Dveře archivů otevřené dokořán dne 20.10.2018 od 10 do 18h

09.10.18www.nacr.cz/2018/09/17/dvere-archivu-otevrene-dokoran/

Při této zcela výjimečné příležitosti...

• Nahlédnete do míst obklopených tajemstvím – archivních

depozitářů. Skrývají se v nich svědectví

o dobách dávno i nedávno minulých.

• Se slavným Casanovou se vydáte na cestu za poznáním

práce archivářů.

• Zajímají vás fakta z historie? Pak právě pro vás

jsou připraveny odborné přednášky spojené

s ukázkami originálních archivních dokumentů.

• Víte kdy a kde se narodil váš pradědeček? Nevíte?

Tak přijďte zjistit, jak to zjistíte, poradí vám odborníci

na slovo vzatí.

• Výstavy přibližující vznik samostatného státu

nebo osudové okamžiky v jeho dějinách budou přímou

součástí programu po celou dobu konání.

• Setkat se můžete s divadelním a filmovým hercem

Jiřím Štréblem. Z jeho úst zazní úryvky ze vzpomínek

politika Jana Malypetra na vznik samostatného

státu.

• Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny. Přijďte si vyrobit

vlastní záložku do knihy, kokardy v národních

barvách, vlastní erb nebo rodokmen, zkuste napodobit

historická písma nebo si zahrajte archivní hru.

• O další zábavu se postará hudební skupina Ostravská

bandaska, připomene atmosféru první republiky

i habsburské monarchie.

• Zajímá vás prvorepubliková architektura? Pak navštivte

sídlo Národního archivu na třídě Milady Horákové

133. I tady je pro Vás připraven bohatý program

pro děti i dospělé, a to v prostředí, v němž jsou

uloženy archiválie z období počátků českého státu.

• Ukázky hasicí techniky

Program je rozmanitý, plný zábavy i poučení.

Každý v něm nalezne to, co ho zajímá.

Program na Chodovci

10:00 zahájení

10:00 (a dále v každou celou hodinu až do 17.00):

Cesta archiválie (cca 90 min). Formou zážitkové

prohlídky budete moci sledovat „cestu

archiválie“

10:30 (a dále v hodinových intervalech až do 17.30):

Oživlý depozitář (cca 20 min). Před vámi se otevřou

dveře depozitářů a budete mít zcela výjimečnou

příležitost spatřit, co je za nimi uloženo

Připraveny máme čtyři tématické okruhy:

• Události 1918–1945 v archivních dokumentech

s ukázkami archiválií československých,

protektorátních a exilových úřadů

• Archivy osobností významného politického,

společenského a kulturního života, s ukázkami

unikátních písemností

• Po stopách rodu Metternichů s ukázkami

nejstarších listin a diplomatické korespondence

kancléře Metternicha z 1. poloviny

19. století.

• Za starými mapami a plány s ukázkami rukopisných

map ze 17.–20. století, včetně kolekce

situačních plánů židovských obydlí aktuálně

navržených k zápisu na seznam UNESCO

10:30 Od rakouského orla k československému lvu

(cca 30 min). Martin Klečacký vás seznámí

s okolnostmi převzetí moci nově vzniklými československými

orgány v říjnu 1918

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 Prohlídka restaurátorských

ateliérů (cca 45 min). Budou vám

představeny speciální restaurátorské techniky

(např. dolévání papíru, šití knižního bloku)

11:30, 14:00 Genealogické prameny (cca 60 min).

Archiváři Vladimíra Hradecká, Pavla Lutovská

a Jan Kouřimský vám nastíní možnosti genealogického

bádání v Národním archivu i ve Státním

oblastním archivu v Praze. Možnost individuálních

konzultací

13:00 Hudební skupina Ostravská bandaska (cca

45 min) přednese pásmo skladeb reflektujících

dobu první světové války, vzniku Československa

a první léta jeho existence

16:00 Čtení z pamětí Jana Malypetra (cca 30 min).

Renata Kuprová pro vás připravila ukázky z rukopisu

pamětí československého ministerského

předsedy Jana Malypetra. Čte filmový a divadelní

herec Jiří Štrébl.

17:00 Vznik Československého státu (cca 30 min).

Jan Kouřimský přiblíží vznik samostatného

Československa na základě archiválií uložených

v Národním archivu

18.00 Ukončení

Aktivity probíhající po celou dobu akce (10–18 hod)

• panelová výstava Pravda vítězí mapuje významné

události dějin československého státu od roku

1918 do roku 1992

• příležitostná výstava originálních archivních dokumentů:

Pražské požáry v 19. a 20. století.

Sibiřské tisky. Ukázky unikátních tiskovin vydávaných

československými legiemi v Rusku

• Tvořivá restaurátorská dílna. Vlastnoručně si můžete

zhotovit záložku zdobenou zlacením nebo slepotiskem.

Nebo přitisknout vlastní pečeť na ruční papír

• Dětská dílna. Děti si mohou vyzkoušet skládání „archivních

puzzlí“ nebo si vyrobit kokardu v národních

barvách. Pro všechny je připravena archivní hra

• Zakoupit můžete publikace vydané Národním archivem

• Ke konzultacím budou připraveni archiváři v Badatelně

i v knihovně Národního archivu

Program v Dejvicích:

Navštívit můžete významnou pražskou funkcionalistickou

stavbu postavenou podle projektu architekta

Jaroslava Fragnera a otevřenou v roce 1933. V prostředí

této jedinečné architektonické památky budete

mít možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor

a obdivovat vzácné archivní dokumenty z období

středověku a raného novověku.

Od 10 do 18 hodin (v každou celou hodinu) budete

moci procházet prohlídkovou trasou. Pro děti budou

připraveny kreativní dílničky, v nichž si vyzkoušejí

tvorbu erbů, pečetí a rodokmenů. I zde budete mít

možnost seznámit se se způsoby péče o naše kulturní

písemné dědictví.

Součástí programu bude panelová výstava Střední

Čechy během stavovského povstání a české války.


Přednášky ČGHSP Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v dubnu - červnu 2024

Ve 2. pololetí roku budou pokračovat středečníky v Národní knihovně na Mariánském náměstí v Praze, termíny jsou stanovené na 25.9, 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 11.12. 2024. Program středečníků bude upřesněn během léta.

Přednáškový cyklus Genealogie pro každého - II. pololetí 2024

↑ na navigaci