. Pod břevnem 3 zlaté štítky (2, 1). Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatý půlměsíc rohy nahoru, z něhož vyrůstají dva odvrácené červeno-stříbrně šachované rohy.
Michal Severa 179
Radek Pořádek: Modro-stříbrně polcený štít. Uprostřed zlatý postavený meč, provázený vpravo nahoře stříbrnou baňkou, vpravo dole stříbrnou mušlí sv. Jakuba, vlevo nahoře modrým papouškem s modrýma nohama se zlatou zbrojí, zlatým břichem a červenou náprsenkou a dole modrou růží se stříbrným semeníkem. Na kolčí přilbě s přikryvadly modro-stříbrnými zlaté paže napínající modrý luk s černou tětivou a modrým šípem.
Radek Pořádek 180
Martin Kupka: Stříbrno-modře polcený štít. Uprostřed zlatý postavený meč, vpravo nahoře provázený nahoře modrou lyrou s černými strunami a modrými napínacími kolíčky a vpravo dole modrou růží se stříbrným semeníkem, vlevo nahoře otevřenou stříbrnou knihou se zlatou ořízkou a vlevo dole stříbrnou růží s modrým semeníkem. Na kolčí přilbě s přikryvadly modro-stříbrnými modrý štír stojící na ocasu ohnutém doprava.
Martin Kupka 181
Tomáš Wizovský: V červeném štítě tři zkřížené hrábě s hrabišti v rozich a patě štítu, o pěti kolících, jejichž násady směřující do středu a procházejí zlatou korunou. V klenotu kolčí přilby s přikryvadly červeno-stříbrnými červená čepice se stříbrným lemováním, na které je sedm (3,4) pavích per. Heslo: LE ASSE LE PERE DU FUTUR (červeným písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Tomáš Wizovský 182
Kateřina Suchánková: V patě červeného štítu tři vrchy, zlatý mezi stříbrnými, převýšené čelně stříbrnou hlavou Biewer Yorkshire teriéra s červeným jazykem, provázeným vpravo zalomeným bleskem a vlevo brkem, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými rozevřená stříbrná kniha s černými deskami, v ní na obou stranách červená růže se zlatým semeníkem a zlatými kališními lístky.
Kateřina Suchánková 183
Tomáš Urbášek: Zeleno-červeně sníženou zlatou krokví dělený štít. Nahoře zlaté miskové váhy, dole zlatá rozevřená kniha s černými deskami v níž šikmo položena zelená poutnická hůl. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zelenozlatými a vlevo červeno-zlatými zlatý vyrůstající lev s červenou zbrojí.
Tomáš Urbášek 184
Karel Neuberger: V zeleno-černě polceném štítě s černo-zeleně polceným vrchem v patě štítu, v němž zlatá zkřížená hornická kladívka, otevřená zlatá kniha s černými deskami, v níž šikmo černý brk. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo zeleno zlatými kosmo postavený meč, šikmo překřížený pasteveckou holí, oboje zlaté.
Karel Neuberger 185
Josef Šmukař: V zeleném štítě pod zlatou hlavou s vinným hroznem a dvěma listy, vše černé, zlatý kůl. Vpravo zlatá číše na víno, vlevo dvě zlaté noty vedle sebe, čtvrťová a šestnáctinová. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo vlevo zeleno-zlatými zelený bažant šikmo přeložený zlatou puškou. Heslo: S PÍSNIČKOU JDE VŠECHNO LÍP (černým písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
Josef Šmukař 186
Jiří Slovenský: Dělený štít, nahoře červeno-černě polcený, vpravo zlatý patriarší kříž, vlevo zlatý fasces, dole ve zlatém poli červený vrch v patě štítu převýšený běžící červenou liškou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo červeno-zlatými dvě složená orlí křídla, přední červené, zadní černé.
Jiří Slovenský 187
Miloš Janeček: Ve stříbrném štítě z černé snížené paty rostoucí zelená lípa se dvěma větvemi a doleva prohnutým kmenem, ke kterému je přivázána vpravo třemi černými vodorovnými provazy Aesculapova hůl, ovinutá hadem, oboje zelené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými kosmo hůl s křížkem, podložená šikmo poutnickou holí zakončenou třemi listy, vše stříbrné.
Miloš Janeček 188
Jozef Cocher: V červeno-zeleně děleném štítě nahoře vyniká polovina vozového kola a dole levá ruka po zápěstí, v níž na dlani jo-jo s provázkem se smyčkou, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými stříbrná koňská hlava s krkem, podložené třemi pštrosími pery, zeleným mezi červenými. Heslo: SLUŠNOST, ZODPOVĚDNOST, PRACOVITOST (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Jozef Cocher 189
Radek Kislinger: V červeném štítě šikmé břevno s černou sklářskou píšťalou s kerblem na jejím konci, štylkem nahoře, provázené nahoře mlýnským kolem a dole skřivanem, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vlevo červeno-zlatými červená sklenka s černou stopkou a podstavcem.
Radek Kislinger 190
Jiří Šindelář: Štít s dvanácti šindeli ve dvou řadách (6,6) střídavě zlatými a zelenými a s černou hlavou se třemi zlatými růžemi o šesti okvětních listech,s červeným srdečníkem a stříbrnými lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zelenozlatými růže ze štítu, podložená pěti zelenými pštrosími pery. Heslo: AGE, GUOD AGIS (zeleným písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
Jiří Šindelář 191
Pavel Hájek: Modro-zlatě dělený štít, v něm nahoře rostoucí zlatý okřídlený býk se svatozáří (symbol evangelisty sv. Lukáše), který drží před sebou černou zavřenou knihu se stříbrnou ořízkou a stříbrným brkem. Dole uprostřed červený ježek po stranách provázený modrými růžemi se zlatými semeníky. Nad tím kolčí přilba s modro-zlatou točenicí a přikrývadly. Klenotem jsou dva modré rohy.
Pavel Hájek 192
Michal Vecheta: V modrém štítě zlatá kvádrovaná kónická věž s cimbuřím, s vytaženou zlatou mříží a dvěma černými klíčovými střílnami, převýšená třemi zlatými růžemi v hlavě štítu. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými věž ze štítu.
Michal Vecheta 193
Jiří Schneider: červeno-stříbrně kosmo děleném štítě nahoře dva kosmo položené červené vinné hrozny se dvěma listy, dole v patě štítu stříbrná kvádrovaná zeď se stříbrnou kvádrovanou věží se zlatou vydutou kuželovou střechou a makovicí, provázená vpravo zlatými postavenými rozevřenými krejčovskými nůžkami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými tři zlatá pštrosí pera.
Jiří Schneider 194
Štěpán Popovič: Ve zlatém štítě černý ondřejský kříž, v něm dvě zkřížené zlaté opatské berly závity ven s vlajícími stříbrnými sudarii. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými dvě složená orlí křídla, přední černé se zlatou hradbou se třemi stínkami, zadní zlaté. Heslo: O KROK NAPŘED (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
Štěpán Popovič 195
Petr Vostrý: Modro-červeně polcený štít se sníženým zlatým vydutým hrotem, provázeným dvěma zlatými osmicípími hvězdami. V hrotu modrý tryskající pramen. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-zlatými a vlevo modro-zlatými rozevřené kružidlo se zavěšeným kyvadlem, oboje zlaté.
Petr Vostrý 196
Alexandr Debnár: V modrém štítě horní polovice postavy bednáře v kukle, s opaskem a tašticí, utahující obruč na pivním sudu. Palice v pravé ruce přitlouká sekáč v levé ruce, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými hlava berana přirozené tinktury se zlatými rohy.
Alexandr Debnár 197
Eduard Pazourek: Ve stříbrno modře vlnitě děleném štítě nahoře vyrůstající modrá orlice s červenou zbrojí, dole na zeleném trojvrší lípa přirozených tinktur, po stranách provázená dvěma zelenými svěšenými lipovými snítkami. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými vpravo vztyčená paže přirozené tinktury, držící dvě rostliny měsíčku lékařského, přirozených tinktur, svázaných modrou stuhou, vlevo modré orlí křídlo s letkami střídavě modrými a stříbrnými, uprostřed stříbrný pazourek. Heslo: HOMO, LABOR ET NATURA (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Eduard Pazourek 198
Jan Novák: V modrém štítě pod stříbrnou pilovitou hlavou s červeným dělem šikmo postavená šavle, kosmo překřížená hasičskou sekerou, oboje stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými modrá hlava gryfa s červenou zbrojí. Heslo: Ad astra per aspera (stříbrným písmem na modré pásce, stříbrně podšité).
Jan Novák 199
Jaroslav Koutný: V modro-zlatě šikmo děleném štítě nahoře tři (2,1) stříbrné, černě zabalené cukrové homole, dole modré mlýnské kolo. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě stříbrno-červeně šachovaná orlí křídla. Heslo: SEMPER MOVENTUR (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Jaroslav Koutný 200
Rostislav Velička: V modrém štítě horní zlaté slunce s paprsky střídavě vlevo a vpravo obloukově zahnutými nad třemi vlnitými břevny, stříbrným, zlatým a stříbrným. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě složená orlí křídla, přední modro-stříbrně šachované, zadní zlaté.
Rostislav Velička 201
Václav Matoulek: Ve stříbrném štítě pod zelenou hlavou s pěti (2,3) stříbrnými rolničkami, černá kvádrovaná věž s obloukovou bránou a dvěma obloukovými okny nad sebou, podložená dvěma zlatými zkříženými paličkami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo zeleno-stříbrnými čelně hledící stříbrná hlava berana se zlatými rohy.
Václav Matoulek 202
Pavel Dolejš: V patě zlatého štítu modrá lilie, z níž vyrůstá po stranách červené paroží o dvanácti výsadách. Na kolčí přilbě s přikryvadly červeno-zlatými červená hlava gryfa se zlatou zbrojí. Heslo: FOI ET JUSTICE (zlatým písmem na červené pásce, zlatě podšité).
Pavel Dolejš 203
Josef Šimon: Ve stříbrném štítě široký zelený kůl se stříbrným vozovým kolem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými zlatá lyra. Heslo: VIRTUTIBUS ANTIQUIS OBOEDIT (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
Josef Šimon 204
Stanislav Ištvánek: Ve stříbrném štítě s modrým lemem modrý vinný hrozen se dvěma zelenými listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vztyčený stříbrný vinařský nůž se zlatou střenkou a dvěma stříbrnými nýty, podložený třemi pštrosími pery.
Stanislav Ištvánek 205
Milan Venclík: V zeleném štítě pod stříbrnou hlavou se zeleným mečem, stříbrný pisánský kříž, na něm uprostřed zlatá růže. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými dvě složená orlí křídla, mezi nimi zlatý pisánský kříž.
Milan Venclík 206
Luděk Civín: V modrém štítě děleným zlatým třikrát dolů lomeným břevnem, provázeným třemi (2,1) zlatými jablky se stříbrnou stopkou a listem. Na kolčí přilbě s přikryvadly modro-zlatými paví kyta o pěti perech, v ní jablko ze štítu. Heslo: REGENT (modrým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Luděk Civín 207
Zdeněk Bílovský: V zeleném štítě dvě stříbrná zúžená kosmá břevna, uprostřed zlatý pes plemene Tosa ve skoku se stříbrným obojkem a s červeným jazykem. Nahoře srdce, dole kosmo položené okřídlené kolo, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými vyrůstá zelená lípa.
Zdeněk Bílovský 208
David Fína: Modrý štít s černou prohnutou patou oddělenou stříbrným řetězem. Přes štít od paty k hlavě vykořeněná zlatá lípa, jejíž kmen je ovinut zeleným hadem s červeným rozeklaným jazykem. V hlavě štítu v pravém a levém rohu dvě odvrácené zlaté polnice v dolní části omotané červenou šňůrou zakončenou střapci, zasahujícími do zlaté koruny lípy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě složená orlí křídla, přední zlaté, zadní modré, mezi nimi stříbrná lilie.
David Fína 209
Jaroslav Česnek: V modrém štítě se stříbrnou hlavou s modrým kaprem obrácená podkova, uvnitř palice česneku, oboje stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dva zkřížené stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi.
Jaroslav Česnek 210
Radek Hamerník: V modro-stříbrně děleném štítě nahoře doleva obrácený stříbrný buchar hamru s kovadlinou, dole dolní polovina prázdného ozubeného kola převýšená položeným ševcovským šídlem, oboje červené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno stříbrnými dva zkřížené stříbrné vinařské nože, šikmý s červenou rukojetí podložený kosmým s modrou rukojetí.
Radek Hamerník 211
Dušan Zralý: Ve zlatém štítě zvýšený modrý vydutý hrot s postaveným mečem přeloženým kosmo palcátem a šikmo sekerou – širočinou, vše zlaté. Hrot nahoře provázený vpravo dvěma černými tlapatými kříži kosmo položenými vedle sebe a vlevo třemi (2,1) modrými kalichy. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dva zlatí zkřížení vztyčení lososi. Heslo: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Dušan Zralý 212
Filip Tomáš Hýbler: V zeleném štítě zlatým zúženým kosmým břevnem vycházejícím ze stříbrného oblaku v pravém horním rohu, provázeným nahoře zavřenou knihou a dole kosmo plovoucím kaprem, oboje stříbrné. Na kolčí přilbě s přikryvadly zelenostříbrnými dvě zelená orlí křídla, pravé se zlatým šikmým zúženým břevnem, levé se zlatým kosmým zúženým břevnem.
Filip Tomáš Hýbler 213
Milan Kameník: V modrém štítě zlaté šikmé vlnité břevno se třemi zelenými lipovými listy šikmo položenými, provázené nahoře stříbrnými zkříženými kamenickými kladívky se zlatými topůrky, dole šikmo letící zlatá včela se stříbrnými křídly. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě složená zlatá orlí křídla. Heslo: SURSUM CORDA (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Milan Kameník 214
Viliam Štajger: V zeleno-stříbrně děleném štítě dvě zlaté zkříženého hornické sekery (švancary-fokoše) na topůrkých opačných tinktur. Na kolčí přilbě s přikryvadly zeleno-stříbrnými paví kyta o sedmi perech, v ní stříbrná konvice s uchem a víkem. Heslo: TO NEŘEŠ (stříbrným písmem na zelené pásce, stříbrně podšité).
Viliam Štajger 215
Stanislav Tulis: Ve zlato-modře polceném štítě pod zvýšenou krokví opačných tinktur dvě přivrácené dlaně opačných tinktur. Na kolčí přilbě s přikryvadly modro-zlatými stříbrná hlava berana se zlatými rohy a červeným jazykem, podložená pěti pštrosími pery. Heslo: TĚMAHLE RUKAMA (modrým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Stanislav Tulis 216
Zdeněk Gajdík: V zeleném štítě prázdné ozubené kolo, v něm osminová nota přeložená zkříženými hornickými kladívky, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými zlatý vinný hrozen na zeleném stonku se dvěma zelenými listy.
Zdeněk Gajdík 217
Robert Vodička: Zeleno-modře kosmým zlatým vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře zlaté kosmo nakloněné vědro s uchem, dvěma černými obručemi a stříbrnou vytékající vodou, dole spodní polovina zlatého vozového kola. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-zlatými a vlevo modro-zlatými šikmo hrábě, přeložené kosmo puškou, oboje zlaté.
Robert Vodička 218
Pavel Hradský: V červeno-modře polceném štítě stříbrná otevřená kniha s černými deskami a s prázdným modrým ozubeným kolem uprostřed, v němž červený měšec, převýšená položeným stříbrným obouručním mečem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými stříbrná růže s černým semeníkem a okvětními lístky. Heslo: SLUŠNOST A ČEST (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Pavel Hradský 219
Hubert Alexander Janota: Ve stříbrném štítě nad modrým trojvrším šikmo vztyčený černý meč se zlatou záštitou a hlavicí, kosmo přeložený zeleným obilným klasem, provázený nahoře černým drakem s červenou zbrojí, vpravo červeným tlapatým křížem a vlevo modrou hvězdou. Na kbelcové přilbě s točenicí a přikryvadly černostříbrnými vyrůstající černý drak s červenou zbrojí. Heslo: Omnia vincit amor (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Hubert Alexander Janota 220
Vladimír Jindra: V zeleno-červeně polceném štítě kosmo postavená tužka, šikmo překřížená postaveným mečem, v patě štítu jablko, se stopkou a šikmým listem, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-zlatými a vlevo zeleno-zlatými čelně hledící stříbrná hlava berana se zlatými rohy.
Vladimír Jindra 221
Jaroslav Bouška: V modro-černě polceném štítě dva přivrácení ohlížející se stříbrní psi ve skoku se stříbrnou zbrojí, se zlatými obojky a obutí ve zlatých botách, nesoucí stříbrný vavřínový věnec, zdobený šesti stříbrnými růžemi se zlatými semeníky a zlatými kališními lístky, v něm zlatý tlapatý kříž. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými tři pštrosí pera, modré mezi černými, přeložené věncem s křížem ze štítu.
Jaroslav Bouška 222
Milan Pelikán: V černo-červeně polceném štítě vztyčený meč, na jehož hrotu posazeny miskové váhy, na pravé misce dvě křížená hornická kladívka, na levé osminová nota, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červenostříbrnými a vlevo černo-stříbrnými stříbrný pelikán se zlatou zbrojí.
Milan Pelikán 223
Miroslav Dolejš: Ve stříbrno-červeně polceném štítě vpravo polovina modré lilie, s červeným vyrůstajícím parohem o šesti výsadách, vynikající od poltící linie a vlevo zlatá lví hlava se stříbrnou zbrojí. Na kolčí přilbě s přikryvadly červeno-stříbrnými zlatá lví hlava se stříbrnou zbrojí a červeným jazykem. Heslo: JEN SLABÍ NEPOCHYBUJÍ (červeným písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Miroslav Dolejš 224
Jiří Volf: Ve stříbrno-černě děleném štítě dva kráčející vlci opačných tinktur s červeným jazykem. Na kolčí přilbě s přikryvadly černo-stříbrnými kráčející stříbrný vlk s červeným jazykem podložený pěti černými pštrosími pery. Heslo: LA MENTA PLUS QUE TOUT (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Jiří Wolf 225
Jan Círek: V zeleno-modře polceném štítě dva zkřížené stříbrné meče, dole se stříbrným řetězem spojenými rukojeťmi, provázené nahoře a po stranách třemi stříbrnými ohnivými koulemi se zlatými plameny do čtyř stran. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými stříbrná větrná korouhev, zakončená třemi (1,2) zlatými pěticípými hvězdami. Heslo: ROZHODNOST – UM - RESPEKT (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Jan Círek 226
Luboš Kousal: Ve stříbrném štítě obrácená červená podkova, v ní obrácené černé pěchovací kleště. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě složená červená orlí křídla se stříbrnými letkami.
Luboš Kousal 227
Miroslav Korf: Štít dělen cimbuřovým řezem, v horní zlato-modře polcené polovině štítu vpravo modrý koš, vlevo dva zlaté vykořeněné listnaté stromy. Dole v červeném poli prázdné ozubené kolo, v němž rozevřené odpichovací kružidlo s bleskem uvnitř, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-zlatými a vlevo modro-zlatými zlatá kovadlina. Heslo: QUO COGITATIVUM (černým písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
Miroslav Korf 228
Marie Floriánová - Macek: Ve zlatém štítě zelené šikmé břevno se šikmo položeným zlatým porodnickým fonendoskopem, provázené dvěma dubovými přivrácenými větévkami s jedním žaludem a dvěma listy, nahoře kosmo svěšená, dole kosmo vztyčená, oboje zelené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zelenozlatými vyrůstají dole spojené tři zlaté klasy ječmene, krajní odkloněné a s listem.
Marie Floriánová - Macek 229
Lenka Schlosserová - Erbes: V modrém štítě dole zlatá kvádrovaná zeď s cimbuřím s červeným křížem, převýšená kosmo položenou punčochou, šikmo přeloženou tkalcovským člunkem, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě zkřížené stříbrné řeznické sekery na zlatých topůrkách.
Lenka Schlosserová - Erbes 230
Václav Vrána: Ve stříbrno-červeně kosmo děleném štítě černá vrána provázená nahoře červeným bochníkem chleba s odkrojenou černou patkou a dole fotbalovým míčem přirozených tinktur. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými dvě přivrácené vztyčené stříbrné kosy bez kosišť, mezi nimi červený obilný klas se dvěma odkloněnými listy.
Václav Vrána 231
Jan Lienert: Ve zlato-modře polceném štítě Pegas ve skoku opačných tinktur. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstající strom přirozené barvy. Heslo: JUSTITIA–LIBERTATEM (modrým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Jan Lienert 232
Jakub Hraňo: Černo-zeleně stříbrným břevnem, dole pilovitým, dělený štít. Břevno provázené nahoře dvěma a dole jednou stříbrnou svatojakubskou mušlí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo černostříbrnými paví kyta o jedenácti (6,5) perech, v ní kráčející stříbrný býk se zlatou zbrojí a zlatou houžví v nozdrách Heslo: RODINA MŮJ POKLAD (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
Jakub Hraňo 233
Martin Dušák: Ve zlatém štítě pod červenou hlavou, kosmo stříbrně mřížovanou, modrý vypuklý klín. V něm dva zlaté zkřížené vztyčené meče, převýšené zlatými dvouramennými vahami s miskami a provázené nahoře a po stranách třemi stříbrnými osmicípými hvězdami. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-zlatými mezi dvěma černými orlími křídly červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Heslo: SUPER OMNIA VINCIT VERITAS (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
Martin Dušák 234
Petr Brodský: V zeleném štítě pod stříbrným vlnitým břevnem v hlavě vztyčená stříbrná pravá rukavice – plechovice s manžetou se zlatým lemem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými dvě složená orlí křídla, přední zelené opakující pole štítu a zadní stříbrné. Heslo: UN QUE REUNIT (zeleným písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
Petr Brodský 235
Zdeněk Jeřábek: V červeném štítě široké kosmé modré, stříbrně lemované vlnité břevno se stříbrnou vojenskou trubkou - kornetem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými červená lyra o čtyřech strunách.
Zdeněk Jeřábek 236
Peter Michalovič: V zeleném štítě stříbrný snížený hrot se zeleným hroznem na stonku, hrot je převýšen stříbrným broušeným diamantem špicí dolů, provázeným vpravo růží a vlevo svatojakubskou mušlí, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými stříbrná kuchařská čepice se zlatým lemem.
Peter Michalovič 237
Milan Holub: Ve stříbrno-modře kosmo děleném štítě nahoře dva zkřížené vztyčené modré meče, dole stříbrný holub se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vyrůstá zlatá osmicípá hvězda, přeložená modrým hořícím granátem.
Milan Holub 238
Miloslav Matoušek: Ve stříbrno-modře děleném štítě nahoře kráčející černý vlk s červeným jazykem a zuby, dole vpravo stříbrný měšec a vlevo rozevřená stříbrná kniha černými deskami, v ní kosmo položen černý cep. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými dvě orlí křídla, vpravo modré, vlevo stříbrné.
Miloslav Matoušek 239
Petr Kubíček: Dělený štít, nahoře polcený, vpravo v červeném poli stříbrný symbol sv. Trojice, vlevo ve stříbrném kvádrovaném poli červený klíčový kříž, dole v černém poli stříbrný lotosový květ. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo černo-stříbrnými obrácená stříbrná svatojakubská mušle, na níž kosmo položen červený klíč. Heslo: Aut viam inveniam aut faciam (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Petr Kubíček 240
Pavel Samiec: V červeném štítě vpravo zlatý kůl se zlatou manuální klaviaturou, provázený vpravo čtyřcípou hvězdou, převýšenou vztyčeným žaludem na stonku se dvěma odkloněnými listy a vlevo lilií, převýšenou čtyřcípou hvězdou, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými zlatá harfa. Heslo: FATA VIAM INVENIENT (černým písmem na zlaté pásce).
Pavel Samiec 241
Pavel Hubáček: Zlato-červeně vpravo polcený štít, vpravo čtyřpodlažní věž s ochozem, se dvěma okny v prvním a dvěma okny ve druhém podlaží, oknem ve třetím podlaží a oknem s hodinami ve spodní části čtvrtého podlaží, všechna okna půlkruhová a nad sebou. Vše zakončeno ochozem s pěti obloukovými okny vedle sebe a jehlovou střechou s vikýři, se dvěma věžičkami po stranách, s makovicí a křížem. Vpravo do poloviny druhého podlaží přistavěna věžička se třemi okny a kuželovou střechou. Vlevo zlatá otevřená kniha s černými deskami s kosmo položeným červeným klíčem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými šikmo červená osminová nota, kosmo přeložená zlatým klíčem.
Pavel Hubáček 242
Jaroslav Novák: Ve stříbrném štítě černý kos se svěšeným zeleným jetelovým trojlístkem se stonkem ve zlatém zobáku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými dvě černá orlí křídla, mezi nimi stříbrná Aesculapova hůl obtočená zeleným hadem. Heslo: VIVAS DIU ET PROSPERARIS (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
Jaroslav Novák 243
Petr Horák: V černém štítě široký stříbrný kůl s černým břevnem, v němž tři zlaté pruhy po stranách svázané červenými řemínky. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými černá hlava kozla se zlatými rohy.
Petr Horák 244
Jan Foltýnek: Ve zvýšeně trnitě děleném štítě nahoře v modrém poli položený zlatý meč, dole ve zlatém kvádrovaném poli modrá kapka. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dva zlaté kužele, svírající mezi vrcholy modrou kapku.
Jan Foltýnek 245
Jiří Godža: Ve stříbrném štítu se zelenou hlavou, v níž čelně dvě zlaté lví hlavy, mezi nimi dvě zlaté korunky se stříbrnými perlami nad sebou, červený drak se zlatou zbrojí. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými dva stříbrné rohy, pravý červený se třemi stříbrnými břevny a levý zelený se třemi stříbrnými břevny, mezi nimi vztyčený zlatý meč zakončený červeným plamenem, na nějž navlečeny dvě zlaté korunky se stříbrnými perlami. Heslo: „ZA ČEST A SLÁVU“ (zlatým písmem na červené pásce, zlatě podšité).
Jiří Godža 246
Karel Dyntar: Modro-červeně vpravo polcený štít. V pravém poli zlatý topol, v levém poli zlatý vrch s červeným ohněm, převýšený třemi (2,1) zlatými růžemi. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo červeno-zlatými kosmo vztyčený meč, šikmo přeložený brkem, oboje zlaté.
Karel Dyntar 247
Martina Samcová: Červeno-zeleně zlatým vydutým hrotem polcený štít, v něm zelená větrná růžice s červenými vedlejšími světovými stranami. Vpravo šikmo stonek chmele se šišticí a dvěma listy, vše zlaté. Vlevo tři zlaté obilné klasy, dole spojené, krajní odkloněné s listem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-zlatými a vlevo červeno-zlatými rozevřená červená kniha s černými deskami, na jejích stranách vpravo zlatá koruna a vlevo zlatá kvádrovaná věž s prázdnou gotickou bránou a černým gotickým oknem, se střechou zakončenou makovicí.
Martina Samcová 248
Václav Kule: Ve stříbrno-modře polceném štítě nad červenou kvádrovanou hradbou se třemi černými okny vpravo červená rolnička-karetní kule, vlevo stříbrné mlýnské kolo. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červenostříbrnými a vlevo modro-stříbrnými stříbrná kovadlina.
Václav Kule 249
Jarmila Smutná: V modrém štítě zlaté vlnité břevno se šídlem, provázené nahoře olejovým kahanem a dole hlavou kocoura, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými rozevřená zlatá kniha s černými deskami a s modrou růží uprostřed. Heslo: SERVIET (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Jarmila Smutná 250
Jan Gruna: Ve zlato-zeleně polceném štítě červený vztyčený meč provázený vpravo modrým vinným hroznem na zeleném stonku a vlevo zlatým srpem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-zlatými a vlevo modro-zlatými vyrůstající listnatý strom (platan) přirozené barvy. Heslo: KE KOŘENŮM (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
Jan Gruna 251
Zdeněk Slanina: Ve zlatém štítě kosmo postavený řeznický tesák, přeložený šikmo řeznickou širočinou ostřím nahoru, oboje modré, na místě křížení zavěšena na červeném háku v očích černá kančí hlava se stříbrnou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými červený oheň. Heslo: Genus Lardum (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
Zdeněk Slanina 252
Petr Tesař: V zeleno-modře šikmým stříbrným zúženým břevnem děleném štítě nahoře šikmo položená stříbrná sekera na zlatém topůrku, dole stříbrné mlýnské kolo. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými dvě složená orlí křídla modro-stříbrně-zeleno-stříbrněmodro-stříbrně-zeleno dělená.
Petr Tesař 253
Zdeněk Cach: Ve zlatém štítě se sníženým červeným vypuklým klínem čelně stříbrná olmécká hlava se zlatými křídly, převýšená třemi hvězdami (2,1), zlatou mezi stříbrnými. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě zlaté zkřížené dělové hlavně, podložené zlatým postaveným mečem, obtočeným zlatým hadem s červeným jazykem. Heslo: A MARI USQUE AD MARE (zlatým písmem na červené, stříbrně podšité).
Zdeněk Cach 255
Tomáš Hanza: Ve stříbrném štítě odvrácené boxerské rukavice, převýšené srdcem, vše červené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dva zkřížené vztyčené stříbrné meče.
Tomáš Hanza 256
Radomír Odvářka: V modrém štítě zlatý kotlík na třech nohách se dvěma držadly. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými tři červený šípky na zelené větévce se třemi listy.
Radomír Odvářka 257
Martin Beneš: V modro-červeně polceném štítě ošatka, z níž vyrůstají dva zkřížené ječné klasy s odkloněnými listy, mezi nimi vztyčený šíp, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo červeno-zlatými postavený zlatý meč mezi dvěma orlími křídly, vpravo modrým, vlevo červeným.
Martin Beneš 258
Rostislav Januš: V modro-stříbrně děleném štítě nahoře vyrůstá stříbrný lev s červenou zbrojí, dole prázdné ozubené kolo, v němž měšec, oboje modré. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými mezi dvěma modrými orlími křídly postavený stříbrný meč.
Rostislav Januš 259
Miroslav Šlajs: V červeno-černě polceném štítě pochodeň, podložená kosmo vztyčeným mečem a šikmo položenou pastýřskou, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo černo-stříbrnými obrácená stříbrná čelně stříbrná hlava berana s červenými rohy.
Miroslav Šlajs 260
Zdeněk Ruda: Ve stříbrném štítě vyrůstá z červeného trojvrší se zlatým vlnitým břevnem červený smrk, provázený vpravo červenou otevřenou knihou s černými deskami a vlevo červeným prázdným ozubeným kolem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě orlí křídla, vpravo červené a vlevo stříbrné.
Zdeněk Ruda 261
Pavel Mertelík: Ve stříbrném štítě vyrůstající černý pes s červenou zbrojí a se zlatým obojkem s kroužkem, držící modrý květináč, z něhož vyrůstá mezi dvěma stonky lnu, každý s jedním modrým květem a zlatým středem, květ pantoflíčku přirozené tinktury. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými vyrůstající černý pes s červenou zbrojí a se zlatým obojkem s kroužkem, držící v pravici stříbrný šikmo vztyčený meč se zlatým jílcem a v levici stříbrný kulatý štít.
Pavel Mertelík 262
Petr Novák: V černém štítě pod červeno-stříbrně cihlovanou hlavou tři (2,1) stříbrné osmicípé hvězdy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými šest pštrosích per, střídavě černých a stříbrných, uprostřed mezi nimi postavený meč opačných tinktur se zlatou záštitou a hlavicí, s červenou rukojetí. Heslo: NIC NENÍ PROBLÉM (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
Petr Novák 263
Radovan Mach: Štít dělený, nahoře stříbrno-zlatě polcený, vpravo a vlevo
Radovan Mach 264
černá krokev, dole v červeném poli zlatá dvanácticípá hvězda. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými zlatá dvanácticípá hvězda podložená černou krokví.
Tomáš Červinka 265
Renata Mazačová: Ve stříbrném štítě červené vozové kolo, převýšené vpravo červenou růží s černým semeníkem a černými kališními lístky a vlevo červeným hroznem se dvěma černými listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými kosmo kopí, šikmo přeložené vztyčeným mečem, oboje stříbrné. Heslo: CEDO NULLI (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Renata Mazačová 266
Vratislav Rejzek: V zeleno-zlatě kosmo děleném štítě pod zvýšenou červenou plamennou hlavou zlatá koňská hlava s krkem, dole ve zlatém poli kosmo zelený šíp s červeným hrotem a s křidélky. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-zlatými a vlevo červeno-zlatými vyrůstá levá lidská ruka přirozené tinktury, držící trojici zelenou stuhou svázaných zlatých šípů s červenými hroty doleva a s červenými křidélky. Heslo: NOSCE TE IPSUM (černým písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
Vratislav Rejzek 267
Zdeněk Nejdl: V zeleno-zlatě kosmo čtvrceném štítě dva zkřížené červené cepy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dva červené buvolí rohy. Heslo: NEJDL-ÉTAIT, IL EST ET IL SERA (zeleným písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
Zdeněk Nejdl 268
Petr Sokol: Červeno-černě dělený štít stříbrným břevnem, provázený nahoře letícím sokolem a dole lidskou lebkou, oboje stříbrné. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo černo-stříbrnými kosmo postavený červený kropáč, šikmo přeložený vztyčeným stříbrným klíčem.
Petr Sokol 269
František Wayrauch: V červeném štítě stříbrné šikmé břevno se šesti černými šindeli, provázené nahoře cletchským křížem v kruhu a dole čtyřlistem ze srdcí, převýšeným pátým srdcem, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými rozevřené kružidlo se zavěšenou olovnicí, oboje stříbrné. Heslo: VERITAS VINCIT MALUM (černým písmem na stříbrné pásce, černě podšité).
František Wayrauch 270
Václav Ilčík: V zeleno-modře polceném štítě kosmo střela, kosmo přeložená šavlí, oboje převýšené zkříženými hornickými kladívky, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými vyrůstá zelená dubová větévka s jedním vztyčeným žaludem mezi dvěma listy. Heslo: SCIENTIA EST POTENTIA (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
Václav Ilčík 271
Petr Holášek: Ve stříbrno-zeleně šikmo děleném štítě nahoře dva zkřížené zelené tkalcovské člunky, dole šikmo postavená stříbrná radlice. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými dva zelené býčí rohy se sníženým stříbrným hrotem.
Petr Holášek 272
Slavo Patryk Herejk: Ve zlatém štítě s černou hlavou s položeným zlatým rychtářským právem, černá orlice s červenou zbrojí a zlatou osmicípou hvězdou na hrudi. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými dva zkřížené vztyčené zlaté meče.
Slavo Patryk Herejk 273
Miroslav Herejk: Ve zlatém kvádrovaném štítě se zelenou vlnkovitou hlavou s položeným zlatým rychtářským právem, zelený keltský symbol trojice. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dva zkřížené zlaté meče.
Miroslav Herejk 274
Přemysl Herejk: V modro-černě stříbrnou sníženou krokví děleném štítě nahoře položené rychtářské právo, dole prázdné ozubené kolo, oboje stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo černo-stříbrnými dva stříbrné zkřížené vztyčené meče.
Přemysl Herejk 275
Petr Hejma: Ve stříbrno-modře děleném štítě nahoře červená otevřená kniha s černými deskami, v níž stříbrné rozevřené kružidlo, dole hvězda provázená po stranách a dole třemi menšími hvězdami, všechny stříbrné osmicípé. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými tři pštrosí pera, červené mezi stříbrnými. Heslo: HONESTAS-INDUSTRIACONTINENTIA (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Petr Hejma 276
Petr Holášek: Ve stříbrno-zeleně šikmo děleném štítě nahoře dva zkřížené zelené tkalcovské člunky, dole šikmo postavená stříbrná radlice. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými stříbrná lyra.
Petr Holášek (1989) 277
Jan Bazala: V modro-stříbrně vlevo cimbuřovitě polceném štítě hoblík, převýšený korunou, vše stříbrné, vpravo modrý brk. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými tři pštrosí pera, stříbrné mezi modrými.
Jan Bazala 278
Jiří Milský: V červeném štítě ze zeleného zvýšeného návrší, v němž stříbrný kráčející drak se zlatou zbrojí, vyrůstající stříbrný hrad se třemi věžemi a zlatými střechami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zlato-zelenými červený vinný hrozen se dvěma zelenými listy.
Jiří Milský 279
Roman Reifenauer: V červeném štítě stříbrná přivrácená hlava býka s krkem a se zlatými rohy, převýšená stříbrným maltézským křížem provázeným po stranách dvěma zlatými osmicípými hvězdami. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými černé složené křídlo, posázené stříbrnými osmicípými hvězdami.
Roman Reifenauer 280
Stanislav Čechal: Ve stříbrno-modře kosmo děleném štítě nahoře červený květ vlčího máku se zeleným semeníkem na zeleném stonku, dole stříbrná hlava psa-věžníka se zlatou zbrojí a zlatým trnitým obojkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými hlava psa ze štítu.
Stanislav Čechal 281
Petr Jůza: V červeném štítě na stříbrném stoupajícím půlměsíci stojící zlatý kohout s modrou zbrojí. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými stříbrný kohout s červenou zbrojí.
Petr Jůza 282
Dmitrij Borisovič Ždan: V červeném štítě se stříbrnou hlavou, patou a šikmým břevnem rozvinutý zlatý svítek. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými složené červené orlí křídlo se střídavě červenými a stříbrnými letkami. Heslo: GDZIE JEST OJCZYZNA TAM JEST NAJLEPIEJ (stříbrným písmem na červené pásce).
Dmitrij Borisovič Ždan 283
Jaromír Neuman: V modro-stříbrně kosmo děleném štítě nahoře stříbrná hlava beránka se zlatou svatozáří v podobě mezikruží, dole vedle sebe kuželka a bowlingová koule, oboje modré. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými kosmo postavený nůž, šikmo přeložený brkem, oboje stříbrné a podložené modrou podkovou.
Jaromír Neuman 284
Jaroslav Dvořák: Štít dělen, nahoře zeleno-stříbrně polcen, vpravo stříbrná otevřená kniha s černými deskami, v níž modré přesýpací hodiny, vlevo zelená růže se zlatým semeníkem. V dolním modrém poli zlaté kormidlo. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo zeleno-stříbrnými dva zkřížené stříbrné postavené meče. Heslo: VIVERE MILITARE EST (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Jaroslav Dvořák 285
Ladislav Sluka: Stříbrno-modře čtvrcený štít, v 1. a 4. poli černý kočičí dráp. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dvě složená orlí křídla, přední modré, zadní stříbrné.
Ladislav Sluka 286
Táňa Černá: Ve zlatém štítě s modrým pilovitým lemem s osmi (3,2,2,1) zlatými hvězdami, modrý vinný hrozen se dvěma zelenými listy a dvěma zelenými úponky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vinný hrozen s listy a úponky ze štítu, podložený pěti zlatými pštrosími pery. Heslo: CESTA JE CÍL (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
Táňa Černá 287
Miloslav Mikulka: V červeném štítě zprava vynikající stříbrně oděná pravá paže přirozené barvy držící kosmou stříbrnou rychtářskou hůl. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými vyrůstá postava svatého Mikuláše z Myry v červenostříbrném, zlatě lemovaném rouchu a zlatou svatozáří kolem hlavy a mitry. V pravici držíce zlatou berlu, v levici položenou zavřenou knihu s červenými deskami a stříbrnou ořízkou, na ní tři zlaté koule.
Miloslav Mikulka 288
Antonín Valigura: V modrém štítě vypuklá obrácená krokev, z níž vyrůstá vinný keř, se dvěma hrozny a třemi listy, přivázaný ke kolíku, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dva zkřížené stříbrné vinařské nože s modrými rukojeťmi.
Antonín Valigura 289
Pavel Padevět: V zeleno-černě polceném štítě kráčející stříbrný kohout se zlatou zbrojí, se zlatou páskou zavázanýma očima a zlatými miskovými vahami v zobáku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo černostříbrnými vztyčená zelená dubová větévka s jedním žaludem a dvěma listy.
Pavel Padevět 290
Petr Dorňák: V modrém štítě stříbrná orlice s červenou zbrojí a jazykem, nesoucí na hrudi červenou lilii. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými zlatý latinský kříž mezi dvěma stříbrnými orlími křídly. Heslo: A BOVE MAIORI DISCIT ARARE MINOR (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Petr Dorňák 291
Jana Biedermannová: V zeleném štítě šikmá routová koruna, provázená nahoře a dole dvěma srdci, vše zlaté. Na kolčí přilbě vyrůstající zbrojnoš přirozené tinktury, ve stříbrné zbroji, ve stříbrné otevřené přilbě, v zeleném varkoči, přecházejícím plynule v zeleno-zlatá přikryvadla a držící v rukou šikmo položenou stříbrnou válečnou sekeru se zobcem a bodlem na jejím vrcholu, na zlatém topůrku. Heslo: COUEUR SUR LA PAUME zlatým písmem na zelené pásce, zlatě podšité).
Jana Biedermannová 292
Dan Němec: V černo-zeleně zlatou zvýšenou krokví děleném štítě zlatý dvakrát esovitě stočený had-korálovec se vztyčenou hlavou a jazykem. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dvě složená orlí křídla, přední černé se zlatými letkami, posázené sedmi zlatými vztyčenými bukovými listy a zadní černé. Heslo: SERPENS NUMQUAM TÍTILLANDUS (černým písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
Dan Němec 293
Jan Hachran: V modrém štítě zlatý bazilišek provázený nahoře zlatou šesticípou hvězdou a vpravo stříbrným ubývajícím půlměsícem s lidskou tváří. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými zlatý bazilišek ze štítu.
Jan Hachran 294
Pavel Tomáš Zach: Ve zlatém štítě modré šikmé vlnité břevno se zlatým dubovým listem, stopkou nahoru. Na kolčí přilbě s přikryvadly modro-zlatými bůvolí rohy, vpravo zlatý, vlevo modrý, mezi nimi vztyčený zlatý dubový list. Heslo: ADVERO FLUMINE (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
Pavel Tomáš Zach 295
Marie Veisová: V zeleném štítě s černou patou kosmo položený zlatý štír, držící v klepetech stříbrné vozové kolo, provázené vpravo nahoře přivrácenou postavenou zlatou sekerou. V patě štítu tři zlaté klíny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými otevřená černá orlí křídla, mezi nimi zlatý štír na zeleném pahorku.
Marie Veisová 296
Marie Blahová: V zeleném štítě s černou patou kosmo stříbrná Hermova hůl se dvěma zlatými hady a zlatým okřídleným vrškem, provázená po stranách dvěma stříbrnými odkloněnými liliemi na stoncích, každá s odvráceným listem. V patě štítu čtyři zlaté klíny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými otevřená černá orlí křídla, mezi nimi Hermova hůl ze štítu na zeleném pahorku.
Marie Blahová 297
Michal Plíšek: V modrém štítě pod stříbrnou zvýšenou zoubkovanou hlavou ze snížené zlaté paty vyrůstající tři zlaté sněženky, krajní odkloněné a se dvěma odvrácenými listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými tři zlaté sněženky ze štítu. Heslo: Patientiam operatur (černým písmem na stříbrné pásce).
Michal Plíšek 298
Michal Špitálský: V černém štítě pod zelenou hlavou, v níž položen šíp, převýšený lukem, oboje stříbrné, stříbrná růže se zeleným semeníkem a zelenými kališními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrný rostoucí zelený drak s modrým vinným hroznem se zeleným stonkem a dvěma zelenými listy v tlamě. Heslo: INTER VEPRES ROSAE NASCUNTUR (stříbrným písmem na černé pásce).
Michal Špitálský 299
Libor Bednařík: modrém štítě nad sníženým šikmým stříbrným vlnitým břevnem stříbrná osmicípá hvězda. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrná osmicípá hvězda. Heslo: DIVINE WAY (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Libor Bednařík 300
Jaroslav Kacer: Polcený štít, vpravo zlatý, vlevo stříbrné polobřevno nad třemi břevny, stříbrným mezi červenými. Vše přeloženo zelenou čelně položenou plovací částí kachní nohy, na níž postaven stříbrný rybářský háček a převýšenou zelenoupoloženou poutnickou holí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-zlatými a vlevo červeno-stříbrnými rozevřená stříbrná kniha s černými deskami v níž červená hvězda, na níž položen šikmo zlatý hrot střely.
Jaroslav Kacer 301
Zdeněk Selucký: Ve stříbrném štítě dvě přivrácené černé hlavy psů - ohařů pointrů, provázené nahoře osmihrotým křížem a dole vztyčeným listem bahenního dubu, oboje červené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými vztyčený červený list dubu bahenního, podložený dvěma černými orlími křídly se střídavě černými a stříbrnými letkami.
Zdeněk Selucký 302
Petr Venglář: Ve zlatém štítě pod černou hlavou, v níž oko Boží oko, černý vrch s volným zlatým ohněm se čtyřmi plameny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými rostoucí zlatá orlice s červeným jazykem.
Petr Venglář 303
Michal Pavlišta: V modrém štítě stříbrný kráčející páv se zlatou zbrojí, držící v pravém pařátu dva zlaté listy na stoncích, vpravo dubový a vlevo lipový. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dvě orlí křídla, vpravo modré a vlevo stříbrné.
Michal Pavlišta 304
Pavel Vrána: V zeleném štítě vrána, držící v zobáku tři svázané svěšené obilné klasy, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými zlatý obilný snop.
Pavel Vrána 305
Lukáš Tůma: V červeném štítě stříbrný lev se zlatou zbrojí držící zlaté rozevřené kružidlo, pod lvem položený zlatý meč. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými čelně hledící stříbrná hlava berana se zlatými rohy. Heslo: FORTES FORTUNA ADIUVAT (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
Lukáš Tůma 306
Radek Galaš: V modrém štítě pod červenou hlavou s doleva položeným mečem provázeným dvěma hvězdami, vše zlaté, stříbrný lev ve skoku se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrný dvě složená orlí křídla, přední modré, zadní stříbrné. Heslo: SURSUM CORDA (stříbrným písmem na modré pásce, stříbrně podšité.
Radek Galaš 307
Josef Slavík: V červeno-černě šikmo děleném štítě šikmo položená šafářská hůl, provázená vpravo pohanskou korunou a vlevo třemi obilnými klasy dole spojenými, krajní odkloněné s listem, vše zlaté. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-zlatými a vlevo černo-zlatými slavík sedící na větvi, oboje zlaté.
Josef Slavík 308
Karel Buřič: V červeném štítě čelně hledící polovina rytíře přirozené barvy ve stříbrné zbroji, se stříbrným želeným kloboukem, držící v pravici za hlavou položený stříbrný meč, provázená vpravo nahoře zlatou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky a vlevo nahoře zlatým sluncem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými vpravo otočená rostoucí postava rytíře ze štítu. Heslo: BŮH, RODINA, VLAST (zlatým písmem na červené pásce, zlatě podšité).
Karel Buřič 309
Martin Radouš: V černém štítě zlatá koruna, z níž vyrůstají stříbrné kančí kly, dva kančí páráky uprostřed odvrácené a dva klektáty na krajích koruny přivrácené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými dvě zlatá orlí křídla. Heslo: MOBILIS IN MOBILI (stříbrným písmem na černé pásce, stříbrně podšité).
Martin Radouš 310
Uwe Vladarz: V modro-zlatě vlevo polceném štítě vpravo čelně hlava medvěda převýšená korunou, oboje zlaté, vlevo vztyčený modrý meč. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými broušený modrý diamant špicí dolů.
Uwe Vladarz 311
Jana Vladarzová: V červeno-zlatě děleném štítě nahoře koruna převýšená kometou, oboje zlaté, dole rozevřená červená kniha s černými deskami, v ní zlatá koňská hlava. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými broušený červený diamant špicí dolů.
Jana Vladarzová 312
Jan Fait: V modro-stříbrně děleném štítě nahoře vykračující stříbrný ohlížející se beránek, přidržující pravou přední nohou zlatý kříž se stříbrnou dvoucípou korouhví. Dole lilie, převýšená pěti šesticípými hvězdami do oblouku, vše červené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými dvě složená orlí křídla, přední stříbrné, zadní červené.
Jan Fait 313
Tomáš Herajt: Ve zlatém štítě pod černým zvýšeným břevnem černý kůl, v nich stříbrné hrábě se sedmi kolíky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými dvě složená orlí křídla, přední černé, zadní zlaté. Heslo: PROFANUM VULGUS ET ARCEO (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
Tomáš Herajt 314
František Bejvančický: V zeleno-zlatě polceném štítě s lemem opačných tinktur stojící jelen opačných tinktur se stříbrnou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zelenozlatými paví kyta o sedmi perech, v ní zlatý obilný snop převázaný povříslem. Heslo: ŽIJEME JEN JEDNOU (zeleným písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
František Bejvančický 315
Jaromír Sekyrka: V modrém štítě se zlatým lemem tři zkřížené zlaté bojové sekery s hroty a se stříbrnými topůrky, horní ostřím přivrácené, prostřední postavená ostřím doprava. Vše přeloženo zlatou šestilistou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými paví kyta o čtrnácti (7,7) perech. Heslo: PŘESNĚ TNOUTI (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
Jaromír Sekyrka 316
Pavel Houfek: V modro-zlatě polceném štítě vpravo postavený stříbrný meč se zlatým jílcem, vlevo polovina modrého ozubeného kola se třemi viditelnými loukotěmi a sedmi zuby. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstající zlatý jelen s červeným jazykem a stříbrnou zbrojí.
Pavel Houfek 317
Luboš Krištof: Modro-stříbrně vpravo polcený štít s modrou patou. Vpravo postavený stříbrný gotický klíč zuby dovnitř, vlevo červená krokev zleva se třemi (1,2) stříbrnými květy heřmánku se zlatými středy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými kosmo postavený čakan, šikmo překřížený pastýřskou holí, oboje stříbrné.
Luboš Krištof 318
MUDr. Josef Daněk: V zeleno-stříbrně polceném štítě vpravo včelí úl převýšený dvěma zkříženými sekerami, vše stříbrné, vlevo daněk ve skoku přirozené barvy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dvě zkřížená postavená stříbrná truhlářská dláta. Heslo: CARPE DIEM (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
MUDr. Josef Daněk 319
Jaroslav Simon: V modrém štítě do oblouku vztyčený stříbrný delfín s červeným jazykem provázený vpravo nahoře kosmým stříbrným šípem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrná okřídlená šachová figura střelce se dvěma stříbrno-červeně šachovanými křídly. Heslo: pravda a čest (stříbrným písmem na modré pásce, stříbrně podšité).
Jaroslav Simon 320
Mgr. Jiří Žilka: V modrém štítě zlatý kopřivový list, v něm modrý lotrovský kříž. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě modrá složená orlí křídla,
Mgr. Jiří Žilka 321
mezi nimi postavený zlatý býkovec. Heslo: ACTA NON VERBA (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
Martin Šlenc 322
Martin Šlenc: V modrém štítě se stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou stříbrná vlčí hlava se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými černý havran s červenou zbrojí. Heslo: NOMEN OMEN (modrým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
Miroslav Hanzlík 323
Miroslav Hanzlík: Ve zlato-modře polceném štítě vpravo doleva obrácený černý sedící medvěd s červeným jazykem, vpravo vyniká polovina zlatého vozového kola. Na kolčí přilbě s točenicí, feflíky a přikryvadly modro-zlatými vyrůstá zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím.
Jakub Otradovský 324
Jakub Otradovský: Ve stříbrno-modře polceném štítě vpravo vyrůstá stonek lnu s listy a květem přirozené barvy, vlevo stříbrné lunellum. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými tři stříbrné rostoucí vztyčené malířské štětce protkané modrou stuhou. Heslo: Cum pietate erga maiores (stříbrným písmem na modré pásce, stříbrně podšité).
Matěj Chramosta 325
Matěj Chramosta: V zeleno-zlatě polceném štítě zlato-černě polcený květ violky-macešky s červeným semeníkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zelenozlatými a vlevo černo-zlatými na zlaté podkově sedí zelený rozkřídlený drak se zlatou hrudí, křídly a ocasem, dštící červený oheň a se třemi červenými plaménky na hlavě.
Michal Soukup 326
Michal Soukup: Modro-zlatě polcený štít, vpravo stříbrná lilie, vlevo vztyčený modrý gotický klíč zuby dovnitř. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo modro-stříbrnými vyrůstá zlatá lilie. Heslo: VIVERE CUM HONORE (černým písmem na zlaté pásce).
Remigijus Bimba 327
Remigijus Bimba: V červeném štítě tři stříbrné ostrvové kůly o čtyřech sucích (2,2), mezi nimiž propletené dvě zkřížené zlaté sekery, pod krajními podloženy a přes prostřední přeloženy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenostříbrnými vyrůstá červená hlava a krk jelena desateráka se zlatým toulouským křížem mezi stříbrnými parohy.
Petras Strazdas 328
Steponas Strazdas Gliaudelis: V zeleném štítě sedm (2,3,2) zlatých utržených vztyčených lískových oříšků. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dvě zelené dole zkřížené lískové větévky se zlatými lískovými oříšky, pravá nahoře vlevo se třemi spojenými oříšky a dole vpravo s jedním a se šesti listy, levá nahoře vlevo s jedním oříškem a pod ním vpravo se třemi spojenými oříšky a se sedmi listy.
329 Steponas Strazdas Gliaudelis
Jiří Klusáček: V modro-zlatě polceném štítě vpravo kosmo postaven stříbrný hrot kopí s hákem, vlevo vyniká půl černé orlice s červenou zbrojí. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo černo-zlatými kosmo postavená zlatá střela, podložená modrou podkovou. Heslo: PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
330 Jiří Klusáček
Vladimír Obdržálek: Ve zlatém štítě zelené jablko s listem na stopce, v něm zlatá vykořeněná jabloň bez plodů o čtyřech (2,2) větvích. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými zelené prázdné ozubené kolo, v něm zlatý tlapatý kříž.
331 Vladimír Obdržálek
Oldřich Frinta: V černém štítě palcát provázený dvěma beraními rohy, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými vyrůstá černé obrněné temeno hlavy berana se dvěma zlatými rohy. Heslo: TEMPUS OMNIA REVELAT (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
332 Oldřich Frinta
Petr Lebeda: V černém štítě zlatá vykořeněná rostlina lebedy, nad kořenem vodorovně překrytá stříbrným mečem se zlatým jílcem, nahoře po stranách provázená dvěma historickými stříbrnými váhami, každá se zlatým závažím sahajícím do poloviny výšky štítu. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými levé obrněné rameno se stříbrným doleva položeným mečem se zlatým jílcem. Heslo: PERSEVERANTIA (černým písmem na stříbrné pásce).
333 Petr Lebeda
Martin Vollner: Ve zlatém štítě s černým zvýšeným vrchem modrý postavený meč s černým jílcem, provázený nahoře vpravo černými zkříženými kladívky na červených topůrkách a vlevo nahoře červenou arabskou číslicí 11, dole přeložený stříbrnou růží se zlatým semeníkem a zlatými kališními lístky, obklopenou šesti (2, 2, 2) zlatými vztyčenými lipovými listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo modro-stříbrnými zlaté okřídlené železniční kolo. HESLO: VLAST • RODINA • SÍLA (černým písmem na zlaté pásce černě podšité)
334 Martin Vollner
Tomáš Polák: V černo-zeleně polceném štítě chryzantéma, převýšená dvěma zkříženými hasičskými sekerami, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo zeleno-zlatými čelně hledící černá hlava berana se zlatou zbrojí a očima. Heslo: KDYŽ NEMŮŽEŠ, PŘIDEJ (černým písmem na zlaté pásce, černě podšité).
335 Tomáš Polák
Jan Kohout: Ve zlato-červeně polceném štítě vykračující kohout opačných tinktur s modrou zbrojí, držící v pravém pařátu dřevěné rychtářské právo přirozené barvy. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými zlatý vykračující kohout s červenou zbrojí, držící v pravém pařátu dřevěné rychtářské právo přirozené barvy.
336 Jan Kohout
Tomáš Kotrba: V modro-stříbrně děleném štítě nahoře letící stříbrná vlaštovka, dole vztyčený zelený javorový trojlist. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly vpravo modrostříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými vyrůstající javor přirozené barvy.
337 Tomáš Kotrba
Jan Dokulil: Ve zlatém štítě červené srdce, ze kterého vyrůstají tři červené tulipány na zelených stoncích po dvou listech, krajní odkloněné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými dvě zkřížené stříbrné sekery se zlatými topůrky.
338 Jan Dokulil
Dušan Polášek: V modrém štítě děleném zúženým zlatým břevnem nahoře vedle sebe zlatá husa s červenou zbrojí a doleva obrácená zlatá sekera. Dole zlatá vykořeněná lípa se čtyřmi (2,2) větvemi. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrozlatými rostoucí zlatá orlice s červenou zbrojí.
339 Dušan Polášek
Karel Dlouhý: V modrém štítě stříbrná kniha se zlatou ořízkou, hřbetem a dvěma sponami, podložená dvěma stříbrnými zkříženými hornickými sekerami na zlatých topůrkách. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými modrá půlkulatá čepice se stříbrným lemem, ze které vyrůstají čtyři husí brky. Heslo: VĚRNOST NADEVŠE (modrým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
340 Karel Dlouhý
Jiřina Šestáková: V zlatém štítě se zeleným lemem červený rak držící v pravém klepetu zelené kosmo postavené psací pero s násadkou tvořenou ptačím brkem a v levém zelenou šikmo postavenou olivovou snítku se třemi černými olivami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými zlaté okvětí jiřiny. Heslo: Ab imo pectore (zlatým písmem na zelené pásce, zlatě podšité).
341 Jiřina Šestáková
David Stránský: Stříbrno-zlatě zeleným ondřejským křížem dělený štít, v horním poli hvězda, v dolním poli lilie, oboje modré. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo zeleno-zlatými vyrůstá stříbrný jednorožec se zlatou zbrojí, modrou hřívou a bradkou, držící zelenou zeměkouli.
342 David Stránský
Vladimír Pitín: V modrém štítě červené, stříbrně lemované kosmé břevno se dvěma včelami přirozených tinktur, provázené nahoře stříbrnou hvězdou a dole zlatou růží s červeným semeníkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modrostříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými stříbrná rozevřená kniha.
343 Vladimír Pitín
Václav Hrbáček: V modrém štítě stříbrná kosmá kvádrované zeď se šesti stínkami cimbuří. Na ní kráčí zlatý lev se stříbrnou zbrojí a červeným jazykem, který drží zlaté kolo o osmi loukotích. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými přirozená hlava vlka se zdviženými slechy, vyceněnými stříbrnými zuby a s červeným jazykem.
344 Václav Hrbáček
Jiří Smrž: V modro-stříbrně vlevo polceném štítě vpravo stříbrný smrž a vlevo modrá poutnická hůl. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými tři postavené meče, stříbrný, podložený dvěma zkříženými modrými.
345 Jiří Smrž
Jaroslav Květoň: V modrém štítě pod zlatou hlavou se čtyřmi modrými růžemi se stříbrnými semeníky a zelenými kališními lístky dva zkřížené stříbrné čakany se zlatými topůrky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě zlaté odvrácené vysoké boty-škorně, obě s vyrůstající zelenou větévkou se třemi (1,2) růžemi ze štítu Heslo: ŠAK NIC NEHUTEČE (modrým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
346 Jaroslav Květoň
Jiří Kába: V zeleném štítě po jeho obvodu zlatý řetěz o šestnácti článcích. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými zlatý netopýr s roztaženými křídly podložený sedmi zelenými pštrosími pery. Heslo: UMŘÍT UMÍ KAŽDÝ (zeleným písmem na zlaté pásce, zeleně podšité).
347 Jiří Kába
Pavel Toman: Polcený štít, v pravém modrém poli zlatá zavinutá střela, v levém modrém poli tři zlatá břevna. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými dvě složená modrá orlí křídla, přední polcené, vlevo se třemi zlatými břevny.
348 Pavel Toman
Miroslav Udatný: V červeném štítě ze stříbrné kvádrované hradby o třech stínkách a s černou gotickou branou, rostoucí stříbrný lev se zlatou zbrojí se stříbrnou kbelíkovou přilbou držící v pravé tlapě stříbrný meč se stříbrnou záštitou a se zlatým jílcem. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dva stříbrné zkřížené meče přeložené červenou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Heslo: Vivere Militare Est (červeným písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
349 Miroslav Udatný
Petr Matušek: V červeném štítě stříbrné břevno se třemi dolů obrácenými červenými krokvemi, provázené nahoře stříbrnou rozevřenou knihou s černými deskami a dole šikmo vztyčeným stříbrným mečem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými tři pštrosí pera, stříbrné mezi červenými. Heslo: FORTITUDO , HONOR , FAMILIA (červeným písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
350 Petr Matušek
Gerd Hruška V červeném štítě se stříbrnou hlavou s doleva položeným červeným brkem do dolního pole vyrůstá z řezu svěšená větev s hruškou mezi dvěma listy, vše stříbrné. Na kolčí přilbě vyrůstající červená lví tlapa přecházející plynule v červeno-stříbrná přikryvadla a držící stříbrnou otevřenou knihu. Heslo: TOUŽIT VĚDĚT VÍC (červeným písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
351 Gerd Hruška
Tomáš Jelínek: V černém, stříbrně lemovaném štítě hlava jelena převýšená třemi liliemi, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými lilie mezi jeleními parohy, vše stříbrné.
352 Tomáš Jelínek
Libor Jelínek: černém, zlatě lemovaném štítě hlava jelena převýšená třemi liliemi, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými lilie mezi jeleními parohy, vše zlaté.
353 Libor Jelínek
Ondřej Sýkora: Ve stříbrném štítě nad sníženým modrým ondřejským křížem se stříbrným kalichem modrý měšec, na němž položena stříbrná hornická kladívka. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrná sýkora se zlatou zbrojí.
354 Ondřej Sýkora
Petr Skorkovský: V červeném štítě polovina zlatého lva držícího v tlamě a tlapách stříbrné sukno, na němž mezi tlapami červený kalich. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými postavené rytířské kopí, podložené zkříženými vidlemi, vše zlaté.
355 Petr Skorkovský
Zdenek Fiala: V červeno-černě šikmo děleném štítě okřídlené srdce, převýšené v červeném poli květem fialky, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černočervenými zlatý květ fialky, podložený třemi pštrosími pery, černým mezi červenými.
356 Zdenek Fiala
Karel Bulva: Ve stříbrném štítě s modrou cimbuřovitou hlavou, v níž vpravo kosmo položená bulva s listy a s kořenem a vlevo šikmo položená osminová nota, oboje stříbrné, kosmo položená sekera, šikmo přeložená vztyčeným rýčem, oboje modré a převýšené zeleným vinným hroznem se dvěma listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo zelenostříbrným rozevřená stříbrná kniha s černými deskami, v ní vpravo kosmo postavené šípy, vpravo modrý vedle červeného a vlevo dva červené postavené šípy vedle sebe.
357 Karel Bulva
Jana Pelikánová: V modrém štítě se zlatým trnovým lemem ze zlatého hnízda vyrůstající stříbrný pelikán se zlatou zbrojí krmící čtyři stříbrná mláďata se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě panna, oděná v modré šaty se stříbrnými parukávy, držící v rukou zlatou korunu, její šaty přecházejí v modro-stříbrná přikryvadla. Heslo: SOUS MA SURVEILLANCE (stříbrným písmem na modré pásce, stříbrně podšité).
358 Jana Pelikánová
Milan Stránský: V modro-stříbrně kosmo děleném štítě nahoře stříbrný gryf s červenou zbrojí, dole modrý pentagram. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými zlatá ostrve o šesti sucích mezi dvěma stříbrnými křídly. Heslo: SIGNUM TEMPORIS (černým písmem na stříbrné pásce modře podšité).
359 Milan Stránský
Michal Švec: V modrém štítě nad zlato-modře šachovanou patou zlaté ševcovské trojramenné kopyto. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými postavená dřevěná špulka přirozené barvy se stříbrnou nití a šikmo zabodnutou zlatou jehlou mezi dvěma křídly, vpravo zlato-modře šachovaným a vlevo modrým.
360 Michal Švec
Radek Berecka: V modrém štítě šikmá březová větev se dvěma suky, nahoře provázená lilií, dole třemi koulemi (2,1), vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými dva modré březové listy vyrůstající ze stříbrného pergamenového svitku.
361 Radek Berecka
Ing. František Novotný: Ve stříbrno-zeleně děleném štítě, nahoře tři šikmo položené zelené jetelové čtyřlístky (1+2). Dole v červené zvýšené patě oddělené obloučkovitým řezem zlatý javorový list (javor klen). Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo červeno-zlatými modro-stříbrnými ozubené kolo s červeným okružím a zlatými rameny. Heslo: FAMILIA OMNEST EST (černým písmem na zlaté pásce).
362 Ing. František Novotný
Zdeněk Betlach: V zeleném štítě se zlatým lemem sedící stříbrný zajíc. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými vyrůstající borovice přirozené barvy. Heslo: AVEC LE LIEVRE POUR TOUJORS! (stříbrným písmem na zelené pásce, stříbrně podšité).
363 Zdeněk Betlach
JUDr. Zdeněk Krampera: V zeleném štítě postavená zlatá přeslice se stříbrnou panenkou lnu, překrytá v patě štítu zlatým hřebenem s osmi hroty otočenými k hlavě štítu. Přeslice po stranách nahoře provázena po třech (2,1) zlatých koulích. Na kolčí přilbě s točenicí, feflíky a přikryvadly zeleno-stříbrnými dvě černá křídla, překrytá zlatými miskovými vahami.
364 Zdeněk Krampera
Petr Haupt: V modrém štítě vyrůstá ze sníženého stříbrného vlnitého břevna stříbrný vlk se zlatou zbrojí a červeným jazykem, držící zlatý pohár. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dvě křídla, pravé pětkrát modro-stříbrně šikmo děleno, v modrých pruzích po stříbrném mlýnském kole a levé pětkrát modrostříbrně kosmo děleno, v modrých pruzích po stříbrném mlýnském kole. Heslo: PETRAM ET CAPVT (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité)
365 Petr Haupt
František Pátek: V modro-černě polceném štítě vztyčený stříbrný meč se zlatým jílce a záštitou, přeložený sníženou zlatou trnitou krokví s černým rozevřeným kružidlem. Nad krokví vpravo šikmo postavený stříbrný pstruh, vlevo zlatý kalich. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo modro-stříbrnými rostoucí pravá paže přirozené barvy oblečená v černém rukávu se zlatou manžetou, držící v dlani dřevěné rychtářské právo přirozené barvy, zakončené stříbrnou otevřenou dlaní.
366 František Pátek
Milan Porteš: V černo-zlatě polceném štítě modrý lev ve skoku s červenou zbrojí, držící květ protěže na stonku se dvěma listy, vše stříbrné, semeník zlatý. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo modro-zlatými dvě složená modrá křídla, přední zlaté, zadní černé, mezi nimi protěž ze štítu.
367 Milan Porteš
Marek Poncza: V zeleno-modře šikmým stříbrným břevnem děleném štítě nahoře kladívko pro zkoušku stříbra, dole dvě vlnitá břevna, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými dvě dělená křídla, pravé stříbrno-zeleně a levé stříbrno-modře.
368 Marek Poncza
Petr Maršík: V modrém štítě sedící okřídlený lev přidržující pravou tlapou vozové kolo, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrná kniha s červenými deskami a ořízkou, podložená dvěma zkříženými postavenými stříbrnými meči.
369 Petr Maršík
Riana Viera Stránská: V modrém štítě vyrůstá zlatý divý tmavovlasý vousatý muž se zeleným věncem kolem beder s levicí v bok a v pozvednuté pravici držící stříbrný brk, provázený vlevo nahoře zlatou korunou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými rostoucí divý muž ze štítu.
370 Riana Viera Stránská
Adéla Stránská: V červeném štítě vyrůstá zlatý divý tmavovlasý vousatý muž se zeleným věncem kolem beder s levicí v bok a v pozvednuté pravici držící stříbrnou flétnu, provázený vlevo nahoře stříbrným bochníkem chleba s odkrojenou zlatou patkou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými rostoucí divý muž ze štítu.
371 Adéla Stránská
Michal David: V modrém štítě nad červenou patou se zlatou korunou břevno se stříbrnou klaviaturou a s černými klávesami nahoře. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými zlatá lyra.
372 Michal David
Josef Voják: Polcený štít, vpravo třikrát stříbrno-modře dělený smrkovým řezem o třech špicích na čtyři pole střídavých tinktur. V levém modrém poli štítu postava vojáka v červeném kabátci se zlatými nohavicemi, stříbrnými punčochami a stříbrně ohrnutými širokými rukávci, černým trojcípým kloboukem a s koženou tornou přirozené barvy na zlatém řemeni, voják drží pravou rukou od levé nohy nahoru pušku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vlevo modré orlí křídlo, ze kterého vyrůstá stříbrný pes se zlatým obojkem a červeným jazykem.
373 Josef Voják
Tomáš Rathouský: V červeném štítě kosmo rychtářské právo provázená nahoře makovicí a dole svěšenou chmelovou šišticí, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými stříbrný komín se zdobenou hlavicí, třemi volnými průduchy a červenou komínovou stříškou.
374 Tomáš Rathouský
František Ceperko: V černé štítě triquetra převýšená beraními rohy, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými rozevřená stříbrná kniha s černými deskami.
375 František Frederik Ceperko
Václav Farník: V černém štítě stříbrný dvouhlavý sokol se zlatou zbrojí a jazykem a s modrým vztyčeným modrým lipovým listem na hrudi. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-stříbrnými a vpravo modro-zlatými dvouhlavý sokol ze štítu. Heslo: FUIMUS (zlatým písmem na modré pásce, zlatě podšité).
376 Václav Farník
Jiří Szeliga: V modro-červeně děleném štítě nahoře vyrůstá zlatá orlice, dole stoupající půlměsíc, z něhož vyrůstá tlapatý latinský kříž, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo červeno-zlatými tři pštrosí pera, modré, zlaté a červené.
377 Jiří Szeliga
Ing. Aleš Wollmuth: V červeno-černě děleném štítě vyrůstá stříbrný pes se zlatým jazykem a obojkem, držící přivrácenou zlatou Aesculapovu hůl. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo černo-zlatými vyrůstající stříbrný pes se zlatým jazykem obojkem, držící zlatý postavený meč.
378 Aleš Wollmuth
Svatopluk Frolík: V zeleno-černě zlatou nití zvýšeně děleném štíte nahoře zlatá ošetřovatelská lampa/kahan s červeným plaménkem, dole vyrůstající hrábě s čelně sedící sovou, oboje zlaté. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno zlatými sedm zlatých svázaných obilných klasů mezi černými křídly se střídavě černými a zlatými letkami.
379 Svatopluk Frolík
Lukáš Horák: V modrém štítě tři vrchy, zelený mezi stříbrnými, převýšené vpravo volným ohněm se sedmi plameny a vlevo tlapatým latinským křížem, oboje stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými prázdná stříbrná desetihrotá hvězda.
380 Lukáš Horák
Miroslav Čermák: Ve zlatém štítě vpravo vykořeněná borovice provázená vlevo rehkem - čermáčkem, oboje přirozených barev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-zlatými dvě pera z káněte, přední černé, zadní zlaté.
381 Miroslav Čermák
Josef Kudrna: V modrém štítě prázdné stříbrné mlýnské kolo, v něm stříbrná hlava berana s krkem a zlatou zbrojí, provázené po stranách stříbrnými loknami. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými stříbrná hlava berana s krkem a zlatou zbrojí.
382 Josef Kudrna
Zdeněk Růta: V modrém štítě z červeného trojvrší vyskakující stříbrný kůň se zlatou zbrojí, provázený vpravo nahoře zlatým květem routy vonné se čtyřmi okvětními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-zlatými zlatá podkova mezi dvěma orlími křídly, vpravo modrým, vlevo červeným.
383 Zdeněk Růta
Ing. Jiří Bouška: V červeno-černě polceném štítě dva přivrácení stříbrní psi ve skoku, se zlatými obojky s kroužky, nesoucí zlatou lilii. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými červený drak se stříbrnou zbrojí, nabodnutý na zlaté kopí se stříbrným hrotem.
384 Jiří Bouška
Ondřej Šlambora: Ve stříbrném štítě s modrou hlavou, v níž dvakrát prohnutá stříbrná lipová ratolest se třemi listy, vzpínající se modrý Pegas. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vyrůstající modrý Pegas ze štítu.
385 Ondřej Šlambora
Petr Winkler: V modro-červeně stříbrnou zvýšenou krokví děleném štítě stříbrná otevřená kniha, v ní modrý klínový kříž. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými dva odkloněné vztyčené úhelníky zkřížené kratšími rameny, modrý šikmý přiložený červeným kosmým.Heslo: CUM CECIDERO – SURGAM (černým písmem na stříbrné pásce, červené podšité).
386 Petr Winkler
Stanislav Vaněk: V červeném štítě stříbrná otevřená kniha se zlatými deskami. Na listu vpravo modrá růže s červeným semeníkem, na listu vlevo červená růže se zlatým semeníkem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo modro-stříbrnými stříbrná rozevřená kniha se zlatými deskami, na listu vpravo červená růže se zlatým semeníkem na listu vlevo modrá růže s červeným semeníkem.
387 Stanislav Vaněk
Patrik Černý: V černém štítě vyrůstá ze stříbrné vlnkovité paty zelený ostrov se zlatým kostelem s věží s cimbuřím s obloukovými vraty a nad nimi s obloukovým oknem z každé strany s kostelní lodí se třemi obloukovými okny vedle sebe s červenou střechou zakončenou zlatým latinským křížem a se sníženým kněžištěm s obloukovým oknem s červenou střechou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými vyrůstá zlatá biskupská rukavice ozdobená červeným střapcem, držící zelený trojlístek.
388 Patrik Černý
Jiří Pavlíček: V červeném štítě zlatý osmiramenný kříž s kratšími kosmými a šikmými rameny. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými vyrůstající zlaté slunce mezi dvěma orlími křídly, vpravo červeným a vlevo stříbrným.
389 Jiří Pavlíček
Josef Berka: V modro-stříbrně palisádovým řezem děleném štítě nahoře dva stříbrné mlýnské kameny a dole šikmo postavený palcát, kosmo postaveným mečem, provázené do oblouku pěti šestihrotými hvězdami, vše modré. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro- stříbrnými šikmo postavený palcát, kosmo přeložený postaveným mečem, oboje stříbrné.
390 Josef Berka
Jiřina Berková - Polanská: Ve stříbrném štítě pod modrou palisádovou hlavou, nad modrou vlnitou patou s položenou stříbrnou radlicí modré mlýnské kolo, provázené nahoře dvěma červenými růžemi s modrým semeníkem modrými kališními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými vyrůstající stříbrné mlýnské kolo podložené kosmo postaveným modrým mečem a šikmo postavenou červenou sekerou – širočinou.
391 Jiřina Berková-Polanská
Pavel Jakoubek: V zeleno-stříbrně děleném štítě nahoře stříbrná křivule, dole černý vrch. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými stříbrná křivule nahoře s červenou zátkou.
392 Pavel Jakoubek
Petr Sedláček: V zeleném štítě obrácená stříbrná svatojakubská mušle s červeným svatojakubským mečem převýšená šikmo postaveným mečem, kosmo přeloženým cepem, obojí stříbrné. Na hrncovité přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými postavený stříbrný meč mezi dvěma zelenými orlími křídly.
393 Petr Sedláček
Zdeněk Kolařík: Ve stříbrném štítě nad polovinou modrého vozového kola svěšená zelená švestková větev se třemi modrými plody a dvěma odkloněnými zelenými listy. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo zeleno-stříbrnými stříbrný handballový míč.
394 Zdeněk Kolařík
Daniel Moštěk: V modrém štítě stříbrná vykořeněná jabloň s pěti zlatými jablky, převýšená zlatým slunečním křížem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modrostříbrnými vlevo dvě stříbrná orlí křídla.
395 Daniel Moštěk
Stanislav Penc: V zeleném štítě pod stříbrnou hlavou se třemi vztyčenými zelenými listy konopí kráčející stříbrná koza se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými rostoucí divý muž přirozené barvy s dlouhými vlasy a vousy, se zeleným věncem z listů konopí na hlavě a zelenou suknicí složenou z pěti špičatých lupenů, držící v pravé ruce vztyčený zelený list konopí. Heslo: ZDRAVĚ ŽÍT - SVOBODNĚ MYSLET (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
396 Stanislav Penc
Filip Dostál: V modrém štítě z paty štítu vyrůstající stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím, z níž vyrůstá postava dvanáctiletého Ježíše přirozených barev, v říze přirozené barvy se zlatou svatozáří kolem hlavy, pokládající před sebe na průčelní stěnu věže červené slunce, které má v ústech kosmo polos slunečních hodin přirozené barvy a jejichž hodinové rysky přirozené barvy jsou vyryty na průčelní stěně věže. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými červené slunce ze štítu, které má v ústech kosmo polos slunečních hodin přirozené barvy, vše podloženo třemi pštrosími pery, modrým mezi stříbrnými. Heslo: SALUS ANIMARUM SUPREMA LEX (stříbrným písmem na modré pásce, stříbrně podšité).
397 Filip Dostál
Vojtěch Hylský: Ve stříbrno-modře dvakrát polceném a pošikem děleném štítě dva přivrácení vzlétající ptáci-hýlové, vpravo červený, vlevo stříbrný. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými modrá lyra, přeložená dvěma zkříženými červenými rovnými (středověkými) trubkami.
398 Vojtěch Hylský
Jaroslav Jackmann: Ve stříbrném štítě červený tlapatý kříž se zlatým vztyčeným mečem, provázený mezi rameny čtyřmi černými dělovými koulemi. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými vyrůstající černý orel se zlatými svatozářemi a červenou zbrojí. Heslo: FIDE ET HONORE (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
399 Jaroslav Jackmann
Jan Vilímek: V červeno-zeleně kosmo děleném štítě zlaté kosmé žezlo, provázené dvěma stříbrnými orlími křídly. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zelenostříbrnými a vlevo červeno-tříbrnými červeno-zeleně kosmo dělené orlí křídlo, na něm dva odvrácené stříbrné varhanářské nože se zlatými střenkami.
400 Jan Vilímek
Libor Eksler: Stříbrno-modře cimbuřovitě vpravo polcený štít. Vlevo kosmo rychtářské právo, šikmo překřížené brkem, oboje převýšené severkou, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými dva volské rohy, vpravo modrý, vlevo stříbrný.
401 Libor Eksler
Tomáš Petr: V modro-červeně polceném štítě obrácená podkova, v ní vztyčený nůž hrotem spojený se špicemi trnů třech klíčů do podoby kříže, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červenostříbrnými vyrůstá vzlétající stříbrná holubice s černou zbrojí. Heslo: PER ASPERA AD ASTRA (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
402 Tomáš Petr
Pavel Petr Prchlík: Ve zlato-červeně polceném štítě zkřížené ostrve převýšené zavinutou střelou, vše opačných barev. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými orlí křídlo červeno-zlatě čtvrcené.
403 Pavel Petr Prchlík
Radek Jelínek: V červeném štítě zvýšený stříbrný vydutý hrot, v něm čelně červená hlava jelena, převýšená červenou růží s černým semeníkem, provázený vpravo postaveným mečem a vlevo čelně radlicí, obojími stříbrnými. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dva buvolí rohy, vpravo červený, vlevo stříbrný. Heslo: SANGUIS NON EST AQUA (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité).
404 Radek Jelínek
Romana Recová: V zeleno-stříbrně polceném štítě vpravo tři stříbrná ozubená kola nad sebou, vlevo tři červené růže nad sebou se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými stříbrná rozevřená kniha s černými deskami.
405 Romana Recová
Eva Havlenová: V červeno-stříbrně polceném štítě dvě odvrácené lvice ve skoku, vpravo stříbrná se zlatou zbrojí, vlevo červená se zlatou zbrojí. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými červená růže se zlatým
406 Eva Havlenová
semeníkem a zelenými kališními lístky.
407 Josef Zajíček
Zdeněk Klubrt: V červeno-černě polceném štítě na položeném zlatém jelením parohu ve skoku stříbrný lev se zlatou přilbou na hlavě, držící v pravé tlapě zlatý meč. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo černozlatými černo-stříbrně fasetovaná hvězda.
408 Zdeněk Klubrt
Edvard Lanz: V zeleno-modře polceném štítě prázdné ozubené kolo, v něm vztyčený list anthuria, oboje převýšené dvěma zkříženými kopími, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-stříbrnými a vlevo modrostříbrnými stříbrná včela.
409 Edvard Lanz
Petr Hluchník: Štít dělen, nahoře ve zlatém poli svěšená zelená švestková větev se třemi modrými plody a dvěma odkloněnými zelenými listy, dole modro-zeleně polcen, vpravo svěšená borová šiška a vlevo růžice listů přízemní juky, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo zeleno-zlatými zlatá podkova, v ní modrý měšec.
410 Petr Hluchník
Petr Kika: V zeleném štítě stříbrný kvádrovaný most s jedním obloukem a s cimbuřím, provázený nahoře kráčejícím stříbrným vlkem se zlatou zbrojí, držícím v zubech zlatý klíč a dole stříbrným hornickým kahanem se zlatým plamenem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými dvě zelená orlí křídla. Heslo: DO NITRA A DO ŽIVOTA (černým písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
411 Petr Kika
Jan Mlčák: Ve stříbrném štítě s modrým lemem, dole s pěti stříbrnými hvězdami do oblouku, červený heroldský kříž podložený dvěma zkříženými postavenými modrými gotickými klíči zuby nahoru, kosmo s kosočtvercovým a šikmo s oválným držadlem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červenostříbrnými a vlevo modro-stříbrnými tři pštrosí pera, červené, stříbrné a modré.
412 Jan Mlčák
MVDr. Karel Ježek: Polcený štít, vpravo v modrém poli pivovarnické náčiní - dvě zkřížené stříbrné pivovarnické limpy a přes ně zlatá pivovarnická lopata. Ve středu levé poloviny v rozšířeném stříbrném břevně ježek přirozené barvy ve skoku. Břevno je lemováno nahoře i dole šesti modrými hroty ve zlatých polích. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými modře okřídlená Aesculapova hůl přirozené barvy, pětkrát ovinutá modrým hadem, vše přeloženo zlatou literou-verzálkou „V“.
413 Karel Ježek
Miroslav Frk: V modrém štítě pokosem stříbrný fasces s červenými stuhami, provázený nahoře zlatým jeruzalémským křížem, dole černá růže se zlatým semeníkem na stříbrné růži, oboje se zelenými kališními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými tři pštrosí pera, zelené, zlaté a modré.
414 Miroslav Frk
Heslo: De cinis vitae (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
415 Karolína Metzová
Tomáš Pytlík: V modrém štítě stříbrný gryf s červenou zbrojí držící v pařátech zlatý vztyčený klíč zuby ven. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými mezi černými orlími křídly vztyčený zlatý klíč zuby ven.
416 Tomáš Pytlík
Prokop Něměček: Červeno-černě zvýšeným stříbrným břevnem dělený štít, nahoře tři zlaté kůly, dole zlatý vykořeněný ořešák se šesti olistěnými větvemi, provázený vlevo nahoře stříbrnou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly černo-stříbrnými vyrůstá červeno-zlatě šachovaný lev se stříbrnou zbrojí držící pravou tlapou stříbrnou řeznickou sekeru na topůrku přirozené barvy. Heslo: QUOD SUMUS HOC ERITIS (černým písmem na zlaté pásce).
417 Prokop Něměček
Lubomír Opletal: Ve zlato-modře děleném štítě vpravo černý květ s pěti okvětními lístky a zlatým středem, vlevo černý latinský kříž. Dole tři (2+1) zlaté pěticípé hvězdy. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly dvě orlí křídla, pravé zlato-modře a levé modro-zlatě dělené, mezi nimi zlatá laboratorní misková váha. Heslo: ASPERGES ME HYSSOPO (černým písmem na zlaté pásce).
418 Lubomír Opletal
Jiří Kotzot:V modro-stříbrně šikmo sníženě cimbuřovitě děleném štítě nahoře stříbrná kohoutí hlava, dole červený dračí pařát. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-stříbrnými a vlevo červeno-stříbrnými vyrůstající stříbrný lev, podložený dvěma zkříženými praporci s ocasy, vpravo modrým na červeném ratišti s hrotem a vlevo červeným na modrém ratišti s hrotem.
419 Jiří Kotzot
Miroslav Rybáček: V modrém štítu stříbrné segmentové sdružené podvojné okno, v lomeném oblouku se středovým sloupkem, vloženém do masivního kamenného rámu ostění, se čtyřlaločným otvorem pod klenákem rámu. Na hrncové přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými vyrůstá mezi dvěma modrými orlími křídly stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím a černým oknem.
420 Miroslav Rybáček
Lukáš Richter: V černo-červeně cimbuřovitě děleném štítě nahoře vyrůstá vrch, obklopený vpravo dvěma klasy, dole spojenými a odkloněnými s listem a vlevo komínkem tvarůžků o šesti kusech, vše zlaté. Dole tři stříbrná vlnitá břevna. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-zlatými a vlevo červeno-stříbrnými vyrůstá postava tesaře přirozené barvy s černým kloboukem na hlavě, v černém cechovním kroji se zlatými prvky, ve stříbrné košili, s červeným uvázaným šátkem kolem krku, se širočinou přirozených tinktur v pravé ruce přes rameno a levicí v bok.
421 Lukáš Richter
Marek Kincl: Ve stříbrném štítě v zeleném hrotu, provázeným dvěma zelenými olivovými věnci, kožený fotbalový míč přirozené barvy, převýšený rohem fotbalového hřiště v podobě dvou v pravém úhlu spojených úseček s vyznačeným obloukem úhlu, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-stříbrnými stříbrná lilie, podložená dvěma zkříženými zelenými olivovými ratolestmi. Heslo: Ad victoriam tendentes (zeleným písmem na stříbrné pásce, zeleně podšité).
422 Marek Kincl
Petr Havránek: Ve zlato-červeně polceném štítě čelně černý rozkřídlený havran držící v pravém pařátu vztyčený červený gotický klíč s oválným držadlem a se zuby nahoru, v levém pařátu postavenou zlatou vařečku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-zlatými zlatá lyra s černě zakončenými rameny s černou osminovou notou v osmi černých strunách. Heslo: SANGIUS NON AQUA (červeným písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
423 Petr Havránek
Jiří Havránek: Ve zlatém štítě nad dvěma odvrácenými černými havraními pery čelně černý rozkřídlený havran držící v pařátech po jednom vztyčeném červeném šípu, přivrácených k hrudi. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červenozlatými čelně zlatá beraní hlava s červenými rohy, stříbrně zakončenými. Heslo: NE PERDAS SANITATEM (černým písmem na zlaté pásce, červeně podšité).
424 Jiří Havránek
Libor Hoskovec: V modrém štítě stříbrná snížená krokev s modrým rozevřeným kružidlem, provázená nahoře dvěma stříbrnými liliemi a dole stříbrnou rozevřenou knihou. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými čtyři pštrosí pera, střídavě stříbrná a modrá. Heslo: ALTA PETUNT (černým písmem na stříbrné pásce).
425 Libor Hoskovec
Adam Rada: V červeném štítě ve stříbrném klínu červená sedící liška. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dvě stříbrná spojená orlí křídla.
426 Adam Rada
Vojtěch Šašek: V patě červeno-modře polceného štítu miskové váhy se sloupkem, převýšené vpravo obilným snopem a vlevo kosmo vztyčeným rychtářským právem, provázeným vlevo nahoře osmihrotou hvězdou, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo modro-zlatými a vlevo červeno-zlatými dva bůvolí rohy, pravý červeno-zlatě a levý zlato-modře dělený, mezi nimi černá kotva obtočená řetězem. Heslo: FACERE OMNIA POTES (černým písmem na zlaté pásce).
427 Vojtěch Šašek
Jan Houžvička: Ve stříbrném štítě v modrém hrotu provázeném dvěma červenými růžemi se stříbrnými středy a zelenými kališními lístky zlatá houžev. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými zlaté paroží vyrůstající ze stříbrné lebky. Heslo: NISI STULTUS SEMPER RECTA (černým písmem na stříbrné pásce, modře podšité).
428 Jan Houžvička
Marie Rumlarová: V modrém štítě nahoru rozevřené kružidlo s přepásanou lilií mezi rameny, oboje stříbrné. Na kolčí přílbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými modrý, stříbrně kropenatý špaček se zlatým rozevřeným zobákem a červenýma nohama.
429 Marie Rumlarová
Otakar Varhaník: V modrém štítě zlatý klín s modrými varhanami o devíti svislých píšťalách do tvaru klínu do stran sestupné délky, přeložených zlatým vztyčeným lipovým listem, provázený dvěma obilnými klasy s odkloněnými listem. Na kbelíkové přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými vyrůstá modrá hlava vlka s krkem se zlatým jazykem a zuby. Heslo: NON DEFICERE (černým písmem na zlaté pásce, modře podšité).
430 Otakar Varhaník
Pavel Grulich: Modro-červeně zvýšenou stříbrnou krokví dělený štít, provázený nahoře dvěma zlatými chmelovými šišticemi se zlatým chmelovým listem a dole dvěma zlatými zkříženými dělovými hlavněmi, podloženými stříbrným maltézským křížem. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými postavený zlatý meč mezi dvěma červenými orlími křídly se střídavě červenostříbrnými letkami. Heslo: ANIMO–HONOR–FIDELITAS (stříbrným písmem na červené pásce stříbrně podšité).
431 Pavel Grulich
432 Petr Nárožný
433 Václav Holík
434 Pavel Hlávka
435 Jan Mitašík
436 Vladimír Lajsek
437 Filip Závodný
438 Radka Adamcová
439 Miroslav Kubíček
440 Tomáš Timofej Turek
441 Jan Jelínek
442 Pavel Zemánek
443 Josef Kolář
444 Jiří Hofmann
445 Barbora Laštovka Doleželová
446 Lubor Válek
447. Tomáš Novák
448. Václav Ullrych
449. Josef Zdobinský
450. Dušan Urban
451. Vladimír Fišer
452. Jan Mach
453. Martin Nejedlík
454. Ondřej Sobín
455. David Sládek

Registrace osobních znaků ČGHSP

Myšlenka zavedení centrální registrace osobních znaků, která započala v roce 2000, se setkala s velkou odezvou. Pro upřesnění Vám přinášíme několik důležitých informaci:

a) právní podklady

Je známo, že šlechta a šlechtictví a veškeré stavovské výsady byly zrušeny hned v roce 1918 zákonem č. 61 Sb. Užívání znaků však lze pod tyto výsady jen velmi těžko subsumovat, tím spíše, že svých osobních znaků (např. ve formě tak zvaného „ex libris“) užívala a užívá řada osob původu nešlechtického.

Aktuální právní úprava se, vcelku dle očekávání, o znacích explicitně nezmiňuje. Podle § 11 občanského zákoníku má však každá fyzická osoba (mimo jiné) právo na ochranu projevů osobní povahy. Stanovení objemu těchto individuálních projevů je samozřejmě úkolem judikatury, užívání osobního, respektive rodinného znaku lze však v tomto kontextu jen stěží pominout.

Udílení predikátů nemá de facto žádnou zákonnou oporu. Na základě zákona č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen užívat jméno a příjmení, pod kterým je zapsán v matrice. To platí pro jakýkoli úřední styk či vystupování na veřejnosti. S udělením predikátu  samozřejmě změna matričního zápisu spojena není a jeho užití je tak v podstatě omezeno na neformální, soukromý styk. V něm se ovšem každý může nechat oslovovat, jak chce (samozřejmě za předpokladu, že to akceptují osoby jej oslovující) a nepotřebuje se kvůli tomu nechat registrovat. Správní výbor tedy neshledal důvod, proč by měl registraci rozšiřovat tímto směrem a proto registrace zůstane omezena na znaky.

b) posouzení osobních znaků

Kritériem pro posuzování totožnosti znaků je heraldická figura, respektive figury, obsažené ve štítu. Společnost klade však velký důraz na kvalitu kreseb, zvláště mají-li být znaky veřejně prezentovány. Společnost doporučuje registrovat znak kompletní, s klenotem a přikryvadly. Z tohoto důvodu si Společnost vyhrazuje právo na posouzení žádostí i v tomto ohledu. Kontakt na kvalitní a osvědčené výtvarníky jsme schopni i ochotni zprostředkovat. V souvislosti s kategorickým vyloučením možnosti zaregistrovat tzv. živé znaky, to jest znaky šlechtických či znakovních rodů (pokud žadatel neprokáže genealogickou návaznost), znaky zemské (ani jejich části), znaky městské či obecní a znaky církevních hodnostářů a institucí, se vyskytla otázka, zda lze zaregistrovat znaky šlechtických rodů již vymřelých. Ani tuto možnost ovšem nepovažujeme za správnou, neboť se jistě jeví neetické, aby si někdo nechal zaregistrovat znak Rožmberků, Pernštejnů a podobně. Šlechtické znaky jsou tedy zapovězeny kompletně, byť z technického hlediska bude jistě obtížné vyloučit totožnost s nějakým znakem zahraničním. Minimálně v oblasti českých šlechtických znaků se však tomuto jevu budeme snažit ze všech sil zabránit.

Od roku 2008 striktně dodržujeme při registraci osobních znaků  
následující podobu: Znak se skládá ze štítu, přilby (kolčí), 
přikryvadel, točenice (nikoliv helmovní korunky) a klenotu, výjimečně 
hesla. Nikoliv však z honosných kusů (řádové dekorace, hodnostní 
odznaky, čepice, klobouky, štítonoši, prapory, půda, trofeje,  pokřiky, 
stany či pláště). Tolerujeme však přilbu hrncovitou, kbelíkovou  a 
cylindrovou, nikoliv však turnajskou. Ve štítu znaku jsme ochotní 
připustit při odůvodnění písmeno (literu) v majuskulním provedení. U 
štítu jsou pro registraci povolena max. tři pole, ale výjimečně 
tolerujeme čtvrcení, ve smyslu heroltské figury, resp. principu ve štítu 
erbu Bukovanských z Bukovan, nikoliv složení ze čtyř polí.

Nepřijímáme k registraci návrhy osobních znaků přímých potomků osoby s již registrovaným znakem, např. dětí dotyčné osoby. U osobních znaků vycházíme z původního německého významu slova erb. "Vlastností erbu je jeho dědičnost a stálost." Byť erby byly samozřejmě polepšovány, např. při postupu v šlechtické hierarchii, ale to je zde jiný případ.

c) registrace osobních znaků

Návrh osobního znaku zašlete na adresu společnosti jako barevnou kresbu na papíru ve formátu A4 nebo v počítačové podobě ve formátu obrázku (ideálně jpg) s popisem znaku. Žádost doplňte o jméno, příjmení a datum narození osoby (uvádíme na certifikátu), pro kterou je osobní znak určen. Dále uveďte e-mailový a telefonický kontakt a přesnou poštovní adresu pro zaslání písemného potvrzení.

Vaše žádost bude postoupena k odbornému heraldickému posouzení. Heraldik návrh zhodnotí po stránce estetické, a hlavně po stránce heraldické správnosti a výlučnosti znaku. Výsledkem tohoto zhodnocení bude písemné vyjádření (posudek) s doporučením k registraci, který zašle na adresu ČGHSP.

Žadatel bude vyzván mailem k úhradě registračního poplatku (stanoven ve výši 500,- Kč za jeden znak) na účet ČGHSP. V nejbližším termínu zasedání Správního výboru bude předložen návrh osobního znaku ke schválení. Po schválení Správním výborem bude vystaven certifikát o registraci ve dvou exemplářích, jeden uložen v registru osobních znaků a druhý zaslán doporučenou poštovní zásilkou žadateli. Dále bude proveden zápis do knihy registru osobních znaků. Osobní znak s popisem bude vystaven na webových stránkách ČGHSP v sekci osobní znaky.

V případě výhrad v jakémkoli směru bude žadatel zároveň vyzván k odstranění nedostatků. Pro eventuelní spory o přednost bude tedy uplatňován stejný princip, jako např. u katastru nemovitostí, kdo první zašle návrh. Kontaktem s heraldiky je pověřen jeden člen správního výboru, který dohlíží na jednotnost posuzování a vyřizuje veškeré administrativy spojené s tímto úkonem. Vzhledem k provozu naší společnosti (zájmový spolek), si vyhrazujeme termín k vyřízení registrace do 60 dní a také s tím, že správní výbor nezasedá v měsíci červenci a srpnu.

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze se zavazuje, zasazovat se vahou své autority o výlučnost užívání tohoto osobního znaku registrovaným držitelem.

↑ skip to navigation