Mimořádný Středečník - v SOkA Praha západ

27.05.10

Mimořádný Středečník
ve středu 9. června 2010 se konal Den otevřených dveří ve
Státním okresním archivu Praha - západ, Pražská č.728 Dobřichovice

sraz 14,30 hodin u pokladen Smíchovského nádraží
dále pojedeme vlakem a kousek pěšky do archivu

Na Vaši účast se těší Filoména Jičínská a Martin Slaboch

Leták v příloze

 

Výlet do Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích


Ve středu 9. června 2010 navštívilo 18 členů ČGHSP Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Praha - západ v Dobřichovicích. Skupinu uvítal v budově archivu jeho nový ředitel archivu PhDr. Jaroslav Šulc. Právě díky jeho vstřícnosti pro nás byla připravena výstavka archiválií, které jsou pro rodopisce velmi cenné.

Vystavené archiválie:

Klášter Skalka Mníšek pod Brdy

1.      Paměti superiora Vincence Lichtblaua 1853-1883, kniha 4.

2.      Katalog knih klášerní knihovny kláštera skalského sestavený za superiorátu p. Vincence Lichtblaua 1860-1882, kniha 5.

 

FÚ Davle

1.      Historie kláštera sv. Jana pod Skalou – na Ostrově z let 1020-1785 sepsaná r. 1790, kniha 9.

2.      Zkoušky snoubenců (Examen sponsorum) 1752-1852, kniha 17.

3.      Prohlášky snoubenců 1907-1921, kniha 20.

4.      Kniha biřmovanců 1863-1903, kniha 22.

5.      Kniha změn náboženství 1898-1935, kniha 23.

6.      Seznam nalezenců 1884-1939, kniha 24.

7.      Zpovědní seznam 1670, karton 1.

8.      Ohledací listy 1913-1925, karton 3.

 

FÚ Dobřichovice

1.      Pamětní kniha 1730-1760, kniha 6.

2.      Vojenská matrika (Militärmatrik + register) 1840-1868, kniha 21.

 

FÚ Dolní Jirčany

1.      Soupis duší (Status animarum) 1776, kniha 28.

2.      Pamětní kniha (Gedenkbuch) 1837-1956, kniha 31.

 

FÚ Hostivice

1.      Diář pro vyučování náboženství ve škole 1760-1827, kniha 21.

 

FÚ Libčice

1.      Seznam trestanců 1879-1908, karton 5.

2.      Očkování proti neštovicím 1815-1855, karton 5.

 

FÚ Ořech

1.      Pamětní kniha farnosti 1836-1918, kniha 2.

 

FÚ Slivenec

1.      Zádušní registra 1661-1718, kniha 19.

 

FÚ Stodůlky

1.      Matrika oddaných, narozených a zemřelých Židů 1836-1845, kniha 14.

 

FÚ Tachlovice

1.      Matrika oddaných 1745-1786, kniha 31.

 

FÚ Tuchoměřice

1.      Pamětní kniha 1621-1898 (Liber memorabilium), kniha 1.

 

FÚ Tursko

1.      Zpěvník k úkonům kněze při různých typech bohoslužeb 1847, kniha 45.

2.      Soupis duší 1812-1904, karton 1.

 

 

FÚ Zbraslav

1.      Římský misál, kniha 1.

2.      Mravní naučení 1761, kniha 54a

 

AM Jílové u Prahy

1.      Purkmistrovský manuál 1684-1695, kniha 9.

2.      Purkrechtní kniha 1637-1699, kniha 13.

3.      Koldínova Práva městská království českého vydaná roku 1579.

 

AO Davle

1.      Městská kniha 1589-1686, kniha 1.

 

Pamětní kniha obce Tursko 1847-1914.

 

Památní kniha pro obecnou čtyřtřídní školu v Dobřichovicích 1877.

 

Bernard Vošahlík, Zbraslav – pozůstalost

1.      Kniha přijmů a vydání 1796-1802.

 

Osobní fond Zd. Braunerová, Roztoky

1.      Dívčí deník VI. 1874, karton 1.

2.      Cestovní deník 1883, karton 1.

 

Sbírka razítek a pečetidel

1.      Velké pečetidlo města Jílové u Prahy, poř. č. 1

2.      Malé městské pečetidlo města Jílové u Prahy, poř. č. 2

                                                                                                                                                   Martin Slaboch


Soubory:
letak.pdf544 K

↑ na navigaci