Ohlédnutí za III. rodinným srazem Volfů z Prorub a Libníkovic

11.08.15Ohlédnutí za III. rodinným srazem Volfů z Prorub a Libníkovic

Dne 16.5.2015 se uskutečnilo třetí setkání rodu Volfů z Prorub a Libníkovic, jehož první zmínky ještě pod jménem Wulff a Wolf nacházíme v obci Proruby u Hořiček v Podkrkonoší již v 16. století. Hranici tohoto poznání se nám podařilo posunout od sto let do minulosti. Z této obce se rod rozšiřoval do okolních obcí kolem městečka Hořiček. Ze Lhoty pod Hořičkami se Franz Wolf kolem roku 1850 s rozšířenou rodinou odstěhoval do kraje, do jednoho stavení bývalého panského dvora v Libníkovicích na panství Smiřickém. Letošní setkání rodu se uskutečnilo v obecním hostinci v Jeníkovicích u Třebechovic pod Orebem. Počet účastníků byl tentokrát nižší, ale o to zajímavější, neboť se nám podařilo kontaktovat další členy rodu z Prahy a plzeňska. Věřím, že na dalším rodovém setkání se všichni ve zdraví zase sejdeme a že se jej budou moci zúčastnit i Ti příslušníci, kteří se letos omluvili. S rodovým heslem: Constanter Trans Centuries = Vytrvale napříč staletími 

 

Milan Volf

milan.vlk.volf@senam.cz 


↑ na navigaci