Naučná vycházka a exkurze do archivu!

27.05.14Naučné vycházky pro členy ČGHSP a jejich přátele

● Neděle 1. června 2014 ve 14.00 hodin komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Staršího ve Zbraslavi. Průvodce PhDr. Martin Šámal. Sraz ve 13.45 hod. před kostelem.

Prohlídka přiblíží historii kostela, zaměří se na stavebně historický vývoj, ale také inventář kostela, zajímavosti vnitřního vybavení a představení zdejších uměleckých děl (Zbraslavská Madona, Brandl, Škréta, Piazzetta, Platzer). Pozornost bude věnována také významu kostela a funkci v rámci bývalého cisterciáckého kláštera. Závěr prohlídky bude věnován stručnému úvodu do problematiky královských pohřbů ve Zbraslavi, spojenému s prohlídkou schránek, kde se přechovávaly královské ostatky.

 

● Úterý 10. června 2014 ve 14.00 hod. exkurze do Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení (Přemyšlení 220, 250 66 Zdiby). Průvodce Mgr. Roman Kolek, ředitel archivu. Sraz ve 13.45 hod. před budovou archivu (areál ATRIA) nebo na zastávce Kobyliské náměstí v 13. 30 hod. (společný odjezd autobusem č. 371)

Budete mít možnost poznat zákulisí archivu a seznámit se s prací archivářů. Dozvíte se, jak a proč se dokumenty do archivu dostávají, jaký je jejich další osud, jak jsou ukládány, zpracovávány a zpřístupňovány veřejnosti. Nebudou chybět ukázky vybraných archiválií, které mohou pomoci v genealogickém bádání.
Doprava: BUS č. 371 a 374 ze stanice Kobylisy (ulice Pod Sídlištěm, východ z metra Kobyliské náměstí) s výstup stanice Zdiby, Přemyšlení.

 

 

 


↑ na navigaci