Genealogické matiné v Brně 7.11.2015

22.09.15

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

si Vás dovoluje pozvat na

Matiné 2015 - Genealogie v kontextu národních dějin

které se koná v sobotu 7. 11. 2015 od 9,00 hod. v budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně, Králově Poli, Božetěchova 2

v sále refektáře bývalého kartuziánského kláštera

(tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso)

V souladu s dlouhodobým plánem Společnosti bude letošní 9. Matiné 2015 věnováno aktuálním výsledkům genealogického bádání našich členů a dalších badatelů v České republice a na Slovensku. Součástí jednání bude i prezentace nových knih.

Jednání je rozděleno do tří tematických okruhů. V prvém budou prezentovány příspěvky k šlechtické genealogii se zaměřením na rody, které působily v českých zemích.

V druhém bloku bude věnována pozornost tzv. občanskému rodopisu, a to jak konkrétním výsledkům, tak i metodickým a pramenovědným otázkám.

Třetí tematický blok bude otevřen aktuálním otázkám genealogického, heraldického a sfragistického bádání.

Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci. Přednesené referáty budou podle možnosti otištěny v ročence  Genealogické a heraldické informace.

Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace 15 – 20 minut, diskuze bude hned po příspěvku. V 10,45 h. – 11,00 h. přestávka, oběd 12,30 h. – 13,30 h., k dispozici jsou automaty na občerstvení a nápoje i blízká restaurace.

Matiné se uskuteční za finanční podpory městské části Brno - Královo Pole.

Žádáme účastníky, kteří chtějí v programu vystoupit, aby níže uvedený formulář zaslali na adresu tomas.krejcik(zavinac)osu.cz

Za organizační výbor:

Prof. Dr. Tomáš Krejčík, CSc.

Předseda MGHS

Přihláška na Matiné 2014

Zúčastním se Matiné 2015 a přednesu referát v rozsahu max. 15 minut na téma:

……………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení:………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………..

Požaduji technické pomůcky pro presentaci:…………………………………….

……………………………………………………………………………………


↑ na navigaci