Kurz pro pokročilé genealogy - slovo pana Háska

06.01.09

Připravuje se kurz pro pokročilé genealogy 2009

 

Protože se tento kurz koná jednou za dva roky, doporučujeme Vám, abyste využili současnou možnost ucelit si vzdělání, které Vám ČGHSP nabízí.

Kurz proběhne od 29. ledna do 9. dubna 2009 a bude se konat opět v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad č. 8 v Praze 3. Těm, kteří se ještě do kurzu nepřihlásili, je určena přihláška, kterou najdete na naší internetové stránce, část Genealogické kurzy. Poslední možnost přihlásit se bude v den zahájení kurzu při hodině věnované prezenci (16,00 – 17,00 hod.).

S určitou nadsázkou se dá říci, že jste v našem oboru zatím dosáhl vzdělání, které bychom mohli srovnat se středoškolským. Nyní Vám nabízíme možnost, jak své vědomosti upevnit a dále rozšířit na úroveň, kterou bychom mohli přirovnat ke vzdělání vysokoškolskému. Teprve absolvováním tohoto kurzu získáte ucelené znalosti v oboru občanské genealogie a ostatních pomocných věd historických a obdržíte o tom písemné osvědčení renomovené genealogické společnosti.

Přednášená látka se zaměřuje na osvětlení časového údobí, kterým se většina rodopisců zabývá, a to z hlediska historického, hospodářského i společenského. Cílem výuky je rodopisci rozšířit obzor o pohledy z hlediska státu, Evropy i světa, navést jej na další zdroje informací o předcích a naučit jej takové zdroje samostatně odhalovat.

V kurzu přednášejí vysokoškolští učitelé, historici, archiváři, pracovníci muzeí a podobně zaměření odborníci i zkušení rodopisci z řad členů ČGHSP. Výuka sestává z deseti dvouhodinových lekcí. Další podrobnosti jako obsah a sled přednášek, jména přednášejících atd. jsou patrné z programu kurzu, který najdete také na internetové stránce naší společnosti http:/www.genealogie.cz.

 Těšíme se na co největší počet posluchačů.

Za ČGHSP

Václav Hásek


↑ na navigaci