Genealogie aneb rodopis

Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován jako rodopis. (Definice dle Wikipedie).

Společnost sdružuje genealogy a heraldiky, ale neprovádí rodopisné bádání na zakázku. To přenechává profesionálním genealogům.

O aktivitách Společnosti se dočtete na těchto webových stránkách.

Genealogické odkazy

Zde najdete nejdůležitější informace související s českou genealogií. 

Další naleznete v části Odkazy tohoto webu.

matricni_obvody.pdf

Seznam současných matričních obvodů

315 K

↑ na navigaci