Genetika a příjmení - přednáška 21.3.2023 od 18h v kanceláři a online

12.03.23

Vážení přátelé,

další setkání bude v úterý 21. 3. 2023 v 18,00 hodin v naší klubovně v Praze - Stodůlkách ve Fantově ulici č. 28, Praha 13. Na programu je přednáška pana Mgr. Vlastimila Stenzla na téma DNA - GENETIKA A PŘÍJMENÍ, kterou pořádáme již tradičně každý rok touto dobou.

Jak se k nám dostanete? Metrem na stanici Luka. Zde staví autobus č. 225. Příští stanice je Vackova. Ti, jenž přijedou autem, mohou celkem dobře zaparkovat.

 Těší se na vás - Pavel Hnízdil

Info  o projektu:

https://gap.genebaze.cz/

Odkaz pro připojení přes prohlížeč nebo přes samotný Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNhMzQ1MTQtZjI3Ni00YjZlLWExYTYtNTcwNTlmMTM3Yjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%228c8009d2-b0b8-4c82-8f30-8f18329a4f72%22%7d

 

 


Přednášky ČGHSP Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v dubnu - červnu 2024

Ve 2. pololetí roku budou pokračovat středečníky v Národní knihovně na Mariánském náměstí v Praze, termíny jsou stanovené na 25.9, 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 11.12. 2024. Program středečníků bude upřesněn během léta.

Přednáškový cyklus Genealogie pro každého - II. pololetí 2024

↑ na navigaci