Návrh nových stanov CGHSP, verze 2 po připomínkách

29.11.17

Uveřejňujeme novou verzi návrhu stanov Společnosti po přijatých připomínkách. Návrh je k dispozici pro poslední kolo připomínek před uzavřením a vytištěním v GHL1/2018. Termín posledních připomínek je do 17.12.2017.

Dne 29.6.2017 jsem vyhlásil harmonogram přípravy nových stanov a 30.6. zveřejnil první verzi návrhu, která v sobě obsahovala známé připomínky a revizi právníka. Blíže viz uvedené příspěvky. 

Byl stanoven nestranný mediátor pan Paleček, který obdrže pouze připomínky paní Jičínské. Bohužel pan Paleček pak odjel do zahraničí, přestal odpovídat a práci nedokončil. Proto přípravu nových stanov musel převzít Správní výbor, jmenovitě Tomáš Krůta. Zapracoval připomínky paní Jičínské a s právníkem opět revidoval a připravil návrh finální verze stanov. 

Tento návrh nyní předkládáme k poslednímu kolu připomínkování.

K dispozici jsou nové verze dokumentů stanov - s revizemi oproti verzi 1, čistopis bez revizí a xls soubor s jednotlivými připomínkami a způsobem jejich zapracování. Vše k dispozici zde na stránkách CGHSP.

Prosíme o připomínky a revize do neděle 17.12.2017, abychom mohli finální verzi nechat vložit do GHL1/2018 k dispozici všem členům před hlasováním o nových stanovách na VH 2018. 

Za Správní výbor

Tomáš Krůta


↑ na navigaci