Druhé setkání rodu Malinovských

22.09.15Druhé setkání potomků Ignáce Malinovského (1868-1936).

V sobotu 29. srpna 2015 se uskutečnilo v tropickém vedru druhé setkání potomků Ignáce Malinovského. Zúčastnilo se 23 lidí. Je to méně než před rokem, ale na druhou stranu, přijelo 6 lidí, kteří loni chyběli. Na závěr bylo účastníky setkání demokraticky a jednohlasně zvoleno příští místo pro setkání - Praha.

AFM

a.f.malinovsky@centrum.cz


↑ na navigaci