Genealogie na Slovensku - Juraj Snopek

25.04.23

Dne 26.4. od 18,00 se uskuteční videopřednáška na téma Genealogie na Slovensku přes MS Teams, odkaz je uvnitř zprávy. Přednáška je v rámci pravidelných měsíčních setkání pobočky Ústí n. Labem.

Odkaz na Teams, stačí z prohlížeče:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWs4YndX-AFWz10Ux4Tf5Im8tPFvA7Rv82qRd_WWPQcE1%40thread.tacv2/1680000123368?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%2241ca025b-a96b-4fe6-8382-a080f1492bc2%22%7d

 

 


↑ na navigaci