Členský příspěvek

18.12.15

V časopisu GHL č. 4 najdete složenku k úhradě členského příspěvku na rok 2016. Využijte k platbě třeba také elektronického bankovnictví. Roční příspěvek činí alespoň 400 Kč. Výše je ale dobrovolná. Velmi děkujeme všem členům, kteří přispívají více a tím podporují činnost našeho zájmového spolku.

číslo účtu FIO BANKA 2400473965 kód banky 2010

konstantní symbol 0308, variabilní symbol: Vaše členské číslo

Termín úhrady členského příspěvku 1. ledna – 31. března 2016

Úhradu prosím posílejte až po Novém roce !

Děkujeme

Správní výbor ČGHSP


↑ na navigaci